MUSIL, Miroslav

MUSIL, Miroslav

[*14. 8. 1950 Bratislava]

Miroslav Musil, PhDr., PhD., diplomat, historik, pedagóg, cestovateľ, turistický sprievodca,  tlmočník, publicista, scenárista, spisovateľ literatúry faktu, sa narodil 14. augusta 1950 v Bratislave. Jeho manželka PhDr. Margaréta Musilová, rod. Holzmanová (* 1959), je archeologička, predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, objaviteľka zlatých biatekov na Bratislavskom hrade (objav roka), pracuje na Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave. Majú dve deti, ich dcéra Michaela Musilová (* 1988), RNDr., PhD., mimoriada profesorka Slovenskej technickej univerzity, astrobiologička, je je riaditeľkou Výcvikového centra pre misie na Mesiac a na Mars na Hawai, predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre vesmírne aktivity (SOSA), iniciátorka pristúpenia SR do Európskej vesmírnej spoločnosti, prvá slovenská Marťanka (NASA ju vybrala do svetovej elitnej posádky simulovaného Marsu na rok 2018); syn Maximilián Musil (* 1982), Bc., je informatik, sprievodca turistov, ovláda, podobne ako jeho sestra, po anglicky, nemecky, francúzsky, je aktívny v oblasti charity, je účastníkom medzinárodných maratónov a plavcom. Miroslav Musil žije a tvorí v Bratislave.

Štúdiá, vzdelanie

Miroslav Musil študoval na gymnáziu Lycée Carnot vo francúzskom Dijone (1966 – 1969), navštevoval letný kurz anglického jazyka a kultúry pre pokročilých na anglickej kráľovskej škole v Bournemouth (1968). Absolvoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1969 – 1974) a internú ašpirantúru v Psychologickom ústave Univerzity Komenského (1977 – 1981), s dizertačnou prácou na tému Identifikácia talentov. Absolvoval postgraduálne študijné a prednáškové pobyty v Paríži (École Pratique des Hautes Etudes a Institut National d'Études du Travail et d'Orientation Professionnelle), vo Viedni (Universität Wien), v Madride (Escuela Diplomatica), Ženeve (United Nations Training and Research Institute, UNITAR; World Intellectual Property Organization, WIPO), potom študijný pobyt opäť v Paríži (United Nations Education, Science and Culture Organization, UNESCO) a v severoamerickom Fort Collins. Študijné pobyty a prax absolvoval aj v Európskej komisii Academie Istropolitana v Bratislave, v Istituto Italiano di Cultura v Bratislave – Università di Siena v Siene (Taliansko), v Slovenskom historickom ústave v Ríme a v Taiwan Fellowship – Taipei (ostrov Taiwan, Čínska republika).

Zamestnanie, povolanie, pôsobenie, záujmy

Pôsobil ako vedecký pracovník na Psychologickom ústave Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol 1. tajomníkom, zástupcom stáleho predstaviteľa pri OSN – Stálej misie ČSFR pri OSN v Ženeve (1990 – 1992). Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol poverený vedením Stálej misie SR pri OSN v Ženeve (1993). Bol generálnym riaditeľom Sekcie multilaterálnych vzťahov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ, 1994), spravodajcom misie OSN na okupovaných arabských teritóriách (1994), generálnym sekretárom Slovenskej komisie UNESCO pri MZVaEZ SR v Bratislave (1994 – 1996, 2000 – 2003), súbežne aj spravodajcom 28. zasadania Generálnej konferencie UNESCO v Paríži (1995). Bol radcom Veľvyslanectva SR vo Washingtone pre kultúru, školstvo, vedu a krajanov (1996 – 2000). Pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu pri Veľvyslanectve SR v Ríme (2004 – 2008). Po návrate na Slovensko založil a ako správca viedol Diplomatické múzeum na MZVaEZ SR v Bratislave (2008 – 2011). Bol riaditeľom Ústavu medzinárodných programov Ekonomickej univerzity v Bratislave (2011 – 2012). Pôsobil ako lektor Ústavu medzinárodných programov na Právnickej fakulte UK v Bratislave (2013 – 2015) a pracovník Diplomatického protokolu MZVaEZ SR (2014 – dodnes). Ovláda po anglicky, francúzsky, taliansky, nemecky, rusky a pasívne aj po španielsky. V súčasnosti tlmočí a prekladá z a do angličtiny, francúzštiny a taliančiny.

