Zoznam členov

ABELOVSKÝ, Milan

[* 20. 12. 1961 Banská Bystrica] Milan Abelovský, básnik, povolaním robotník, frézar, sa narodil sa 20. decembra 1961 v Banskej Bystrici ako štvrté dieťa rodičov Jolany Áblovskej, robotníčky, a Gustáva Abelovského, stavebného technika, súrodenci Miroslava, Mária, Jaroslav a Peter. Je...

ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga

[* 9. 5.1950 Prešov] Oľga Adamkovičová-Semková, Mgr., poetka, autorka kresťanskej literatúry, dirigentka, učiteľka na dôchodku, kresťanská aktivistka, sa narodila 9. 5.1950 v Prešove, kde aj žije. Študovala na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Absolvovala odbor slovenský jazyk-hudobná...

APFEL, Viliam

[* 3. 6. 1940 Nové Mesto nad Váhom] Viliam Apfel, JUDr., autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, sa narodil 3. júna 1940 v Novom Meste nad Váhom.  Žije v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pôsobil ako novinár a redaktor. Pracoval v Národnom...

ARATÓOVÁ, Patrícia

[* 16. 5. 1971 Bratislava] Patrícia Aratóová-Gallová, Mgr.,  poetka, projektová manažérka, televízna reportérka, moderátorka a redaktorka, sa narodila 16. mája 1971 v Bratislave v rodine spisovateľa a novinára Igora Galla a novinárky a historičky Mgr. Marcely...

AUGUSTÍN, Milan

[* 21. 8. 1947 Banská Štiavnica] Milan Augustín, autor literatúry faktu, umenovedec, kultúrny historik, publicista, výtvarník, sa narodil 21. augusta 1947 v Banskej Štiavnici. V rodnom meste vychodil základnú školu a vyštudoval strednú Banícku školu, na ktorej aj maturoval (1967). Neskôr...

BACHLETOVÁ, Eva

[* 8. 11. 1969 Bratislava] Eva Bachletová, Mgr., PhD., vysokoškolská učiteľka, publicistka, poetka, prozaička, esejistka, redaktorka, sa narodila 8. novembra 1969 v Bratislave. Študovala na Gymnáziu Metodova v Bratislave (1983 – 1987). Absolvovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte UK...

BAGÍNOVÁ, Marcela Damiána

[ * 22. 6. 1976 Ilava] Marcela Damiána BAGÍNOVÁ, občianskym menom Marcela Bagínová, PaedDr., rehoľným menom sestra Damiána, rehoľná sestra, učiteľka, náboženská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička,  sa narodila 22. júna 1976  v Ilave. Pochádza zo Sedmerovca...

BAJÁNEK, Ján

[ * 13. 5. 1954 Bytča] Ján Bajánek, doc. PhDr., CSc., PhD., odborník v oblasti amerikanistiky a anglistiky, vysokoškolský pedagóg, profesor angličtiny, literárny vedec, jazykovedec, spisovateľ, prekladateľ, sa narodil 13. mája 1954 v Bytči. Vyštudoval odbor angličtina a telocvik na...

BAKOŠ, Samuel (†)

[* 16. 6. 1932 Rybník (okres Revúca) – † 13. 5. 2022 Bratislava] Samuel Bakoš, PhDr., kultúrny historik, osvetový pracovník, pedagóg, historik, publicista, autor humoristických próz, sa narodil 16. júna 1932 v gemerskej obci Rybník v okrese Revúca. Bol pracovníkom Osvetového ústavu,...

BALÁK, Štefan (†)

[* 11. 5. 1944 Lokca – † 18. 1. 2014] Štefan Balák, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, lexikograf, knihožničný pracovník, redaktor, sa barodil sa 11. mája 1944 v Lokci. Študoval na Priemyselnej škole baníckej v Handlovej (1958 – 1962), na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici (1962...

BALÁŽ, Ireney

[* 15. 7. 1944 Levoča] Ireney Baláž, básnik, publicista, recenzent, organizátor literárneho života, pracovník v oblasti propagácie, sa narodil sa 15. júla 1944 v Levoči v rodine gréckokatolíckeho farára, matka bola učiteľka. Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej...

BALÁŽ, Ivan

[* 3. 8. 1978 Prešov] Ivan Baláž Kráľ, občianskym menom, Ivan Baláž, Mgr., PhD., básnik,  publicista, výtvarník, dizajnér, marketér, filozof, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 3. augusta 1978 v Prešove. Študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992 – 1996) odbor...

BALCO, Július (†)

[* 28. 2. 1948 Cífer – † 9. 12. 2021] Július Balco, JUDr., slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista, autor literatúry pre deti, redaktor, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 28. februára 1948 v robotníckej rodine v Cíferi, kde aj vyrastal, kým sa s rodičmi nepresťahoval do Pezinka....

BALCOVÁ, Kamila

[* 29. 1. 1983 Bratislava] Kamila Balcová, spisovateľka literatúry pre deti, publicistka, blogerka, PR konzultantka, sa narodila 29. januára 1983 v Bratislave. Jej otec JUDr. Július Balco, je slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti a redaktor, matka JUDr. Kamila Balcová, je...

BALOGHOVÁ, Magda

[* 30. 10. 1945 Nové Mesto nad Váhom] Magda Baloghová, rod. Šišovská, poetka, autorka literatúry pre deti a mládež, literárna teoretička, editorka, sa narodila 30. októbra 1945 v Novom Meste nad Váhom. Základnú školu vychodila v rodisku, kde vyštudovala aj Strednú všeobecnovzdelávaciu...

BANÁŠ, Jozef

[* 27. 9. 1948 Bratislava] Jozef Banáš, Ing., slovenský prozaik, dramatik, scenárista, novinár, profesionálny spisovateľ, bývalý politik, diplomat, obchodník, topmanažér, sa narodil 27. septembra 1948 v Bratislave. Jeho otec pochádzal z chudobnej rodiny z Čadce, bol čestný a zásadový...

BARANOVIČ, Štefan (†)

[* 27. 2. 1938 Martin – † 16. 12. 2016] Štefan Baranovič, PhDr., kultúrny historik, archivár a biografista, sa narodil 27. februára 1938 v Čičmanoch v okrese Žilina v rodine mlynára. Pseudonymy: Pavol Rajčan, NF, šb, štb, bi-č, š-bič. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, a posledný...

BARIAK, Imrich

[* 22. 9. 1962 Lučenec] Imrich Bariak, PhDr., PhD., prozaik, autor literatúry pre deti, sa narodil 22. septembra 1962 v Lučenci. Študoval na Gymnáziu v Rimavskej Sobote (1977 – 1981) a na Obchodnej akadémii v Bratislave (2005 – 2007). Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu...

BARTOŠ, Miroslav

[* 18. 9. 1949 Ružomberok] Mgr. Miroslav Bartoš, básnik, výtvarník, esejista, publicista, sa narodil 18. septembra 1949 v Ružomberku. Študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi (1965 – 69), absolvoval odbor slovenčina a výtvarná výchova na Filozofickej fakulte...

BÁTORA, Jozef

[* 21. 6. 1950 Nevidzany (okres Zlaté Moravce)] Jozef Bátora, prof. PhDr., DrSc., slovenský archeológ, vedec a vysokoškolský pedagóg, popredný špecialista na výskum obdobia eneolitu a bronzovej doby v strednej a východnej Európe vrátane Kaukazu a Eurázijskej oblasti, sa narodil 21. 6. 1950 v...

BÁTOROVÁ, Mária

[* 19. 10. 1950 Trenčín] Mária Bátorová, prof. PhDr., DrSc., slovenská literárna vedkyňa, germanistka, slavistka, spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská pedagogička, sa narodila 19. októbra 1950 v Trenčíne. Otec Jozef Hnitka (* 1913 – † 1992), učiteľ,...

BELÁK, Blažej

[* 21. 5. 1938 Dolné Motešice (dnes Motešice, okres Trenčín)] Blažej Belák, PaedDr., básnik, prozaik, prekladateľ, bibliograf, zberateľ povestí, editor, filológ, pedagóg, sa narodil 21. 5. 1938 v Dolných Motešiciach, ktoré sú dnes časťou Motešíc (v roku 1960 sa zlúčili s Hornými...

BENČAT, Valentín

[* 17. 1. 1941 Kozárovce] Valentín Benčat, PhDr., autor literatúry faktu, redaktor, publicista, novinár, vydavateľ, sa narodil 17. 1. 1941 v Kozárovciach (okres Levice). Žije v Bratislave, s manželkou PhDr. Danielou Benčatovou majú dcéru Katarínu. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých...

BENKA, Zlatko

[* 22. 7. 1951 v Laliť (Sombor, Juhoslávia)] Zlatko Benka, prof., básnik, prozaik, esejista, novinár, sa narodil 22. júla 1951 v Laliť (Sombor, Juhoslávia), kde aj žije. Základnú školu skončil v rodisku. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Odžakoch, potom študoval odbor slovenský jazyk a...

BENKOVÁ, Viera

[* 23. apríla 1939 Báčsky Petrovec (Srbská republika)] Viera Benková, predtým Viera Benková-Popitová, poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, novinárka, popredná spisovateľka medzi slovenskými spisovateľmi žijúcimi na Dolnej zemi. Narodila sa 23. apríla 1939 v Báčskom Petrovci...

BEŇOVSKÝ, Jozef

[* 12. 1. 1949 Mošovce (okres Turčianske Teplice)] Jozef Beňovský, PhDr., literárny muzeológ, literárny vedec a historik, bibliograf, scenárista, publicista, editor, redaktor, sa narodil 12. januára 1949 v Mošovciach v okrese Turčianske Teplice. Žije v Martine. Po skončení základnej školy v...

BEZÚROVÁ, Jitka

[* 25. 12. 1958 Brno (ČR)] Jitka Bezúrová, akad. maliarka, Jitka Bezúrová-Mošková, výtvarníčka, grafička, maliarka, ilustrátorka, pedagogička, poetka, sa narodila 25. decembra 1958 v Brne v ČR. Žije a tvorí v Senci. Študoval na gymnáziu v Senci (1974 – 1978). Absolvovala Vysokú školu...

BIELIK, Miroslav (†)

[* 15. 4. 1949 Ostrý Grúň, okres Žarnovica – † 22. 7. 2021 Martin] Miroslav Bielik,  PaedDr., slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor, čestný predseda a predtým dlhoročný predseda Spolku slovenských spisovateľov, sa narodil  15. apríla 1949 v Ostrom Grúni  (okres...

BILY, Jozef

[* 24. 4. 1946 Benkovce, okres Vranov nad Topľou] Jozef Bily, RNDr., básnik, satirik, humorista, aforista, autor literatúry pre deti a mládež, pedagóg, sa narodil 24. apríla 1946 v Benkovciach, v malebnej dedinke na úpätí Východoslovenskej nížiny, v okrese Vranov nad Topľou. V rodisku...

BINDER, Július

[*19. 9. 1931 Bernolákovo] Július Binder, Dr h. c., doc. Ing. projektant, vodohospodár, hospodársky pracovník, bývalý poslanec NR SR, spisovateľ, publicista, sa narodil 19. septembra 1931 v Bernolákove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Študoval odbor hydrotechnické stavby na...

BLAHA, Anton

[* 22. 4. 1934 Čadca] Anton Blaha, JUDr., CSc., právnik, advokát, publicista, spisovateľ, zberateľ výtvarného umenia, filantrop, sa narodil 22. apríla 1934 v Čadci, v jej prímestskej časti Kyska. Detstvo a mladosť prežil v Čadci. Je ženatý, s manželkou doc. RNDr. Máriou...

BLAHA, Jozef

[*16. 12. 1932 Chlebnice (okres Dolný Kubín)] Jozef Blaha, prom. ovocinár, pôdohospodár, úradník, spisovateľ, publicista, novinár, sa narodil 16. decembra 1932 v Chlebniciach v okrese Dolný Kubín. Žije a tvorí v Novej Bani. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci. Postupne absolvoval denným...

BLIŽNIAK, Marián

[*  27. 4. 1945 Dolná Poruba (okres Trečín)] Marián Bližniak, spisovateľ, vydavateľ, operný spevák, sa narodil 27. apríla 1945 v Dolnej Porube v okrese Trečín. Žije v Bratislave. Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na Strednej knihovníckej škole, na Štátnom...

BOBÁK, Ján

[* 2. 9. 1950  Jelka (okres Galanta)] Ján Bobák, PhDr., CSc., slovenský historik, autor vedeckej a popularizačnej historickej literatúry, spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 2. septembra 1950 v Jelke v okrese Galanta. Žije v Bratislave.

BOBÁKOVÁ, Božena (†)

[* 4. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom (okres Brezno) – † 21. 10. 2020 Poprad] Božena Bobáková, prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, sa narodila sa 4. septembra 1929 v Mýte pod Ďumbierom v okrese Brezno. Študovala na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Brezne, kde v roku 1947...

BOLAŇOSOVÁ, Katarína

[*12. 3. 1964 Nové Zámky] Katarína Bolañosová, Ing., rod. Kondrótová, poetka, povolaním ekonómka, sa narodila 12. marca 1964 v Nových Zámkoch. Manžel José Pablo Bolaños (* 1966, Morelia, Mexiko), hudobník, Mozartov orchester Viedeň (Rakúsko), majú dve deti, dcéru Agátu a syna Pabla, žijú v...

