DVOŘÁKOVÁ-JANCUROVÁ, Helena

DVOŘÁKOVÁ-JANCUROVÁ, Helena

[* 4. 5. 1943 Bratislava]

Helena Dvořáková-Jancurová, spisovateľka, prozaička, novinárka, publicistka, redaktorka, sa narodila sa 4. mája 1943 v Bratislave.

Základnú a strednú školu vychodila v rodisku.

Po maturite  rok pracovala ako robotníčka v Západoslovenských tlačiarňach (1960). Študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1961 – 1966). Po skončení vysokoškolského štúdia sa stala redaktorkou týždenníka Predvoj a redaktorkou týždenníka Nové slovo (roku 1968), kde bol  vedúcou redaktorkou kultúrneho oddelenia (1975 – 1986). V rokoch 1986-1990 žila v Moskve a venovala sa publicistickej a literárnej tvorbe. Bola redaktorkou Pravdy, kde pôsobila ako publicistka v oblasti kultúry. Venuje sa najmä žánru rozhovorov s umelcami. Známe sú jej stále rubriky Z pracovného stola (vychádzalo v Novom slove) a Dôverná návšteva v pracovni (Pravda).

Novinárska práca ju priviedla aj k trvalejšiemu záujmu o výtvarné umenie. Svedčí o tom cyklus rozhovorov s poprednými slovenskými výtvarnými umelcami, ktoré vydala v dvoch samostatných publikáciách Dialógy v ateliéroch (1975, 1976). V oblasti umeleckej literatúry debutovala novelou Fúkni do púpavy (1978), v ktorej vyrozprávala príbeh manželského spolužitia výtvarníčky a jej literárne činného manžela. Nasledujúca kniha, románová novela Dom pod morušou (1980) je príbehom dvoch sestier, biologičky a stredoškolskej profesorky. Príbeh je situovaný do viacgeneračnej bratislavskej rodiny, v ktorej sa odráža mentalita mesta. Kniha sa stala literárnou predlohou rovnomennej televíznej inscenácie. V tom istom roku jej vyšla aj zbierka poviedok Zimné búrky. Pre staršiu mládež napísala novelu Dievčence (1984). V románe Núdzové priznanie (1988) opätovne nastolila problematiku súčasných intelektuálok a ich životného štýlu. Aj námetom novely Madony a hriešnice, ktorá vychádzala roku 1992 na pokračovanie v časopise Slovenka, je životný štýl a uplatnenie sa súčasných vysokoškolsky vzdelaných žien, najmä umelkýň. Túto tému rozvíja aj v novele Z denníka zrelej ženy (1998), ktorá vychádzala na pokračovanie v Slovenke. Poviedky publikovala aj v zborníkoch súčasných slovenských prozaičiek Espresso Eva (1994), Planéta zrýchleného pohybu (1996) a Zbližovanie (1996, spolu s rakúskymi autorkami). Z obdobia „perestrojky“ napísala humoristickú faktografickú prózu Kankán nad Kremľom, ktorú si sama aj ilustrovala. Humoristicky ladené (a autorsky ilustrované) sú aj erotické poviedky Dekadentmeron, ktoré vychádzali na pokračovanie v Pravde na nedeľu. Obľúbeným hrdinom jej próz je pes Havo, ktorý si získal už značnú popularitu. Debutoval v Kankáne nad Kremľom a vyskytuje sa najmä v poviedkach z rodinného prostredia.

Je autorkou koncepcie výstavy Tvár slova, ktorá prezentuje vyše päťdesiat portrétov slovenských prozaičiek (fotografka Viola Ivašková) a ktorá je natrvalo vystavená vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Táto kolekcia vyjde aj knižne s textovými autoportrétmi spisovateliek. Podobnú kolekciu pripravujú autorky aj z portrétov kolegov spisovateľov.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Fúkni do púpavy. 1978.
 • Dom pod morušou. 1980.
 • Zimné búrky. 1980.
 • Núdzové priznanie. 1988.
 • Nový Dekameron. 1998.
 • Z denníka zrelej ženy. 2002.
 • Keď sa ženy odhalia. 2007.
 • Plaché rozkoše. 2007.

Esej

 • Pýtačky. 2009.

Pre deti a mládež

 • Dievčence. 1984.

Literárna veda

 • Tvár slova. 2002.

Publicistika

 • Dialógy v ateliéroch. 1975, 1975 – 1976.
 • Kankán nad Kremľom. 1994.
 • Pýtačky. Niekoľko z tých tisíc stretnutí za tých pár desiatok rokov. 2009.

Preklady diel autorky

 • Antológia slovenskej ženskej prózy [Hindský jazyk]. [zostavili Amrit Mehta, Etela Farkašová]. [vydané s podporou s podporou SLOLIA]. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014 .

