ŠKREKO, Benjamín

ŠKREKO, Benjamín

[* 9. 4. 1949 Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava)]

Benjamín Škreko, Mgr., básnik, humorista, aforista, rozhlasový a divadelný dramatik, publicista, novinár, redaktor, bloger, sa narodil 9. apríla 1949 v Hrnčiarovciach nad Parnou (okres Trnava). Jeho matka bola domáca, vychovávala sedem detí, otec bol vodohospodárskym úradníkom, neskôr v robotníckych povolaniach, mal vzťah k hudbe a literatúre. Benjamín Škreko od piatich rokov vyrastal v Trnave. Je ženatý, má dcéru a syna, žije s manželkou na dôchodku v Trnave.

Maturoval na SVŠ Jána Hollého v Trnave (1967), vyštudoval odbor knihoveda a vedecko-technické informácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1967 – 1972).

Po celý život pracoval ako novinár. Začínal ako redaktor v Trnavskom hlase (1972 – 1974), odtiaľ prešiel do satiricko-humoristického časopisu Roháč (do roku 1991). Potom pracoval v rozličných periodikách ako Pravda, Smena, Národná obroda a i. (do roku 2011), napokon opäť ako redaktor v Trnavskom hlase (2011 – 2014).

Napísal rad rozhlasových kabaretov a hier pre deti aj dospelých, štyri divadelné hry a päť kníh. Jeho tragikomédiu v dvoch dejstvách Motorest na vedľajšej ceste (Lita, 1981) naštudoval režisér Mikuláš Fehér s ochotníkmi v Detve, komédiu Dobrô družstvo na dožinkoch v Nitre uviedlo v réžii Karola Spišáka Divadlo Andreja Bagara v Nitre (1982). Divadlo Jána Palárika v Trnave uvádzalo po tri sezóny (od roku 2011) jeho komédiu Parva Roma (Malý Rím) v réžii Júliusa Bielika. Trnavské Divadlo Jána Palárika uviedlo v roku 2013 ďalšiu Škrekovu hru, veselohru pre deti Jazyková ríša (réžia Ladislav Kočan).

Benjamín Škreko knižne debutoval v spoluautorstve s Milkou Lopašovskou a Tomášom Janovicom, kolegami v Roháči, zbierkou humoristických poviedok Výhovorka (1987) s ilustráciami Ondreja Zimku, ktorá vyšla v náklade 20 tisíc výtlačkov. Samostatne knižne debutoval zbierkou humoristických básní, epigramov a aforizmov Neskorý zber (2011). Vďaka podpore Klubu priateľov Trnavy mu vyšla kniha poézie a fotografií Sonety pre Trnavu (2015), ktorým konečnú tvár dal umelecký fotograf a grafický dizajnér Waldemar Švábenský. V Spolku slovenských spisovateľov s podporou Trnavského samosprávneho kraja vyšla  zbierka poézie Babie telo (2015). Vyšli mu zbierky poézie: ja som nespal (2016), Kam z kanapy (2018) a Až do dňa (2022). . Vydal knihu rodinnej i dedinskej histórie očami jeho otca Ján Škreko: Spomienky nad Parnou (2017)

Škrekove kabarety, hry aj prózy boli viackrát ocenené na celoslovenských súťažiach a na festivaloch. Je laureátom súťaže Eurotel – Poviedka 2002 vydavateľstva LCA Levice. Zvíťazil v súťaži Literárneho fondu na pôvodný divadelný a rozhlasový text (2009) s komédiou Parva Roma, je laureátom XV. ročníka literárnej súťaže O cenu slovenského učeného tovarišstva 2012/2013 a držiteľom Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja za víťazstvo v tejto súťaži. Za zbierku Sonety pre Trnavu získal v roku 2016 cenu mesta Trnava.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Trnave, a členom Fóra humoristov v Trnave.

DIELA

Poézia

 • Babie telo. Dizajn, ilustrácie: Waldemar Švábenský. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 77 s. ISBN 978-80-89727-39-1.
 • Sonety pre Trnavu. Dizajn, fotografie: Waldemar Švábenský. 1. vyd. Trnava: Benjamín Škreko, 2015. 109 s. ISBN 978-80-972127-7-3 (brož).
 • ja som nespal. Dizajn: Pavol Šebák. Ilustrácie: Radka Horváthová. 1. vyd. Trnava: Benjamín Škreko, 2016. 67 s. ISBN 978-80-972419-4-0.
 • Kam z kanapy. Fotografie: Miroslav Kuptych. 1. vyd. Bratislava: Pars Artem, 2018. 93 s. ISBN 978-80-89939-04-6
 • Až do dňa. 1. vyd. Trnava: Benjamín Škreko (vlastným nákladom), 2022. 161 s. ISBN 978-80-570-4364-5

Básne, epigramy a aforizmy

 • Neskorý zber. Ilustrácie: Pavol Šebák. 1. vyd. Trnava: Tripsoft, 2011. 104 s. ISBN 978-80-89291-39-7.

Próza

 • Výhovorka. Spoluautori: Milka Lopašovská, Tomáš Janovic. Ilustrácie: Ondrej Zimka. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1987. 224 s. (brož.).

Scenáristika

 •  Motorest na vedľajšej ceste: tragikomédia vo dvoch dejstvách. [divadelná hra]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1981. 52 s.
 • Dobrô družstvo na dožinkoch v Nitre. [divadelná hra, komédia]. Nitra: Divadlo Andreja Bagara, 1982 (premiéra).
 • Parva Roma. [divadelná hra, komédia]. Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2009 (premiéra).
 • Jazyková ríša. [divadelná hra, veselohra pre deti]. Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2013 (premiéra).