BOLDOCKÝ, Samuel (†)

[* 25. 4. 1943 Báčsky Petrovec (Srbsko) – † 25. 4. 2015 tamže] Samuel Boldocký, profesor, literárny kritik, jazykovedec, publicista, zostavovateľ učebníc a prekladateľ, sa narodil 25. apríla 1943 v Báčskom Petrovci. Zomrel 25. apríla 2015 v Petrovci, kde ho aj pochovali. Základnú školu...

BORČIN, Emil

[* 24. 2. 1946 Hostie (okres Zlaté Moravce)] Emil Borčin, rozhlasový dramatik, autor rozhlasových hier pre deti a dospelých, prozaik, publicista, redaktor, sa narodil 24. februára 1946 v Hostie v okrese Zlaté Moravce. Žije v Bratislave. Pseudonymy: Ján Eben, Ján Eebben. Vyštudoval...

BORGUĽOVÁ, Jana

[*19. 6. 1951 Martin] Jana Borguľová, publicistka, múzejníčka, bibliografka, editorka, sa narodila 19. júna 1951 v Martine. Vyrastala v Martine, od roku 1961 v Banskej Bystrici, kam sa presťahovali s rodičmi, od roku 2003 žije v Hornej Mičinej, okres Banská...

BOSÍK, Ondrej

[* 22. 2.1939 Rakša (okres Turčianske Teplice)] Ondrej Bosík, Mgr., rozhlasový redaktor, humorista, literát, sa narodil 22. februára 1939 v Rakši v okrese Turčianske Teplice ako druhé dieťa v rodine obuvníka, otca Ondreja, a matky Zuzany, rod. Stričkovej. Žije v Turčianskych...

BRÁZDIL, Bernard (†)

[* 17. 9. 1932 Trenčianske Bohuslavice (okres Nové Mesto nad Váhom) – † 21. 5. 2023] Bernard Brázdil, MUDr., básnik, prozaik, autor literatúry faktu, povolaním lekár, sa narodil 17. septembra 1932 v Trenčianskych Bohuslaviciach v okrese Nové Mesto nad Váhom. Žil v Topoľčanoch. Zomrel...

BRENDZA, Boris

[* 2. 2. 1979 Bratislava] Boris Brendza, Mgr., PhD., básnik, predseda Spolku slovenských spisovateľov (SSS), šéfredaktor časopisu SSS pre mladú literatúru a umenie Dotyky, dramaturg a redaktor programu Ars litera na Rádiu Devín Slovenského rozhlasu RTVS, knižný editor Edície mladých slovenských...

BRENKUS, Radovan

[* 30. 1. 1974 Bardejov] Radovan Brenkus, Mgr., básnik, prozaik, literárny kritik, prekladateľ, redaktor, vydavateľ, pôvodným povolaním pedagóg, fyzik, sa narodil 30. januára 1974 v Bardejove. Žije v Košiciach. Vyštudoval odbor matematika a fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J....

BRNČAL, Miloš

[* 4. 7. 1948 Levoča] Miloš Brnčal, prozaik, redaktor, sa narodil 4. júla 1948 v Levoči v učiteľskej rodine. Žije v Bratislave. Vyštudoval Strednú všeobecnevzdelávaciu školu. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil ako elév do Slovenského rozhlasu (Čs. rozhlas v...

BRTOŠ, Stanislav

[* 19. 11. 1969 Černová (okres Ružomberok)] Stanislav Brtoš, Mgr., básnik, autor náboženskej lyriky, katolícky kňaz, sa narodil 19. novembra 1969 v Černovej pri Ružomberku, dnešnej časti mesta Ružomberok-Černová, kde aj má trvalé bydlisko. Do základnej školy  chodil v Černovej  (1975...

BUOCIKOVÁ-ŠMARHANOVSKÁ, Sidónia (†)

[* 29. 5. 1947 Horná Mariková (okres Považská Bystrica) – † 15. 3. 2021] Sidónia Buociková-Šmarhanovská, Mgr., spisovateľka, pedagogička, sa narodila 29. mája 1947 v Hornej Marikovej v chudobnej robotníckej rodine. Žila a tvorila v Považskej Bystrici. Základnú školu vychodila...

ČÁPKA, Ján

[28. 3. 1932 Horná Krupá (okres Trnava)] Ján Čápka, PaedDr., spisovateľ pre deti, básnik, autor povestí a literatúry faktu, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, povolaním učiteľ, sa narodil 28. marca 1932 v Hornej Krupej v okrese Trnava. Ľudovú školu vychodil v rodisku. Gymnaziálne štúdiá...

ČAPLOVIČ, Dušan

[* 18. 9. 1946 Bratislava] Dušan Čaplovič, prof. PhDr., slovenský politik, pôvodne historik a archeológ, sa narodil sa 18. septembera 1946 v Bratislave. Bol poslancom NR SR, podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR a ministrom školstve, vedy a...

ČÁSTA, Milan

[* 20. 7. 1952 Nitra] Milan Částa, básnik, sa narodil 20. júla 1952 v Nitre. Je ženatý, s manželkou majú dve deti, dcéru a syna, žijú v obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra. Základnú deväťročnú školu vychodil v Nitre-Chrenovej. Vyštudoval Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu – Gymnázium E....

ČAVOJSKÝ, Ladislav (†)

[* 17. 1. 1932 Trnava – † 9. 1. 2014 Bratislava] Ladislav Čavojský, PhDr., CSc., divadelný historik a kritik, sa narodil 17. januára 1932 v Trnave. Zomrel 9. januára 2014 v Bratislave. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky,...

ČECHOVIČOVÁ, Mária

[ * 19. 6. 1951 Jablonec] Mária Čechovičová, rod. Ochabová, spisovateľka literatúry pre deti, prozaička, poetka, textárka, autorka scenárov detských muzikálov, rozhlasovej hry a regionálnohistorickej literatúry, sa narodila 19. júna 1951 v Jablonci (okres Trnava), kde aj vyrastala....

ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína (†)

 [ * 26. 9. 1931 Zbehy – † 22. 10. 2017 v Nitra] Marína Čeretková-Gállová, prom. fil., slovenská spisovateľka, prozaička, autorka literatúry pre deti a mládež, redaktorka, kultúrna pracovníčka, dramaturgička, autorka rozhlasových pásiem, hier i televíznej hry, sa narodila 26. septembra...

ČEREVKA, Vladimír (†)

[* 11. 12. 1931 – † 24. 3. 2014 Bratislava] Vladimír Čerevka, PhDr., CSc., literárny vedec, autor učebníc literatúry, prekladateľ, pedagóg, sa narodil 11. decembra 1931 v Roškovciach v rodine učiteľa, kde aj prežil  detstvo. Základnú školu vychodil v rodisku.  V štúdiu pokračoval na...

CERULA, Miron

[* 25. 4. 1952 Ruská Poruba (okres Humenné)] Miron Cerula, sa narodil 25. apríla 1952 v Ruskej Porube v okrese Humenné, v malebnej dedinke Ruská Poruba ležiacej v nádhernej krajine na severovýchode Slovenska. Píše poviedky podľa skutočných poľovníckych zážitkov, námety k nim čerpá z...

ČERVENÝ, Marián

[*17. 6. 1955 Topoľčany] Marián Červený, doc. ThDr., PhD., rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, sa narodil 17. júna 1955 v Topoľčanoch. Za kňaza ho ordinovali roku 1978. Pôsobil ako kaplán v Piešťanoch (1978). Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1980) pôsobil ako kaplán v Bratislave...

CHOMA, Vasiľ (†)

[* 18. 5. 1927 Miková (okres Stropkov) – † 29. 3. 2017 Bratislava] Vasiľ Choma, Doc.,PhDr., Csc., literárny vedec, súpisovateľ rusínskej literatúry na Slovensku, rusista, vysokoškolský profesor, diplomat, sa narodil 18. mája 1927 v Mikovej, v okrese Stropkov, v maloroľníckej rodine....

CHORVÁTOVÁ, Jana

* 19. 9. 1954 v Liesku (okres Tvrdošín) Jana Chorvátová, Mgr. – spisovateľka, poetka, pedagogička, kultúrno-osvetová pracovníčka, editorka, podnikateľka. Narodila 19. septembra 1954 v Liesku na Orave, ako šieste dieťa z desiatich. Po maturite na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej...

CHOVAN, Milan Igor

[* 24. 11. 1963 v Ružomberok] Milan Igor Chovan, sa narodil 24. novembra 1963 v Ružomberku Profil: 1978 – 1982 Gymnázium v Ružomberku; 1982 – 1986 Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, odbor Strojárska technológia, špecializácia Číslicová technika v strojárskej...

CHOVAN-REHÁK, Juraj

[*3. 1. 1931 Hubová (okres Ružomberok)] Juraj Chovan-Rehák, PhDr., CSc., literárny historik, kultúrny historik, muzeológ, dokumentarista, sa narodil 3. januára 1931 Hubovej (okres Ružomberok) v remeselnícko-roľníckej rodine (otec bol maloroľník, dre­vorubač a mlynár, matka bola pôrodná asistentka)....

CHOVANEC, Jaroslav

[* 7. 2. 1935 Hrnčiarske Zalužany (okrese Rimavská Sobota)] Jaroslav Chovanec, prof. JUDr., DrSc., et Dr. h. c.,  právnik, publicista, autor literatúry faktu, sa narodil 7. februára 1935 v Hrnčianskych Zalužanoch v okrese Rimavská Sobota. Žije v Bratislave. Je členom Spolku...

CHUDA, Michal

[*13. 11. 1947 v Papíne, okres Humenné] Michal Chuda, slovenský básnik, editor, redaktor, sa narodil 13. novembra 1947 v Papíne (okres Humenné). Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacj škole v Humennom.

CHUDÍK, Martin

[*12. 1. 1988 Bratislava] Martin Chudík, Mgr., básnik, literárny recenzent, bloger, sa narodil 12. januára 1988 v Bratislave. Študoval na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudoval biológiu (2008 – 2013)....

CHUDOBA, Andrej (†)

[* 21. 11. 1927, Malé Krškany – † 21. 1. 2014, Pukanec] Andrej Chudoba, vl. menom Ondrej Hudoba, prozaik, básnik, scenárista, sa narodil 21. novembara 1927 v Malých Krškanoch. Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Leviciach (1945 – 1949) pôsobil krátko ako učiteľ v Žemberovciach (1951 –...

CIFRA, Štefan

[* 22. 8. 1960 Nitra] Štefan Cifra, spisovateľ, básnik, publicista, kultúrny historik, redaktor, editor, národopisný zberateľ, sa narodil 22. augusta 1960 v Nitre. Matka Viera Cifrová, rod. Závodníková (* 1. 1. 1941 Turzovka), povolaním učiteľka, je folkloristka, hudobníčka, speváčka a...

ČIŽMÁR, Ján (†)

[* 7. 5. 1946 Banská Bystrica – † 5. 5. 2018 Banská Bystrica] Ján Čižmár, spisovateľ, básnik, textár, scenárista, publicista a vydavateľ, sa narodil 7. mája 1946 v Banskej Bystrici. Pesudonym: Paul Carter. Žil v Ponikách v okrese Banská Bystrica. Manželka: vydavateľka Jana Čižmárova. Zomrel 6. 5....

CMARKOVÁ, Elena

[* 29. 1. 1948 Brusno] Elena Cmaroková sa narodila 29. januára 1948 v Brusne. Žije v Banskej Bystrici. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

ČOMAJ, Ján (†)

 [* 17. 4. 1935 Radzovce, okres Lučenec – † 26. 1. 2020 Bratislava] Ján Čomaj, spisovateľ, novinár, reportér, publicista, esejista, autor literatúry faktu, redaktor, vysokoškolský pedagóg, jeden z najvýraznejších slovenských reportérov šesťdesiatych rokov i prelomu storočia, sa narodil sa...

ČURMOVÁ, Viera

[* 1. 2. 1956 Snina] Viera Čurmová, prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti a religióznej literatúry, zberateľka a autorka povestí, redaktorka, povolaním učiteľka, sa narodila 1. februára 1956 v Snine. Otec Michal Korba pracoval ako kooperátor a matka Helena Korbová, rod. Vataščinová, bola...

ČUTRÍK, Ľudovít

[* 7. 8. 1931 Šoporňa] Ľudovít Čutrík, Ing., spisovateľ, autor literatúry faktu, atletický funkcionár, sa narodil 7.augusta 1931 v Šoporni. Žije v Nitre. Študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Absolvoval na SVŠT v Bratislave. V mladosti aktívnym športovcom, v roku 1947...

DANAJ, Miroslav

[* 1. 1. 1946 Dolná Streda na Váhom (okres Galanta)]   Miroslav Danaj, prof. MUDr., CSc., básnik, aforista, prozaik, publicista, povolaním lekár-chirurg, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 1. 1. 1946 v Dolnej Strede na Váhom, neďaleko Serede (okres Galanta). Žije v Trnave. Manželka MUDr....

DANGL, Vojtech

[*15. 4. 1937 Šahy] Vojtech Dangl, PhDr., CSc., vojenský historik, spisovateľ, autor literatúry faktu, sa narodil 15. apríla 1937 v Šahoch. Žije v Bratislave. Základnú školu vychodil v rodnom meste, kde absolvoval aj stredoškolské štúdium a maturoval (1955). Potom začal študovať...

DANIŠ, Miroslav

[* 7. 8. 1960 v Bratislave] Miroslav Daniš, prof. PhDr., CSc., vysokoškolský profesor, historik, básnik, sa narodil 7. augusta v Bratislave. Od roku 1964 žije v obci Kráľová pri Senci. Gymnázium navštevoval v Senci. Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1979 – 1984),...