Knižná publikačná činnosť, odborná a scenáristická tvorba

Špecializuje sa na históriu diplomacie na Slovensku a na naše významné historické osobnosti v kontexte medzinárodných vzťahov. Vo svojej tvorbe venoval pozornosť najmä slovenským osobnostiam Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Štefanovi Osuskému a Móricovi Beňovskému. Je autorom prvej komplexnej štúdie o diplomatovi Š. Osuskom Potulný rytier národov Chevalier errant des nations (1994), ktorá vyšla po francúzsky v Ženeve a za ktorú získal Cenu Slovenského literárneho fondu (SLF) – za publikáciu v zahraničí. Vydal knihu Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (s Františkom Kelem, 1996), v ktorej sa jej autori vydali po Štefánikovych stopách v geografickom slova zmysle, a knihu Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov (s Antonellom Biaginim, 2011, doplnené vydanie 2012), ktorá vyšla aj v taliančine pod názvom Milan Rastislav Štefánik alla luce degli archivi italiani (2012). Vyše dvadsať rokov sa venoval výskumu stôp po grófovi Móricovi Beňovskom, Slovákovi z Vrbového, na Madagaskare, Mauríciu, na Taiwane, v Japonsku, USA či vo Francúzsku, vylúštil archívne dokumenty vo francúzštine a angličtine a viaceré nové informácie o živote Beňovského zúročil v knihe Madagaskarský denník – s kráľom zo Slovenska cez tri oceány (s F. Kelem, 1997) a v štúdii Skutočný príbeh grófa Beňovského, ktorú vydal knižne spracovanú pod rovnomenným názvom (2017, 2. revidované a doplnen é vyd. 2018). Je autorom odbornej štúdie na tému Diplomatická stratégia Milana Rastislava Štefánika ako rozhodujúci faktor vzniku ČSR – vo svetle zahraničných archívov (2009). Je aj autorom knižných publikácií a viacerých štúdií z oblasti psychológie ako Cesty k nadaniu, (1984), Talenty cez palubu? (1989), za ktorú získal Prémiu Slovenského literárneho fondu, či spoluautorom publikácie Psychológia nadania (1987, autori: Vladimír Dočkal, Miroslav Musil, Vladimír Palkovič, Jolana Miklová). Bol iniciátorom a spolutvorcom prvého turistického sprievodcu výlučne o Slovensku (predtým vyšiel len v kombinácii s ČR), vydaného v Taliansku v prestížnej edícii Guide Verdi dell´Europa e del Mondo (2010) pod názvom Slovacchia: Bratislava e il Danubio, i Tatra e il Paradiso Slovacco, i centri termali e i castelli. Bol aj iniciátorom a hlavným slovenským autorom prvého turistického sprievodcu výlučne o Slovensku, vydaného vo Francúzsku pod názvom Slovaquie – un autre regard (spoluautori: Delphine Evmoon, Radoslav Ragač) v renomovanej edícii Le Monde Autrement: Slovaquie – un autre regard (2013). Vyšli mu knihy: Štefánik a jeho Giuliana (2019), M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov (2020), Neuveriteľné dobrodružstvá Grófa Beňovského (s M. Kellenbergerom, 2021), Štefánik a légie (s J. Buffom, 2021), Štefánik – mon amour (2022). Pre mládež mu vyšiel komiks Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského/Les aventures incroyables du Comte Benyowsky (s M. Kellenbergerom, 2021) a pre deti mu vyšlo leporelo Gróf Móric Beňovský – prvý náš euroobčan a svetobežník: Count Maurice Benyowsky our first Eurocitizen and globettrotter (2017), ktoré spracoval podľa svojej rovnomennej výstavy (2016) a knihy Skutočný príbeh grófa Beňovského (2017) a na základe svojho 20-ročného bádania po stopách M. Beňovského na štyroch kontinetoch. Vyšla mu digitálna nahrávka na CD-ROM Louise Weiss a Milan Štefánik: Príbeh vzťahu dvoch úžasných Euroobčanov (2023).

