JABLOKOVOVÁ, Katarína

JABLOKOVOVÁ, Katarína

[* 3. 8. 1955 Bratislava]

Katarína Jablokovová, rod. Habovštiaková, huslistka, poetka, sa narodila 3. augusta 1955 v Bratislave ako prostredná z troch dcér manželom Kataríne Habovštiakovej, jazykovedkyni, zberateľke ľudovej frazeológie, autorke literatúry faktu, a Antonovi Habovštiakovi, jazykovedcovi, dialektológovi, zberateľovi a autorovi ľudových povestí. Je vydatá, s manželom Alexandrom Jablokovom, husľovým virtuózom, pochádzajúcim z Ruska, žijú na Slovensku, majú päť synov, takisto huslistov, a jednu dcéru, klavíristku.

Študovala na Konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve.

Pôsobí ako huslistka a pedagogička.

Umelecké sklony sa u nej objavovali od detstva, venovala sa najmä hre na husliach a po štúdiách sa stala profesionálnou huslistkou. V zrelom veku začala uverejňovať básne v časopisoch. Pod menom Katarína Perlíková vydala dve zbierky poézie Živý prameň a slnko (2005), Soľ slzy (2008). Literárni kritici jej poéziu zaradili k novej slovenskej katolíckej moderne.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Živý prameň a slnko. [Katarína Perlíková]. [ilustračné fotografie: Branislav Lorenc, Juraj Mrocek, Sidónia Gáborová]. 42 s. Bratislava: Vydavateľstvo Juraj Mrocek, 2005. ISBN: 80-969245-9-1 (viaz.).
  • Soľ slzy. [Katarína Perlíková]. [ilustrácie Zuzana Bošácka]. 76 s. Bratislava: Vydavateľstvo Juraj Mrocek, 2008. ISBN 978-80-89237-07-4 (viaz.).

RECENZIE A ŠTÚDIE O AUTORKINOM DIELE

 

Recenzie a štúdie v periodikách

  • KOVÁČOVÁ, Eva: Katarína Perlíková: Soľ slzy, Juraj Mrocek 2008. In.: Knižná revue, XXVIII. ročník, 21. mája 1008,  č. 11, s. 3. Dostupnné v internete: <TU>..
  • MATEJOV, Radoslav: Ľahkosť i bremeno mnohorakosti (Slovenská poézia 2005). In: Literárne informačné centrum: Poézia 2005. Dostupnné v internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Katarína Jablokovová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, žiadosť. 9. 8. 2009. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

Perlíková, Katarína [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: <TU>.