DARMO, Jozef (†)

[* 7. október 1932 Libichava, okres Bánovce na Bebravou – † 22. 12. 2021] Jozef Darmo, doc. PhDr., PhD., novinár, publicista, historik mediálnej komunikácie, vedec, vysokoškolský pedagóg, básnik sa narodil  7. októbra 1932 v Libichave v okrese Bánovce na Bebravou. Zomrel vo veku 89 rokov...

DEKAN, Ján

[* 31. 7. 1933 Velčice (okres Zlaté Moravce)] Ján Dekan, PhDr., básnik, dôchodca, sa narodil  31. júla 1933 vo Velčiciach v okrese Zlaté Moravce. Je ženatý, manželka Eva Dekanová pracuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Študoval v Societas Verbi Divini (misionáársky seminár na...

DIDI, Ľudovít (†)

[* 16. 1. 1931 Púchov – † 15. 9. 2013 Vráble] Ľudovít Didi, slovenský učiteľ, disident, účastník protikomunistického odboja, prvý rómsky spisovateľ románov v slovenskej literatúre, sa narodil 16. január 1931 v Púchove ako nemanželské rómske dieťa. Vyrastal u starých rodičov...

DINKA, Pavol

[* 29. 11. 1942 Skalica] Pavol Dinka, RSDr. (Rerum Socialum Doctor), spisovateľ, autor literatúry faktu, publicista, novinár, redaktor, politológ, mediálny analytik a prekladateľ, sa narodil 29. novembra 1942 v Skalici, kde aj vyrastal. Štúdiá, vzdelanie V rodnom meste vychodil základnú...

DRASTICH, Miloš (†)

[* 27. 8. 1951 Bratislava – † 6. 12. 2017 Bratislava] Miloš Drastich, Mgr., slovenský spisovateľ, novinár, publicista, autor literatúry faktu, recenzent, cestovateľ, autor cestopisných reportáží, sa narodil 27. augusta 1951 v Bratislave. Bol ženatý, s manželkou Tatianou Drastichovou žil...

DUFEKOVÁ, Otília (†)

[*11. 7. 1951 Bratislava – † 9. 9. 2019] Otília Dufeková, poetka, na rodila 11. júla 1951 v Bratislave. Žije v Bratislave. Zomrela 9. 9. 2019. Absolvovala štúdium na Strednej ekonomickej škole, kde aj maturovala (1975) a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1975 – 1980). Pracovala...

ĎURINDA, Miroslav

[*  24. 7. 1932 Ratková] Miroslav Ďurinda, MUDr., lekár, básnik, publicista, sa narodil 24. júla 1932 v Ratkovej. Žije v Košiciach. Vyštudoval gymnázium v Rimavskej Sobote a v Revúcej (1947 – 1951), kde aj maturoval. Absolvoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v...

DVOŘÁKOVÁ-JANCUROVÁ, Helena

[* 4. 5. 1943 Bratislava] Helena Dvořáková-Jancurová, spisovateľka, prozaička, novinárka, publicistka, redaktorka, sa narodila sa 4. mája 1943 v Bratislave. Základnú a strednú školu vychodila v rodisku. Po maturite  rok pracovala ako robotníčka v Západoslovenských...

DZVONÍK, Emil (Michal) (†)

[* 28. 12. 1923 Lastomír (okres Michalovce) – † 22. 2. 2016 Košice] Emil Dzvoník, vl. m. Michal Dzvoník, slovenský prozaik, autor sociálne ladených románových kompozícií, sa narodil 28. decembra 1923 Lastomíre v okrese Michalovce. Pseudonym: Emil Dzvoník (podľa mena jeho brata). Študoval na...

ELIÁŠ, Michal (†)

[* 19. 9. 1934 Velčice, okres Zlaté Moravce – † 2. 4. 2018 Martin] Michal Eliáš, PhDr., CSc., literárny vedec, kultúrny historik, archivár, editor, pedagóg, sa narodil 19. septembra 1934 vo Velčiciach pri Zlatých Moravciach v roľníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Študoval na...

FAIČOVÁ, Adela

[2. 3. 1950 Prašice (okres Topoľčany)] Adela Faičová, poetka, prozaička, sa narodila 2. marca 1950 v Prašiciach v okrese Topoľčany, kde aj žije. Venovala sa svojej profesii v oblasti chémie. Vyše 10 rokov pôsobila vo vydavateľstve a tlačiarni. Debutovala básnickou zbierkou Náruč...

FARKAŠ-ŽIŠKA, Peter (†)

[* 12. 11. 1973 Bratislava – † 9. 12. 2013 Bratislava] Peter Farkaš-Žiška, občianskym menom PaedDr. ThMgr. Peter Farkaš, spisovateľ, básnik. prozaik, rímskokatolícky kňaz, sa narodil 12. novembra 1973 v Bratislave. Zomrel v Bratislave 9. decembra 2013. Bol rímskokatolíckym kňazom, pôsobil ako...

FARKAŠOVÁ, Etela

[* 5. 10. 1943 Levoča] Etela Farkašová, prof. PhDr., rod. Zipserová, slovenská spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, filozofka, sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči. Po štúdiu matematiky a fyziky, neskôr filozofie a sociológie pôsobila najprv ako stredoškolská učiteľka, potom ako...

FAZEKAŠOVÁ, Mária

[*12. 4. 1947 Poprad]   Mária Fazekašová, redaktorka, publicistka a prekladateľka, sa narodila 12. apríla 1947 v Poprade. Študovala a maturovala na popradskom gymnáziu (1965) a na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (1981 – 1984). Pracovala ako úradníčka v cestovnej...

FEDOR, Jozef

[* 11. 3. 1946 Fekišovce (okres Sobrance)] Jozef Fedor,  Mgr., básnik, stredoškolský pedagóg, sa narodil 11. marca 1946 v zemplínskej obci Fekišovce v okrese Sobrance. Žije v Senci. Na strednej škole študoval v Michalovciach. Absolvoval odbor slovenský jazyk a dejepis na...

FEKETE, Ján

[ *12. 8. 1945 Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš] Ján Fekete, PaedDr., slovenský spisovateľ, prozaik, básnik, autor literatúry pre deti, literatúry faktu a sci-fi románov, publicista, zberateľ, filatelista, bývalý politik, sa narodil 12. augusta 1945 v rodine tesára v Modrom Kameni (okres...

FERKO, Andrej

  Andrej Ferko, doc. RNDr, PhD., slovenský spisovateľ, matematik, vedec, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka. Vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po...

FIFIK, Ján

[* 27.01.1957 Spišská Nová Ves] Ján Fifik, PaedDr. , spisovateľ, učiteľ, lektor slovenského jazyka a literatúry v zahraničí, veľvyslanec SR vo Vietname, novinár, sa narodil 27.01.1957 v Spišskej Novej Vsi. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.   BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ...

FILO, ml., Július

[* 17.12.1950 Palúdzka (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš)] Július Filo, prof. ThDr. Dr. h. c., emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (1994-2006), pedagóg, spisovateľ, sa narodil 17. decembera 1950 v Palúdzke (dnes súčasť mesta Liptovský Mikuláš) ako syn...

FINDRA, Ján (†)

[* 25. 3 1934 Málinec – † 6. 5. v Banskej Bystrici ] Ján Findra, Dr. h. c. prof. PhDr., DrSc., spisovateľ, politik, prof. sa narodil 25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v Málinci. Stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu B. Slančíkovej – Timravy v Lučenci (1950 – 1953)....

FOJTÍKOVÁ, Sabína

 [* 7. 5. 1968 Vítkov (ČR)] FOJTÍKOVÁ, Sabína sa narodila  7. mája 1968 Vítkove v Českej republike. Od roku 1975 žije  Bratislave. Stredoškolské štúdia absolvovala v Bratislave. Absolvovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1990). Pracuje ako...

FORDINALOVÁ, Eva

[* 17. 12. 1941 Borský Mikuláš] Eva Fordinálová, prof. PhDr., CSc., literárna historička a vedkyňa, poetka,, vysokoškolská pedagogička, sa narodila 17. decembra 1941 v Borskom Mikuláši. Pseudonym: Eva Záborská. Študovala na Pedagogickom inštitúte v Trnave, absolvovala odbor história –...

FRANKO, Michal (†)

* 20. 9. 1930 Udavské (okr. Humenné) – † 18. 8. 2014 Michal Franko , pedagóg, jazykovedec, básnik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, sa narodil 20. septembra 1930 vo východoslovenskej obci Udavské v okrese Humenné. Zomrel 18. augusta 2014. Študoval na Gymnáziu v Humennom a odbor...

FRAŇO, Rudo

* 1. 7. 1949 Senváclav (Pilisszentlászló, Maďarsko) Rudo Fraňo, občianskym menom Rudolf Franyó, prekladateľ a vydavateľ, regionálny historik, verejný činiteľ, pôvodným povolaním staviteľ. Narodil sa v malebnej obci obývanej Slovákmi Senváclav (Pilisszentlászló), ktorá  sa nachádza v...

FRIČOVSKÝ, Ladislav (†)

* 5. marca 1930 Košice – † 20. decembra 2014 Ladislav FRIČOVSKÝ, Th. Mgr., Mgr. art., básnik, prozaik, dramatik, publicista, sa narodil 5. marca 1930 v Košiciach. Pochádzal z Vajkoviec pri Košiciach, stredoškolské roky strávil v Prešove a v Bardejove, kde študoval na gymnáziu (1942 – 1949)....

FRIEDOVÁ, Libuša (†)

[* 17. 10. 1925 Zdounky, okr. Kroměříž, Česko – † 22. 5. 2017] Libuša Friedová, rod. Mlčochová,  slovenská spisovateľka literatúry pre deti, scenáristka, autorka rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti, redaktorka, pôvodom z Moravy, sa narodila v učiteľskej rodine 17. 10. 1925...

FUCHS, Ľudovít (†)

[* 4. 7. 1926 Zvolen – † 4. 6. 2015 Bratislava] Ľudovít Fuchs, básnik, spisovateľ, autor literatúry pre deti, sa narodil sa 4. júla 1926 vo Zvolene v rodine železničiara. Pseudonymy: Ľudovít Slatinský, Ľ. F. Kvetoslav. Zomrel 4. júna 2015 v Bratislave vo veku nedožitých 89 rokov. Bol členom...

GÁLL, Tomáš (†)

[* 21. 12. 1935 Záhradné (pri Prešove) – † 10. 8. 2017 Bratislava] Tomáš Gáll, Mgr., básnik, historik, publicista, prekladateľ, pedagóg, redaktor, povolaním evanjelický kňaz, sa narodil sa dňa 21.decembra 1935 vo východslovenskej obci Záhradnom v okrese Prešove, ako štvrté dieťa rodičov – otca...

GALLO, Igor

[*13. 4. 1936 Ondrej nad Hronom, dnes Brusno (okres Banská Bystrica)] Igor Gallo, básnik, prozaik, redaktor,  sa narodil 13.apríla 1936 vo Svätom Ondreji nad Hronom (dnes Brusno) v okrese Banská Bystrica, kde krátky čas pracoval jeho otec – živnostník. Po rokoch sa rodina vrátila do Brezna,...

GAVALCOVÁ, Jana

* 19. 10. 1939 Zemianske Podhradie Jana Gavalcová, prozaička, scenáristka, sa narodila 19. 10. 1939 Zemianskom Podhradí. Študovala na Pedagogickej škole v Trenčíne, kde maturovala  r. 1959. Pôsobila ako učiteľka Jedenásťročnej strednej školy v Novom Meste nad Váhom, bola herečkou v Divadle P....

GAŽOVČIAK, Juraj

[* 21. 8. 1980 Nitra] Juraj Gažovčiak, básnik, dramatik, prozaik, povolaním operátor, sa narodil 21. augusta 1980 v Nitre, kde aj žije. Vyštudoval Strednú poľnohospodársku školu v Nitre (1998). Pracuje ako operátor vo výrobe vo firme LUIS (od 2007). V literárnej súťaži Novomeského...

GELVANICSOVÁ, Silvia (†)

[* 12. 6. 1976 Kráľovský Chlmec – † 21. 10. 2023] Silvia Gelvanicsová, Mgr., poetka, recenzentka, povolaním učiteľka, sa narodila 12. júna 1976 v Kráľovskom Chlmci (okres Trebišov). Absolvovala Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity. Žila v Strede nad Bodrogom, kde učila na základnej škole...

GLUŠTÍKOVÁ, Oľga

[* 3. 8. 1987 Trstená] Oľga Gluštíková, Mgr., poetka, publicistka, redaktorka, sa narodila 3. augusta 1987 v Trstenej, na Orave, v jednej z najsevernejších obcí Slovenska. Vyštudovala žurnalistiku, pôsobila v miestnych aj regionál­nych novinách na Orave a neskôr ako redaktorka zahraničného...

GOLASOVÁ, Nina (†)

[* 27. 6. 1947 v Nových Zámkoch – † 18. 12. 2019] Nina Golasová, PaedDr., pseudonym Nina Chilli, poetka, prozaička, výtvarníčka, sa narodila 27. júna 1947 v Nových Zámkoch. Absolvovala odbor výtvarná výchova a slovenčina na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, maľbu študovala u akad....