Je autorom ideového námetu filmového dokumentu o Štefanovi Osuskom Spomienka nikdy nesklame (1995, réžia: Fedor Bartko), režisérom filmu Polynézia à la Štefánik (1996), oceneného na festivale Lednické Rovne (1996), scenáristom dokumentárnemu filmu o M. Beňovskom Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996), prezentovanom na medzinárodnom filmovom festivale v Siene (2005).

Výstavy, pamätníky a prezentačná činnosť

M. Musil ako diplomat aj spisovateľ dlhodobo šíri dobré meno Slovenskej republiky, vrátane odkazu slovenských historických osobností, a usiluje sa o pozitívny rozvoj medzinárodných vzťahov SR. V diplomatickej činnosti a štátnej prezentácii osobitne poukazuje na význam kultúrnej diplomacie, ktorú úspešne využíva rad vyspelých, ale aj niektoré menej úspešné krajiny ako SR. V týchto intenciách je autorom, spoluautorom alebo iniciátorom viacerých výstav a pamätníkov venovaných významným slovenským osobnostiam, prezentovaných, resp. inštalovaných doma i v zahraničí. Spolu s PhDr. Margarétou Musilovou pripravil výstavy ako Štefan Osuský – popredný slovenský diplomat (1995), Alexander Dubček – nové svetlo na temnej strane Európy (1998), Štefan Osuský – veľký slovenský diplomat, zakladateľ Česko-Slovenska a Spoločnosti národov (2009) – medzinárodný výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice v Martine a Diplomatického múzea Ministerstva zahraničných vecí SR v slovenskej a anglickej jazykovej verzii Milan Rastislav Štefánik – veľký slovenský a európsky diplomat (2009) – projekt Ministerstva zahraničných vecí SR pri príležitosti medzinárodnej konferencie o M. R. Štefánikovi na MZV SR (koordinátor M. Musil). Pripravil aj výstavu Gróf Móric Beňovský – prvý náš euroobčan a svetobežník (2016), v slovenskej, francúzskej a anglickej verzii, ktorá absolvovala turné po Európe a USA (2017 – 2018). Je autorom výstavy História diplomacie na Slovensku (2010), ktorá má stálu prezentáciu vo vstupnom priestore hlavnej budovy a Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí SR. Inicioval vznik pamätníka M. R. Štefánika na ostrovoch Tahiti a Vava´u Kráľovstva Tonga v juhozápadnom Tichomorí (1994, spolu s F. Kelem). Národnej banke Slovenska navrhol vydať pamätnú mincu k 250. výročiu narodenia M. Beňovského (1746 – 1786), ktorú NBS uviedla do obehu ako striebornú mincu v hodnote 200 Sk (1996, autor Miroslav Rónai). Ako radca Veľvyslanectva SR v USA (1996 – 2000) pripravil tematický návrh na oficiálny dar SR – súsošia Sv. Cyrila a Metoda Organizácii spojených národov v New Yorku (1998). Inicioval a participoval na rokovaní B´nai B´rith a American Jewish Committee s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy o uzavretí dohody o spolufinancovaní odklonu trate električiek nad Mauzóleom Chatama Sofera a s vybudovaním pamätníka Chatama Sofera (1998), ktorý sa realizoval pri vyústení električkového tunela pod hradným kopcom na nábreží Dunaja v Bratislave. Inicioval vytvorenie Pamätníka Štefanovi Osuskému vo Washingtone, ktorý sponzorovala vládna Komisia USA pre záchranu kultúrneho dedičstva v zahraničí, ako prejav vďaky za pomoc pri záchrane Mauzólea Chatama Sofera (1998), za čo M. Musil získal Medailu vládnej Komisie USA za zásluhy pri záchrane kultúrneho dedičstva v zahraničí (2000). Inicioval tradíciu oficiálnych pôct predstaviteľov SR pri najslávnejšom pamätníku 2. svetovej vojny v USA Iwo Jima Memorial vo Washingtone (1998), ktorého ústrednou postavou je Slovák Michael Strank (narodený v spišskej dedine Jarabina, okres Stará Ľubovňa), americký poddôstojník a veliteľ hliadky, ktorá vztýčila víťaznú americkú vlajku na vrchu Surabiči na japonskom ostrove Iwo Jima, neskôr uhynuvší v americko-japonskej vojne. M. Musil sprostredkoval oficiálne vzťahy a spoluprácu Kolomana Sokola v USA so Slovenskou republikou a udelenie Rádu bieleho dvojkríža K. Sokolovi, ktorý následne poskytol 53 diel na vytvorenie Centra Kolomana Sokola, v súčasnosti už Galérie, v jeho rodnom Liptovskom Mikuláši (1999). M. Musil inicioval Pamätník Alexandrovi Dubčekovi v Roosevelt Building vo Washingtone, ktorý odhalili premiéri SR a ČR (1999). Ako riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme (2004 – 2008) inicioval pamätníky: Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri Oltári vlasti v Ríme (2004) a v Campoformido (2007), výtvarníkovi Ernestovi Zmetákovi v Cefalú na Sicílii (2005), Jozefovi Cígerovi-Hronskému v Oriolo Romano pri Ríme (2006). Inicioval výskum a reštaurovanie historickej fresky Bratislavy/Posonia v Palazzo Vecchio vo Florencii, ktorú zreštaurovali a slávnostne odhalili, ako prvú z 15 fresiek miest rakúskeho cisárstva v roku 2016. Veľkolepým zavŕšením diplomatickej misie M. Musila v Ríme bolo usporiadanie výstavy diel Andy Warhola zo slovenských zbierok, sprevádzané zdôraznením jeho slovenských koreňov: Andy Warhol – „Slovák“ – tento poster sa viezol na všetkých rímskych autobusových linkách (2007). V Ríme presadil u vedenia mesta aj pomenovanie námestia, ktoré sa nachádza vedľa Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky, názvom  „Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky“ a inicioval na ňom pamätník A. Dubčeka, pritom námestie pod novým názvom uviedli a  pamätník na ňom odhalili za účasti talianskeho prezidenta G. Napolitana. Inicioval pamätník grófovi Móricovi Beňovskému v Antalahe na Madagaskare (2012, spolu so S. Machovčákom), ktorý má zahŕňať aj Beňovského delá objavené M. Musilom a má byť doplnený o infocentrum s digitálnou dokumentáciou od M. Musila.

