LUKAČIN, Alfonz

LUKAČIN, Alfonz

[* 20. 6. 1950 Juskova Voľa (okr. Vranov nad Topľou)]

Alfonz Lukačin, Ing., spisovateľ, prozaik, spisovateľ literatúry faktu, dramatik, finančník, filantrop, sa narodil 20. 6. 1950 v Juskovej Voli v okrese Vranov nad Topľou v rodine lesníka. Do desiatich rokov žil na vidieku, v roku 1960 sa s rodičmi presťahoval do Košíc.

Najskôr nastúpil  (1966) do Odborného učiliska Východoslovenských železiarní, kde sa  vyučil za sústružníka. V roku 1973 odišiel do Prahy, kde študoval a zmaturoval na Strednej strojníckej škole (1980 – 1983). Na živobytie si zarábal ako strojník chladenia v Zelenine Praha. Po desiatich rokoch (1983) sa vrátil späť do Košíc. Založil si rodinu a začal diaľkovo študovať na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (1984). Súčasne pracoval ako technik v Elektromonte Košice a referent v Hutných stavbách Košice (1984 – 1990). Vo VSŽ Košice bol vedúcim oddelenia bankových služieb. Od 1991 bol prezidentom spoločnosti Východoslovenských železiarní Cassoviainvest – Credit, a. s. V roku 2003 otvoril na Kováčskej ulici v Košiciach reštauráciu „12 apoštolov“, ktorá je výnimočná nielen z gastronomickou ponukou, ale aj tým, že interiér rekonštruovali podľa dobových fotografií, výsledkom čoho je výnimočný architektonický skvost starého mesta.

Podporuje rozličné kultúrne aktivity, vydávanie kníh, maliarske a sochárske plenéry, koncerty. Založil prvé a jediné Múzeum voskových figurín na Slovensku umiestnené v historickom centre Košíc v Urbanovej veži. Návštevníkom poskytuje príležitosť stretnúť sa s osobnosťami politického, spoločenského a kultúrneho života, ktoré významne zasiahli do dejín Slovenska, ale boli prínosom aj pre svetovú kultúru. Z jeho charitatívnej činnosti treba spomenúť zriadenie penziónu pre starých ľudí s hospiscovou službou v Košiciach. Svojho času založil v Košiciach stálu divadelnú scénu Staromestské divadlo.

Už v druhej polovici šesťdesiatych rokov na Odbornom učilisku VSŽ patril do skupiny mladých učňov, ktorých v literárnom krúžku podchytil jezuita František Alth. Literárne pokusy publikoval predovšetkým v prílohe závodného časopisu Strojár. Jednu z jeho poviedok roku 1967 uverejnil aj vtedajší krajský denník Východoslovenské noviny. V čase pobytu v Prahe (1973 – 1983) vznikli tri poviedky do neskôr vydanej zbierky Nočný motýľ (2004). Koncom 70. rokov sa začal zaujímať o riešenie sociálnych otázok, najmä zapojenie do spoločnosti dočasne alebo trvalé vyradených skupín obyvateľov na jej okraj. Z tohto obdobia vyťažil témy na poviedku Funkcionár, no hlavne pre divadelnú hru Ovce moje, ovce. Literatúre sa začal naplno venovať po politicko-spoločenských zmenách v roku 1989. Považuje sa za umelca blízkeho Katolíckej moderne. Vydal novelu Na píšťalkách z vŕbového prútia (1997), v ktorej zachytil život v rodnej dedinke Juskova Voľa, rázovité postavy a postavičky z nej, prózu Staviteľ chrámu (1999), cestopis Etruskovia známi neznámi (2001), prozaickú knihu Nočný motýľ (2004). Satirickú hru Ovce moje, ovce uviedlo Staromestské divadlo v Košiciach (1998). Preklady jeho kníh Na píšťalkách z vŕbového prútia a Etruskovia známi neznámi vyšli v Taliansku, vo Francúzsku a v Brazílii.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

  • Na píšťalkách z vŕbového prútia. [Ilustrácie Eduard Szattler]. 111 s. Košice: PressPrint , 1997; [fotografie, ilustrácie a návrh obálky Eduard Szattler]. 69 s. Košice: PressPrint , 2006.
  • Staviteľ chrámu. 146 s. Košice: PressPrint, 1999; [ilustroval Ľubomír Grman]. 285 s. Bratislava: Ikar,  2004.
  • Nočný motýľ. [Ilustrácie Eduard Szattler]. 94 s. Košice: PressPrint , 2004.

Literatúra faktu

  • Etruskovia známi neznámi [fotografie Eduard Szattler]. 99 s., [138].  Košice: PressPrint , 2001.

Próza – Elektronické publikácie

  • Staviteľ chrámu. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitálny, stereo. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN) , 2007.

Dráma

  • Ovce moje, ovce. [satirická hra]. 1998.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

  • Alfonz Lukačin [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 4. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Lukačin, Alfonz [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
  • Alfonz Lukačin [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.