GONDA, Milan

[* 11. 1. 1954 v Lučenci] Milan Gonda, PhDr., knihovník, kultúrny pracovník, organizátor literárneho života, prozaika, publicista, prekladateľ, editor, sa narodil 11. januára 1954 v Lučenci. Vyštudoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor knihovníctvo –...

GREGOR, Ján (†)

[* 25. 7. 1926 Uhorské (okr. Poltár) – † 10. 6. 2017] Ján Gregor, spisovateľ literatúry faktu, regionalista, sa narodil 25. 7. 1926 Uhorskom v okrese Poltár. Žil v Brezne. Zomrel 10. 6. 2017. Vykonával  35 rokov službu v ozbrojených silách. Bol autorom 10 literárnych prác. Bol členom...

GREGOR, Peter (†)

Narodil sa 27. februára 1944 v Prešove. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave. Po maturite v roku 1962 študoval slovenský a španielsky jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, promoval v roku 1967. Profesionálne sa okrem literárnej činnosti...

GROLL, Mojmír

[*28. 7. 1940 Bratislava] Mojmír Groll, dramatik, scenárista, autor rozprávok pre deti, fíčrov, humoristických pásiem, rozhlasových a kabaretných hier, redaktor, sa narodil 28.júla 1940 v Bratislave. Je ženatý, má tri deti, žije v Bratislave. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole...

GRZNÁROVÁ, Marianna

[*1. 12. 1941 Rudno nad Hronom] Marianna Grznárová, prozaička, poetka, spisovateľka literatúry pre deti, dramaturgička, publicistka, redaktorka, prekladateľka, sa narodila 1. 12. 1941 v úradníckej rodine v Rudne nad Hronom. Na základnú školu chodila v Rudne nad Hronom. Študovala na Jedenásťročnej...

GÜRTLEROVÁ, Anna

NA STRÁNKE SA PRACUJE. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.   [* 30. 7. 1980 Bratislava] Anna Kittel Gurtlerová, Dis. art., poetka, prozaička, autorka literatúry pre deti, výtvarníčka, knižná ilustrátorka, recitátorka, učiteľka, sa narodila 30. júla 1980 v Bratislave. Má dve dcéry Elu a Grétu, je...

HÁBER, Stanislav

[* 24. 8. 1966 Brezno] Stanislav Háber, prozaik, básnik, publicista, redaktor, sa narodil 24. augusta 1966 v Brezne. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky HÁBER, Stanislav. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník...

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína (†)

[*18. 5. 1929 Jasovský Podzámok, teraz časť obce Jasov, okr. Košice-okolie – † 16. 10. 2016 Bratislava]   Katarína Habovštiaková, doc., PhDr., CSc., rod. Kucháriková, významná slovenská jazykovedkyňa, slovakistka, slavistka, frazeologička, dialektologička, lexikografka, spisovateľka...

HAGARA, Ladislav

[*15. 1. 1944 Nováky] Ladislav Hagara, prozaik, redaktor, mykológ, sa narodil 15. januára 1944 v Novákoch. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky HAGARA, Ladislav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník...

HAJDÚK, Peter

[* 8. 8. 1929 Bratislava] Peter Hajdúk, občianskym menom JUDr. Oleg Logvinov, prozaik, publicista, filmový scenárista, prekladateľ, účastník Slovenského národného povstania, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 8. augusta 1929 v Bratislave, kde aj žije. Pseudonym: László Orosz. Bol...

HAKALA, Robert

* 16. 7. 1958 v Partizánske Robert Hakala, Ing., CSc., pedagóg, básnik, prozaik, autor literatúry pre deti, editor, sa narodil 16. júla 1958 v Partizánskom. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre (1982), v roku 1991 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. Pedagogické vzdelanie získal...

HALLON, Ľubor

[* 7. 8. 1955 Skalica] Ľubor Hallon, PhDr., CSc., výskumný pracovník v oblasti sociológie kultúry, verejnej mienky a výskumu médií, pedagóg, redaktor, publicista, sa narodil 7.  augusta  1955 v Skalici. Vysokoškolské štúdium (učiteľský odbor estetická výchova – slovenčina) ukončil v...

HALVONÍK, Alexander

Alexander Halvoník, PhDr., prozaik, literárny kritik a vedec, redaktor literárnych časopisov, knižný redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil 22. marca 1945 v Novej Bystrici (okres Čadca). Po základnej škole v Oščadnici (1951 – 1959) a jedenásťročnej strednej škole v Čadci (1959 – 1962) absolvoval...

HAMŽÍK-ZEMPLÍNSKY, Pavel

* 25. 7. 1929 Úpor (okres Trebišov) Ing. Pavel Hamžík, umeleckým menom Pavel Hamžík-Zemplínsky, autor učebníc, básnik. Narodil sa 25. 7. 1929 v Úpore. Po celý život sa profesionálne venoval technickému rozvoju odevníctva na Slovensku. Jeho syn Pavol Hamžík je slovenským diplomatom. Pavel...

HARING, Vojtech (†)

[*1. 10 1942 Piešťany – † 3. 1. 2014 Piešťany] Vojtech Haring, PhDr., PhD., výtvarník, karikaturista, divadelník, psychológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 1. októbra 1942 v Piešťanoch. Zomrel 3. januára 2014. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ...

HAŠTOVÁ, Mária (†)

[* 21. 9. 1922 Píla, okr. Pezinok – † 15. 6. 2018] Mária Haštová, rodným menom Hilda Grellnethová, slovenská spisovateľka pre deti a mládež, redaktorka, rozhlasová a televízna scenáristka, sa narodila 21. septembra 1922 na Píle (Častá, okr. Pezinok) v rodine horára. Vyrastala...

HAVELKOVÁ, Silvia

* 28. 10. 1974 Ilava Silvia Havelková, Mgr., prozaička, poetka, autorka literatúry pre deti, knižná ilustrátorka publicistka, pedagogička, odborná pracovníčka v oblasti cestovného ruchu, kronikárka. Narodila sa 28. októbra 1974 v Ilave. Študovala na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne...

HAVIAR, Štefan

[* 23. 10. 1949 Žilina] Štefan Haviar, Mgr., redaktor, publicista, editor, sa narodil 23. októbra 1949 v Žiline. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline. Absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici (slovenčina– angličtina, 1968 – 1972) a potom aj Katedru...

HAVIAR, Tomáš

[*26. 1. 1976 Žilina] Tomáš Haviar, Mgr. art., architekt, historik, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ, publicista, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, sa narodil 26. januára 1976 v Žiline. S manželkou Mgr. Michalelou Haviarovou, PhD., historičkou umenia,...

HEČKO, Kvetoslav

[* 9. 8. 1958 Bratislava] Kvetoslav Hečko, dokumentarista, režisér a dramaturg, sa narodil 9. augusta 1958 v Bratislave. Je členom Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Internetové zdroje Kvetoslav Hečko [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia....

HEGEROVÁ, Viera

[* 9. 10. 1933 Banská Bystrica] Viera Hegerová, prekladateľka, editorka, redaktorka, sa narodila 9. 10. 1933 v Banskej Bystrici. Žije v Bratislave. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov. BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky Hegerová, Viera. In:...

HERZOG, Ladislav

[*12. 12. 1939 Nové mesto nad Váhom] Ladislav Herzog, spisovateľ, prozaik, básnik, povolaním lodník, sa narodil 12. decembra 1939 v Novom Meste nad Váhom. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.  

HLÁVKA, Karol

[*20. 4. 1955 v Nové Mesto nad Váhom] Karol Hlávka, scenárista, dramaturg a bloger, sa narodil 20. apríl 1955 v Novom Meste nad Váhom. Na základnú školu chodil v rodisku. Po maturite vyštudoval odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na Vysokej škole múzických umení v...

HLUŠÍKOVÁ, Marta

[* 9. 10. 1952 v Leopoldove] Marta Hlušíková, PhDr., spisovateľka literatúry pre deti, poetka, prozaička, prekladateľka, autorka odbornej literatúry, lexikografka, pôvodným povolaním stredoškolská profesorka, sa narodila 9. októbra 1952 v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila...

HNÁT, Ivan

[* 9. 10. 1940 v Brodskom] Ivan Eduard Hnát, Ivan Hnát, PaedDr., básnik, autor učebníc a odborných textov, pedagóg, sa narodil 9. októbra 1940 v Brodskom, vyrastal v učiteľskej rodine v Štefanove, Brodskom a Holíči. Je ženatý, žije v Holíči. Študoval na gymnáziu...

HOFBAUER, Roman (†)

[* 21. 2. 1940 Bratislava – † 1. 6. 2016 tamže] Roman Hofbauer, Ing., CSc., slovenský politik, publicista, dopravný projektant, prvý ponovembrový primátor hlavného mesta SR Bratislavy a prvý minister dopravy spojov v samostatnej Slovenskej republike, sa narodil 21. februára 1940 v Bratislave, jeho...

HOLAN, Vladimír

[*29. 3. 1944 v Bratislave] Vladimír Holan, dramaturg, sa narodil 29. 3. 1944 v Bratislave. Absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná veda –dramaturgia. Pracoval v Slovenskom rozhlase Bratislava ako dramaturg (1969 - 1989), šéfdramaturg (1989 - 1994),...

HOLEČKA, Emil

[*1. 1. 1946 v Kozárovce] Emil Holečka, básnik, redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil 1. 1. 1946 v Kozárovciach (okres Levice). Študoval na strednej škole v Leviciach (1961 – 1964), potom na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (nedokončil), filmovú a...

HOLEČKO, Miroslav

[*19. 11. 1950 v Trebišove] Miroslav Holečko, PaedDr., kutúrno-osvetový pracovník, spisovateľ, andragóg, publicista, ochotnícky herec a režisér, narodil sa 19. novembra 1950 v Trebišove. Je ženatý s manželkou Gabrielou, žije v Bratislave. Vychodil SVŠ v Trebišove (1969),...

HOLEŠTIAK, Pavol

* 9. 8. 1972 v Čadci Pavol Holeštiak, PhDr., PhD., RSc., spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, manažér, šéfredaktor, editor, narodil sa 9. 8. 1972 v Čadci, detstvo a mladosť prežil v obci Zákopčie. Vyštudoval Strednú ekonomickú školu Čadca (1990), absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity...

HORECKÝ, Michal (†)

[* 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR] Michal Horecký, slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti, publicista, editor a knižný pracovník, sa narodil  17. septembra 1949 v Chebe (v Česku), jeho otec bol prozaik, publicista Konštantín Horecký. Študoval na strednej...

HORSKÝ, Štefan

* 1. 9. 1929 Stupava  (okres Malacky) Štefan Horský (Hason) – autor literatúry faktu, publicista, rozhlasový redaktor, archivár, kronikár. Narodil sa v Stupave 1. septembra 1929. Detstvo a mládenectvo prežil na samote železničného strážneho dvojdomčeka na Marcheggských mostoch, v objatí...

HRNKO, Anton

Narodil sa 31. 12. 1955 v Žiline. 1974 – absolvoval Gymnázium Horný Val v Žiline 1979 – absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Dejepis - Filozofia 1979 – 1999 – Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Zaoberal sa najnovšími...

HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela

[* 12. 8. 1950 Zvolen] Daniela Hroncova-Faklová, PhDr., autorka literatúry faktu, prozaička, rozhlasová dramatička a publicistka,  redaktorka, editorka, sa narodila 12. augusta 1950 vo Zvolene v rodine evanjelického farára Daniela Faklu a Eleny, rod. Mardíkovej.  Publikovala pod...

HRONEC, Víťazoslav

* 7. 8. 1944 Pivnica (Juhoslávia) Víťazoslav Hronec, slovenský spisovateľ, básnik, prozaik, literárny kritik, bibliograf, zostavovateľ antológií, editor, knižný redaktor a redaktor časopisu, publicista, popredný spisovateľ slovenskej menšiny v bývalej Juhoslávii a dnešnej Srbskej...

HRUBÝ, Ladislav

[* 11. 9. 1957 v Žiline] Ladislav Hrubý, prozaik, redaktor, pedagóg, študoval na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste (1972 – 1976), absolvoval odbor slovenčina a angličtina na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1976 – 1980). Pôsobil ako stredoškolský profesor na vojenskom gymnáziu...

HUDEC, Ivan (†)

[* 10. 7. 1947 Nitra – † 6./7. 2. 2022 Bratislava] Ivan Vojtech Hudec, MUDr., slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, literárny recenzent, publicista, kultúrny historik, ochotnícky režisér, herec, kultúrno-osvetový činovník, donátor, genealóg, praktický lekár, vedecký a riadiaci pracovník, bývalý...

HÚŽEVKA, Milan (†)

[* 5. 9. 1940 Dohňany-Zbora (okres Púchov) –  † 13. 12. 2017] Milan Húževka, slovenský osvetár, vychovávateľ, spisovateľ, zberateľ a upravovateľ povestí a rozprávok, autor regionálnych monografií a poľovníckej literatúry, sa narodil 5. septembra 1940 v Dohňanoch-Zbore v okrese...

HVIŠČ, Jozef

[* 24. 4. 1935 Kurima] Jozef Hvišč, literárny vedec, polonista, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 24. apríla 1935 v Kurime v rodine maloroľníka. Pesudonym: J. Kurimský. Ľudovú a meštiansku školu navštevoval v rodnej obci. Študoval odbor rezbárstvo na Vyššej škole...

HYKISCH, Anton

[* 23. februára 1932 Banská Štiavnica] Anton Hykisch (pseudonymy A. Horník, Ahy, Peter Arnošt), slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, publicista, esejista, dramatik, redaktor, diplomat sa narodil sa 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici, pochádza z úradníckej rodiny. Je...

