HÚŽEVKA, Milan (†)

HÚŽEVKA, Milan (†)

[* 5. 9. 1940 Dohňany-Zbora (okres Púchov) –  † 13. 12. 2017]

Milan Húževka, slovenský osvetár, vychovávateľ, spisovateľ, zberateľ a upravovateľ povestí a rozprávok, autor regionálnych monografií a poľovníckej literatúry, sa narodil 5. septembra 1940 v Dohňanoch-Zbore v okrese Púchov v maľorolníckej rodine. Žil v Zbore, s manželkou Veronikou, rod. Maralovou, majú dve deti, dcéru Libušu a syna Radovana. Pseudonym: Zborský.

Do základnej školy chodil v rodne obci a v Záriečí. Študoval na Poľnohospodárskej učňovskej škole  a Poľnohospodárskej technickej škole v Pruskom (1955 – 1959). Neskôr absolvoval popri zamestnaní pomaturitné štúdium na Pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach (1968 – 1971), študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (1972 – 1974).

Po absolvovaní základnej vojenskej služby  (1959 – 1961) pracoval v Projektovom ústave poľnohospodárskej a lesnej výroby v Žiline Agroprojekt, na Okresnom národnom výbore v Považskej Bystrici (1961 – 1963), ako  vychovávateľ v Poľnohospodárskom učilišti v Ilave (1963 – 1966), Odbornom učilisku Gumární (1966 – 1971) a ako odborný pracovník výchovy dospelých Domu kultúry v Púchove (1971 – 1990). Bol zástupcom šéfredaktora časopisu Poľovníctvo a rybárstvo v Bratislave (1990 – 1995). Potom pracoval v SOUP Pruské (1995 – 2000), odkiaľ odišiel do dôchodku. Roku 1995 založil vydavateľstvo Ametyst v Dohňanoch-Zbore, v ktorom vydával okrem vlastných kníh aj množstvo ďalších titulov od iných autorov z oblasti regionalistiky, miestnych ľudových povestí a piesní, poľovníckych historiek a pod. Zomrel 13. decembra 2017.

Odmalička mu učarovali piesne, rozprávky, povesti, príbehy rodnej Zbory a celej Púchovskej doliny, ktoré rád počúval od svojej matky a pri spoločných stretávaniach sa pri omykaní (driapaní peria), sušení ovocia či trepaní konope... Neskôr sa zberaniu piesní, príbehov, povestí venoval systematicky a literárne ich stvárňoval. Jeho veľkou vášňou od mladosti bol folklór. Už na vojenčine založil prvý folklórny súbor s názvom Orešan. V čase pôsobenia v Dome kultúry v Púchove sa začal venovať aj interpretácii ľudových piesní a hre na ľudové hudobné nástroje (trombity, píšťaly a i.). Spoločne s bratmi Jarom a Jozefom Vráblovcami začali hrať na trombitách pod umeleckým menom Bratia Vráblovci, ich spôsob hry na tomto pastierskom hudobnom nástroji priniesol mnoho pozitívnych zmien, hrali a spievali zvolávačky, pri ktorých mali po prvý raz pastierske trúby – trombity zladené... So svojimi priateľmi založil aj súbor Váh pri Dome kultúry v Púchove (1971), ktorého rokov vedúcou a choreografkou bola dvadsať Eva Kukučková.

