HOLAN, Vladimír

HOLAN, Vladimír

[*29. 3. 1944 v Bratislave]

Vladimír Holan, dramaturg, sa narodil 29. 3. 1944 v Bratislave.

Absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor divadelná veda –dramaturgia.

Pracoval v Slovenskom rozhlase Bratislava ako dramaturg (1969 - 1989), šéfdramaturg (1989 - 1994), programový riaditeľ (1994 - 1998), šéfdramaturg (1998 - 2006).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.