IVANIČKOVÁ, Margita

[* 30. 11. 1953 v Trenčíne] Margita Ivaničková, Ing., poetka, spisovateľka literatúry pre deti a mládež, publicistka, redaktorka, prekladateľka, sa narodila 30. 11. 1953 v Trenčíne, kde aj žije. Maturovala na gymnáziu v Trenčíne (1973), študovala na Fakulte ekonomiky a riadenia...

IZAKOVIČ, Ivan (†)

[* 15. 11. 1934 Bratislava – † 28. 12. 2023 Bratislava] Ivan Izakovič, PhDr., pseudonym Ivan Podolinský, prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti a mládež, prekladateľ, sa narodil 5. novembra 1934 v Bratislave v literárnej rodine, jeho otec bol prekladateľ, dramaturg, publicista Karol...

JABLOKOVOVÁ, Katarína

[* 3. 8. 1955 Bratislava] Katarína Jablokovová, rod. Habovštiaková, huslistka, poetka, sa narodila 3. augusta 1955 v Bratislave ako prostredná z troch dcér manželom Kataríne Habovštiakovej (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016), slovenskej jazykovedkyni, zberateľke ľudovej frazeológie, autorke...

JABLONICKÝ, Viliam (†)

[ 13. 5. 1948 Jaslovské Bohunice – † 20. 8. 2019 Bratislava] Viliam Jablonický, PhDr., slovenský spisovateľ, novinár, publicista, kritik, historik umenia a kultúry, redaktor, pedagóg, matičný činovník, sa narodil 13. mája 1948 v Jaslovciach, dnešnej súčasti Jaslovských Bohuníc (okres...

Ján Šándor (†)

[* 11. 6. 1948 Brno (Česko) – ?] Ján Šándor, slovenský a rómsky básnik a prozaik, sa narodil 11. 6. 1948 v Brne (Česko). Patril medzi výnimočné osobnosti v regióne Prievidze, kde žil. Pracoval ako obuvník, smetiar, bol i nezamestnaný. Ťažkému životnému osudu sa nepoddal. Chodil do školy len do...

JANČOVIC, Ján

[* 6. 2. 1941 v Pôtore (okr. Veľký Krtíš)] Ján Jančovic, Ing., poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 6. februára 1941 v Pôtore (okres Veľký Krtíš) v roľníckej rodine. Pseudonym Ján Potran. Je ženatý, manželka Eva, rodená Hrušovská (*...

JANÍK, Pavol

Viac o autorovi: Portál LIC, Wikipédia, Osobnosti.sk

JARINA, Dušan

[* 17. 2. 1957 Ružomberok] Dušan Jarina, PaedDr., prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor, sa narodil 17. februára 1957 v Ružomberku. Základnú školu vychodil v rodnom meste. Študoval na gymnáziu v Trstenej (1972 – 1976). Absolvoval odbor slovenský...

JAROŠ, Peter

* 22. 1. 1940 Hybe (okres Liptovský Mikuláš) Peter Jaroš, slovenský spisovateľ, prozaik, redaktor, dramaturg, scenárista, politik, autor jedného z najvýznamnejších slovenských románov 20. storočia Tisícročná včela, sa narodil 22. januára 1940 ako prvorodený syn v robotníckej rodine (otec murár,...

JUDÍNYOVÁ, Jana

[* 22. 3. 1957 Trnava] Jana Judinyová-Babirátová, slovenská publicistka, reportérka, fotografka, prekladateľka, editorka, sa narodila 22. marca 1957 v Trnave, kde aj žije. Zverejňuje reportáže zo zahraničia i z domova, v ktorých sa zameriava najmä na kultúrnu históriu a pamiatky. Je stálou...

JURÁK, Ján (†)

[* 5. 3. 1930 Bošáca – † 29. 9. 2015 Bošáca] Ján Jurák, Mgr., slovenský regionálny historik a spisovateľ, dramatik, autor divadelných hier, publicista, novinár, osvetár, vydavateľ, povolaním pedagóg, sa narodil 5. 3. 1930 v Bošáci. Absolvoval Pedagogické gymnázium v Trnave, neskôr...

JURIGA, František

* 21. 7. 1934 Dúbrava (okr. Liptovský Mikuláš) RNDr. František Juriga – autor literatúry pre deti a mládež, rozhlasový a divadelný dramatik, pôvodným povolaním geológ. Narodil sa 21. júla 1934 v liptovskej obci Dúbrava. Študoval a maturoval na gymnáziách v Ružomberku a v...

JURÍK, Ľuboš

[*14. 9. 1947 Nové Zámky] Ľuboš Jurík, slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu,publicista, novinár, redaktor,  sa narodil 14. september 1947 v Nových Zámkoch Absolvoval Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komesnkého v Bratislave. Bol redaktorom týždenníka Nové...

KALISKÝ, Roman (†)

Roman Kaliský sa narodil 23. septembra 1922 v Slovenskej Ľupči. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši. Štúdium chemického inžinierstva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave prerušil pre vojnové udalosti. Zúčastnil sa v Slovenskom...

KANÁSOVÁ, Alena

* 31. 7. 1969 Šurany (okres Nové Zámky) Alena Kanasová – poetka, pôvodným povolaním zdravotná sestra – narodila sa 31. júla 1969 v Šuranoch, pochádza z južnoslovenskej obce Komjatice, kde aj vyrastala. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nových Zámkoch. Pracovala niekoľko rokov ako...

KAPELLER, Karol

[*12. 11. 1926 Chtelnica, okr. Piešťany] Karol Kapeller, prof. MUDr., DrSc., básnik, povolaním lekár, vedecký pracovník v odbore anatómia, histológia a embryológia, vysokoškolský pedagóg, priekopník elektrónovej mikroskopie na Slovensku, sa narodil 12. novembra 1926 v Chtelnici (okr....

KASÁČ, Zdenko (†)

[* 15. 8. 1924 Poltár – † 29. 3. 2017] Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., literárny historik, vysokoškolský pedagóg, editor, autor vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc, sa narodil 15. augusta 1924 v Poltári.   Ľudovú školu vychodil v Poltári. Študoval na gymnáziách...

KENDA, Milan

[* 19. 11. 1937 Ostrava, ČR]

KENDERA, Radislav

Narodil sa v roku 1962 v Ružomberku.   Absolvoval Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Pôsobí ako ekonomický pracovník na Katolíckej univerzite v Ružomberku. R. 1990 zakladateľ a šéfredaktor novín Ružomberský hlas. Autor zbierok lyrickej poézie vydaných pod pseud. R. A....

KERNÝ, Dušan

[* 25. 5. 1941 Leopoldov]

KLAS, Teofil – ZAVARSKÝ, Jozef

[*12. 11. 1940 Trnava] Teofil Klas, občianskym menom   Jozef Zavarský  , básnik, prozaik, prekladateľ, výrazný predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, sa narodil 12. novembra 1940 v Trnave. Pri krste dostal mená Jozef Stanislav, v štátnej matrike...

KLESOVÁ, Albína

* 19. 11. 1939 Kostoľany nad Váhom Albína Klesová, autorka náboženskej poézie, sa narodila 19. novembra 1939 v Kostoľanoch nad Váhom. Poéziu publikuje v náboženských periodikách a miestnych novinách obce Kostolany nad Hornádom Kosceľanka. Vydala päť zbierok kresťanskej poézie: ...

KŇAZE, Ivan

[* 23. 10. 1946 Hradište] Ivan Kňaze, ornitológ, spisovateľ a fotograf prírody, sa narodil 23.októbra 1946 v Hradišti. Po skončení ZŠ sa vyučil za drevomodelára v Martine. V tejto profesii pracoval v zlievárni v bývalej strojárne obuvníckej fabriky v Partizánskom. K fotografovaniu ho priviedol...

KOBELA, Adolf (†)

[* 25. 7. 1936, Bolešov – 28. marca 2024] Adolf Kobela, Mgr. pedagóg, historik, národovec, publicista, špotrovec, sa narodil 25. júla 1936 v Bolešove ako najstaršie zo štyroch detí. Po svadbe s manželkou Štefániou, rod. Knápkovou, s ktorou mali dve dcéry Darinu a Ľubicu, sa usadil v...

KOCÁK, Michal

* 27. 9. 1934 Michalovce-Močarany Michal Kocák, PhDr., CSc. – literárny historik, jazykovedec, editor. Narodil sa 22. septembra 1934 v Močaranoch (dnes súčasť Michaloviec) v rodine roľníka. Základné školské vzdelanie nadobudol v rodisku, študoval na gymnáziu v Michalovciach (1945 – 53), odbor...

KOLNÍK, Titus (†)

[* 1. 1. 1932 Hrachovište – † 26. 11. 2017 Nitra] Titus Kolník, PhDr. DrSc., autor  literatúry faktu, odbornej literatúry, publicista, archeológ, medzinárodne uznávaný predstaviteľ modernej slovenskej archeológie, popredný odborník na dobu rímsku, sa narodil 1. 1. 1932 Hrachovišti. Zomrel 26....

KOMOROVÁ, Mariana

[* 15. 12. 1950 v Bzince pod Javorinou] Mariana Komorová, rod. Vargová, spisovateľka, publicistka, rozhlasová autorka, knižničná pracovníčka, novinová a rozhlasová redaktorka, sa narodila sa 15. 12. 1950 v Bzinciach pod Javorinou. Žije a tvorí v Bzinciach pod Javorinou...

KOREC, Ján Chryzostom (†)

[* 22. 1. 1924 Bošany (okres Partizánske) – 24. 10. 2015 † Nitra] Ján Chryzostom kardinál Korec, J. Em., emeritný nitriansky biskup, teológ, humanista, filozof, historik, etik, sociológ, spisovateľ, sa narodil 22. 1. 1924 v Bošanoch, v obci ležiacej pod Tríbečskými vrchmi, severovýchodne od...

KOŠŤANY, Miroslav (†)

[*21. 4. 1939 Šalgočka (okres Galanta) – † 22. 5. 2016  Bratislava] Miroslav Košťany, Mgr., spisovateľ, redaktor, investigatívny novinár, publicista, právnik, priekopník beletrizácie súdničiek, sa narodil 21. apríla 1939 v obci Šalgočka v okrese Galanta. Jeho otec bol najskôr bírešom na...

KOVÁČ, Damián (†)

[*  3. 8. 1929 Nižný Slavkov – † 2. 2. 2021] Prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., psychológ, vysokoškolský pedagóg, emeritný profesor Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a emeritný vedecký pracovník Ústavu experimentálnej psychológie SAV, zakladajúca osobnosť psychológie ako modernej vedy na...

KOVÁČ-ADAMOV, Mišo

[*24. 5. 1930 Opatovce na Žitavou – dnes Žitavany – † 21. 5. 2023] Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930  v obci Opatovce nad Žitavou, dnešnej súčasti obce Žitavany. Pseudonymy: Adamov, M. Borkov,...

KOVÁČOVÁ, Pavla

Narodila sa 10. 12. 1931 v Ľubľane (Slovinsko), zomrela 11. 4. 2014. Pavla Kováčová, spisovateľka, dramatička, scenáristka, autorka kníh pre deti a mládež, začala študovať na gymnáziu v Ľubľane (Slovinsko). Po príchode na Slovensko (1945) pokračovala v štúdiu v Martine. Pôsobila v...

KOVÁČOVÁ, Zuzana

Zuzana Kováčová, doc. PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna vedkyňa. Študovala učiteľstvo aprobačných predmetov slovenský jazyk – dejepis pre ročníky 5 – 12. Od roku 1987 pôsobila ako asistentka na Katedre slovenského jazyka Pedagogickej fakulty v Nitre, neskôr ako odborná asistentka...

KOVALČÍK, Vlastimil

* 30. 3. 1939 Matiašovce (okres Kežmarok) Vlastimil Kovalčík, PhDr., spisovateľ, básnik, esejista, autor literatúry faktu, regionalista, kultúrny historik, prekladateľ poézie. Narodil sa 30. marca 1939 v severospišskej obci Matiašovce, v horskom kraji medzi Vysokými Tatrami, Dunajcom a...

KRÁĽ, Ábel (†)

[* 17. augusta 1932 v Novej Bani (okr. Žarnovica) – † 12. 5. 2023  v Bratislave] Ábel Kráľ, profesor, PhDr., DrSc., sa narodil 17. augusta 1932 v Novej Bani (okr. Žarnovica) rodičom Márii Kráľovej, rod. Tužinskej, a Františkovi Kráľovi. Jeho manželka: Vlasta Kráľová, Mgr., deti: Martin, Kráľ,...

KRET, Anton (†)

[* 10. 4. 1930 Smižany (okres Spišská Nová Ves) – † 6. február 2019, Bratislava] Anton Kret, PhDr., CSc., dramaturg, teatrológ, prozaik, prekladateľ, publicista, sa narodil 10. apríla 1930 v Smižanoch v okrese Spišská Nová Ves. Pseudonymy: Anton Semko, A. K. Vengur, Kamil Pichňa. Žil v...

KRIŽKA, Teodor

[* 8. 6. 1956 Košice] Teodor Križka, básnik, prekladateľ, redaktor, sa narodil 8. júna 1956 v Košiciach. Študoval na Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach (1971 – 1975). Rok pôsobil ako učiteľ na základných školách v Bidovciach a vo Veľkej Ide (1975 – 1976). Potom...

