ČÁSTA, Milan

ČÁSTA, Milan

[* 20. 7. 1952 Nitra]

Milan Částa, básnik, sa narodil 20. júla 1952 v Nitre. Je ženatý, s manželkou majú dve deti, dcéru a syna, žijú v obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra.

Základnú deväťročnú školu vychodil v Nitre-Chrenovej. Vyštudoval Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu – Gymnázium E. Gudernu v Nitre (1967 – 1970). Študoval na  Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1970 – 1972), z ktorej ho vylúčili za vystúpenie zo SZM.

Pracoval v podniku Optima Nitra ako revízor (1972), v Jednote ako kádrový referent (1973), ako baník v Uránových dolech v českom meste Příbram (1974), potom v Spojoch ako poštový doručovateľ (1975 – 1989). Roku 1989 ho zbavili občianstva a poslali k hranici s Rakúskom (18. 10. 1989). Po novembri 1989 sa vrátil na Slovensko, pracoval ako portier – nočný majster (kontrolór) v mestečku Altheim v Rakúsku. Bol atletickým trénerom, kde získal prezývku Vinco, a dodnes organizuje v Nitre masové športové akcie pre priaznivcov bežeckého športu.

Poéziu píše od druhej polovice šesťdesiatych rokov, prvú báseň Nevernica napísal ako 15-ročný. Témou väčšiny jeho básní je láska. Prvé tri zbierky Hra Lásky (1968 – 1971), Láska na perách usína (1977) a Plachá Láska (1972 – 1985) vydal v samizdate. Potom vydával knihy  v zahraničí. Tu mu vyšli zbierky poézie: Z hlbín lásky (1987), V hlbinách tieňa (1988), Spomienky na rok 1989 (1990), ktorú napísal ešte v Rakúsku, kde sa po vyhostení z republiky usadil. Pod dlhšej odmlke sa vrátil k písaniu a vydal zbierky poézie ... a Láska preletela neďaleko (2004), Večná láska k Dorothy Tuwak (2005). Už na Slovensku vydal zbierky básní ... a Láska preletela neďaleko (2006) a Hra Lásky (2010), ktorá obsahuje dávnejšie napísané verše, najstaršie majú až 42 rokov. Na Slovensku vydal aj dve zbierky, ktoré predtým vyšli v zahraničí: Večná láska k Dorothy Tuwak (2007), Z hlbín lásky (2010). V roku 2013 vyšla v Kanade v anglickom preklade Marcely Greer zbierka poézie ... a Láska preletela neďaleko pod názvom ... and Love flew near. Zbierku básní Tá Láska Život (2014) tvoril na území troch štátov – Slovenska, Česka a Rakúska, venoval ju Eve Ruthovej; je v nej 40 básní v troch kapitolách, v prvej sú básne najmä o Chrenovej (časť Nitry), z 13 kníh, do ktorých prispel svojimi veršami (najviac do knižiek profesora Imricha Točku), v druhej kapitole sú verše venované známym a mne vzácnym osobnostiam – Eve Ruthovej, Lacovi Zrubcovi, Andrejovi Červeňákovi, Ladislavovi Ťažkému, Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi a ďalším, v tretej kapitole sú zahrnuté verše o hriechoch; knižka obsahuje aj prológ a epilóg s básňami Jacquesa Préverta a Paula Verlaina, ktoré prebásnil do slovenčiny v jazykovej spolupráci s Jankou Svítkovou ešte v roku 2008; zbierku ilustrovali Ján Svítek, Gabriela Gáspárová-Illéšová, Přemysl Bojar Povondra a Josef Černý.

