ČUTRÍK, Ľudovít

ČUTRÍK, Ľudovít

[* 7. 8. 1931 Šoporňa]

Ľudovít Čutrík, Ing., spisovateľ, autor literatúry faktu, atletický funkcionár, sa narodil 7.augusta 1931 v Šoporni. Žije v Nitre.

Študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Absolvoval na SVŠT v Bratislave.

V mladosti aktívnym športovcom, v roku 1947 začal s atletikou – venoval sa šprintu a skoku do diaľky (1947 - 1956), ako dorastenec sa stal majstrom Slovenska v skoku do diaľky (1949). Po návrate do Nitry bol trénerom behov na krátke vzdialenosti, atletickým rozhodcom i organizačným pracovníkom – predsedom telovýchovnej jednoty.

Pod hlavičkou Slávie VŠP mal aj klasifikačnú funkciu – v závere každého roka až do 90. rokov zostavoval ročenku atlétov aj s dosiahnutými výkonmi. Zo zhruba 50 rokov tejto činnosti autor neskôr vydal svoju prvú publikáciu 80 rokov atletiky v Nitre 1919 – 1990, potom vydal Nitriansky šport do roku 2000. Napísal päť dielov  Ságy slovenskej dediny. Za prvé štyri diely získal 1. miesto v kategórii prózy za rok 2010 v I. ročníku literárnej súťaže o Cenu profesora Andreja Červeňáka. Získal Literárna cenu Čakanky, n. o. (predtým Literárna súťaž Cena Andreja Červenáka), za rok 2012  1. miesto za 1. časť 5. dielu knihy Sága slovenskej dediny.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • Osudy šopornianskych vysťahovalcov. II. časť. 91 s. Šoporňa : Obecný úrad , 2000.
 • Šoporňa – minulosť a súčasnosť 1251 – 2001. [Ľudovít Čutrík a kolektív]. [snímky: Vlasto Gross]. 174 s. Bratislava: Remedium , 2001.
 • Pán správca. 148 s. Šoporňa: Obecný úrad, 2003
 • Kultúra – zákutiami šopornianskej histórie. [foto Archív OÚ v Šoporni, obyvatelia]. 226 s. Šoporňa: Obecný úrad v Šoporni, 2005. ISBN 80-969399-8-X.
 • Sága slovenskej dediny: Prebudenie (1. diel). [doslov Andrej Červeňák]. 1. vyd. 484 s. Bratislava: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2009. ISBN 978-80-8061-390-7.
 • Sága slovenskej dediny: Beznádej (2. diel). 1. vyd. 484 s. Bratislava: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2010. ISBN 978-80-8061-410-2.
 • Sága slovenskej dediny: Úsvit (3. diel). 1. vyd. 470 s. Bratislava: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2010. ISBN978-80-8061-410-2.
 • Sága slovenskej dediny: Labyrint (4. diel). 1. vyd. 508 s. Bratislava: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 2011. ISBN 978-80-8061-437-9.
 • Sága slovenskej dediny: Nádej (5. diel). 1. vyd. 397 s. [Nitra]: Čakanka , 2012. ISBN 978-80-89624-02-7.

Iné

 • 80 rokov atletiky v Nitre 1919 – 1990. 1999.
 • Nitriansky šport do roku 2000. 280 s. Nitra: TEST,  [2001].
 • Samospráva a politika. 154 s. Šoporňa: Obecný úrad, 2004.
 • Pozemné stavby národný podnik Nitra; Pozemné staviteľstvo Nitra, akciová spoločnosť. 215 s. Nitra : Pozemné staviteľstvo Nitra, [2004].

OCENENIA

 • Cena profesora Andreja Červeňáka – 1. miesto za knihy Ságu slovenskej dediny.
 • Literárna cena Čakanky, n. o., za rok 2012 –1. miesto za 1. časť 5. dielu knihy Sága slovenskej dediny

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

 • Autor kníh o športe a slovenskej dedine má 80. [online]. In: Nitra SEM. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • Čurtík, Ľudovít [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
 • ČUTRÍK, Ľudovít [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.