FRIEDOVÁ, Libuša (†)

FRIEDOVÁ, Libuša (†)

[* 17. 10. 1925 Zdounky, okr. Kroměříž, Česko – † 22. 5. 2017]

Libuša Friedová, rod. Mlčochová,  slovenská spisovateľka literatúry pre deti, scenáristka, autorka rozhlasových hier a televíznych seriálov pre deti, redaktorka, pôvodom z Moravy, sa narodila v učiteľskej rodine 17. 10. 1925 v hanáckom mestečku Zdounky pri Kroměříži (dnes obec Zdounky, Zlínský kraj, Morava, ČR), na slovácko-hanáckom pomedzí, preto s úsmevom o sebe tvrdila, že je „hanácka Slovenska alebo slovenská Hanáčka“. Otec bol učiteľom matematiky, geometrie a kreslenia, v mestečku dirigoval kapelu, spevácky zbor, vyučoval hru na klavíri, na husiach, viedol školské bábkové divadlo, mama, ktorá sa odmalička starala o ňu a jej sestru, im spievala, otec im čítal rozprávky od Boženy Nemcovej aj od Andresena, dedo bolo kováč, a podľa jej slov aj „mudrák,  vynálezca a dedinský veštec počasia“, vyrastala v dome s ovocnou záhradou na okraji mestečka, v gazdovskom prostredí s domácimi zvieratami, čo od detstva podnecovalo jej rozprávkovú predstavivosť.

Absolvovala Obchodnú školu v Zlíne.

Pracovala ako robotníčka, neskôr ako úradníčka a napokon ako vychovávateľka v n. p. Svit (predtým firma Baťa). Keď sa s rodinou presťahovala do Bratislavy (1950), mala dvojmesačného syna, potom dcéru, starala sa o deti a popri tom sa naučila po slovensky a začínala písať v slovenčine. Neskôr pôsobila vo funkcii tajomníčky Slovenskej sociologickej spoločnosti (od roku 1965), pracovala v Sociologickom ústave SAV (1969 – 1975). Pracovala v detskom časopise Zornička (1975 – 1981), najskôr ako redaktorka pod vedením Jarmily Štítnickej, ktorá bola podľa jej slov pre ňu „vzorom skvelej šéfredaktorky za starých čias“ (v tých časoch mala Zornička náklad stopäťdesiattisíc výtlačkov a vychádzalo dvadsať čísel do roka), v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pôsobila ako zastupujúca šéfredaktorka Zorničky. Okrem toho pôsobila v redakciách detských časopisov Ohník, Včielka a Slniečko. V osemdesiatych rokoch nadviazala spoluprácu s dramaturgiou programov pre deti a mládež v Slovenskej televízii. Od roku 1981 sa venovala literárnej tvorbe profesionálne.

Ešte ako vychovávateľka v Zlíne časopisecky uverejňovala básne v češtine. Neskôr, po presťahovaní na Slovensko, si našla miesto pre svoju literárnu tvorivosť v Slovenskom rozhlase. Do povedomia slovenských čitateľov sa dostala fejtónmi a básňami uverejnenými v Práci Pravde (1961). Prvá rozprávka jej vyšla v Ohníku – s názvom Posledná rozprávka o Šípkovej Ruženke, ktorú napísala o tom, ako v celej Bratislave vypadol elektrický prúd a nechodili električky, všetko zaspalo, aj hodiny na Centrálnom trhovisku. U detských čitateľov vzbudila pozornosť básňami, črtami a rozprávkami v časopisoch Ohník, Slniečko a hlavne v Zorničke.