Literárne bol činný od roku 1974. Publikoval v časopisoch Slniečko, Ohník, Život, Rodina, Ročenka SZPB, Nedeľná Pravda, Ročenka Priateľ rodiny, Bojovník, Smena na nedeľu, Obzor, Smer, Poľovníctvo a rybárstvo, Matičné čítanie, Nové Slovo, Romboid, Roľnícke noviny, Práca, Ľud, Sloboda, Poradca K. V. P., v regionálnom časopise Mladá agrikultúra (1995 – 1998) a i. Debutoval knihou povesti Žobrákov poklad (1974, 2000), potom nasledovali Hrobľa plná zlata (1975), Psí knieža (1977), Čarokrásna Ruca (1979), Púchovské povesti (1980, 1990), Jeleň kráľovnej víl (1984), Meč slepého rytiera (1986), Hajtman zo zelenej hory (1994), Devana bohyňa lovcov (1998), Ríša čierneho peria (1999), Povesti spod Matúšových hradov (2001), Trenčianske povesti (2010) či Vršatský černokňažník: Babony pruščanské, aneb, Povery z moravsko-slovenských košárov (2011) a i. Zostavovateľ a spoluautor monografie Storočnica organizovania ľudovej kultúry v Púchovskej doline (1995),  Poľovníctvo v okrese Považská Bystrica (1995), autor monografie obci Dohňany, Mostište, Zbora (1996), pamätnice Poľnohospodárska škola v Pruskom (1999) a i. Zostavil niekoľko ročníkov Magazínu pre poľovníkov a priateľov prírody Lovec a príroda (1996 až 2000).

Bol nositeľom medaily svätého Huberta za celoživotnú obetavú prácu a zásluhy o rozvoj poľovníctva, poľovníckej hudby a šírenie poľovníckej osvety medzi poľovníkmi – od Klubu trubačov SR (2011). Ústredný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu ho ocenil najvyšším poľovnícky vyznamenaním Zlatý kamzík (2008) – za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a čestným predsedom Klubu trubačov SR.

DIELA

Próza – povesti

 • Žobrákov poklad. [Ilustr. Karol Ondreička]. 1. vyd. orig. 139 s. Bratislava: Mladé letá, 1974; 2. vyd. 69 s. [5]s. 2000. ISBN 80-968264-9-2 (viaz.).
 • Hrobľa plná zlata. Martin: Osveta, 1975.
 • Psí knieža: Púchovské povesti. [ilustrácie Milada Marešová]. 1. vyd. 198 s. Martin: Osveta, 1977.
 • Čarokrásna Ruca. [rozprávky]. [Karol Ondreička; Božena Trilecová]. 1. vyd. 151 s. Bratislava: Mladé letá, 1979.
 • Púchovské povesti. 1. vyd. Martin: Osveta, 1980; 2. vyd. 1990.
 • Jeleň kráľovnej víl: Povesti Z Puchovských hôr. [Ilustr. Jozef Cesnak]. 1. vyd. 181 s.  Martin: Osveta, 1984.
 • Meč slepého rytiera. 218 s. Martin: Osveta, 1986.
 • Hajtman zo Zelenej hory. [Matej z Dubnice Žilinský čižmár]. [autor a ilustrátor Milan Húževka]. 31 s. [Zbora] : Milan Húževka , 1994. ISBN 80-967176-9-3; [Ilustr. Jozef Cesnak]. 223 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 2004. ISBN 80-89031-19-6.
 • Devana bohyňa lovcov: výber z loveckých povestí. [Ilustr. Jozef Cesnak]. 78 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1998. ISBN 80-967941-1-6.
 • Ríša čierneho peria: [vtáčia rozprávka]. [Ilustr. Jozef Cesnak]. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1999. ISBN 80-967941-6-7.
 • Povesti spod Matúšových hradov. 31 s. Žilina : Knižné centrum, 2001. ISBN 80-8064-126-9.
 • Trenčianske povesti. [Ilustr. Jozef Cesnak]. 112 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 2010. ISBN 978-80-89031-53-5.
 • Vršatský černokňažník. [Babony pruščanské, aneb, Povery z moravsko-slovenských košárov]. [Ilustr. Igor Cvacho]. 118 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 2011. ISBN 978-80-89031-59-7.

Literatúra faktu

 • Poľnohospodárska škola v Pruskom: 50 rokov. [pamätnica]. 125 s. Pruské: SOUP – Dohňany-Zbora: Ametyst, 1999. ISBN 80-967941-8-3.

Odborná literatúra

 • Poľovníctvo v okrese Považská Bystrica. (s kol.) 133 s.  Bratislava : PaRPRESS, 1995. ISBN 80-967112-8-8.
 • Ľudové kolárstvo v Púchovskej doline. 1. vyd. 29 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 2007. ISBN 978-80-89031-36-8.
 • Karol Hološko: Hviezda výtvarného neba. [Milan Húževka; ilustr. Miroslav Barica]. 1. vyd. 121 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 2011. ISBN 978-80-89031-58-0.