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kalendár odborára 1991: S úsmevom i vážne. 1. vyd. Bratislava: Práca, 1990. 92 s. 8070940697 (brož.).
 • Valentovičová, EditaValentovič, Milan:  Vylieč sa sám. Zostavil a literárne spracoval Benjamín Škreko. 1. vyd. Bratislava: Elita, 1993. 64 s. ISBN 80-85323-49-4. Edícia: Svedok 2
 • Škreko, Ján: Spomienky nad Parnou. 1. vyd. Trnava : Benjamín Škreko, 2017. 147 s. ISBN 978-80-972732-2-4

OCENENIA

 • Cena mesta Trnava za zbierku básní Sonety pre Trnavu (2016)
 • Laureát XV. ročníka literárnej súťaže O cenu slovenského učeného tovarišstva 2012/2013
 • Držiteľ Ceny predsedu Trnavského samosprávneho kraja za víťazstvo v súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva 2012/2013
 • Víťaz súťaže Literárneho fondu na pôvodný divadelný a rozhlasový text (2009) s komédiou Parva Roma
 • Prvá cena v súťaži Eurotel – Poviedka 2002 vydavateľstva LCA Levice

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Rozhovory

 • JURČO, Martin: Benjamín Škreko: Rodokmeň Trnavy je plný príbehov pokračujúcich.... In: Novinky z Radnice: Život a kultúra Trnavy [online]. Uverejnené: 7. 3. 2016 [citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.

Hodnotenie tvorby autora

 • „Cez ľahký prístup k slovu sa dajú zvládnuť aj ťažké veci – to je jedna z ciest, ktorú si pre svoje básne zvolil Benjamín Škreko. Pod ťažkými vecami nemusíme hneď myslieť na tú najťažšiu – pominuteľnosť ľudského života, ale keď na ňu príde, aj tú vie Beňo ,poriešiť‘: vychutnávaním každodenných, pominuteľných vecí, zvečňovaním nekaždodenných zážitkov. Nie je to však povinný optimizmus, aký nám diktovali za našej mladosti, je to mier so svetom, k akému nás priviedla celoživotná skúsenosť. Ľahko sa to píše, ľahko sa to číta – a hneď sa ľahšie žije!“

VALÉR MIKULA, editor zbierky Benjamína Škreka ja som nespal (2016)

 • Pred mnohými a mnohými rokmi som vošiel s Julom Satinským do viechy. Zrazu sa rozľahlo: „Poď sem, Julko náš drahý, a povedz nám dáku k...inu!“ Obaja (Julo aj ja) sme, pravdaže, vedeli, že humor je niečo celkom iné. A dobre to vie aj autor pôvabnej knižky, ktorú práve držíte v rukách, Benjamín Škreko. Stačí si prečítať jeho báseň To sa prší s nádhernou pointou: To sa prší, keď má človek po kom. Priznám sa bez mučenia – pri tejto básni sa mi zasmiala duša. (Dovoľte poznámku v zátvorke. Dušou nazývam to dobré v nás. A namojdušu verím, že kvalitný humor to dobré v nás, čiže našu dušu skvalitňuje.) A teraz naspäť k Škrekovej knižke. Rád by som ju ešte raz otvoril a odcitoval aspoň jeden aforizmus: “Kristus sa narodil v rokoch 6 až 4 pred Kristom. Škoda, že ja som sa nenarodil 40 až 60 rokov po mne.“ Nie, humor naozaj nie je to, čo chceli od Jula Satinského počuť viechoví štamgasti. Humor je múdra hravosť. A knižka Benjamína Škreka je práve takáto. Múdro hravá a hravo múdra.

TOMÁŠ JANOVIC na margo zbierky Benjamína Škreka Neskorý zber (2011)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

Databázy

 • Benjamín Škreko: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 29. 7. 2013, 2. 10. 2015. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2017.

Vlastná internetová stránka

 • Benjamín Škreko [online]. In: Facebook. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete:  <TU>.

Internetové zdroje

 • Benjamín Škreko. In: Trnavský literárny almanach: Literárna revue Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: < https://www.trnavsky-literarny-almanach.sk/nove-knihy2/benjamin-skreko/>.
 • Benjamín Škreko: ja som nespal. In: Trnavský literárny almanach: Literárna revue Trnavskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov [online]. [Citované: 22. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU/>.
 • Benjamín Škreko uvedie v západnom krídle radnice svoje Sonety pre Trnavu. In: Trnava [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • ja som nespal – piata knižka Benjamína Škreka pokrstená. Autor dostal poduštičku s levanduľou na voňavé sny, aby sa konečne vyspal. In: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave [online]. Uverejnené 17. 2. 2017 [citované: 22. 5. 2017]. Dostupné na internete:  <TU>.
 • JURČO, Martin: Sága rodu Škrekovcov v nevšedných súvislostiach. In: Novinky z radnice [online]. Uverejnené: 26. 2. 2010. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • LAUCKÁ, Barbora: Na návšteve – Benjamín Škreko a Jana Škreková. [Foto: Roman Ferstl]. In: SME [online]. Uverejnené: 6. 5. 2004 [citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Škreko, Benjamín. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Škreko, Benjamín. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Škreko, Benjamín. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 1. 5. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Trnava si uctila osobnosti, udelili aj čestné občianstvo mesta. In: Trnavský hlas [online]. <TU>.