BANÁŠ, Jozef

BANÁŠ, Jozef

[* 27. 9. 1948 Bratislava]

Jozef Banáš, Ing., prozaik, dramatik, novinár, diplomat, politik, obchodník a topmanažér,  sa narodil 27. septembra 1948 v Bratislave, kde aj žije. Je ženatý, manželka Mária (* 1952) je slovenská výtvarníčka, venuje sa keramickej plastike, majú dve dcéry, Mária Banášová-Zinburgová (* 1974) pracuje na Európskom patentovom úrade, Adela Banášová (1980) je moderátorka (STV, FUN Rádio).

Študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave (1963 – 1967). Absolvoval štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor zahraničný obchod (1967 – 1972).

Pracoval ako obchodný referent v podniku Chirana Export Piešťany (1973 – 1976). Pracoval na Federálnom ministerstve zahraničných vecí v Prahe (1977 – 1992), v rámci svojho pôsobenia bol riaditeľom Tlačového a informačného strediska Bratislava (1977 – 1983), tlačovým atašé na Veľvyslanectve ČSSR v NDR (1983 – 1988) a vyslancom na Veľvyslanectve ČSFR v Rakúsku (1990 – 1992). Pôsobil aj v Raiffeisen Leasing vo Viedni (1992). Bol riaditeľom Tatraleasing Bratislava (1993). Zastupoval Slovak International Tabak (koncern Reemtsma Hamburg) ako riaditeľ pre priemyselnú politiku (1994 – 2001). Bol generálnym sekretárom politickej strany Aliancia Nového Občana (2001 – 2002). Bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (2002 – 2006), za stranu ANO, v roku 2004 vystúpil z poslaneckého klubu ANO a vstúpil do poslaneckého klubu SDKÚ, ktorej sa stal aj členom. Ako poslanec NR SR pôsobil ako podpredseda Výboru NR SR pre európsku integráciu, člen výboru pre obranu a bezpečnosť, člen zahraničného výboru, bol vedúcim stálych delegácií NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a NATO (2004 – 2006), viceprezidentom Parlamentného zhromaždenia NATO (2003 – 2006), keď ho v Benátkach zvolili do tejto funkcie ako prvého Slováka, a viceprezidentom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (2004 – 2006). Ovláda anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk.