Vyznamenania, ocenenia

Miroslav Musil je nositeľom viacerých vysokých štátnych zahraničných vyznamenaní a ocenení. Je nositeľom Štátneho vyznamenania od prezidenta Talianskej republiky „Dôstojník rádu za zásluhy“, Medaily Veľvyslanca Slovenskej republiky v Talianskej republike (obe 2008), je člen rádu Maltézskych rytierov (2007). Je nositeľom Štátneho vyznamenania od Francúzskej republiky „Rytier Rádu umení a literatúry“ – za významný prínos k rozvoju francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov, ktorý mu udelila francúzska vláda (2002), spomínanej Medaily vládnej Komisie USA za zásluhy pri záchrane kultúrneho dedičstva v zahraničí (2000), Zlatej medaily predsedu vlády Francúzskej Polynézie (1994) či Medaily Henriho Dunanta (1994). Za literárnu tvorbu získal Medzinárodnú cenu Egona Erwina Kischa za literatúru faktu (2018), Cenu Slovenského literárneho fondu za publikáciu v zahraničí Štefan Osuský – potulný rytier národov“ (po francúzsky, 1994) a Prémiu SLF za knihu Talenty cez palubu (1989).

Členstvo v spolkoch a združeniach

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského syndikátu novinárov, Slovenského centra PEN a International Council of Museums (Medzinárodná asociácia múzeí) a predsedom Občianskeho združenia Priatelia grófa Beňovského.