V roku 2015 vyšli dva preklady zbierky ... a Láska preletela neďaleko, prvá kniha vo francúzštine v preklade Janky Svítkovej a Georgesa de Clercqa ... et l´Amour a traversé non loin, druhá zbierka obsahuje dva preklady: český ... a Láska proletěla nedaleko – od MUDr. Radky Kamencovej a maďarský ... s a Szerelem nemmessze szállt – od MUDr. Kornélie Miškovičovej spolu s druhým vydaním tejto zbierky v slovenčine. Podľa vyjadrenia literárneho vedca Andreja Červenáka pri príležitosti vydania zbierky Z hlbín lásky v roku 2010 „Milan Částa je mimoriadnym zjavom slovenskej literatúry. Nadväzuje na tradície folklórneho verša, ale je to poézia trochu iná, keďže integruje západoeurópske výdobytky, za jeho slovom sa dajú nájsť dve, tri, štyri interpretácie. Je to poézia, ktorá neučičíka človeka, ale núti ho rozmýšľať, uvažovať a vytvárať nové citové a rozumové väzby k životu a k ľuďom.“ V roku 2018  vydal knihu poézie Láska Dorothy Tuwak; je zavŕšením zbierky ľúbostných veršov v knihe pod podobným názvom Večná láska k Dorothy Tuwak (2007); autor v básňach rozpráva nielen o krehkom vzťahu muža a ženy, o ich ľúbostných peripetiách: očakávaní, pochybnostiach, vášni i  bolesti, ale aj o živote, hľadaní správnej cesty, jeho smerovaní a zmysle; kniha je oslavou lásky vo všetkých jej podobách, „poetickou filozofiou bytia“, itinerárom na ceste životom, čitateľa núti zastaviť sa, zamyslieť sa nad ľudským údelom a úlohou lásky v živote; zbierka je venovaná autorovej babke Márii Vidrovej, rodenej Bárczy; autorom ilustrácií je Ján Svítek.

Po viac ako desaťročnej prestávke sa M. Částa vrátil k prekladovej tvorbe a v jazykovej spolupráci s Jelenou Vladimirovnou Gavrilovou prebásnil poéziu Velimira Chlebnikova pod názvom Moje výpravy; tentoraz siahol po menej prekladaných básňach, aby upozornil na nadčasovú tvorbu tohto ruského futuristu, ktorý narúšal hranice medzi poéziou a životom, nerozlišujúc nízke a vysoké v umení, vidiac budúcnosť ukrytú v prítomnosti, experimentujúc so slovom a jeho významom, túžiac po harmónii sveta a ľudí v ňom; zbierka obsahuje básne z raného obdobia i z posledných rokov života V. Chlebnikova a zobrazuje rozličné témy z histórie a vtedajšej prítomnosti poznačenej revolúciou i občianskou vojnou; kniha vychádza dvojjazyčne: rusky a slovensky, je obohatená o farebné ilustrácie českého maliara Valentina Horbu, ktoré svojou teplou farebnosťou a zdanlivo naivným pohľadom na svet vytvárajú  kontrapunkt k témam obsiahnutým v básňach; (kniha je venovaná  spolužiakom M. Částu a všetkým maturantom na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre v roku 1970).

Milan Částa je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Poézia

 • Hra Lásky. [poézia]. Nitra: [samizdat], 1968 – 1971.
 • Láska na perách usína. [poézia]. Nitra: [samizdat], 1977.
 • Plachá Láska. [poézia]. Nitra: [samizdat], 1972 – 1985.
 • Z hlbín lásky. [poézia]. Washington D. C. USA: Copyright, 1987.
 • V hlbinách tieňa. [poézia]. Washington D. C. USA: Copyright, 1988.
 • Spomienky na rok 1989. [poézia]. [Ilustrácie Martin Hýrošš]. Washington D. C. USA: Copyright, 1990.
 • Z hlbín lásky. [poézia]. [ilustrácie Imrich Částa a kol.] Nitra: [s.n.] , 1991. 126 s. (brož.)
 • ... a láska preletela neďaleko. [poézia]. Washington D. C. USA: Copyright, 2004.
 • Večná láska k Dorothy Tuwak. [poézia]. Washington D. C. USA: Copyright, 2005.
 • ... a Láska preletela neďaleko. [poézia]. Ilustrácie: Ján Svítek]. Nitra: Milan Vinco Částa: Čakanka, 2006. 90 s. ISBN  8096952773 (viaz.).
 • Večná láska k Dorothy Tuwak. [poézia]Ilustrácie: Ján Svítek; francúzsky preklad: Anouk Jeannon, Janka Svítková. Nitra: [Milan Vinco Částa]: Čakanka, 2007. 193 s. ISBN 9788096974337 (viaz.).
 • Láska na perách usína. [poézia]. Washington D. C. USA: Copyright, 2007.
 • Hra Lásky. [poézia]. Ilustrácie: Gabriela Gáspárová-Illéšová, Ján Svítek. Nitra: Čakanka, 2009. 233 s. ISBN 9788097005627 (viaz.).
 • Z hlbín lásky. [poézia]. Ilustrácie: Ján Svítek, Přemysl Bojar Povondra. Nitra: Čakanka, 2010. 231 s. ISBN 9788097005665 (viaz.).
 • Tá Láska Život.[poézia]. Ilustrácie Ján Svítek, Gabriela Gáspárová-Illéšová, Přemysl Bojar Povondra, Josef Černý. Nitra: Čakanka, 2014. 275 s. ISBN 9788089624058 (viaz.).
 • ... a Láska preletela neďaleko. [poézia]. Ilustrácie Josef Černý. Washington D. C. USA: Copyright, 2004, Nitra: Čakanka, 2015. 306 s. ISBN 9788089624065 (viaz.).
 • Láska Dorothy Tuwak. [poézia]. [Voľné pokračovanie zbierky Večná Láska Dorothy Tuwak, Washington D. C. USA: Milan Vinco Částa, 2017]. Ilustrácie: Ján Svítek. 1. vyd. Nitra: Milan Vinco Částa, 2018, ISBN 978-80-89624-11-92017

