JABLOKOVOVÁ, Katarína

JABLOKOVOVÁ, Katarína

[* 3. 8. 1955 Bratislava]

Katarína Jablokovová, rod. Habovštiaková, huslistka, poetka, sa narodila 3. augusta 1955 v Bratislave ako prostredná z troch dcér manželom Kataríne Habovštiakovej (* 18. 5. 1929 – † 16. 10. 2016), slovenskej jazykovedkyni, zberateľke ľudovej frazeológie, autorke literatúry faktu, a Antonovi Habovštiakovi (* 22. 9. 1924  – † 14. 4. 2004), slovenskému jazykovedcovi, dialektológovi, zberateľovi a autorovi ľudových povestí. Jej strašia sestra Anna Kováčová je lekárka, mladšia sestra Mária Čierna pracovala ako redaktorka a moderátorka v Slovenskej televízii, neskôr v diplomatických službách.

K. Jablokovová je vydatá, s manželom Alexandrom Jablokovom, husľovým virtuózom, pochádzajúcim z Ruska, žijú na Slovensku, majú päť synov, takisto huslistov, a jednu dcéru, Oľgu, ktorá je klaviristka.

Študovala na Konzervatóriu v Bratislave a na Konzervatóriu P. I. Čajkovského v Moskve.

Pôsobí ako huslistka a pedagogička v odbore husle, komorný sláčikový orchester na Základnej umeleckej škole Daliborovo námestie v Bratislave-Petržalke.

Umelecké sklony sa u nej objavovali od detstva, venovala sa najmä hre na husliach a po štúdiách sa stala profesionálnou huslistkou. V zrelom veku začala uverejňovať básne v časopisoch. Pod menom Katarína Perlíková vydala dve zbierky poézie Živý prameň a slnko (2005) a Soľ slzy (2008). Literárni kritici jej poéziu zaradili k novej slovenskej katolíckej moderne.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Živý prameň a slnko. [Katarína Perlíková]. Ilustračné fotografie: Branislav Lorenc, Juraj Mrocek, Sidónia Gáborová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Juraj Mrocek, 2005. 42 s. ISBN: 80-969245-9-1 (viaz.).
  • Soľ slzy. [Katarína Perlíková]. Ilustrácie Zuzana Bošácka. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Juraj Mrocek, 2008. 76 s. ISBN 978-80-89237-07-4 (viaz.).

RECENZIE A ŠTÚDIE O AUTORKINOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

  • KOVÁČOVÁ, Eva: Katarína Perlíková: Soľ slzy, Juraj Mrocek 2008. In.: Knižná revue, XXVIII. ročník, 21. mája 2008,  č. 11, s. 3. Dostupné na internete: <TU>..
  • MATEJOV, Radoslav: Ľahkosť i bremeno mnohorakosti (Slovenská poézia 2005). In: Literárne informačné centrum: Poézia 2005. Dostupné na internete: <TU>.

Hodnotenie tvorby autorky

„Zbierka je určená najmä veriacim, no fascinujúca úprimnosť výpovede a provokačná či tajomná erotická nálada určite vie pritiahnuť aj ďalších čitateľov. Autorka sa nebojí konfrontácie viery v Boha, dobra a lásky s krutosťou, nenávisťou či ľahostajnosťou a nezostáva pasívna ani k vibráciám medzi nebom a zemou, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Poézia, ktorú píše, je vrúcnym vyznaním sa Bohu, určitému okamihu, konkrétnej chvíli, ale aj hlbokého zamyslenia nad zmyslom ľudského bytia.“ (Eva Kováčová: Katarína Perlíková: Soľ slzy, In: Knižná revue, č. 11/2008)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

  • Katarína Jablokovová: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis, žiadosť. 9. 8. 2009. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

  • Perlíková, Katarína. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Rozhovor s jazykovedkyňou Katarínou Habovštiakovou (zhováral sa Milan Gonda). In: Knižná revue č. 13 (2004/) [online]. [Citované 20. 12. 2018]  Dostupné na interente: <TU>.