KSIŇAN, Igor (†)

[* 4. 9. 1940 v Bátovciach – † 3. 4. 2019 v Bratislave] Igor Kšiňan, Ing., prozaik, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 4. septembra 1940 v Bátovciach. Študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej  (SVŠT) v Bratislave. Od skončenia štúdií prednáša elektrotechniku na...

KUBA, Dušan (†)

[* 17. 9. 1932 Bratislava – † 12. 12. 2018 Trnovec, okr. Skalica] Dušan Kuba, básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov, kultúrno-osvetový činovník, režisér ochotníckeho divadla, kronikár obce, povolaním učiteľ, sa narodil 17. 9. 1932 v Bratislave. Detstvo a mladosť prežil na Záhorí...

KUČERA, Matúš (†)

Navždy nás opustil popredný slovenský historik MATÚŠ KUČERA, člen Spolku slovenských spisovateľov   [* 28. 10. 1932 Mojtín – † 15. 12. 2022 Bratislava] Matúš Kučera, prof. PhDr., DrSc., historik, vysokoškolský pedagóg, popredný slovenský mediavelista – odborník na stredoveké dejiny a...

KUČMA, Ivan

* 23. 7. 1944 Prešov PhDr. Ivan Kučma, autor literatúry faktu, esejista, prekladateľ. Narodil sa 23. júla 1944 v Prešove. Žije v Martine. Venuje sa výskumu dejín politiky, kultúry, médií a propagandy, slovenskej polygrafie a knižnej kultúry. Je autorom esejí a štúdií, najmä v projektoch...

KUGLEROVÁ, Zuzana

[*23. 11. 1955 Bratislava] Zuzana Kuglerová, Bc., poetka, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti, novinárka, redaktorka, sa narodila 23. 11. 1955 v Bratislave. Žila v Bratislave, Starej Turej (od roku 1984), Žiline-Bánovej (od roku 1997), v súčasnosti opäť žije v Bratislave. Bol vydatá za...

LACIKOVÁ, Zdenka

[* 5. 8. 1969 Topoľčany] Zdenka Laciková, rod. Pešlová, poetka, prozaička, spisovateľka pre deti a mládež, publicistka, zberateľka povestí, povolaním učiteľka, sa narodila 5. augusta 1969 v Topoľčanoch. Pochádza z obce Prašice (okres Topoľčany), detstvo prežila v  Prašiciach  a na...

LAJČIAK, Ladislav

[* 28. 7. 1945 v Ružomberok-Černová] Ladislav Lajčiak, Ing., básnik, esejista, autor literatúry pre deti, literárny a kultúrny publicista, sa narodil 28. júla 1945 v Ružomberku-Černovej. Pseudonymy: Ladislav I. Lajčiak, Peter Tichý. Študoval na Strednej ekonomickej škole...

LAUČEK, Anton

[*7. 4. 1950 Ružomberok] Anton Lauček, prozaik, autor literatúry pre deti, literárny vedec, sa narodil 7. apríla 1950 v Ružomberku. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku (1965 – 1968), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1970 – 1974), na Filozofickej fakulte...

LOGVINOV, Oleg

* 8. 8. 1929 Bratislava Peter Hajdúk, občianskym menom JUDr. Oleg Logvinov, prozaik, publicista, filmový scenárista a prekladateľ, účastník Slovenského národného povstania, pôvodným povolaním právnik, neskôr dôstojník Čs. armády, teraz dôstojník vo výslužbe, žije v Bratislave. Pseudonym:...

LOMENČÍK, Július

[* 15. 1. 1961 Lučenec] Július Lomenčík, doc. PaedDr., PhD., literárny vedec, básnik, kulturológ, povolaním vysokoškolský pedagóg, sa narodil sa 15. 1. 1961 v Lučenci. Žije v Banskej Bystrici. Základnú deväťročnú školu vychodil v Málinci (1967 – 1975). Študoval na gymnáziu v Poltári (1975 – 1979),...

LUKAČIN, Alfonz

[* 20. 6. 1950 Juskova Voľa (okr. Vranov nad Topľou)] Alfonz Lukačin, Ing., spisovateľ, prozaik, spisovateľ literatúry faktu, dramatik, finančník, filantrop, sa narodil 20. 6. 1950 v Juskovej Voli v okrese Vranov nad Topľou v rodine lesníka. Do desiatich rokov žil na vidieku, v roku 1960 sa...

LUKÁČOVÁ, Ingrid

[* 20. 4. 1969 v Trebišove] Ingrid Lukáčová, Mgr., rod. Šangriková, poetka, stredoškolská pedagogička, kultúrno-osvetová pracovníčka, univerzitná pracovníčka, organizátorka regionálneho kultúrneho a literárneho života, sa narodila 20. 4. 1969 v Trebišove. Základnú školu vychodila v Trebišove...

MACHALA, Drahoslav (†)

* 16. novembra 1947 Zemianske Podhradie (okres Nové Mesto nad Váhom) – † 1. januára 2015 Bratislava Drahoslav Pavel Machala, spisovateľ, autor literatúry faktu, sa narodil 16. novembra 1947 v Zemianskom Podhradí. Do základnej deväťročnej školy chodil v Bošáci. Študoval na Gymnáziu Milana...

MAČINGOVÁ, Božena (†)

[* 2. 6. 1922 v Košiciach – † 23. 11. 2017 v Košiciach] Božena Mačingová, občianskym menom Etela Božena Čonková, rod. Mačingová, autorka literatúry pre deti a mládež, prozaička, autorka rozhlasových hier a večerníčkov, rozhlasová a televízna dramatička, publicistka, sa narodila...

MAJERNÍK, Ján (†)

Ján Majerník, slovenský básnik, prozaik, esejista, publicista, recenzent, prekladateľ, niekdajší šéfredaktor Literárneho týždenníka, sa narodil sa 20. júla 1936 v Senici v úradníckej rodine. Pseudonym Ján Miloslav. Do základnej školy chodil v rodisku, v Ladcoch...

MAJERNÍK, Miroslav

[* 22. 1. 1950 Stropkov] Miroslav Majerník, PhDr., prozaik, rozprávač príbehov, bloger, politický aktivista,  námorný kapitán, pôvodným povolaním manažér, podnikateľ, vedúci štátny úradník a diplomat, sa narodil 22. januára 1950 v Stropkove, rodičom Štefanovi Majerníkovi (* 1926 – † 1984)...

MAKARA, Sergej (†)

[* 6. 5. 1937 v Michalovciach – † 9. 8. 2022] Sergej Makara, PhDr., CSc., ukrajinský a slovenský básnik, spisovateľ  literatúry pre deti, prekladateľ, autor vedeckých monografií, štúdií a odborných textov, vysokoškolský pedagóg, popredný predstaviteľ ukrajinskej literatúry na...

MARCINKO, Ján

* 10. 7. 1944 Žarkovce (okres Kežmarok) JUDr. Ján Marcinko – advokát, autor odbornej literatúry z oblasti z oblasti kultúrnej histórie a pomocných historických vied. Narodil sa 10. júla 1944 Žarkovciach, v jednej z najstarších obcí na Spiši. Absolvoval Právnickú fakultu UK...

MARTINCOVÁ-MINÁČOVÁ, Jana

[* 7. 2. 1966 v Hnúšti (okres Rimavská Sobota)]   Jana Martincová, rod. Mináčová, Ing., scenáristka, editorka, redaktorka, jazyková korektora, manažérka, štátna radkyňa, sa narodila 7. februára 1966 v Hnúšti (okres Rimavská Sobota). VYštudovala Gymnázium Hnúšťa (1980 – 1984)....

MARTINKOVIČ, Štefan

[* 19. 9. 1945 Trakovice (okr. Trnava)] Štefan Martinkovič, JUDr., právnik, advokát, matičný pracovník, vedúci a dirigent spevokolu, hudobný skladateľ a upravovateľ ľudových piesní, sa narodil 19. septembra 1945 v Trakoviciach (okres Trnava). Je ženatý, s manželkou Annou majú dvoch synov,...

MAŤAŠÍK, Andrej (†)

[* 14. 8. 1953 Košice – † 4. 6. 2017] Andrej Maťašík, slovenský dramaturg, divadelný vedec, redaktor, sa narodil 14. 8. 1953 v Košiciach. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole (1968 – 1971), Absolvoval Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení (1971 – 1976) v Bratislave....

MESÁROŠOVÁ, Mária

[* 6. 1. 1951 v Pezinok] Mária Mesárošová, Mgr., poetka, skladateľka, pesničkárka, gitaristka, pôvodným povolaním pedagogička na ZUŠ, sa narodila 6. januára 1951 v Pezinku, kde aj žije. Pseudonym: Marína. Absolvovala odbor slovenský jazyk – hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UK...

MICHALOV, Jozef (†)

[14. 7. 1933 Ostrý Grúň – † 15. 3. 2018 Nitra] Jozef Michalov,  prof. RNDr., DrSc., SVD, prírodovedec, biofyzik, stredoškolský a vysokoškolský pedagóg, duchovný v pastorácii, filozof, kresťanský spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, sa nard  14. 7. 1933 v Ostrom Grúni. Zomrel...

MICHELKO, Roman

[* 29. 4. 1971 Košice] Roman Michelko, Mgr., spisovateľ, publicista, politológ, redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil sa 29. apríla 1971 v Košiciach. Je ženatý a má dve deti, žije v Bratislave. Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odboroch filozofia-história (v...

MIKLOŠKO, Jozef

Narodil sa 31. 3. 1939 v Nitre. Brat → František Mikloško. Po maturite na gymnáziu v Nitre (1956) študoval r. 1956 – 60 na Vysokej škole pedagogickej, r. 1965 – 68 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, absolvoval viacero študijných pobytov v zahraničí (Nemecko, USA, ZSSR,...

MINÁRIKOVÁ, Jarmila

[* 27. 1. 1956 Trenčín] Jarmila Mináriková, rod. Václavová, prozaička, editorka, pôvodným povolaním zubná inštrumentárka a ergoterapeutka, sa narodila 27. januára 1956 v Trenčíne, otec bol právnik, mama učiteľka. Je vydatá, s manželom Jánom Minárikom majú dve deti dcéru Annu a syna...

MIŠÁK, Peter

[* 10. 9. 1950 Ružomberok] Peter Mišák, PhDr., básnik, prozaik, literárny kritik, publicista, editor, odborný redaktor, lexikograf, organizátor literárneho života, pôvodným povolaním učiteľ, sa narodil 10. septembra 1950 v Ružomberku v robotníckej rodine. Je ženatý, s manželkou...

MOKOŠ, Jozef

[* 11. 3. 1941 Sereď nad Váhom (okres Galanta)] Jozef Mokoš, doc. MgA., básnik, dramatik, autor poézie a prózy pre deti, prekladateľ, filmový herec, bábkoherec, dramaturg, režisér, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 11. marca 1941 v Seredi nad Váhom, dnešnej Seredi (okres Galanta). Od útleho...

MORAVČÍK, Štefan

[* 22. 12. 1943 Jakubov] Štefan Moravčík, slovenský básnik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti a mládež, kultúrny historik, esejista, publicista, editor, redaktor, sa narodil 22. decembra 1943 v Jakubove (okres Malacky). Študoval odbor filozofia a históriu na Filozofickej fakulte...

MORAVČÍKOVÁ, Otília

[* 10. 7. 1970 Žilina] Otília Moravčíková, PaedDr., pedagogička, dirigentka, hudobníčka, speváčka, prozaička, sa narodila 10. júla 1970 v Žiline ako druhá z dvojčiat. Žije v Strečne. Absolvovala Konzervatórium v Žiline (1990). Pôsobí ako učiteľka hudobného odboru (od roku 1990) a...

MOTULKO, Ján

  Ján Motulko sa narodil 12. januára 1920 v Malej Lodine. Zomrel 7. septembra 2013. V roku 1931 začal študovať na osemročnom gymnáziu v Košiciach, ale po viedenskej arbitráži v októbri 1938, keď mesto obsadili horthyovské vojská, musel pokračovať na...

MRÁZ, Igor (†)

[* 29. 4. 1929 Chorvátsky Grob – † 7. 4. 2016 Bratislava] Igor Mráz, slovenský novinár, športový redaktor, publicista, autor literatúry faktu, sa narodil 29. 4. 1929 v Chorvátskom Grobe. Známy slovenský novinár a publicista pôsobil po 20 rokov v denníkoch Smena a Pravda, kde sa zaslúžil...

MUČAJI, Pavel († 85)

* 11. 10. 1929 v Báčsky Petrovec (Srbsko) – † 12. 10. 2014, tamže Pavel Mučaji, básnik, prozaik, autor pre deti, prekladateľ a redaktor. Narodil sa 11. októbra 1929 v Báčskom Petrovci. Vyštudoval český jazyk a literatúru Na Belehradskej univerzite Pôsobil ako profesor a riaditeľ chýrečného...

MUSIL, Miroslav

[*14. 8. 1950 Bratislava] Miroslav Musil, PhDr., PhD., diplomat, historik, pedagóg, cestovateľ, turistický sprievodca,  tlmočník, publicista, scenárista, spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 14. augusta 1950 v Bratislave. Jeho manželka PhDr. Margaréta Musilová, rod. Holzmanová (* 1959), je...

