OLACH, Ľubomír

OLACH, Ľubomír

[*1. 4. 1948 v Partizánskom]

Ľubomír Olach, Ing., básnik, prozaik, publicista, redaktor, organizátor kultúrneho života, sa narodil 1. apríla 1948 v Partizánskom.

Zmaturoval na Strojníckej priemyslovke v Partizánskom, absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre.

Už počas štúdia začal pracovať v Roľníckych novinách ako redaktor. Predtým robil montéra, závozníka, montážnika vo Východoslovenských železiarňach, v Slovnafte, v Kovoplaste v Zlatých Moravciach… Neskôr pôsobil ako tlačový tajomník na Štátnej veterinárnej správe, redaktor denníka Smena, v týždenníku Sloboda, pracoval aj pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Po novembrovej revolúcii 1989 sa stal šéfredaktorom mesačníka POP horizont, ktorý písal o slovenskej populárnej hudbe. Bol spoluiniciátorom založenia slovenskej Grammy (neskoršie Aurel). Založil reklamnú agentúru Aurum (1990), ktorú doteraz vlastní a ktorá medzi prvými začala organizovať na Slovensku golfové turnaje, pravidelne organizuje medzinárodnú ochutnávku mladých vín, benefičné tenisové turnaje. Žije v Bratislave, je ženatý, manželka Mária je softwérová konzultantka, je otcom syna Ľubomíra a dcéry Zuzany.

Ako šéfredaktor POP horizontu vyhlásil súťaž o najpopulárnejšieho slovenského speváka (1991), ktorú vyhral Peter Nagy. So svetoznámym mímom Milanom Sládkom sa zúčastňoval na úspešnej obnove divadla Aréna (od roku 1996). Založil na Slovensku známu teleshopingovú firmu TOP SHOP… (1997). S Martinom Sarvašom, predsedom Zväzu autorov a interpretov, zorganizovali v hoteli Crowne Plaza v Bratislave vyhlásenie výročných cien ZAI (2012) o najlepšieho hudobného redaktora, najlepšie hudobné rádio, najlepší hudobný klub, najlepší hudobný festival a cenu za celoživotné zásluhy o slovenskú populárnu hudbu. Písal aj o populárnej a vážnej hudbe. So známymi interpretmi urobil množstvo rozhovorov, pritom niektoré z nich boli výnimočné.

Debutoval básnickou zbierkou Keď zomriem tak nech..! (2007), po nej mu vyšli zbierky básní Pri víne s bohémami (2009), Kaviarenská poézia Ľuba Olacha (2011) a  Na Paríž nepozerám zhora (2013). Medzitým vydal v nemčine knižku Weine und Frauen (2009), s ktorou sa predstavil aj na knižnom veľtrhu v Karlsruhe, kde sa stretla s veľkým ohlasom. V próze debutoval románom Nádenník pera vo francúzskych službách (2012), po ňom mu vyšli romány Posledné varovanie (2012), Žraloci (2013), Lobista (2013), Prezident (2016) a Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948 (2017), románový príbeh politika, ktorý aktívne zasiahol do našich dejín v troch prevratoch. Vydal aj knihu rozhovorov najmä z oblasti vážnej a populárnej hudby Rozhovory za oponou (2014).

Získal 3. miesto v celoslovenskej novinárskej súťaži o najlepší článok, rozhlasovú alebo televíznu reláciu s tematikou ochrany prírody a krajiny (1988), o rok neskôr mu porota udelila v tejto súťaži čestné uznanie. Je členom prestížneho pezinského PI klubu a Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Keď zomriem tak nech...! 1. vyd. Bratislava: Agentúra Aurum, 2007. 118 s. ISBN 978-80-969808-9-5.
 • Pri víne s bohémami. 1. vyd. Bratislava: Agentúra Aurum, 2009. 112 s. ISBN 978-80-970227-9-2.
 • Kaviarenská poézia Ľuba Olacha. 1. vyd. Bratislava: Agentúra Aurum, 2011. 120 s. ISBN 978-80-970704-5-8.
 • Na Paríž nepozerám zhora. [Ilustrácie: Magda Michalková. 1. vyd. Bratislava: Agentúra Aurum, 2013. 124 s. ISBN 978-80-970939-1-4.
 • Triezviem. [Ilustrácie: Ingrid Zámečníková]. 1. vyd. Bratislava: Allegro, 2016. 79 s. ISBN 978-80-967256-6-3.

Próza

 • Nádenník pera vo francúzskych službách. 1. vyd. Bratislava: Agentúra Aurum, 2012. 302 s. ISBN 978-80-970939-0-7.
 • Posledné varovanie. 1. vyd. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2012. 275 s. ISBN 978-80-8114-166-9 (viaz).
 • Žraloci. 1. vyd. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2013. 296 s. ISBN 978-80-8114-243-7 (brož).
 • Lobista. 1. vyd. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2013. 269 s. ISBN 978-80-8114-375-5 (viaz).
 • Politik: Služobník oligarchov. 1. vyd. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2015. 316 s. ISBN 978-80-8114-540-7 (viaz.)
 • Prezident. 1. vyd. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2016. 219 s. ISBN 978-80-8114-698-5 (viaz.)
 • Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948. 1. vyd. Bratislava:  Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2017. 320 s. ISBN 978-80-8114-894-1.

Próza – v Brailovom písme

 • Lobista. [Braillovo písmo]. [Korektorka: Stanislava Húsková]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2017. ISBN 978-80-18-06128-2. 5 zv. v Braillovom písme.

Literatúra faktu

 • Rozhovory za oponou. 1. vyd. Bratislava: Agentúra Aurum, 2014. 255 s. ISBN 978-80-97093-2-1.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Weine und Frauen. [v nemčine, übersetzung Eva Gyulaiová]. 1. vyd. Bratislava: Agentura Aurum, 2009. 36 s. ISBN 978-80-970227-8-5.

OCENENIA

 • 3. miesto v celoslovenskej novinárskej súťaži o najlepší článok, rozhlasovú alebo televíznu reláciu s tematikou ochrany prírody a krajiny (1988)
 • Čestné uznanie v celoslovenskej novinárskej súťaži o najlepší článok, rozhlasovú alebo televíznu reláciu s tematikou ochrany prírody a krajiny (1989)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

Databázy

 • Ľubomír Olach: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2018.

Vlastné internetové stránky

 • Ľubo Olach. In: Ľubo Olach [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ľubo Olach. In: Facebook [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ľubo Olach. In: SME Blog [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Olach, Ľubomír. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Olach, Ľubomír. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Olach, Ľubomír. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • SVETOŇ, Ľuboš: Politik – Ľubomír Olach. Knižná revue 2016/06. In: LIC [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné z internetu: <TU>.