Literárne sa začal prejavovať v oblasti scenáristiky, je autorom viacerých televíznych, filmových a divadelných scenárov. Napísal scenáre TV incenácií Nebráňme vtákom lietať (1978), Čisté vody (1979),  Mimoriadny rýchlik (1982), Kirchhoffov zákon (1983) a scenár filmu Začiatok sezóny (réžia Zoro Záhon, 1985), ktorý získal II. cenu na filmovom festivale v Santa Remo v Portugalsku. Je autorom divadelných komédií Tréning na štátnika (1990), No comment (2004), ktorú naštudovali viaceré divadlá (West, Bratislava, Zvolenské divadlo, Divadlo „A“, Prievidza). Po prvý raz knižne uverejnil poviedku Mimoriadny rýchlik v antológii mladej slovenskej prózy Na večeru budú štvorlístky (1984) vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Bohaté skúsenosti zo svojej profesionálnej či politickej činnosti pretavil aj do viacerých umeleckých žánrov, zdroj inšpirácie nachádza v rokoch mladosti, súdobých spoločenských problémoch alebo historických udalostiach. V tvorbe využíva aj určitý  druh zveličenia a irónie. Samostatne knižne debutoval zbierkou Lepší ako včera (2001), zloženou z rozličných najmä prozaických žánrov, ako poviedky, eseje, krátke sentencie, ale aj z epigramov a aforizmov. Spolu s Bohumilom Hanzelom napísal humornú knihu o NR SR Politicum tremens alebo Čo bolo, bolo (2006).  V recesnej knihe o politikoch a politike Idioti v politike (2007) zhrnul svoj pohľad na pôsobenie v politickej strane, parlamente či na komunikáciu s médiami. Jeho kniha Zóna nadšenia (2008) sa stala Knihou roka 2008 v ankete dvojtýždenníka Knižná revue a v roku 2011 sa dostala do finále nemeckej literárnej ceny Johanna Gottfrieda Seumeho. Na pozadí príbehu priateľstva a lásky v nej popisuje svoje skúsenosti s domácou a zahraničnou politikou, diplomaciou a tajnými službami, pritom píše aj o známych postavách z reálneho politického života – G. Husák, A. Dubček, V. Biľak, L. Brežnev, E. Honecker, E. Krenz, M. Gorbačov, V. Juščenko či V. Havel, s ktorých väčšinou sa stretol aj osobne. V románe Zastavte Dubčeka! (2009), ktorý získal výročnú cenu SC PEN za rok 2009, podáva nielen ucelený obraz o spoločensko-politickej situácii v rokoch, keď sa myšlienky socializmu ujímali i reformovali, ale spájaním zaujímavých faktov zo súkromného života rodiny Dubčekovcov vytvára aj pôsobivý ľudský portrét charizmatického slovenského politika, ktorý sa stal najznámejším politikom moderných česko-slovenských dejín. Napísal aj romány Kód 9 (2010) o sebapoznávaní hlavnej postavy v atraktívnych destináciách od staročínskeho Sianu cez Tibet, Nepál, Indiu až po Vatikán. V románe Kód 1 (2013), ktorý spájajú s románom Kód 9 hlavné postavy, poukazuje na  fakty a fotografie, čo podľa neho dokazujú pôsobenie Židov, kresťanov a pravdepodobne aj Ježiša Krista v krajinách u nás dnes vnímaných výlučne cez prizmu orientálnych náboženstiev. Medzitým napísal zbierku poézie Deň do večnosti (2010) a román Sezóna potkanov (2011), v ňom opisuje situáciu v štáte a na základe skúseností, ktoré získal v politike, píše aj o tvrdom politickom prostredí plnom korupcie a pretvárky. Kniha Posledná nevera: Poviedky pre milujúcich (2012) je výberom zo starších poviedok z knihy Lepší ako včera, ktoré doplnil novými poviedkami.

Popri literárnej tvorbe sa venuje aj politickej publicistike, esejistike, píše komentáre, glosy o Slovensku, z oblasti politológie, filozofie, športu a divadla. Jeho eseje a úvahy o politike vychádzajú aj v rakúskej tlači. Je komentátor internetového magazínu Feminity, HN online porota a TV Bratislava. Za svoje diela získal viaceré ocenenia v oblasti scenáristiky a literárnej tvorby.

Je členom Slovenského centra PEN (od roku 2000) a Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2006).

DIELO

Próza

 • Lepší ako včera. [zbierka poviedok]. 227 s. Bratislava: SOFA, 2001.
 • Politicum tremens alebo Čo bolo, bolo. [Foto: Bohumil Hanzel]. 205 s. Trenčín: Vydavateľstvo Q-Ex, 2006. ISBN 8096905082 (viaz.).
 • Idioti v politike: Recesistická správa zo študijného pobytu v politike. [doslov: Ľuboš Jurík]. 271 s. Bratislava: Kelion, 2007. ISBN 9788096972302 (brož.); [Fotografie Beáta Brestenská ... a kol.]. 2. rozš. vyd. 311 s. Bratislava: Ikar, 2010.
 • Zóna nadšenia: Dramatický príbeh priateľstva a lásky (1968 – 2008). [politický triler]. 396 s. Bratislava: Kelion, 2008. ISBN 9788096972319 (brož.); 437 s. Bratislava: Ikar, 2012. 9788055131009 (viaz.).
 • Zastavte Dubčeka! Príbeh človeka, ktorý prekážal mocným. [román]. [Fotografie Bohumil Hanzel, Ivan Laluha, Pavel Pollák].  359 s., [8] s. Bratislava: Ikar, 2009. ISBN 9788055121079 (viaz.).
 • Kód 9: Tajomný príbeh nesmrteľnej lásky; zo Sianu do Vatikánu. [román]. 357 s. Bratislava: Ikar, 2010. ISBN 9788055123608 (viaz.).
 • Sezóna potkanov: Časy sa menia, potkany nie. [román]. 295 s. Bratislava: Ikar, 2011. ISBN 9788055127101 (viaz.).
 • Posledná nevera: Poviedky pre milujúcich. 199 s. 2012. ISBN 9788055130484 (viaz.).
 • Kód 1: Tajomstvo zázraku. [román]. [Foto: Juraj Ondrejčík, Jozef Banáš]. 437, [16] s. Bratislava: Ikar,  2013. ISBN 9788055135946 (viaz.).
 • Velestúr: Román o hľadaní rozkoše. 263 s. Bratislava: Ikar, 2015. ISBN 9788055141886 (viaz.).

