VONTORČÍK, Emil

VONTORČÍK, Emil

[ * 6. 8. 1935 Vyšná Lipnica (Poľsko)]

Emil Vontorčík, PhDr., knihovník, historik, spisovateľ a publicista, sa narodil 6. 8. 1935 vo Vyšnej Lipnici v Poľsku (na území obývanom Slovákmi, ktoré bolo zabrané po 1. svetovej vojne). Od roku 1942 žil v Rišňovciach pri Nitre, dnes žije v meste Nitra.

Absolvoval gymnázium v Nitre a odbor slovenčiny – knihoveda na Filozofickej falukte UK v Bratislave.

Profesionálne sa orientoval na knihovníctvo a vedecko-technické informácie. Vybudoval vedeckú knižnicu v Nitre – bol zakladateľom a prvým riaditeľom Ústrednej pôdohospodárskej knižnice (ÚPK) v Nitre. Po roku 1990 riaditeľom Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorú informatizoval. Po odchode do dôchodku (1997) sa venuje štúdiu histórie Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Po nútenom odchode z funkcie riaditeľa ÚPK v Nitre sa zameral na históriu poľnohospodárskeho odborného školstva na Slovensku, Vysokej školy poľnohospodárskej, dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, v Nitre a mesta Nitry. Je autorom monografických prác: Vedeckotechnické informácie v poľnohospodárskom výskume a školstve (1986), Nitra starobylá a súčasná (1988), Nitra, matka slovenských miest (1991), Vysoká škola poľnohospodárska 1946 – 1996 (1996), Od slovienskej liturgie k slovenskej provincii (editor, 1992), Dediči Antona Bernoláka 1787 – 1997 (1998); spoluautor: Vývoj poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku (1978), Nitra, slovenské Coventry? (2005). Je zostavovateľom zborníkov: Zoborské listiny 1111 a 1113 (2013), Miestopisné názvy v Zoborskej listine z roku 1113 ako prvá písomná zmienka o niektorých súčasných obciach a mestách v Slovenskej republike (2013) a mnohých článkov v časopisoch a zborníkoch. Napísal historické dielo Bitka pri Viedni 1683: Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca (2016).

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja mu v roku 2012 udelilo najvyššie ocenenie – Cenu NSK za rok 2011 – za osobný prínos k vybudovaniu prvej modernej vedeckej knižnice pri VŠP v Nitre, za bohatú publikačnú činnosť venovanú dejinám Nitry, ako aj histórii kresťanstva a kultúry v Nitrianskom kraji a na Slovensku.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Esejistika

 • Za krajanmi do Madridu.  [eseje]. 1. vyd. Nitra: Sobor [Bernolákova spoločnosť], 2013. 184 s. 9788097142940 (viaz.).

Literatúra faktu

 • Nitrianske inferno a iné texty – z príležitosti 65. výročia bombardovania Nitry a prechodu frontu venované obetiam vojny a hrdinstvu nitrianskych lekárov. 1. vyd. Nitra: Sobor  [Bernolákova spoločnosť], 2010. 184. s. ISBN 9788097050115 (viaz.).
 • Dediči Antona Bernoláka 1787 – 1997 [Emil A. Vontorčík; Michal Jamrich; fotogr. Ľudmila Bilkovičová]. 83 s. Bratislava: Bernolákova spoločnosť národného obrodenia a porozumenia, 1998, 2000. 1. vyd.

Odborná literatúra – história

 • Bitka pri Viedni 1683: Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2016. 1. vyd. ISBN 978-80-89727-46-9 (viaz). 642 s.

Odborná literatúra – regionalistika

 • Nitra starobylá a súčasná. [populárno-vedecká monografia]. [text. časť Štefan Kochanský, Emil Vontorčík; obr. časť Ján Jančovič; Štefan Pavelka]. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1988. ISBN 064-188-88. 80 s.
 • Nitra matka slovenských miest. [J. Dobiš, J. Krátky, Ján Kvapil, J. Strezenický, O. Habán, J. Jančovič]. 1. vyd. Nitra: Mestský úrad, 1991.
 • Nitra, slovenské Coventry? [spoluautor Štefan Košovan; návrh obálky a graf. úprava: Eva Košovanová]. 1. vyd. Nitra: Effeta, 2005. 155 s.

Odborná literatúra – školstvo

 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. [zost. Emil Vontorčík ; fot. Oto Veselý]. 1. vyd. Bratislava: Príroda Nitra: VŠP, 1974. 32 s.
 • Vývoj poľnohospodárskeho vysokého školstva. [populárno-vedecká monografia]. 1. vyd. Bratislava: príroda, 1978. 301 s.
 • Vedeckotechnické informácie v poľnohospodárskom výskume a školstve. [príručka pre vysoké školy poľnohospodárske]. [J. Ďurík.] 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1986. 107 s.
 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre: Nositeľka radu práce – 40 rokov: Zborník z jubilejných osláv v dňoch 14. - 15. 10. 1986.[Emil Vontorčík, Š. Balek, P. Baker, B. Dušek, A. Horváth, J. Húska, I. Kvapil, Jozef Krátky, J. Matěcha, J. Tarábek, V. Veselý, Zuzana Jakabová, Ján Bluska]. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1987. 112 s.
 • Dvadsať rokov v službách výchovy a vzdelávania pracovníkov poľnohospodárstva a výživy.  [Emil Vontorčík, Zuzana Jakabová]. 1. vyd. Nitra: s.n. S.l.: Príroda [vyd.], 1987. 219 s.
 • Vysoká škola poľnohospodárska Nitra, Slovensko: Agronomická fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre: Pamätnica vydaná k 50. výročiu založenia. [zostavovateľ Emil A. Vontorčík; autori textov: Vít Bojňanský...et al.; autori fotografií: Oto Haban, Oto Veselý]. 1. vyd. Nitra: Vysoká škola poľnohospodárska, 1996. ISBN 807137282X. 59 s.

