ČIŽMÁR, Ján (†)

ČIŽMÁR, Ján (†)

[* 7. 5. 1946 Banská Bystrica – † 5. 5. 2018 Banská Bystrica]

Ján Čižmár, spisovateľ, básnik, textár, scenárista, publicista a vydavateľ, sa narodil 7. mája 1946 v Banskej Bystrici. Pesudonym: Paul Carter. Žil v Ponikách v okrese Banská Bystrica. Manželka: vydavateľka Jana Čižmárova. Zomrel 6. 5. 2018 v Banskej Bystrici.

Vyrastal na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici, kde chodil na základnú školu. Absolvoval strednú stavebnú školu. Dva roky študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave (štúdium nedokončil).

Pôsobil v Bratislave ako slobodný umelec (1968 – 1971), písal piesňové texty, recenzie, krátke literárne útvary pre rozličné noviny a časopisy. Neskôr popri zamestnaní v stavebníctve (1973 – 1987) robil pre kultúrne zariadenie lektora v oblasti tvorby textov populárnej hudby. Potom pracoval v PKO Banská Bystrica (1987 – 1990) ako vedúci programového oddelenia. Viedol vydavateľstvo Trian (od roku 1990) a po odchode z neho založil vlastné vydavateľstvo Ján Čižmár – Partner (1999). Okrem vlastnej vydavateľskej produkcie (8 dielov zborníka slovenských ľudových piesní A teraz túto, od Vojtecha Tátoša, a i.) vo vydavateľstve umožňoval rozličným autorom vydávať ich diela v nízkom náklade (už od 50 kusov). Po odchode do dôchodku v roku 2006 prevzala štafetu vo vydavateľstve Partner jeho manželka Jana Čižmárova (od roku 2014 je nástupníkom vydavateľstva Partner a spoločnosti JC Komplet vydavateľstvo JC Partner, s. r. o.). Od vzniku jeho prvého vydavateľstva (rodinného typu) vydával vzdelávacie publikácie (učebnice, skriptá, zborníky), historické a faktografické publikácie (monografie osobností, miest či obcí, kroniky a hudobný foklkór) a významnú časť tvorili diela z poézie a prózy. Tituly z vlastnej produkcie sa zameriavali na folklór, najmä hudobnú zložku, prózu, poéziu a praktickú literatúru. Bol spoluzakladateľom a je predsedom hádankárskeho a krížovkárskeho klubu Hron, spoluzakladateľom a spoluvydavateľom (a do r. 2000) v súčasnosti najrozšírenejšieho hádankárskeho a krížovkárskeho časopisu RELAX, Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v riešení hádaniek a krížoviek Memoriálu V. Kulčického, spoluorganizátor a účastník Svetového krížovkárskeho maratónu. Vedol internetovú stránku Chytrák (www.chytrak.estranky.sk) s rozličnými vedomostnými súťažami. Za pozornosť stojí aj jeho angažovanosť v športe, výrazne podporoval najmä súťaže v triatlone, bol viceprezidentom Slovenskej triatlonovej únie (1996 – 2002), a dlhoročným predsedom banskobystrického klubu TRIAN ŠK UMB. Angažoval sa aj v oblasti rozvoja športu pre všetkých, za čo v roku 2002 získal pamätný diplom prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha. 

Napriek technickému vzdelaniu už na strednej škole inklinoval k poézii a vďaka odborným radám a podpore básnika majstra Jána Smreka, ktorý si našiel čas na prečítanie pár jeho prvých pokusov o básne, začal tvoriť. K populárnej hudbe ho pritiahol jeho priateľ z detstva Miro Helc vedúcu osobnosť banskobystrickej skupiny Electric, ktorá, podľa jeho slov, „takmer dvadsať rokov neotrasiteľne víťazila v rozhlasových hitparádach vysokoškolských internátov od Bratislavy po Košice“. Už v mladosti ako textár spolupracoval so skladateľom Igorom Bázlikom (spoznali sa vďaka jeho bratovi, s ktorým boli spolužiakmi na základnej škole), ich prvé spoločné dielo Cesta späť (1967) so speváckym interpretom Miroslavom Ličkom získalo prvú cenu diváka v televíznej súťaži Vyberte si pesničku.  V tom čase sa zrodila autorská dvojica I. Bázlik a J. Čižmár, ktorú noviny Smena vyhlásili za dvojicu roka 1969. Je autorom viac ako 350 textov pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu, Slovkoncert, ktoré vytvoril od roku 1965 po súčasnosť. Napísal libretá pre muzikály Láska za peniaze, S pesničkou okolo sveta a Nevedko v slnečnom meste, hudobné pásmo Songy a balady či pre šou Sedem strieborných (1971) a Zlatý scarabeus (1973). Medzi jeho najznámejšie piesňové texty, ktoré naspievali známi slovenskí spevácky interpreti populárnej hudby, patria: Cesta späť a Schody do neznáma (spev: Igor Ličko), Bláznivé dievča (spev: Igor Ličko a Peter Sedlák ), Som zlá (spev: Marika Klesniaková), Čas (spev: Helena Blehárová ), Príď, príď (spev: Tatiana Hubinská ), Voda Cola (spev: Tatiana Hubinská ), Hraj mi túto pieseň (spev: Viera Lamačová ), Pieseň ticha (spev: Viera Lamačová ), Skús a S láskou sa má hrať stále fér (obe Karol Konárik), Kvetom krásnie krík a Smieš byť môj (obe Věra Špinarová), Krásna Mary (Jazdci), Vynes na horu svoj hrob (Admirál). Pre časopisy Populár a Rytmus písal profily spevákov, skupín, hudobných festivalov a vystúpení (1980 – 1889).