Poézia

 • Deň do večnosti. [Ilustrácie Mária Banášová.] 76 s. Bratislava: Panta Rhei, Kelion, 2010. 9788096972326 (viaz.).

Dráma – divadlo

 • Tréning na štátnika. [divadelná komédia]. [Divadlo Trnava, réžia Jaro Filip]. 1990.
 • No comment. [divadelná komédia]. [Divadlo West, Bratislava, réžia Ľubo Roman], 1996; [Zvolenské divadlo, réžia Karol Spišák], 2002; [Divadlo „A“, Prievidza, réžia Štefan Orság], 2003.
 • Delírium „P“. [divadelná komédia]. [Divadlo „A“, Prievidza, réžia Štefan Orság]. 2007.

Scenáristika – televízia a film

 • Nebráňme vtákom lietať. [scénar, inscenácia STV Bratislava, réžia Jozef Pálka]. 1978.
 • Čisté vody. [scénari, inscenácia STV Bratislava, réžia Jozef Pálka]. 1980.
 • Mimoriadny rýchlik. [scénar, TV inscenácia]. 1982.
 • Kukučia nôta [scénar, inscenácia STV Bratislava, réžia Jozef Chudík]. 1982.
 • Kirchhoffov zákon. [scénar, inscenácia STV Bratislava, réžia Martin Kákoš]. 1984.
 • Začiatok sezóny. [filmový scénar, réžia Zoro Záhon]. 1985.

Próza – elektronické vydania

 • Zastavte Dubčeka! [autor: Banáš, Jozef; načítal: Jozef Lapšanský]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitál., mono., MP3. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2010. ISBN 9788081105302 (CD-ROM).
 • Kód 9 [autor: Banáš, Jozef; načítal: Peter Cibula]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitál., mono., MP3. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011. ISBN 9788018002803 (CD-ROM).
 • Sezóna potkanov: Časy sa menia, potkany nie [autor: Banáš, Jozef; číta: Lukáš Šepták]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitál., mono., MP3.  Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. 69 častí. ISBN  9788018010181 (CD-ROM)
 • Zóna nadšenia: Dramatický príbeh priateľstva a lásky (1968 – 2008). [autor: Banáš, Jozef; číta: Jozef Lapšanský]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitál., mono., MP3. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2013. ISBN 9788018021149 (CD-ROM). ISBN 9788018021156.
 • Idioti v politike: Recesistická správa zo študijného pobytu v politike. [autor: Banáš, Jozef; číta: Peter Pilz]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitálny, mono. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014. ISBN 9788018021347.
 • Kód 1: Tajomstvo zázraku [voľné pokračovanie bestsellera Kód 9]. [autor: Banáš, Jozef; číta: Dušan Kubaň]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM): digitálny, mono.  Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014. ISBN 9788018028643.

Odborná literatúra – politológia

 • Transatlantické vzťahy optikou slovenských politikov. [Jozef Banáš... et al.; editori: Marek Šťastný, Barbora Gábelová]. 159 s. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004.

Iné

 • Váh – rieka, ktorá spája: [Minulosť so súčasnosťou, súčasnosť s budúcnosťou, národ so svojimi dejinami, človeka s prírodou, ekológiu s ekonomikou, dopravu s rekreáciou, Slovensko s Európou]. [s kol.; Fotogr. Ladislav Struhár] 1. vyd. 151 s. Trnava: Antea, 1996. ISBN: 8096753908 (viaz.).