Regionalistika

 • Storočnica organizovania ľudovej kultúry v Púchovskej doline. [monografia]. Zbora: Ametyst, 1995.
 • Dohňany, Mostište, Zbora [1471 – 1996]. [monografia vydaná k 525. výročiu prvej písomnej zmienky]. [Milan Húževka a kolektív] 1 vyd. 102 s. Dohňany-Zbora: Ametyst – Dohňany: Obecný úrad, 1996. ISBN 80-967493-2-3.
 • HLADKÝ, Dušan, a kol.: Hatné v histórii a súčasnosti; [zostavovateľ Milan Húževka]. 99 s., [13] s. [Dohňany-Zbora]: Ametyst , 2001. ISBN 80-89031-02-4.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Lovec a príroda: magazín pre poľovníkov a priateľov prírody, r. 1997. 90 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1996. ISBN 80-967493-3-1.
 • Lovec a príroda: magazín pre poľovníkov a priateľov prírody, r. 1998. 88 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1997. ISBN 80-967493-6-6.
 • Lovec a príroda: magazín pre poľovníkov a priateľov prírody, r. 1999. 92 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1998. ISBN 80-967941-0-8.
 • Lovec a príroda: magazín pre poľovníkov a priateľov prírody, r. 2000. [zostavil s kol.]. 95 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1999. ISBN 80-967941-5-9.
 • Celoslovenská súťaž v hre na lesnici – 20. ročník súťaž sa uskutočňuje vo Vyšných Ružbachoch 28. a 29.júna 1997. [Zostavil Milan Húževka; snímky Pavol Poruban, Jozef Trella, Milan Húževka]. 30 s. Dohňany-Zbora: Ametyst, 1997. ISBN 80-967493-9-0.

OCENENIA

 • Medaila svätého Huberta za celoživotnú obetavú prácu a zásluhy o rozvoj poľovníctva, poľovníckej hudby a šírenie poľovníckej osvety medzi poľovníkmi – od Klubu trubačov SR (2011)
 • Najvyššie poľovnícke vyznamenanie Zlatý kamzík – za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku – od Ústredného výboru Slovenského poľovníckeho zväzu (2008)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Húževka, Milan. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 172.

Personálna bibliografia

 • Milan Húževka: Bibliografický leták. [Zostavila Darina Ďurkechová]. 1 zlož. list ([3] s.) Trenčín: Štátna krajská knižnica Michala Rešetku, 2001.
 • Milan Húževka (5. 9. 1940 Zbora). [Zostavila Alena Zelenáková]. 1 zlož. list ([3] s.). Považská Bystrica: Považská knižnica, 2000.

Databázy

 • Milan Húževka: Žiadosť o členstvo v Zväze slovenských spisovateľov, životopis. Dátum. 4 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Milan Húževka: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • ČÍŽ, Marian: Spomienka na Milana Húževku. In: Lesník: Časopis zamestnancov: Lesy Slovenskej republiky [online], č. 2 (február 2018), s. 18. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • FLIMMEL, Slavomír: Zomrel spisovateľ Milan Húževka. In: Púchovské noviny [online]. Uverejnené: 13. 12. 2017 [citované 15. 1. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • FS Váh [online]. In: Púchovská kultúra. [Citované 17. 7. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Milan Húževka  [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 1. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Milan Húževka: Významný kultúrny a osvetový pracovník, spisovateľ, vydavateľ... [online]. In: Púchovská dolina: História, tradície, súčasnosť. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Húževka, Milan [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 4. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Húževka, Milan [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 4. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Opustil nás jeden veľký človek, spisovateľ a zakladateľ FS Váh. Česť jeho pamiatke! [online]. In: Facebook. [Citované 2. 1. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Slovenských lesničiarov navždy opustila významná osobnosť. In: Poľovníctvo & Rybárstvo [online]. Uverejnené 31. 1. 2018 [citované 3. 3. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Zomrel spisovateľ Milan Húževka. In: Púchovské noviny [online]. [Citované 2. 2. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.