CHORVÁTOVÁ, Jana

CHORVÁTOVÁ, Jana

* 19. 9. 1954 v Liesku (okres Tvrdošín)

Jana Chorvátová, Mgr. – spisovateľka, poetka, pedagogička, kultúrno-osvetová pracovníčka, editorka, podnikateľka.

Narodila 19. septembra 1954 v Liesku na Orave, ako šieste dieťa z desiatich.

Po maturite na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej vyštudovala učiteľstvo v kombinácii slovenský jazyk a literatúra s výtvarnou výchovou na vtedy samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Učiteľskú aprobáciu si neskôr rozšírila o predmety špecifická príprava dievčat a pracovné vyučovanie. Jej životné (profesiové, spoločenské a súkromné) osudy sú výrazne späté s Banskou Bystricou.

Pôsobila ako korektorka v Tlačiarňach SNP a neskôr ako referentka odboru kultúry na vtedajšom Okresnom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. Dlhší čas vykonávala pedagogické poslanie a podnikateľské aktivity. V súčasnosti je na dôchodku a svoj čas venuje rodine a tvorbe.

Ako stála členka literárneho klubu Litera 2, ktorý funguje pri Literárnom a hudobnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici, sa aktívne zúčastňuje na jeho akciách a v zborníkoch pravidelne od roku 1995 uverejňuje svoje verše. Príležitostne publikovala viaceré texty v regionálnych novinách Naša Orava, Oravsko, Gemerské zvesti, Knižničných novinách ŠVK v Banskej Bystrici, v SME, v literárnych periodikách, Dotyky, Literárny týždenník, ale i v slovensko-českých časopisoch LR-MAGAZÍN a ALFA-CIT. Samostatne sa predstavila vo viacerých poeticko-hudobných pásmach, v rádiách Regina, Lumen a v Slovenskej televízii. Svoje básne prezentuje na podujatiach Únie žien Slovenska. Debutovala zbierkou Príťažlivosť zemská – príťažlivosť ženská (1999), ktorá obsahuje symbolický počet 45 básní (vek, v ktorom autorka debutovala) – lyrických miniatúr, voľne veršovaných ľúbostných básní a kaligramov. Vydala básnickú zbierku Pečatenie chvíle (2001), ktorá sa venuje tradičným témam, ako manželské, rodinné a príbuzenské vzťahy, detstvo, krajina a v ktorej sa autorka usiluje sa o „predĺženie prchavej chvíle, dvojmotív spriadania slov do vrkočov básne a ich pečatenia“. Pri jubilejnom 40. výročí Vansovej Lomničky Slováci, poslovia slova (2007), ktorá je venovaná osobnostiam slovenského literárneho a umeleckého života, láske, medziľudským vzťahom a aktuálnym spoločenským problémom. Sama si knihy ako vydavateľka vydávala i distribuovala.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2002).

DIELA

Poézia

 • Príťažlivosť zemská – príťažlivosť ženská. Banská Bystrica: Stella – Jana Chorvátová, 1999
 • Pečatenie chvíle. Banská Bystrica: Centrum cudzích jazykov LINGUA A-Z, 2001
 • Slováci, poslovia slova. Banská Bystrica: Stella - Jana Chorvátová, 2007)
 • Zrnká Petrovi Dvorskému – k 50-tym narodeninám maestra. [Bibliofília.] Banská Bystrica: [vlastným nákladom], 2001.
O AUTORKE A JEJ DIELE
Knižné publikácie – slovníky, encyklopédie, zborníky
 • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001. [Zost. Darina Šovčíková a kol.] Banská Bystrica.
 • Literárno-kultúrny cestopis Oravy [Ján Dudáš, Jozef Janek.] Dolný Kubín: Peter Huba, 2002.
 • Umelecko-literárne osobnosti obce Liesek [Pavol Parenička.] In: Knižnica, roč. 10, č. 1, 2009.
 • Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. [Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová] Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2010.
 • Zborníky literárneho klubu Litera 2 pri LHM ŠVK v B. Bystrici (od r. 1995 doteraz)
Rozhovory
 • Rozhovor S... Poetkou Mgr. Janou Chorvátovou, rodáčkou z Liesku na Orave, žije a tvorí v Banskej Bystrici.  (zhovára sa Viera Dolná). [online]. In: Bibliotheca Universitatis, ročník 3, číslo 4, 2007 – 2008. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela. S. 3 – 5. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
Internetové zdroje o autorke a jej diele
 • Jana Chorvátová [online]. In. Wikipédia. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.
 • Jana Chorvátová [online]. In: Emcyklopédia 100 a 1 súčasných slovenských spisovateľov. [Citované 30. 8. 2014.] Dostupné na internete: TU.