NAGAJ, Ondrej

[* 21. 2. 1940 Ratkovské Bystré (okres Revúca)] Ondrej Nagaj, básnik, autor literatúry pre deti, stredoškolský profesor, vydavateľský pracovník, redaktor, literárny kritik a recenzent, sa narodil 21. februára 1940 v Ratkovskom Bystrom (časť Filier) v okrese Revúca. Po maturite na...

NAVRÁTIL, Ján

Ján Navrátil, básnik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti, scenárista, pôvodným povolaním pedagóg, sa narodil 13. mája 1935 v Seredi v rodine lodníka. Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na gymnáziu v Galante (1949 – 1953), na Vysokej škole pedagogickej...

NEČOVÁ, Anna

[* 3. mája 1955 Ploské (okr. Košice)] Anna  Nečová, rod. Bojčíková, sa narodila 3. mája 1955 v obci Ploské, časť Ortáše, v okrese Košice. Základnú školu vychodila v Ortášoch (1. – 4. triedu) a  v Budimíre (5. – 9. triedu). Gymnázium absolvovala na Šrobárovej ulici...

OLACH, Ľubomír

[*1. 4. 1948 v Partizánskom] Ľubomír Olach, Ing., básnik, prozaik, publicista, redaktor, organizátor kultúrneho života, sa narodil 1. apríla 1948 v Partizánskom. Zmaturoval na Strojníckej priemyslovke v Partizánskom, absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Už počas štúdia...

OLERÍNY, Vladimír (†)

[* 15. 7. 1921 Banská Bystrica – † 29. 4. 2016 Bratislava] Vladimír Oleríny, JUDr., literárny kritik, historik, vysokoškolský profesor a popredný prekladateľ španielskej i portugalskej a latinskoamerickej literatúry, priekopník a zakladateľ literárnej hispanistiky ako vednej...

PAJONK, Anton

Narodil sa 25. 6. 1953 vo Svrčinovci. Dr. Anton Pajnok vysokoškolské štúdium ukončil na MVSŠ v Moskve, kde študoval filozofiu, históriu a ekonómiu. V roku 1992 si doplnil kvalifikáciu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave v odbore bankovníctvo. Zamestnal sa v čadčianskej VÚB, neskôr prešiel...

PAJTINKA, Ľubomír

[*1. 5. 1955 v Topoľčany] Ľubomír Pajtinka, PhDr., spisovateľ, autor odbornej literatúry, redaktor, sa narodil 1. mája 1955 v Topoľčanoch. Pochádza z Podlužian pri Bánovciach nad Bebravou. Základnú a strednú školu absolvoval  v rodnom kraji (v ZŠ Podlužany...

PAJTINKA, Ľubomír

[*1. 5. 1955 v Topoľčany] Ľubomír Pajtinka, PhDr., spisovateľ, autor odbornej literatúry, redaktor, sa narodil 1. mája 1955 v Topoľčanoch. Pochádza z Podlužian pri Bánovciach nad Bebravou. Základnú a strednú školu absolvoval  v rodnom kraji (v ZŠ Podlužany...

PÁLEŠ, Marcel

[* 7. 2. 1986 v Hnúšti (okr. Poltár)]   Marcel Páleš, Mgr., prozaik, básnik, rozhlasový redaktor, editor internetových stránok, bloger, sa narodil 7. 2. 1986 v časti Likier mesta Hnúšťa (okr. Poltár). Pseudonymy: Marcelíno, Marcelíno Páleš. Je ženatý, s manželkou Luciou...

PAŠTEKA, Július (†)

[* 16. 7. 1924 Sereď] Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c., významný slovenský literárny vedec, teatrológ, filmológ, umenovedec, estetik, biograf a bibliograf, kultúrny pracovník, znalec kresťanského umenia, prekladateľ, editor, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 16. júla 1924 v Seredi....

PASTIRČÁK, František

[* 14. 4. 1975 Bratislava] František Pastirčák, Mgr., básnik, sa narodil 14. apríla 1975 v Bratislave. Žije v Prešove. Študoval žurnalistiku. Pracoval v televízii. Pracuje v regionálnom Prešovskom denníku Korzár, kde sa venuje spravodajstvu a publicistike. Je členom Spolku...

PATARÁK, Ján

[* 23. 5. 1936 Papín] Ján Patarák, prozaik, scenárista, dramatik, sa narodil 23. mája 1936 v Papíne. Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval na Gymnáziu v Humennom (1950 – 1954). Absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove (1954 – 1959). Pracoval ako redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach (1960...

PAVLO, Ľudovít (†)

* 18. marca 1939 Michalovce – † 21. decembra 2014 Bratislava Ľudovít Pavlo, Dr., sa narodil 18. marca 1939 v Michalovciach v rodine tesára a poštového doručovateľa ako druhé dieťa. Po štúdiu na miestnom gymnáziu odišiel do Bratislavy, kde začal r. 1946 študovať na lekárskej fakulte...

PAVLOVIČ, Jozef (†)

[* 13. 6. 1934 Veľké Kostoľany – † 12. 10. 2020] Jozef Pavlovič, promovaný pedagóg, prozaik, básnik, dramatik, autor literatúry pre deti, aforizmov a epigramov, scenárov bábkových hier, televíznych večerníčkov a prekladateľ, sa narodil 13. júna 1934 vo Veľkých Kostoľanoch (okres Piešťany), kde...

PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra

[*21. 8. 1945 Chrabrany (okres Topoľčany)] Drahomíra Pechočiaková, Bc., poetka, kultúrno-osvetová pracovníčka, sa narodila 21. 8. 1945 v Chrabranoch v okrese Topoľčany ako prvé zo štyroch detí rodičov – učiteľov, vyrastala v Šrobárovej, kde jej rodičia učili. Žije a tvorí...

PÉTERI, Anton

[* 10. 12. 1938 Nové Zámky] Anton Péteri, básnik a publicista, pôvodným povolaním vodohospodár, sa narodil 10. decembra 1938 v Nových Zámkoch, kde aj prežil detstvo. Žije Ružomberku. Základnú školu vychodil v Nových Zámkoch. Strednú priemyselnú školu chemickú vyštudoval v Banskej Štiavnici (1954 –...

PIAČKOVÁ, Júlia

[* 1. 1. 1961 Hlohovec] Júlia Piačková, akad. maliarka, výtvarníčka, ilustrátorka, autorka známkovej tvorby a exibris, povolaním učiteľka, sa narodila 1. januára 1961 v Hlohovci. Žije v Pezinku, jej manžel je Igor Piačka, akademický maliar a ilustrátor. Absolvovala SPŠ textilnú...

PISARSKÁ, Ľudmila (†)

[* 22. 2. 1933 Trnava – † 11. 7. 2020 Prešov] Ľudmila Pisarská, rodená Ondrušková, poetka, povolaním zdravotníčka, sa narodila 22. februára 1933 v Trnave ako prvé zo šiestich detí, ktoré všetky dobre vládnu perom. Jej sestra poetka, spisovateľka a dramatička Bohuslava Vargová vydala osem kníh a...

PIUS, Pavol Stanislav

Pius Stanislav Pavol sa narodil 6.mája 1943 v Nemčiňanoch, okr. Zlaté Moravce. Básnik. Taktiež herec v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene, v Bákovom divadle Nitra a po roku 1968 za svoj otvorený list Husákovi voči vstupu sovietskych vojsk prešiel rôznymi zamestnaniami, po roku 1989 rehabilitovaný....

PLECITÁ, Anna (†)

[* 6. 12. 1925 Podlykava – † 15. 11. 2018] Anna Foltánová-Plecitá, Mgr., rodená Kyščiaková, prozaička, publicistka, recitátorka, pôvodným povolaním učiteľka, sa narodila 6. decembra 1925 v Podlykave v okrese Myjava rodičom Štefanovi a Anne ako druhé zo štyroch detí. Pochádzala z...

POLIAKOVÁ, Blanka

[* 19. 7. 1936 Banská Bystrica] Blanka Poliaková, rod. Kohútová, poetka, prozaička, spisovateľka literatúry pre deti, redaktora, sa narodila 19. júla 1936 v Banskej Bystrici. Pseudonym Andrea Kohútová. Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde aj zmaturovala (1954). Pracovala ako hlásateľka...

POMAJBOVÁ, Mária

[* 10. 11. 1950 v Považanoch (okres Nové Mesto nad Váhom)] Mária Pomajbová, prozaička, pôvodným povolaním sociálna pracovníčka, sa narodila 10. novembra 1950 v Považanoch okrese Nové Mesto nad Váhom. Je vydatá, má tri deti. Žije na dôchodku v Novom Meste nad Váhom. Absolvovala SVŠ (dnešné...

PREBUDILA, Martin

[*25. 5. 1960 Obrenovec, Srbsko] Martin Prebudila, slovenský vojvodinský básnik, spisovateľ pre deti, prekladateľ, redaktor, predstaviteľ slovenského literárneho života vo Vojvodine, sa narodil 25. mája 1960 v Obrenovci v Srbsku. Základnú školu a gymnázium vychodil v Starej Pazove, kde aj...

PRUŽINCOVÁ, Mária (†)

Mária Pružincová, PhDr., stredoškolská profesorka, poetka, autorka odbornej literatúry, publicistka, redaktorka, sa narodila 11. 8. 1929 v obci Slaská (okres Žiar nad Hronom). Maturovala na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Študovala na Vysokej škole pedagogickej odbor slovenský jazyk a...

RAPOŠ, Bohuslav

[*18. 5. 1940 v Bratislave] Bohuslav Rapoš, rozhlasový herec, redaktor, moderátor, režisér a producent, fotograf, spisovateľ, publicista, manažér, režisér divadelných hier a kultúrnych podujatí, krajanský činovník, sa narodil 18. mája 1940 v Bratislave. Pseudonym: Michal Roháček. Je...

REPOVSKÝ, Michal († 72)

(*23. 6. 1942 Stanča, okres Trebšov – † 5. 9. 2014 Košice) Mgr. MICHAL REPOVSKÝ, prozaik, básnik, autor kníh pre deti, autor a zostavovateľ kultúrnohistorických publikácií, zostavovateľ zborníkov ľudových piesní a prekladateľ, sa narodil 23. júla 1942 v Stanči. V roku 1959 maturoval na...

REZNÍK, Jaroslav

* 6. 4. 1942 Ružomberok Jaroslav Rezník (pseud. pseudonym Branislav Ostrochovský, Štefan Križen), básnik, autor literatúry faktu, scenárista, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, prekladateľ a editor, sa narodil 6. apríla 1942 v Ružomberku. Študoval na Jedenásťročnej...

ROCHALLYI, Radoslav

[* 1. 5. 1980 Bardejov] Radoslav Rochallyi, Mgr., PhDr., PhD., slovenský prozaik, básnik, bývalý vysokoškolský pedagóg, podnikateľ, sa narodil 1. mája 1980 v Bardejove. Má dvoch súrodencov. Žije v Břeclavi (juhovýchodná Morava, Česko), má štyri deti, Ruby, Theodora, Arthura...

ROJČEK, František

[* 4. 7. 1949 Trutnov (ČR)] František Rojček, JUDr., spisovateľ, autor básní pre deti a epigramov, redaktor, osvetový pracovník, vydavateľ, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 4. júla 1949 v Trutnove v Českej republike. Žije v Bratislave. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole...

ROTHMAYEROVÁ, Gabriela

[* 14. 3. 1951 Gelnica] Gabriela Rothmayerová, Mgr., spisovateľka, novinárka, publicistka, prozaička, esejistka, sa narodila 14. marca 1951 v Gelnici (okres Spišská Nová Ves) v rodine banského tesára a robotníčky ako šieste zo siedmich detí. Je vydatá, manžel Emil Polák je novinár, syn...

RUMÁNEK, Gustáv (†)

[* 14. 11. 1937 v Novom Meste nad Váhom – † 3. 6. 2019 ] „Podstatnú časť toho, čo robím, robím preto, lebo som hlboko presvedčený,  že my Slováci sme veľa dlžní vlastnej histórii. Preto nás aj tak Európa berie. Akoby sme na jednej strane zaspali na vavrínoch a na druhej veľmi radi zabudli, čo...

RUSNÁK, Igor (†)

Igor Rusnák, slovenský dramatik, scenárista, dovadelný kritik a publicista, sa narodil 3. februára 1936 v Trnave. Základnú školu vychodil v rodisku. Zmaturoval na gymnáziu v Bratislave (1955). Študoval divadelnú dramaturgiu najskôr v Prahe, potom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1955...

ŠABÍK, Vincent

[* 17. 9. 1937 Červený Hrádok (okres Zlaté Moravce)] Vincent Šabík, prof. PhDr., CSc., literárny vedec, estetik, teoretik, kritik, esejista, kulturológ, germanista, prekladateľ, sa narodil 17. septembra 1937 v tekovskej obci Červený Hrádok v murársko-roľníckej rodine. Do základnej...

SARVAŠ, Juraj

[* 14. júla 1931, Radvaň (dnes súčasť Banskej Bystrice) – † 17. júna 2023 Banská Bystrica] Juraj Sarvaš, doc. Mgr. art., slovenský herec, scenárista, režisér, pedagóg, recitátor a národovec, zaslúžilý umelec, sa narodil matke ako najmladšie, ôsme dieťa 14. júla 1931 v Radvani nad Hronom (dnes...

SCHUSTER, Rudolf

Rudolf Schuster. Foto: Štefan Cifra

SEDLÁK, Imrich (†)

Imrich Sedlák, prof. PhDr., CSc., literárny a kultúrny historik, organizátor, vedecký i dokumentačný pracovník v slovakistickej, literárnohistorickej, kulturologickej a literárnomúzejnej oblasti, vysokoškolský pedagóg, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského literárneho,...