Knižne debutovala zbierkou básní pre deti Kufrík (1968), v ktorej predstavila kultivovanú poéziu – so zmyslom pre pointu a detskú optiku – zameranú predovšetkým na zobrazovanie prírody a každodenného života v nej. V knižnej podobe jej vyšiel ako súbor moderných autorských rozprávok pod názvom Magdalénka a škriatkovia (1982) rozhlasový seriál Mášenka a päť domácich škriatkov. Deťom adresovala aj knižku Maľované čítanie alebo Môj prvácky rok (1984) s vtipnými ilustráciami Ivana Popoviča, v ktorej si najmladší čitatelia spolu s rozprávačom-prvákom môžu nebadane preveriť poznatky z písania, čítania, prvouky či matematiky. Pre deti jej vyšli aj prozaické knižky: Rozprávky v dome (1988), kde sa dom stáva dejiskom množstva rozprávok a príbehov, Rozprávky s podkovičkami (1999, 2009), v ktorých zasväcuje detského čitateľa do života poštových, ťažných a cirkusových koní s pozitívnymi vlastnosťami ako vytrvalosť, usilovnosť, pokora, vernosť, ale aj krása a hrdosť. Pre jej Rozprávky zo skrine (2005) s dvoma päťdielnymi cyklami rozprávok, kde prvý s názvom Detektívne rozprávky zjednocuje postava psa – detektíva Rexa a jeho priateľky Evičky a druhý s názvom Lietajúce rozprávky rozličné podoby lietania (na padáku, balóne, ale aj na koncertnom krídle), je príznačný aj inteligetný humor. Naostatok jej vyšla knižka pre deti Babka a kocúrik Gíra (2011) a výber básní a poviedok pre deti Kytička s Ružičkou, ktorý ilustroval Martin Kellenberger.

S rozhlasom spolupracovala (od roku 1969) na tvorbe rozprávkových seriálov: Petrík a ružový skútrik (1969), Mášenka a päť domácich škriatkov (1970), Elenka a kominárik, (1971), Papierová lastovička (1971), O bábkovom kráľovi a bábkovom šašovi (1985), Každý lieta inakšie (1990), Slávik, ktorý sa usmieval (1991), O malej Evičke a slávnom Rexovi (1992), Rozprávky s podkovičkami (1996), a rozhlasovej hry Neobyčajný deň (2007). V televízii jej odvysielali trinásťdielny seriál Hubert a Hubertko (1973) a päťdielny seriál Nech žije deduško (1979).

Jej tvorbu pre deti charakterizuje vysoká miera empatie, čo sa odráža vo výbere tém a v spôsobe ich spracovania, zohľadňuje nielen psychosociálne predpoklady dieťaťa, ale aj jeho fantazijný potenciál.

Bola držiteľkou národného ocenenia Cena Trojruže za rok 2007 za rozprávky, ktoré sú charakteristické svojím fantazijno-poetickým ustrojením a Ceny detskej poroty rozhlasového festivalu Zázračný oriešok za hru Neobyčajný deň (2008).

Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Pre deti a mládež – poézia

 • Kufrík. [Ilustr. Irena Tarasová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1968. 36 s.

Pre deti a mládež – próza

 • Magdalénka a škriatkovia. [knižné vydanie rozhlasového seriálu Mášenka a päť domácich škriatkov]. Ilustrácie Ivan Popovič. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1982. 78. s. (viaz.); Ilustrácie Ivan Popovič. Bratislava: Perfekt, 2013.  82 s. ISBN 978-80-8046-607-7 (viaz.).
 • Maľované čítanie alebo Môj prvácky rok. Ilustrácie: Popovič Ivan. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo,1984. 66 s. (viaz.)
 • Rozprávky v dome. Ilustrácie: Alexej Kraščenič. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1988. 112 s. Edícia: Otvor sa rozprávka.
 • Rozprávky s podkovičkami. Ilustroval Peter Cpin. 1. vyd. Bratislava: Nona, agentúra: 1999. 55 s. ISBN 80-967617-8-1 (viaz.); [ilustrácie: Viktor Csiba] 1., rozš. vyd. Bratislava: Regent, 2009. 96 s. ISBN 978-80-88904-69-4 (viaz.).
 • Rozprávky zo skrine. [dva päťdielne cykly rozprávok]. Ilustroval Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Regent, 2005. 104 s. ISBN 80-88904-36-6 (viaz.).
 • Babka a kocúrik Gíra. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Regent. 2011. 83 s. ISBN 978-80-88904-77-9 (viaz.).
 • Kytička s Ružičkou. [výber básní a poviedok pre deti]. Ilustrácie Martin Kellenberger. 1. vyd. Bratislava: Regent, 2015. 83 s. ISBN 978-80-88904-88-5 (viaz.).