DIELA

Literatúra faktu

 • Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika. [Spoluautor: František Kele]. 1. vyd. Bratislava: Print-Servis – OFPRINT, 1996 (1995). 135 s. ISBN 8088755379; 2. dopl. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2009. 135 s. ISBN 9788080791131 (brož.).
 • Madagaskarský denník – s kráľom zo Slovenska cez tri oceány. [Spoluautor: František Kele]. Fotografie: František Kele. 1. vyd. Bratislava: Print-Servis, 1997. 171 s. ISBN 8088755433.
 • Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov. [Spoluautor: Antonello Biagini;]. 1. vyd. Bratislava: Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 2011. 223 s. ISBN 9788096891023 (brož.).; Doplnené vydanie. 2012.
 • Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava-Taipei, 2017. 204 s. ISBN 978-80-972659-9-1 (viaz.).; 2. revidované a doplnené vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. 200 s. ISBN 9788082020277 (viaz.).
 • M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, 2020. 224 s. ISBN 9788081153051 (viaz.).
 • Štefánik a légie. [spoluautor: Jozef Buffa]. 1. vyd. Bratislava: Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. 2021, 96 s., ISBN 9788097181857 (brož.).
 • Neuveriteľné dobrodružstvá Grófa Beňovského. Ilustrácie: Martin Kellenberger. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2021. 80 s. ISBN 978-80-8115-320-4 (viaz).
 • Štefánik a jeho Giuliana. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Priatelia Bratislavy, 2019. 248 s. ISBN 9788097295912 (viaz.).
 • Štefánik – mon amour. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2022. 166 s. ISBN 978-80-8202-200-4 (viaz.).

Literatúra faktu – audiovizuálne vydania

 • Madagaskarský denník. [autori: František Kele, Miroslav Musil]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN), 2000. 3 zvukové kazety (270 min.).
 • Návraty do Polynézie po Štefánikových stopách. [autori: František Kele, Miroslav Musil; načítala Viktória Obetková]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011. 1 elektronický optický disk (CD-ROM).
 • Návraty do Polynézie po Štefánikových stopách [autori: František Kele, Miroslav Musil; načítala Viktória Obetková]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2011. ISBN 9788018002360. 18 častí.
 • Madagaskarský denník. [autori: František Kele, Miroslav Musil; načítal: Igor Šabek]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2012. ISBN 9788018012765. 4 časti.
 • Louise Weiss a Milan Štefánik: Príbeh vzťahu dvoch úžasných Euroobčanov. 1 elektronický optický disk (CD-ROM), digitálny, mono 12 cm. [Číta: Miroslav Musil]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, 2023.
   

Odborná literatúra

 • Identifikácia nadaných pre vedecké dráhy (so zameraním na prírodné vedy). [Kandidátska dizertačná práca]. [školiteľ Jozef Koščo]. 191 s. Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1982.
 • Cesty k nadaniu. Prebal a väzba Daniela Müllerová; grafy Andrej Petrek. 199 s. Bratislava: Smena, 1984. (viaz.)
 • Talenty cez palubu? Iustroval: Ivan Popovič. 251 s. Bratislava: Smena, 1989. Edícia: Križovatky.
 • Krátka história diplomacie na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2010.

Odborná literatúra – spoluautor

 • BROZMANOVÁ, Elena: Aplikovaná sociálna psychológia: Využitie sociálnej psychológie v praxi. [spoluautori: Vladislav Kačáni, Teodor Kollárik, Gustáv Dianiška, Marta Aibeková, Emil Komárik, Peter Krbaťa, Elena Hradiská, Miroslav Musil]. 124 s. Bratislava: Univerzita Komenského, 1985.
 • DOČKAL, Vladimír: Psychológia nadania. [spoluautori: Miroslav Musil, Vladimír Palkovič, Jolana Miklová]. Prebal a väzba Bohdan Jelínek. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 184 s.

Kultúrno-turistická literatúra

 • Slovacchia: Bratislava e il Danubio, i Tatra e il Paradiso Slovacco, i centri termali e i castelli: Touring editore: Edizione aggiornata con allegata guida alle informazioni patiche.  [turistický sprievodca v taliančine]. Guide Verdi d´Europa e del Mondo, 2010. 120 + 48 s. ISBN: 978-8836550944 (brož.).
 • EVMOON, Delphine: Slovaquie – un autre regard. [turistický sprievodca vo francúzštine]. [názov v slovenčine: Slovensko, iný pohľad]. [Text: La Slovaquie et la France – des liens historiques (slovensko-francúzske historické prepojenia): Miroslav Musil, predslov: Radoslav Ragač (riaditeľ Slovenského národného archívu)]. Fotografie: Delphine Evmoon, Anton Sládek, Stanislas Bubán, Šimon Kliman, Juraj Kollár, Fero Lipták. Peter Pollág. Le Monde Autrement Éditions, 2013. 160 s. ISBN 978-2-9541968-3-1.
 