Preložené diela

 • Trans-Atlantic Relations as Seen by Politicians in Slovakia [Jozef Banáš ... et al.; editors Marek Šťastný, Barbora Gábelová; translated by Jozef Kubán]. 174 s.  Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004.
 • Zóna nadšení [zo sloven. orig. Zóna nadšenia preložila Jarmila Valentová]. 384 s.  Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2008.
 • Zastavte Dubčeka! [zo sloven. orig. Zastavte Dubčeka! preložila Martina Bekešová]. 352 s. Praha: Knižní klub, 2009, 2011.
 • Jubelzone. [zo sloven. orig. Zóna nadšenia do nem. prelož. Lydia Heinzl; predslov Peter Pragal]. [Vydané s podporou LIC (NLC)/SLOLIA]. 488 s. Dresden: Weltbuch-Verlag, 2010.
 • Strefa Entuzjazma. [po poľsky]. [Vydané s podporou LIC (NLC)/SLOLIA]. 415 s. Wędrynia: Beskyd, 2011. ISBN  9788087431122 (viaz.).
 • Kód 9. [zo slov. orig. Kód 9 do češ. preložil Petr Mikeš]. 353 s. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2011. ISBN 9788024232232 (viaz.).
 • Zona natchnennja. [Jozef Banaš ; pereklad zo sloven. orig. Zóna nadšenia do ukraj. Ivan Jackanyn]. [Vydané s podporou LIC (NLC)/SLOLIA]. 434 s. Užhorod: Timpani, 2012.