Scenáristika – televízia

 • Hubert a Hubertko. [trinásťdielny seriál]. 1973.
 • Nech žije deduško. [sedemdielny seriál]. 1979.

Rozhlasová tvorba

 • Petrík a ružový skútrik. [seriál]. 1969.
 • Mášenka a päť domácich škriatkov. [seriál]. 1970.
 • Elenka a kominárik. [seriál]. 1971.
 • Papierová lastovička. [seriál]. 1971.
 • O bábkovom kráľovi a bábkovom šašovi (1985). [päťdielny seriál]. Rozpráva Karol Machata. Réžia: Eva Galandová, dramaturgia: Beata Panáková. Česko-slovenský rozhlas Bratislava, 1986 (premiéra). [5 x 10 min.].
 • Každý lieta inakšie (1990). [päťdielny seriál: 1. Kam a s kým letela Anička, 2. S kým a kam letel jeden chlapec, 3. Kam spolu leteli Ora a Ďuďo, 4. Ako a kam letel Tonko, 5. Kam a prečo letela zábudlivá babka]. Rozpráva Božidara Turzonovová. Režia Eva Galandová, dramaturgia Beata Panáková. Česko-slovenský rozhlas v Bratislave, 1992. [5 x 10 min.].
 • Slávik, ktorý sa usmieval. [štvordielny seriál]. 1991.
 • O malej Evičke a slávnom Rexovi. 1992. [päťdielny seriál]. Rozpráva Jozef Kroner. Réžia Eva Galandová, dramaturgia: Beata Panáková. Slovenský rozhlas, 1993 (premiéra). [5 x 10 min.].
 • Rozprávky s podkovičkami. [seriál]. 1996.
 • O koníkovi, ktorý sa poznal s pikulíkmi. [rozprávka]. Rozpráva: Karol Machata. Réžia: Viera Weidlerová, dramaturgia: Beata Panáková. Slovenský rozhlas Bratislava, 1998. [18 min.].
 • Neobyčajný týždeň. [rozprávková hra s pesničkami]. Réžia: Ivan Predmerský, dramaturgia: Beáta Panáková, produkcia: Silvia Matovská a Alena Rumanovská. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava, 2007. [33 min.].
 • Rozprávka z Klavírnej ulice. [rozprávka]. Réžia: Monika Pulišová, dramaturgia: Beata Panáková, hudba Víťazoslav Kubička    . Hudobná dramaturgia: Matej Haász. Účinkujú: Ján Tréger, Petra Langová, Ivan Šandor, Viktor Vrbiar, Vladimír Minarovič a Ria Paldiová. Slovenský rozhlas Bratislava pre Rozhlas a televíziu Slovenska, 2012. [13 min.]. [Premiéra:] SRo 2 Rádio Regina, 23. 2. 2013, 18.45 – 19.00. V cykle Dobrú noc, deti!
 • O skvelom pánovi Bondíkovi. [rozprávka].  Rozpáva Viera Topinková. Dramaturgia a réžia: Beata Panáková, zvuková spolupráca: Peter Pištek a Andrej Klimits, hudobná spolupráca: Ľudmila Hodulíková. Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska, 2013. [9 min.]. [Premiéra:] SRo 2 Rádio Regina, 5. 4. 2013, 18.45 – 19.00. V cykle Dobrú noc, deti!

Bábkové divadlo

 • FRIEDOVÁ, Libuša – PALIK, Peter: Neobyčajný týždeň. [pôvodná rozprávková hra]. Autor: Vladimír Predmerský. Réžia a scéna: Peter Palik, dramaturgia  Petra Štorcelová a. h., Kostýmy: Petra Hulinová. Obsadenie: Milada Filipčíková (rozprávačka), Ján Demko, Anna Čitbajová. [Premiéra:] Bábkové divadlo Žilina, 22. 1. 2012.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Maľované slnko. [Zbierka prác detí základných škôl. Básničky, poviedočky, kresby a maľby]. [Zostavili Libuša Friedová, Zoltán Salamon; spoluautori: Libuša Friedová, Zoltán Salamon, Ján Najšel, Rudolf Ferko]. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1971. 154 s.; 1979. 152 s. (viaz.)

