GALLO, Igor

GALLO, Igor

[*13. 4. 1936 Ondrej nad Hronom, dnes Brusno (okres Banská Bystrica)]

Igor Gallo, básnik, prozaik, redaktor,  sa narodil 13.apríla 1936 vo Svätom Ondreji nad Hronom (dnes Brusno) v okrese Banská Bystrica, kde krátky čas pracoval jeho otec – živnostník. Po rokoch sa rodina vrátila do Brezna, kde žilo niekoľko jej generácií. Pseudonymy: I. Sergej, I. Brezňan. Žije v Bratislave, pôsobí ako spisovateľ a publicista.

V Brezne vyštudoval základnú školu a v roku 1954 zmaturoval na miestnom gymnáziu. Absolvoval odbor ruština a slovenčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas vysokoškolských štúdií sa začal prejavovať ako básnik, jeho verše vyšli vo viacerých periodikách. Ihneď po ukončení školy (roku 1959) nastúpil do Literárnej redakcie Slovenského rozhlasu. Dôležitým obdobím bola preňho redaktorská práca v týždenníku Kultúrny život, kde pôsobil od roku 1963 až do jeho zániku v roku 1969. Neskôr pracoval ako vedúci kultúrnych rubrík v denníkoch ĽudČas (krátko i po jeho premenovaní na Nový čas). V rámci publicistickej činnosti sa venoval predovšetkým literárnej problematike, ale písal aj o udalostiach z oblasti výtvarného umenia, najmä o výstavách členov Skupiny Mikuláša Galandu – napríklad Milana Laluhu a Rudolfa Krivoša, ktorí sú autormi obálok jeho kníh. Okrem toho recenzoval premiéry divadelných predstavení. Ukážky z jeho poézie vyšli v antológiách v ukrajinčine, ruštine, angličtine a gruzínčine. Prekladá z ruského, ukrajinského, poľského a nemeckého jazyka.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Tvárou k príchodu. 1963.
 • Spaľovanie. 1967.
 • Prinavrátený čas. 1981.
 • Človek med  zi ľuďmi. 1986.
 • Medzi nami občanmi. 1992.
 • Dobre osolené, vládou neschválené. 1993.
 • Pastorále. 1994.
 • Putovanie v kruhu. 2002.
 • Ako na dlani. 2005.
 • Stred zeme.   2008

Próza

 • Bosé cesty. 1980.
 • Láska padá do Hrona. 1983.
 • Holuby nesú smrť. 1986.
 • Biele noci Atom klubu. 2008.
 • Putovanie s obojkom. 2012.

Esej

 • Dolu z piedestálu. 2003.
 • Publicisti bez masky. 2004.

Pre deti a mládež

 • Rozprávočky z kolibôčky. 2005.
 • Hľadaj meno pod písmeno. Zvieratkovská abeceda. 2013.

Prekladateľská tvorba

 • Taras Ševčenko: Struny srdca. 1962.
 • Nikolaj Dorizo: Poézia, moja poézia. 1974.

OCENENIA

 • Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2008 za dielo Biele noci Atom klubu (2009)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Igor. Gallo. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 1.

Internetové zdroje

 • Igor Gallo [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Igor Gallo [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • GALLO, Igor [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • GALLO, Igor [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.