ŠIKULA, Bystrík

Bystrík ŠIKULA sa narodil 20. septembra 1956 v Podbrezovej. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne a gymnázia v Modre (1976) vyštudoval slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1976 –...

ŠKREKO, Benjamín

[* 9. 4. 1949 Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava)] Benjamín Škreko, Mgr., básnik, humorista, aforista, rozhlasový a divadelný dramatik, publicista, novinár, redaktor, bloger, sa narodil 9. apríla 1949 v Hrnčiarovciach nad Parnou (okres Trnava). Jeho matka bola domáca, vychovávala sedem detí, otec...

SLIACKY, Ondrej

[*30. 7. 1941 Podlavice, dnes mestská časť Banská Bystrica-Podlavice] Ondrej Sliacky, prof. PhDr., CSc., literárny vedec, historik a kritik, prozaik, spisovateľ literatúry pre deti a mládež a literatúry faktu, televízny a rozhlasový dramatik, bibliograf a lexikograf, editor,...

SPIŠIAK, Michal

[* 30. 1. 1936 Telgárt, okr. Brezno] Michal Spišiak, básnik, prozaik, publicista, kultúrno-osvetový pracovník, sa narodil 30. 1. 1936 v Telgárte (okres Brezno). Žije v Košiciach. Študoval na Strednej škole pre pracujúcich v Košiciach, kde aj maturoval. Absolvoval pomaturitné...

ŠRÁMEK, Ľudovít (†)

[* 24. 7. 1949 Závod, okres Malacky – † 26. 8. 2020 Malacky] Ľudovít Šrámek, PhDr., CSc., prozaik a publicista, povolaním sociológ, vysokoškolský pedagóg, autor odborných publikácií, vedecký pracovník v oblasti sociológie kultúry, výskumu médií a verejnej mienky, sa narodil 24. júla 1949...

STADTRUCKER, Ivan (†)

[* 22. 1. 1935 Krupina – † 26. 5. 2017] Ivan Stadtrucker, prof. Ing., CSc., slovenský scenárista, spisovateľ, prozaik, esejista, dramaturg, režisér, zvukový technik, filmový vedec a teoretik, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Slovenskej televízie, priekopník a spoluzakladateľ slovenskej...

STANO, Dalimír

* 10. 2. 1955 v Trenčíne. Dalimír Stano, básnik, prozaik, knižný ilustrátor, grafik, editor, vydavateľ, zakladateľ edície Dielne Autorov Literatúry, sa narodil 10. februára 1955 v Trenčíne. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Martine (1970 – 1973). Absolvoval vysokoškolské...

ŠTEFANIKOVÁ, Ľubica

* 2. 11. 1964 Prešov Ľubica Štefaniková, Adamová (pseud. Lubica Stefanik Hupka), prozaička, poetka, sa narodila 2. 11. 1964 v Prešove. Študovala na Strednej ekonomickej škole v Prešove, kde aj žije, tvorí a pracuje v súkromnom sektore ako účtovníčka. Debutovala románom zo slovenskej...

STRAKA, Jaroslav

STRAKA, Jaroslav * 3. 10. 1944 Hrachovište (okres Nové Mesto nad Váhom) Dr. h. c. prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc., vysokoškolský pedagóg, právnik, autor odbornej literatúry, publicista. Narodil sa 3.10.1944 v Hrachovišti (Dlhý Kút) v okrese Nové Mesto nad Váhom. Päť tried ZŠ chodil do...

SZABÓ, Ivan

* 9. 7. 1939 Leopoldov Pseudonymy: Ivan Divan, Ivan Krajčír, Ivan Mestečan, Ivan Trolaský, Leo Poldovský PhDr. Ivan Szabó – spisovateľ, autor literatúry faktu a kníh pre deti a mládež, redaktor, spisovateľ v slobodnom povolaní, pôvodným povolaním pedagóg. Základnú školu navštevoval...

TATÁR, Jozef

* 9. 10. 1954 Martin Jozef Tatár,  básnik, literárny vedec a kritikautor literatúry pre deti a mládež, povestí a odbornej regionálnej literatúry. Študoval na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach (1970 – 1974), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1974 – 1978). Pôsobil ako učiteľ...

TAZBERÍK, Ján

[* 3. 3. 1950 Rimavská Sobota] Ján Tazberík, PhDr., CSc., básnik, literárny kritik, kulturológ, literárnovedný a kul­túrno-osvetový pracovník, sa narodil sa 3. marca 1950 v Rimavskej Sobote. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Rimavskej Sobote (1965 – 1968), kde aj...

TELÚCH, Peter (†)

[* 25. 3. 1943 Dolný Kubín – † 1. 7. 2020 Bratislava] Peter Telúch, básnik, autor ezoterickej literatúry, pôvodným povolaním polygraf, sa narodil 25. marca 1943 v Dolnom Kubíne. Žil a pôsobil v Bratislave, bol ženatý, s manželkou Annou, rod. Rafajovou, majú dcéru Katarínu a synov Alexandra a...

THÓTH, Jozef

[* 20. 3. 1925 Haniska pri Košiciach] Mons. Mgr. Jozef Tóth, Dr. h. c., básnik, spisovateľ, kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 20. marca 1925 v Haniske pri Košiciach. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Absolvoval II. štátne gymnázium v Košiciach, kde aj maturoval (1938 –...

TKÁČ, Marián

[* 25. 9. 1949 Čičava (okres Vranov nad Topľou)] Marián Tkáč, Ing., PhD., prozaik, autor literatúry faktu, kultúrny historik, publicista, matičný pracovník, bankový a štátny úradník, ekonóm, sa narodil 25. septembra 1949 v hornozemplínskej obci Čičava. Pseudonymy: Ján Tkáč, Ján Varga,...

TOMAŠOVIČ, Pavol

[* 10. 1. 1964 v Trnave] Pavol Tomašovič, Ing., prozaik, esejista, publicista, novinár, sa narodil 10. 1. 1964 v Trnave, kde aj žije Pracoval ako vedúci kancelárie primátora mesta Trnava, v súčasnoti je hovorcom primátora Trnavy. Vydal román Nič v krajine nikoho (2007), za ktorý získal ocenenie v...

TUMA, Milan (†)

[* 27. 2. 1941 Martin – † 20. 5. 2016 Žilina] Milan Tuma, Mgr., básnik, spisovateľ literatúry faktu, scenárista, divadelný režisér, herec, rozhlasový moderátor, organizátor regionálneho kultúrneho života a moderátor literárnych a kultúrnych podujatí, sa narodil 27. februára 1941 vo...

TURČÁNY, Viliam (†)

[* 24. februára 1928 Suchá nad Parnou, okres Trnava – 10. mája 2021 Šelpice]   Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. h. c.,  slovenský básnik,  vysokoškolský pedagóg, jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov a prekla­dateľov a najstarší člen Spolku slovenských spisovate­ľov, sa...

TUŽINSKÝ, Ján

Viac o autorovi: Portál LIC a Wikipédia

VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ, Viera

[*20. 4. 1950 Bratislava] Viera Valachovičová, rod. Ryšavá, sa narodila 20. apríla 1950 v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku. Vyštudovala Strednú Pedagogickú školu v Modre a absolvovala dvojročné špecializačno-kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti...

VÁLEK, Igor

[* 7. 1. 1967 Martin] Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline. Základnú školu vychodil v...

VARÁČKOVÁ, Miroslava

[* 31. 1. 1981 v Bánovciach nad Bebravou] Miroslava Varáčková, prozaička, spisovateľka literatúry pre mládež, sa narodila 31. januára 1981 v Bánovciach nad Bebravou. Žije Trnave, je vydatá, má dve deti. Vyštudovala Gymnázium v Seredi. Kratší čas pracovala ako asistentka riaditeľa...

VARGOVÁ, Bohuslava (†)

[* 5. 12. 1951 Trnava – † 2. 4. 2015] Bohuslava HÁBOVČÍKOVÁ-VARGOVÁ, rod. Ondrušková (pseudonym: Bohuslava Urbanová, priatelia a známi ju volali Boba), poetka, novinárka, spisovateľka, dramatička, režisérka, pedagogička, romologička, ochotnícka herečka, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave,...

VINCZE, Ivan

[*12. 8. 1930] Ivan Eugen Ľudovít Vincze, občianskym menom Ivan Vincze, hudobný skladateľ, básnik, sa narodil 12. augusta 1930. Je ženatý, žije vo Frederiksbergu v Dánsku. Študoval na Štátnom konzervatóriu (1949 – 1954) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1964 – 1956)....

VITÉZOVÁ, Eva

 [* 8. 7. 1964 Nitra] Eva Vitézová, doc., PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna teoretička, sa narodila sa 8. júla 1964 v Nitre. Po maturite na gymnáziu vo Vrábľoch (1978 – 1982) študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre odbor slovenský jazyk – dejepis (1982 –...

VLADÁR, Jozef

  Profesor v študijnom odbore archeológia   Okruh výuky: praveká archeológia s osobitým zreteľom na dobu bronzovú, metodológia, muzeológia, najstaršie výtvarné a urbánne prejavy na území Slovenska v európskom historickom kontexte Na Katedre muzeológie FF...

VLADIK, Martin

Martin Vladik, básnik, povolaním sudca,sa narodil 22. augusta 1960 v Michalovciach. Žije v Bratislave, je ženatý, manželka Anna, rod. Bajusová, je zdravotná laborantka, z prvého manželstva má dcéru Martinu. Študoval na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach (1975 – 1979) a na...

VLADO, Martin

* 7. 2. 1959 Košice Martin Vlado, básnik, prozaik, vysokoškolský učiteľ, sa narodil 7. februára 1959 v Košiciach. Študoval na gymnáziu v Košiciach (1974 – 1978) . Po maturite sa opakovane neúspešne uchádzal o štúdium medicíny a absolvoval štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej...

VONTORČÍK, Emil

[ * 6. 8. 1935 Vyšná Lipnica (Poľsko)] Emil Vontorčík, PhDr., knihovník, historik, spisovateľ a publicista, sa narodil 6. 8. 1935 vo Vyšnej Lipnici v Poľsku (na území obývanom Slovákmi, ktoré bolo zabrané po 1. svetovej vojne). Od roku 1942 žil v Rišňovciach pri Nitre, dnes žije v...

WAGNEROVÁ, Dagmar (†)

[* 16. 1. 1939 Bratislave – † 11. 10. 2020] Dagmar Wagnerová, Mgr., spisovateľka literatúry pre deti a mládež, poetka, prozaička, novinárka, redaktorka, sa narodila 16. 1. 1939 v Bratislave. Študovala na Jedenásťročnej strednej škole (1953 – 1956). Absolvovala odbor novinárstvo (1956 – 1961) na...

WINKLER, Tomáš

[* 3. 1. 1940 v Lopej] Tomáš Winkler, literárny a kultúrny historik, kritik, prozaik, redaktor, sa narodil 3. januára 1940 v Lopeji. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v žiline (1954 – 1957), odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1957 –...

ZÁHRADNÍK, Osvald (†)

[* 16. 11. 1932, Veľký Bočkov, v súčasnosti Ukrajina, vtedy Zakarpatská Ukrajina v bývalom Česko-Slovensku – † 16. 8. 2017 v Bratislave] Osvald Záhradník, slovenský divadelný, rozhlasový a televízny dramatik, prozaik a rozhlasový režisér, organizátor a vedúci pracovník v oblasti divadelného...

ZAVARSKÝ, Jozef – KLAS, Teofil

[*12. 11. 1940 Trnava] Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský, básnik, prozaik, prekladateľ, výrazný predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, sa narodil 12. novembra 1940 v Trnave. Pri krste dostal mená Jozef Stanislav, v štátnej matrike mu dal starý otec z...

ZELENAY, Rudolf

[ * 18. 6. 1940 Strakonice, Česko] Rudolf Zelenay, Mgr., diplomat, spisovateľ, publicista, novinár, historik, pedagóg a cestovateľ, sa narodil 18. júna 1940 v Strakoniciach (Česká republika). Žije v Bratislave. Jeho manželka Eva Zelenayová je známa publicistka a novinárka, bola...

ZELINA, Miron

[* 18. 9. 1940 Vikartovce /okres Poprad/] Miron Zelina, prof. PhDr., DrSc., Dr.h.c., psychológ, vysokoškolský pedagóg, vedec v oblasti pedagogiky, autor odbornej literatúry z oblasti vzdelávania,, jeden z najväčších odborníkov na tému školstvo a vzdelávanie na Slovensku, sa narodil 18. 9....

ZIMKOVÁ, Milka (†)

[* 1. 8. 1951 Okružná (okres Prešov) – † 30. 5. 2023 Bratislava] Milka Zimková, občianskym menom Emília Zimková, rod. Lešková, sloveská herečka, scenáristka, spisovateľka, esejistka, spisovateľka literatúry faktu, publicistka sa narodila 1. augusta 1951 vo východoslovenskej obci Okružná v šarišskom...

ZRNEK, Jozef (†)

[* 18. 12. 1947 – † 11. 6. 2016] Jozef Zrnek, básnik, spisovateľ pre deti, debutoval zbierkou lyrických básní pre dospelých Verše pre Izabelu. Svojou tvorbou však oslovoval predovšetkým detských čitateľov. Prispieval do detských časopisov, napísal a vydal niekoľko kníh pre mládež, ktoré si zväčša...