ČIŽMÁR, Ján

ČIŽMÁR, Ján

[* 7. 5. 1946 Banská Bystrica]

Ján Čižmár, spisovateľ, básnik, textár, scenárista, publicista a vydavateľ, sa narodil 7. mája 1946 v  Banskej Bystrici. Pesudonym: Paul Carter. Žije v Ponikách v okrese Banská Bystrica. Manželka vydavateľka Jana Čižmárova.

Absolvoval strednú stavebnú školu, študoval na Stavebnej fakulte SVŠT (nedokončil).

Pôsobil v Bratislave ako slobodný umelec (1968 – 1971), písal piesňové texty, recenzie, krátke literárne útvary pre rozličné noviny a časopisy. Neskôr popri zamestnaní v stavebníctve (1973 – 1987) robil pre kultúrne zariadenie lektora v oblasti tvorby textov populárnej hudby. Pracoval v PKO Banská Bystrica (1987 – 1990) ako vedúci programového oddelenia. Potom viedol vydavateľstvá, najskôr TRIAN (od roku 1990) a po ňom Partner (po roku 2000). Okrem vlastnej produkcie (8 dielov zborníka slovenských ľudových piesní A tera túto a i.) vo vydavateľstve umožňoval rozličným autorom vydávať ich diela v nízkom náklade. Po odchode do dôchodku v roku 2006 prevzala štafetu vo vydavateľstve Partner jeho manželka Jana Čižmárova (od roku 2014 je nástupníkom vydavateľstva Partner a spoločnosti JC Komplet vydavateľstvo JC Partner, s. r. o.). Bol spoluzakladateľom a je predsedom hádankárskeho a krížovkárskeho klubu Hron, spoluzakladateľom a spoluvydavateľom (a do r. 2000) v súčasnosti najrozšírenejšieho hádankárskeho a krížovkárskeho časopisu RELAX, Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v riešení hádaniek a krížoviek Memoriálu V. Kulčického, spoluorganizátor a účastník Svetového krížovkárskeho maratónu. V súčasnosti vedie internetovú stránku Chytrák (www.chytrak.estranky.sk) s rozličnými vedomostnými súťažami. Angažoval sa aj v oblasti rozvoja športu pre všetkých, za čo v roku 2002 získal pamätný diplom prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha. 

Napriek technickému vzdelaniu už na strednej škole inklinoval k poézii a pod „dohľadom“ majstra Jána Smreka začal tvoriť. Už v mladosti ako textár spolupracoval so skladateľom Igorom Bázlikom, ich prvé spoločné dielo Cesta späť  (1967) s interpretom M. Ličkom, získalo prvú cenu v televíznej súťaži Vyberte si pesničku. Je autorom viac ako 350 textov pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu, Slovkoncert, ktoré vytvoril od roku 1965 až dodnes. Pre časopisy Populár a Rytmus písal profily spevákov, skupín, hudobných festivalov a vystúpení (1980 – 1889).

Debutoval zbierkou poézie Bledomodré slnko (1968, 2010), neskôr vydal zbierku poézie Nekvitnú kvety každý deň (2010) a knižný výber piesňových textov Schody do neznáma (2010). Vytvoril seriál poviedok s detektívno-kriminálnym námetom pre časopis Horizont (1968 – 1971), z nich 13 vydal pod pseudonymom Paul Carter s názvom Vrcholný trik (2003). Napísal scenáre hudobných pásiem Sedem strieborných (1971). Scarabeus (1973) a Songy a balady. Napísal učebné metodické listy pre ZŠ Dejiny slovenskej populárnej hudby do roku 1964 (1980). Vydal pôvodné vinše, gratulácie, príhovory Vinšovačky (1992) a Gratulačky (2005).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Bledomodré slnko. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1968. 2. vyd. Poniky: Partner, 2010.
 • Nekvitnú kvety každý deň. Poniky: Partner, 2010.

Piesňové texty

 • Schody do neznáma. [knižný výber piesňových textov]. Poniky: Partner, 2010.
 • Skús život dúškami piť. [autobiografia]. Poniky: Partner, 2010.

Próza

 • Vrcholný trik. [pesudonym Paul Carter]. Poniky: Partner, 2003.

Odborná literatúra – učebnice

 • Dejiny slovenskej populárnej hudby do roku 1964. [učebné metodické listy pre ZŠ]. Školstvo, 1980. 

Scenáristika

 • S pesničkou do sveta. [námet s scenár muzikálu]. Banská Bystrica: Divadlo detskej pesničky – PKO Banská Bystrica, 1985.
 • Nevedkove dobrodružstvá. [scenár muzikálu]. Banská Bystrica: Divadlo detskej pesničky – PKO Banská Bystrica, 1986.
 • Sedem strieborných. [scenár hudobného pásma]. Bratislava: Slovkoncert, 1971
 • Scarabeus. [scenár hudobného pásma]. Bratislava: Slovkoncert, 1973.
 • Láska za peniaze. [libreto muzikálu].

Iné

 • Vinšovačky. [pôvodné vinše, gratulácie, príhovory]. Poniky: Partner, 1992.
 • Gratulačky. [pôvodné vinše, gratulácie, príhovory]. Poniky: Partner, 2005.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • A teraz túto 1 – 4. [zborníky ľudových piesní]. [redator].
 • A teraz túto 5 – 8. [zborníky ľudových piesní]. [vydavateľ].
 • Narodil sa. [zborníky vianočných piesní]. [vydavateľm redaktor].

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Poézia – modlitba srdca. [antológia slovenskej poézie v ukrajinskom jazyku]. [do ukrajinčiny preložil Sergej Makara]. 2009.

OCENENIA

 • Pamätný diplom prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha (2002)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Formuláre

 • Ján Čižmár. In: Archív SSS. 23. 4. 2010. 21. 6. 2012.

Internetové zdroje

 • Ján Čižmár [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Ján Čižmár [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Pár slov na úvod  [online]. In: Chytrák JČ – web, zábava, poučenie. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.