Ján Šándor (†)

Ján Šándor (†)

[* 11. 6. 1948 Brno (Česko) – ?]

Ján Šándor, slovenský a rómsky básnik a prozaik, sa narodil 11. 6. 1948 v Brne (Česko). Patril medzi výnimočné osobnosti v regióne Prievidze, kde žil.

Pracoval ako obuvník, smetiar, bol i nezamestnaný. Ťažkému životnému osudu sa nepoddal. Chodil do školy len do svojich 15 rokov, napriek tomu v sebe nezaprel lásku ku knihám a rozprávačský talent. Začal písať najskôr básne a neskôr aj prózu. Po prvýkrát publikoval v roku 1979 poviedku Nočný bludár. V roku 1993 mu uverejnili poviedku Čudný muž. Rómsku poviedku Čierna ruža mu v regionálnych novinách uverejnili v roku 1996. V jeho tvorbe dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

Tvorba Jána Šándora sa vyznačuje rozprávačským talentom, schopnosťou fabulácie, hlbokým načieraním do živého rómskeho folklóru. Niekoľkokrát sa už ocitla na javisku Divadla Romathan či divadla poézie Rozhľady pri Kultúrnom združení národností a etník.

Jeho knižným debutom je kniha rómskych poviedok Rómsky sen (2004). Knižnú prvotinu zredigovala spisovateľka Eva Siegelová. Postupne vychádzali ďalšie knihy: Ciglianka (2006), Anjel baníkov (2007) a kniha rómskych rozprávok Čierna Ruža (2008), všetky len v slovenčine. Pramisa/Príbeh (2009), Rom the svetos/Rómsky svet (2010), Romane paramisa/Rómske príbehy“(2011) vyšli dvojjazyčne – v slovenčine aj rómčine. Do štandardizovanej rómčiny ich preložil prekladateľ, tlmočník, publicista a pedagóg Viliam Zeman.

Napísal desať kníh, v ktorých pomenoval hlavné príčiny sociálnej biedy a diskriminácie rómskeho etnika. Apeloval, aby sa Rómovia starali o vzdelávanie, na morálne kvality a na zblíženie Rómov a Nerómov. Jeho tvorba má v sebe lásku, porozumenie a hlboký ľudský cit k znevýhodneným a trpiacim ľudom. Za svoju tvorbu bol ocenený čestným uznaním na celoslovenskej súťaži v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy „VIII. Gorazdov literárny Prešov“, diplomom za literárnu prácu v celoslovenskej súťaži rómskych autorov, vyhlásenej v rámci projektu „Romano Kher“ a pochvalným uznaním za tvorbu vydavateľstvom HKPS.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

Bibliografické odkazy

Interentové zdroje

  • Ján Šándor, Prievidza In: Roma Spirit. Dostupné v interente: TU.
  • Rómsky autor vydáva knihy aj bez peňazí. In: MY Horná Nitra. Dostupné v interente: TU.