OCENENIA

 • Cena Trojruža za rok 2007  za rozprávky, ktoré sú charakteristické svojím fantazijno-poetickým ustrojením
 • Cena detskej poroty rozhlasového festivalu Zázračný oriešok za hru Neobyčajný deň (2008)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Monografie

 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava, Literárne informačné centrum, 2010.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu!  Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011. In: Knižná revue [online], roč. 22, 2012, č. 14-15, príloha,  s. 25. Dostupné z internetu: <TU>.
 • VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi či hľadanie adresáta. Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009. In: Knižná revue, roč. 20, (7. 7.) 2010, č. 14 – 15, príloha, s. XXI. Dostupné na: <TU>.
 • ANDRIČÍKOVÁ, Markéta: Rozprávky zo skrine. In: Bibiana [online], roč. 13, 2006, č. 1, s. 59 – 60. Dostupné z internetu: <TU>.
 • KEPŠTOVÁ, Ľubica: Podkovičky pre šťastie. In: Bibiana, roč. 7, 2000, č. 1 – 2, s. 17 – 18. Dostupné z internetu: <TU>.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: V znamení rozprávky. Literatúra pre deti a mládež 1999. In: Bibiana, roč. 7, 2000, č. 3, s. 2. Dostupné z internetu: <TU>.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Návrat rozprávkarky. In: Literárny týždenník, roč. 13, 2000, č.13, s. 10.

Rozhovory

 • ANDREJČÁKOVÁ, EVA: Život a smrť detských časopisov. (Reportáž s názormi Libuše Friedovej na minulosť a súčasnoť detských časopisov). In: Žena.sme.sk [online]. [Uverejnené: 18. 2. 2010]. Dostupné na: <TU>.
 • SLOBODNÍKOVÁ, Kveta: Občas si odskočím do detstva. In: Bibiana [online], roč. 7, 2000, č. 1 – 2, s. 11 – 16. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • SLIACKY, Ondrej, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. In: Bibiana: Revue o umení pre deti a mládež [online], roč. X, č. 2 – 3/2003, s. 57 – 58. Dostupné z interentu: <TU>.
 • SLIACKY, Ondrej, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava, Literárne informačné centrum, 2009, s. 102.

Profily autora v periodikách

 • ŠAH: Pripomíname si. Libuša Friedová – 90. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 155 – 156.

Internetové zdroje

 • Libuša Friedová. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Libuša Friedová. In: Mestská knižnica mesta Piešťany [online]. Mestská knižnica v Piešťanoch, 1996, Ev. č. 18/2006. 6 s. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Libuša Friedová: Päťdesiate roky pohľadom dlhoročnej redaktorky časopisu Zornička: Som dieťa päťdesiatych rokov – besedy s ososbnosťami. Zastavenie šieste: Libuša Friedová: poetka a prozaička. In: Bratislava [online].  Dostupné na internete: <TU>.
 • Friedová, Libuša: In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Friedová, Libuša. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Friedová, Libuša. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • FRIEDOVÁ, Libuša: O koníkovi, ktorý sa poznal s pikulíkmi (O koníkovi, který se znal se skřítky, 1998); Rozprávky o bábkovom šašovi a bábkovom kráľovi 1/5 (Pohádky o loutkovém šaškovi a loutkovém králi, 1986); Rozprávky o malej Evičke a slávnom Rexovi 1/5 (Pohádky o malé Evičce a slavném Rexi, 1993); Každý lieta inakšie 1/5 (Každý létá jinak, 1992); Mášenka a škriatkovia 1/5 (Mášenka a skřítci, 1979); O skvelom pánovi Bondíkovi (O skvělém panu Bondíkovi, 2013); Slávik, ktorý sa usmieval 1/4 (Slavík, který se usmíval, 1987); Rozprávka z Klavírnej ulice (Pohádka z Klavírní ulice, 2012); Neobyčajný týždeň (Neobyčejný týden, 2007). [Pridal Martin]. In: Mluvený panáček [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Za kamarátstvom do inej krajiny snov. In: DÚ Bratislava [online]. Dostupné na internete: <TU>.