Debutoval zbierkou poézie Bledomodré slnko (1968, 2. vyd. 2010), ktorá zaujala poetickou štylizáciou a pestrofarebnou metaforickosťou, neskôr vydal zbierku poézie Nekvitnú kvety každý deň (2010). Vydal dva knižné výbery piesňových textov Schody do neznáma (2010) a Skús život dúškami piť (2010), s autobiografickým úvodom, v ktorom píše o svojich začiatkoch s poéziou, prvých dotykoch s populárnou hudbou a o písaní textov piesní. Vytvoril seriál poviedok s detektívno-kriminálnym námetom pre časopis Horizont (1968 – 1971), z nich 13 vydal pod pseudonymom Paul Carter s názvom Vrcholný trik (2003). Napísal učebné metodické listy pre ZŠ Dejiny slovenskej populárnej hudby do roku 1964 (1980). Vydal pôvodné vinše, gratulácie, príhovory Vinšovačky (1992) a Gratulačky: Blahoželania, oznamy a priania pre najrôznejšie príležitosti (2005), ktoré zostavil z príspevkov Marty Benčaťovej, Evy Falušovej a svojich príspevkov. Vydal svojrázne a humorne ladenú knižku s kriticko-satirickým podtextom Keď Turčín, tak Poničan (2017), v ktorej sa mu podarilo originálne skĺbiť poetickú metaforu, rozprávačský talent a piesňovú tradíciu, prelínajúcich sa s ľudovou múdrosťou, dôvtipnosťou a mnohovýznamovou výpoveďou.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Bledomodré slnko. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1968; Obnovené vydanie (z roku 1968). Poniky: Partner, 2009. 37 s. ISBN 978-80-89183-61-6.
 • Nekvitnú kvety každý deň. 1. vyd. Poniky: Partner, 2010. 46 s. ISBN 978-80-89183-72-2.
 • Keď Turčín, tak Poničan. Obálka: Ing. arch. Ľ. Radena 1 vyd. Poniky: JC Partner, 2017. 100 s. ISBN 978-80-89752-12-6.

Piesňové texty

 • Schody do neznáma. [knižný výber piesňových textov]. Poniky: Partner, 2010.
 • Skús život dúškami piť: Výber z piesňových textov. 1. vyd. Poniky: Partner, 2010. 73 s. ISBN 978-80-89183-69-2.

Próza

 • CARTER, Paul: Vrcholný trik. [pesudonym autora Jána Čižmára]. 1. vyd. Poniky: Partner, 2003. 94 s. ISBN 80-968931-6-5.

Odborná literatúra – učebnice

 • Dejiny slovenskej populárnej hudby do roku 1964. [učebné metodické listy pre ZŠ]. Školstvo, 1980. 

Scenáristika

 • S pesničkou do sveta. [námet s scenár muzikálu]. Banská Bystrica: Divadlo detskej pesničky – PKO Banská Bystrica, 1985.
 • Nevedkove dobrodružstvá. [scenár muzikálu]. Banská Bystrica: Divadlo detskej pesničky – PKO Banská Bystrica, 1986.
 • Sedem strieborných. [scenár hudobného pásma]. Bratislava: Slovkoncert, 1971
 • Scarabeus. [scenár hudobného pásma]. Bratislava: Slovkoncert, 1973.
 • Láska za peniaze. [libreto muzikálu].

Iné

 • Vinšovačky: K meninám, narodeninám, jubileám, maturitám, promóciám i svadobnému stolu. [zborník; autori: Benčaťová, Marta; Falušová, Eva; Čižmár]. Poniky: Partner, 1992.; Trian (Ján Čižmár), 2002.  246 s. ISBN 978-80-8894-536-9.
 • Gratulačky:  Blahoželania, oznamy a priania pre najrôznejšie príležitosti. [zborník;  z príspevkov Marty Benčaťovej, Evy Falušovej a svojich zostavil Ján Čižmár]. 1. vyd. Poniky: JC Partner, 2005. 166 s. ISBN 80-89183-06-9.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • A teraz túto. 1. – 8. diel. [zborníky ľudových piesní]. [redator, vydavateľ].
 • SCHNEIDEROVÁ, Anna: Narodil sa: Výber vianočných piesní rímskokatolíkov, evanjelikov, gréckokatolíkov a ľudovej tvorby. [zborník]. 1. vyd. Poniky: Trian (Ján Čižmár), 20013. 88 s.  [vydavateľ, redaktor]. ISBN ISBN:80-968931-9-X.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Поезія, молитва серця – Антологія словацької поезії (Poézia, modlitba srdca – Antológia slovenskej poézie). [v ukrajinskom jazyku; do ukrajinčiny preložil Sergej Makara]. 2009.

OCENENIA

 • Pamätný diplom prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha (2002)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Ján Čižmár: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 23. 4. 2010. 21. 6. 2012. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2017.

Internetové zdroje

 • Ján Čižmár [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Ján Čižmár [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Pár slov na úvod  [online]. In: Chytrák JČ – web, zábava, poučenie. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Čižmár, Ján, 1946. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Gratulačky: Blahoželania, oznamy a priania pre najrôznejšie príležitosti. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Z tvorby Jána Čižmára. In: Chytrák [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Nekvitnú kvety každý deň. In: LIC [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.