VLADO, Martin

VLADO, Martin

* 7. 2. 1959 Košice

Martin Vlado, básnik, prozaik, vysokoškolský učiteľ, sa narodil 7. februára 1959 v Košiciach.

Študoval na gymnáziu v Košiciach (1974 – 1978) . Po maturite sa opakovane neúspešne uchádzal o štúdium medicíny a absolvoval štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej. V roku 1988 obhájil dizertačnú prácu.

Krátko pracoval ako sanitár vo Vinohradskej nemocnici v Prahe (1983). Po návrate na Slovensko sa stal asistentom na Katedre pecí a tepelnej energetiky, Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (1984) a a interným doktorandom (ašpirantom) na Katedre náuky o kovoch a tvárnenia, HF TU v Košiciach (1984 – 1987). Po vyradení z ašpirantúry, keď ako nestraník odmietol pracovať v štruktúrach Socialistického zväzu mládeže, nedostal odporučenie na miesto vysokoškolského pedagóga, a tak sa zamestnal ako vedecký pracovník  v Ústave experimentálnej metalurgie Slovenskej akadémie vied v Košiciach (1987 – 1988). V roku 1989 získal učiteľské miesto, keď sa stal odborným asistentom na Katedre náuky o kovoch a tvárnenia/Katedre tvárnenia kovov, HF TU v Košiciach (1988 – 2001), kde pôsobí v súčasnosti  2001 ako docent. Publikoval vyše dvadsať pôvodných vedeckých a odborných prác doma i v zahraničí (Česko, Veľká Británia).

Poéziu začal uverejňovať až po roku 1989. Prvé básne publikoval v Novom sloveDotykoch, neskôr v PULZ-e, Literárnom týždenníku, Ilúzii, Knižnej revue, Slovenských pohľadoch, RAK-u, v časopise súčasnej poézie Psí víno, v Slovenskom rozhlase, v zborníkoch Dotyky slova (1996), Správna chvíľa (1998), Básne 2012, Básne 2013 a inde. Debutoval básnickou zbierkou Prskavky: Malé básne do tmy (1997). Vydal knihu krátkych poetizmov, sentencií a básní Kafédrála: Sen ortodoxného kávičkára (2000), básnickú zbierku Park Angelinum (2001) a s Petrom Bilým bibliofíliu Insomnia (2003). Ďalej vydal básnické zbierky Muž oblačného dňa (2003), Obnovovanie kvetu (2006) a Olej (2011). Ako prozaik debutoval knihou poviedok Mestský pustovník (2009) a vydal aj ďalšiu knihu poviedok Sedemnásť nula štyri (2014).

Získal Prémiu BÁSNE Asseco solutions za rok 2012 a 2013 a Cenu za prózu redakcie Slovenských pohľadov za rok 2005.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Próza

 • Mestský pustovník. Bratislava: Vydavateľstvo slovenský spisovateľ, 2009.
 • Sedemnásť nula štyri. Bratislava: Vydavateľstvo slovenský spisovateľ, 2014.

Poézia

 • Prskavky (malé básne do tmy). Bratislava: Odkaz, 1997.
 • Kafédrála (sen ortodoxného kávičkára). Košice: Interart, 2000.
 • Park Angelinum. Košice: Agentúra K, 2001.
 • Insomnia [spolu s Pertom Bílím]. Košice: Interart, 2003.
 • Muž oblačného dňa. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2003.
 • Obnovovanie kvetu. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006.
 • Olej. Trnava: Kon-Press, 2011.

Zborníky

 • Dotyky slova. Bratislava: Odkaz 1996.
 • Správna chvíľa. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Národné literárne centrum, 1998.
 • Básne 2012. K. K. BAGALA a literarnyklub.sk, 2012.
 • Básne 2013. K. K. BAGALA a literarnyklub.sk, 2013.

OCENENIA

 • Prémia BÁSNE Asseco solutions (2012, 2013)
 • Cena za prózu redakcie Slovenských pohľadov za rok 2005

O AUTOROVI A JEHO DIELE

Slovníky, monografie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 501 – 502.
 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.

Recenzie, štúdie v periodikách

 • Autoportrét RAK-a (Martin Vlado). In: RAK, 9, 2004, č. 2.
 • BILÝ, P.: Na lavičke v parku (so smrťou) a nielen to (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 6.
 • BŽOCH, J.: Jedna zbierka a dvaja básnici na spoločnú tému o nespavosti (Martin Vlado, Peter Bilý: Insomnia). In. Sme, 2004, č. 29.
 • ČERTÍK, J.: Tvorba malých nesmrteľností (Martin Vlado: Obnovovanie kvetu). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 1.
 • DRUGOVÁ, I.: Krátko (Martin Vlado: Prskavky). In: Dotyky, 10, 1998, č. 6.
 • DZÚRIK, M.: Niečo pre milovníkov kávy a aforizmov. In: Národná obroda, 2000, č. 250.
 • GAJDOŠ, M.: Žijeme svoju smrť (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 24.
 • GRUPAČ, M.: Mŕtvi to (v básni) prežijú (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Dotyky, 13, 2001, č. 1.
 • CHRAPPA, Š.: Podľa čoho sa pozná dobrý človek? (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Slovenské pohľady, 4+120, 2004, č. 2.
 • JANECOVÁ, M.: „Najlepšia kamoška je básnička“ (Martin Vlado: Prskavky). In: Dotyky, 11, 1999, č. 1.
 • JAVORKOVÁ, M.: Iná káva (Martin Vlado: Kafédrála). In: Knižná revue, 11, 2001, č. 1.
 • KOČÍK, T.: S básňou sa treba tešiť (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 24.
 • MATEJOV, R.: Nespavá „lutna“ Košičanov (Martin Vlado, Peter Bilý: Insomnia). In: Knižná revue, 14, 2004, č. 3.
 • RYBANSKÝ, P.: Majster krátkej prózy (Martin Vlado: Mestský pustovník). In: Knižná revue, 19, 2009, č. 24.
 • VLNKA, J.: Cintoríny ľudí a parky anjelov (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Knižná revue, 11, 2001, č. 14 – 15.
 • VLNKA, J.: Chmáry na nebi, jasno v poézii (Martin Vlado: Muž oblačného dňa). In: Slovenské pohľady, 4+120, 2004, č. 5.
 • VLNKA, J.: Jasná chvíľka vnímania (Martin Vlado: Kafédrála). In: Slovenské pohľady, 4+117, 2001, č. 11.
Rozhovory
 • BRENKUS, R., Vlado, M.: Chodievam sa občas stíšiť na cintorín (Rozhovor). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 11.
 • BILÝ, P., Vlado, M.: Solitér s citom pre ženskú dušu (Rozhovor). In: Knižná revue, 19, 2009, č. 22.
 • Jazyk, ktorý smrdí človečinou (Rozhovor). In: Dotyky, 11, 1999, č. 9 – 10.
Internetové zdroje
 • Martin Vlado [online]. In: Literárne informačné centrum. Citované [16. 10. 2014]. Internet: TU.
 • Martin Vlado [online]. In: Martin Vlado. [Citované: 11. 10. 2014]. Interent: TU.
 • Martin Vlado [online]. In: Wikipédia. Citované [16. 10. 2014]. Internet: TU.