OCENENIA

 • Prvá cena Slovenskej televízie v súťaži o pôvodnú televíznu hru pre mládež za scenár Nebráňme vtákom lietať (1978)
 • Prvá cena Ústredia slovenského filmu a Slovenského filmového ústavu v súťaži o filmové poviedky za dielo Animatic clavitist (Začiatok sezóny) (1985)
 • Druhá cena (Strieborný strapec) za scenár filmu Začiatok sezóny udelená na filmovom festivale v portugalskom Santa Remo (1987)
 • Kniha roka 2008 v čitateľskej ankete Knižnej revue za román Zóna nadšenia (2009)
 • Cena Slovenského centra PEN za knihu Zastavte Dubčeka! (2010)
 • Zlatá kniha (Cena vydavateľstva Ikar) za román Zastavte Dubčeka! (2011)
 • Platinová kniha (Cena vydavateľstva Ikar) za román Kód 9 (2011)
 • Finalista nemeckej literárnej ceny Johanna Gottfrieda Seume za román Jubelzone (Zóna nadšenia), Grimma (2011)
 • Platinová kniha (Cena vydavateľstva Ikar) za román Sezóna potkanov (2012)
 • Zlatá kniha (Cena vydavateľstva Ikar) za román Kód 1 (2014)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • TURAN, Andrijan: Sedem viet o siedmich knihách. (Jozef Banáš: Kód 1). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 125.
 • BEŇO, Ján: Výpoveď o dobe, spoveď o človeku. (Jozef Banáš: Zóna nadšenia). In: Slovenské pohľady, 4+125, 2009, č. 1.
 • BALÁŽ, Anton: Jozef Banáš: Zóna nadšenia. In: Zrkadlenie/Zrcadlení, 5, 2008, č. 2.
 • Hykisch, Anton: Politický triler a čo ešte? (Jozef Banáš: Zóna nadšenia). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 21.
 • CHMELÁR, Eduard: Návrat príbehu. (Jozef Banáš: Zóna nadšenia). In: Žurnál, 2008, č. 39.
 • KASARDA, Martin: Zatlieskajme si, veď sme to prežili. (Jozef Banáš: Zóna nadšenia). In: www.jetotak.sk, 3. 9. 2008.
 • KOPCSAY, Márius: Nech žije KSČ? (Jozef Banáš: Zóna nadšenia). In: Pravda, zv. 18, 16. 9. 2008.
 • KRET, Anton: Banášov antiromán. (Jozef Banáš: Zóna nadšenia). In: Literárny (dvoj)týždenník, zv. 21,  24. 9. 2008.
 • MAJERNÍK, Ján: Aj politici sú iba ľudia. In: Literárny (dvoj)týždenník, zv. 21, 27. 8. 2008.
 • SOVIAR, Juraj: Zóna nadšenia od Jozefa Banáša. In: Listy, 2008, č. 9.
 • ŠTROMPOVÁ, Alena: Jozef Banáš: Idioti v politike. In: Dimenzie, 2008, č. 3.
 • ŠTROMPOVÁ, Alena: Jozef Banáš: Zóna nadšenia. In: Dimenzie, 2008, č. 12.
 • JURÍK, Ľuboš: Jozef Banáš: Idioti v politike. In: Euroreport, 2007, č. 3.
 • PISKALÍK, Richard: Vo svete zbavenom ideí, vládnu príšery. In: Domino efekt, 2007, č. 34.
 • ČECHOVÁ, Soňa: V bratislavskom Divadle West hrajú novú politickú satiru. In: Mosty, 6, 1997, č. 42.
 • DVOŘÁKOVÁ, Barbora: Divadlo West začína politické školenie. In: Sme, 24. 9. 1997.
 • MISTRÍK, Štefan: Pavučina úsmevu. In: International, 1997, č. 32.
 • NITROVÁ, Ľuba: No comment znamená viem, ale nepoviem. In: Práca, 24. 9. 1997.
 • OKRUCKÝ, Svetozár: Známa pätorka v jednej hre. In: Práca, 9. 9. 1997.
 • PODMAKOVÁ, Dagmar: Keď zabávajú hviezdy (Jozef Banáš: No comment). In: Pravda, zv. 7, 8. 10. 1997, č. 231.
 • SUBALLYOVÁ, Ľubica: Scénický rýchlokurz politiky. In: Pravda, zv. 7, 24. 9. 1997.
 • DUBOVSKÁ, Oľga: Diplomat o lišiakoch. (Jozef Banáš: Tréning na štátnika). In: Smena, zv. 43, 29. 5. 1990, č. 12.
 • JANÍK, Pavol: Neľahká skúška života. (Jozef Banáš: Tréning na štátnika). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 24.
 • KRÉNOVÁ, Martina: Tréning na dramatika a režiséra. (Jozef Banáš: Tréning na štátnika). In: Film a divadlo, 34, 1990, č. 17 – 18.
 • Mačugová, Gizela: Iskrivý debut autora a režiséra. (Jozef Banáš: Tréning na štátnika). In: Čas, zv. 5, 4. 6. 1990, č. 127.
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Neľahká skúška života. In: Literárny týždenník, zv. 3, 15. 6. 1990.
 • MALECOVÁ, Jarmila: Začiatok sezóny. In: Film, 1987, č. 6.
 • SEILEROVÁ, Elena: Jozef Banáš: Kukučia nôta. In: Televízia, 19, 1984, č. 8 a 21.
 • ŠMATLÁK, Martin: Ako sa do hory nôti... In: Pravda, 18. 5. 1984.
 • KUSENDA, Pavel: Zaoberáme sa, zaoberáme, ale nič neriešime. (Jozef Banáš: Nebráňme vtákom lietať). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 51.
 • STRELECKÁ, L: Pokým sa vleje do mora. In: Televízia, 6. 8. 1981.

 

Rozhovory

 • KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman, Banáš, Jozef: Sloboda je najmä o zodpovednosti (Rozhovor). In: Knižná revue, 19, 2009, č. 4.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálne bibliografie

 • Jozef Banáš [zostavila: Katarína Donovalová; zodp. redaktor: Peter Klinec]. 1 zlož. list ([5] s.): fotogr. Banská Bystrica: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, 2010.
 • Jozef Banáš [zostavila Zuzana Unzeitigová ; zodpovedná red.: Jana Stašková]. Veľký Krtíš: Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho, 2010.
 • Jozef Banáš [spracovala: Eva Ďurčová; zodp. red.: Alžbeta Littvová]. 1 zlož. list ([3] s.). Komárno: Knižnica Józsefa Szinnyeiho, 2012.

Databázy

 • Jozef Banáš. Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum: 18. 12. 2006. 5 s. (2 s. + 3 s.) In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Jozef Banáš [online]. In: Literárne informačné centrum.  [Citované 28. 10. 2014]. Interenet: TU.
 • Jozef Banáš [online]. In: Jozef Banáš. [Citované 28. 10. 2014]. Interenet: TU.
 • Banáš, Jozef. [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Banáš, Jozef. [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.