O nás

    Sme občianske združenie s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združuje vyše 400 slovenských spisovateľov. Naše tradície siahajú až do roku 1923, v ktorom Spolok slovenských spisovateľov vznikol. SSS reprezentuje vrcholné hodnoty a osobnosti slovenskej literatúry.

    V centre záujmu SSS je podpora tvorby a vydávania slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, podpora a ochrana jej autorov a vydávanie literárnych časopisov. Činnosť, význam a poslanie Spolku slovenských spisovateľov sú definované v jeho základnom dokumente Stanovy Spolku slovenských spisovateľov.

    Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koor- dinovaná  aj  prostredníctvom  jeho regionálnych odbočiek v  Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline.

    Spolok slovenských spisovateľov vydáva dve odborné periodiká: Literárny týždenník, časopis SSS, a časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky.

    Vydavateľstvo Spolku sloven ských spiso vateľov vydáva ročne asi 30 knižných publikácií pôvodnej i prekladovej tvorby.

Kontakt

Korešpondečná adresa:

Spolok slovenských spisovateľov
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Tel.: 02/5441 8670

spolspis@gmail.com

www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk

OZNAM

Sekretariál Spolku slovenských spisovateľov je na obdobie modernizácie budovy premiestnený do náhradných priestorov na Michalskej ul. 18 – 20 (Dom Michalská brána, 3. poschodie), Bratislava 1.