Odborná literatúra – iné

 • Knihovníctvo, bibliografia a dokumentácia vo vzťahu k informatike. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 1969. 61 s.
 • Agrikultúra (13.) [autori: Emil Vontorčík a kol.]. 1. vyd. Bratislava: Príroda, Nitra: Slovenské poľnohospodárske múzeum, 1975. 247 s.
 • Kvalifikácia a stabilizácia pracovných síl ako faktor zvyšovania efektívnosti v poľnohospodársko-potravinárskom komplexe. [Zostavil a zredigoval Emil Vontorčík]. 1. vyd. Nitra: Inštitút výchovy a vzdelávania Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, 1987. 294 s.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Adresár odborných hospodárskych knižníc na Slovensku. 1. vyd. [zost.: Mária Polievková a Emil Vontorčík]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská , 1968. 59 s.
 • AGROINFOS 85. [zost.] 1. vyd. Nitra: ÚVTEI S. l.: poľnohospodárstvo [vyd.], 1985. 233 s.
 • Infos 89: Zborník z 19.informatického seminára ko naného v dňoch 4. – 6.apríla 1989 na Táloch. [zost.]. 1. vyd. Bratislava: Alfa , 1989. 160 s.
 • Od slovienskej liturgie k slovenskej provincii. [editor].  Bratislava: Univerzitná knižnica, 1992.
 • Slovensko na križovatke európskych dejín po skončení 2. svetovej vojny: Zborník referátov a spomienok zo seminára, venovaného príprave a výsledkom jediných slobodných volieb v ČSR po skončení... [Juraj Fuchs a kol.; zostavili: Cyril Žuffa, Emil Vontorčík; edit. Jozef Prokop; prekl. res. do angl. Mária Vrabcová; prekl. do nem. res. Marion Milo]. 1. vyd. Bratislava: Bernolákova spoločosť, 1997. ISBN 8096787403. 103 s.
 • Vzdelávacia základňa slovenského poľnohospodárstva. [Zost. Emil Vontorčík, Judita Šafáriková; prekl. do angl. Klára Olajošová; prekl. do nem. Zuzana Malíková; prekl. do franc. Zuzanna Pazderová]. 1. vyd. Nitra: Agroinštitút, 1997. ISBN 8071390410. 198 s.
 • Nitra v najstarších dokumentoch a písomnostiach (do konca 13. storočia): zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa konala v aule Teologického inštitútu Sv. Gorazda v Nitre dňa 14. decembra 2006. [zostavovateľ, jazyková a redakčná úprava Emil Vontorčík]. 1. vyd. Nitra: Bernolákova spoločnosť, 2007. ISBN 9788096802029 (brož.). 120 s.
 • Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko : zborník príspevkov z konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 27. októbra 2011 vo výstavnej sieni Ponitrianskeho múzea v Nitre, z príležitosti deväťstého výročia vzniku Zoborských listín. [zborník]. [zostavovateľ]. 1. vyd. Nitra: Bernolákova spoločnosť, Prvý pobočný stánok v Nitre, 2013. ISBN 9788096802050 (brož.). 139 s.
 • Miestopisné názvy v Zoborskej listine z roku 1113 ako prvá písomná zmienka o niektorých súčasných obciach a mestách v Slovenskej republike. [zborník]. [zostavovateľ]. Nitra: Bernolákova spoločnosť, Prvý pobočný stánok v Nitre, 2013.

PREKLADY AUTOROVÝCH DIEL

 • Nitra drevňaja i sovremennaja. [Emil Vontorčík; perevod Bachytžan Haassová; Štefan Pavelka; foto J. Jančovic i kol.] 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1988. 76 s.
 • Selskochazjajstvennyj institut v Nitre [zost. Emil Vontorčík; fot. Oto Veselý]. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1975. 24 s.

OCENENIA

 • Cena  Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2011 – za osobný prínos k vybudovaniu prevej modernej vedeckej knižnice pri VŠP v Nitre, ako aj za bohatú publikačnú činnosť, venovanú dejinám Nitry, ako aj histórii kresťanstva a kultúry v Nitrianskom kraji a na Slovensku (udelená 2012)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Ecyklopédie, slovníky, personálne bibliografie

 • PAŽITNÝ, Anton: Reálie a personálie Nitry. Nitra: Dom Matice slovenskej, 2006. S. 259.

Databázy

 • Emil Vontorčík: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Emil Vontorčík: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 13. 2. 2014. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Periodiká

 • MARUNIAK, Peter: Emil Vontorčík: osobnosti Slovenska. In: Slovenské národné noviny. Roč. 3 (7), č. 18 (1992), s. 4.

Internetové zdroje

 • Slávnostné odovzdanie Cien NSK za rok 2011 [online]. In: Nitriansky samosprávny kraj. [Citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Jubilanti 2015: Súpis jubilujúcich osobností okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce [online]. In: Nitra: Nitriansky samosprávny kraj – Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, 2015. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • VONTORČÍK, Emil [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • VONTORČÍK, Emil [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.