Poézia – preklady autorových diel

 • Večná láska k Dorothy Tuwak. [poézia]. [preklad  do francúštiny]. Washington D. C. USA: Copyright, 2007.
 • ... a Láska preletela neďaleko. [poézia]. [preklad  do angličtiny]. Victoria, BC, Canada: Copyright, 2013.
 • ... a Láska preletela neďaleko. [poézia]. [preklad  do francúzštiny]. Victoria, BC, Canada: Copyright, 2015.
 • ... a Láska preletela neďaleko. [poézia]. [preklad  do češtiny a maďarčiny]. Washington D. C. USA: Copyright, 2004, 306 s. Nitra: Čakanka, 2015.

Iné

 • TOČKA, Imrich, a kol.:  Zo starej Chrenovej veselo i vážne. Ilustrácie: Ján Svítek. [Autor básní: Milan Vinco Částa, príbehy Cholera, Šabíčkina spodnička spracovala Janka Svítková]. Nitra: Čakanka, 2009. 171 s. ISBN 9788097005610 (viaz.).

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • CHLEBNIKOV, Velimir: Modré nebo mihotavých krídiel. Ilustrácie Ján Svítek. [Preklad Milan Vinco Částa v spolupráci s Jankou Svítkovou]. Nitra: Čakanka, 2008. 124 s. ISBN 9788097005603 (viaz.).
 • CHLEBNIKOV, Velimir: Moje výpravy. Ilustrácie: Valentin Horba. [Prebásnil Milan Vinco Částa, jazyková spolupráca Jelena Vladimirovna Gavrilová]. [dvojjazyčne: po slovensky a po rusky]. 1.vyd., Nitra 2021, ISBN 978-8089624-15-7.

OCENENIA

 • Cena poroty – súťaž Š. B. Romana na štvrtom Svetovom festivale slovenskej mládeže usporiadanom Svetovým kongresom Slovákov v rakúskom meste Semmering v lete 1989 – za zbierky Z hlbín lásky a V hlbinách tieňa
 • Cena primátora mesta Nitry za významný prínos v oblasti kultúry a športu (2012) pri príležitosti 60. narodenín

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Monografie

 • Jubilant Milan Vinco Částa. [Editor: Peter Koscelanský, Janka Svítková, fotografie: Ivona Orešková a kol., archív autora]. 146 s. Nitra: Čakanka, 2012.
 • ČERVEŇÁK, Andrej: Štyridsať statí o slovenskej literatúre. Nitra: SSS, Klub F. M. Dostojevského, FF UKF, 2010. 95 s. ISBN 978-80-8061-401-0.
 • PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra: Ako životodarné prúdy. [Editor: prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.]. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 328 s. ISBN 978-80-89727-18-6.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Milan Částa: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 18. 4. 2007. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • ČERNÁKOVÁ, Jana: Milan Vinco Částa zbierku Tá Láska Život venoval Eve Ruthovej [online]. In: Nitra.SME. Vydané 13. 10. 2014. [Citované 12. 6. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • ČERNÁKOVÁ, Jana: Milan Vinco Částa: Muži, ktorí nežijú so ženou, sú stratení [online]. In: Nitra.SME. Vydané 11. 1. 2010. [Citované 12. 6. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Z hlbín lásky. In: TV Nitrička [online]. Vydané 11. 1. 2010. [Citované 12. 6. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Částa, Milan. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. [Citované 31. 4. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Částa, Milan. In: Univerzitná knižnica Bratislava [online]. [Citované 12. 4. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.