FIFIK, Ján

FIFIK, Ján

[* 27.01.1957 Spišská Nová Ves]

Ján Fifik, PaedDr. , spisovateľ, učiteľ, lektor slovenského jazyka a literatúry v zahraničí, veľvyslanec SR vo Vietname, novinár, sa narodil 27.01.1957 v Spišskej Novej Vsi.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Ján Fifík [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.

Tvorba [online]. In: fifija. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.