OCENENIA

 • Cena Bibliotéky 2008 za poviedkovú knihu Plaché rozkoše.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE

Monografie

 • Marčok, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC, 2006.
 • Žemberová, V.: Estetický výraz a noetika krízy subjektu (v próze slovenských autoriek). In: Studia aesthetica VI. Prešov: Prešovská univerzita 2003, s. 109 – 134.
 • Tučná, E.: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2000.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Ťapajová, E.: Helena Dvořáková: Pýtačky. Niekoľko z tých tisíc stretnutí za tých pár desiatok rokov. In: Knižná revue, 20, 2010, č. 1.
 • Maliti, E.: Poviedky o dnešnom svete (Helena Dvořáková: Plaché rozkoše). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 4.
 • Šimulčíková, J.: Provokujúca idyla (Helena Dvořáková: Z denníka zrelej ženy). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 1 – 2.
 • Farkašová, E.: Príťažlivá výpoveď o jednej „zrelosti“ (Helena Dvořáková: Z denníka zrelej ženy). In: Knižná revue, 12, 2002, č. 20.
 • Příhodová, D.: Túžba po láske a harmónii. In: Pravda, zv. 12, 8. 11. 2002, č. 260.
 • Suballyová, Ľ.: Slovo svedčí o mysli, oči o duši. In: Pravda, zv. 12, 25. 5. 2002, č. 120.
 • Volárová, A.: Tri svadby a zrelá žena (Helena Dvořáková: Z denníka zrelej ženy). In: RAK, 7, 2002, č. 11 – 12.
 • Farkašová, E.: O potrebe príbehu (Helena Dvořáková: Nový Dekameron). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 14.
 • Gajdoš, M.: Príbehy o láske (Helena Dvořáková: Nový Dekameron). In: Literika, 4, 1999, č. 2.
 • Špaček, J.: Slepačí Dekameron (na dušu) (Helena Dvořáková: Nový Dekameron). In: Romboid, 34, 1999, č. 3.
 • Kopál, J.: Teenagerský svet v prózach s dievčenskou hrdinkou. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež (4.). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 1997.
 • Lenčo, J.: Vážne i rozmarne (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Slovenské pohľady, 4+111, 1995, č. 2.
 • Bobok, J.: Očami spomienok ženy (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Slovenské pohľady, 4+110, 1994, č. 6.
 • Farkašová, E.: Vône a pachy zobrazovaného sveta (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 17.
 • Hajková, Ľ.: Kankán života (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 9.
 • Holka, P.: Literárny kankán. In: Pravda, zv. 4 (75), 4. 3. 1994.
 • Marušiak, O.: O rozklade pred koncom Sovietskeho zväzu (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Pravda, zv. 4 (75), 22. 4. 1994, č. 92.
 • Příhodová, D.: Vydarený kankán nad Kremľom (Helena Dvořáková: Kankán nad Kremľom). In: Večerník, zv. 39, 26. 4. 1994.
 • Čúzy, L.: Opäť emancipácia (Helena Dvořáková: Núdzové priznanie). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 8.
 • Sulík, I.: Bez farby, chuti a zápachu (Helena Dvořáková: Núdzové priznanie). In: Romboid, 23, 1988, č. 10.
 • Kopál, J.: Helena Dvořáková: Dievčence. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 8.
 • Tučná, E.: Helena Dvořáková: Dievčence. In: Zlatý máj, 29, 1985, č. 4.
 • Baginová, O.: Dievčatá dnešných čias (Helena Dvořáková: Dievčence). In: Nové knihy, 1984, č. 42.
 • Kochol, V.: Helena Dvořáková: Zimné búrky. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 5.
 • Sulík, I.: V slonovinovej veži (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Romboid, 16, 1981, č. 1.
 • Jurčo, J.: Helena Dvořáková: Dom pod morušou. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 6.
 • Ondera, P.: Málo presvedčivé poviedky (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Ľud, zv. 33, 19. 9. 1980, č. 222.
 • Špaček, J.: Symptómy súčasnosti (Helena Dvořáková: Dom pod morušou). In: Romboid, 15, 1980, č. 11.
 • Špaček, J.: Ústup z pozícií (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Smena na nedeľu, zv. 33, 9. 9. 1980, č. 213.
 • Veľký, J.: Osudy emancipovaných žien (Helena Dvořáková: Dom pod morušou). In: Pravda, zv. 61, 9. 8. 1980, č. 187.
 • Žemberová, V.: Diagnózy (Helena Dvořáková: Zimné búrky). In: Smena na nedeľu, zv. 33, 9. 9. 1980, č. 213.
 • Hajsterová, K.: Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 3.
 • Halvoník, A.: Pokorne a s úžasom (Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy). In: Práca, zv. 33, 25. 5. 1978, č. 121.
 • Ondera, P.: Typ mužnej prózy (o ženách) (Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy). In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 10.
 • Procházka, J.: V zajatí manželského päťuholníka (Helena Dvořáková: Fúkni do púpavy). In: Pravda, zv. 59, 11. 5. 1978, č. 109.

Rozhovory

 • Bátorová, M., Dvořáková, H.: Prekážky patria k profesii (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, 4+119, 2003, č. 9.
 • Hajková, Ľ., Dvořáková, H.: Kým žiješ, ži! Neumieraj dopredu (Rozhovor). In: Knižná revue, 11, 2001, č. 7.
 • Farkašová, E., Dvořáková, H.: Dostať do rozhovorov nevysloviteľné (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 43.
 • Feldeková, O., Dvořáková, H.: Naše interview s Helenou Dvořákovou (Rozhovor). In: Nové slovo, 20, 1978, č. 34.
 • Rothmayerová, G., Dvořáková, H.: Nielen o próze (Rozhovor). In: Smena, zv. 32, 27. 2. 1979, č. 41.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • DVOŘÁKOVÁ-JANCUROVÁ, Helena In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 90.

Internetové zdroje

 • Helena Dvořáková [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Helena Dvořáková-Jancurová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.