Literaúra pre deti a mládež

 • Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského/Les aventures incroyables du Comte Benyowsky. Ilustrácie Martin Kellenberger. [komiks]. 1. vyd. Martin: A-kniha, 2022. 80 s. ISBN 978-80-974306-3-4.
 • Gróf Móric Beňovský – prvý náš euroobčan a svetobežník: Count Maurice Benyowsky our first Eurocitizen and globettrotter. [Spracované podľa rovnomennej výstavy (Miroslava Musil,  2016) a knihy Musil, Miroslav: Skutočný príbeh grófa Beňovského (2017), na základe 20-ročného bádania autora po stopách Mórica Beňovského na štyroch kontinetoch]. [leporelo]. 1. vyd. Bratislava: OZ Priatelia Bratislavy, 2017. 20 s. ISBN 978-80-972959-0-5.

Scenáristika

 • Spomienka nikdy nesklame. [dokumentárny film o Š. Osuskom]. [ideový námet: Miroslav Musil; scenár a réžia: Fedor Bartko]. 3s Studio, 1995.
 • Král kráľov bol... z Vrbového. [dokumentárny film o Móricovi Beňovskom a Madagaskare]. [Scenár: Miroslav Musil; réžia. Fedor Bartko]. Bratislava: 3s Studio, 1996.
 • Polynézia à la Štefánik. [réžia: Miroslav Musil]. Bratislava: 3s Studio, 1996.
 • Odkaz Mórica Beňovského“. [dokumentárny film]. [odborná spolupráca Miroslav Musil. Autor námetu, producent: Vladimír Dudlák; scenár a réžia Marek Kupčo]. Združenie Mórica Beňovského. Bratislava: RTVS, 2013. 2 x 26 min.

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Chevalier errant des nations. (po francúzsky, preklad názvu: Potulný rytier národov). [medzinárodná štúdia o diplomatovi Š. Osuskom]. Ženeva: International Geneva Yearbook, 1994.
 • Milan Rastislav Štefánik alla luce degli archivi italiani. [po taliansky, názov v slovenčine: Milan Rastislav Štefánik vo svetle talianskych archívov]. [Spoluautor: Antonello Biagini; preklad textov a anotácie: Miroslav Musil, Giovanni Gentile]. 1. vyd. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Bratislava, 2012. 236 s. ISBN 9788096891078 (brož.).

VYZNAMENANIA, OCENENIA

 • Medzinárodná cena Egona Erwina Kischa za literatúru faktu (2018)
 • Štátne vyznamenanie od prezidenta Talianskej republiky „Dôstojník rádu za zásluhy“ (2008)
 • Medaila Veľvyslanca Slovenskej republiky v Talianskej republike (2008)
 • Člen rádu Maltézsky rytier (2007)
 • Štátne vyznamenanie od Francúzskej republiky „Rytier Rádu umení a literatúry“ – za významný prínos k rozvoju francúzsko-slovenských kultúrnych vzťahov, ktorý mu udelila francúzska vláda (2002)
 • Medaila vládnej Komisie USA za zásluhy pri záchrane kultúrneho dedičstva v zahraničí (2000)
 • Zlatá medaila predsedu vlády Francúzskej Polynézie (1994)
 • Medaila Henriho Dunanta (1994)
 • Cena Slovenského literárneho fondu za publikáciu v zahraničí Štefan Osuský – potulný rytier národov“ (po francúzsky, 1994)
 • Prémia Slovenského literárneho fondu za knihu Talenty cez palubu (1989)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie

 • JURÍK, Ľuboš: Ďalší zabudnutý (a nepriznaný) Slovák. In: Literárny týždenník, 37 – 38, z 1. 11. 2017. S. 16.  ISNN 0862-5999.
 • JURÍK, Ľuboš: Nezameniteľné pôsobenie Štefánika v kontexte historických faktov. In: Literárny týždenník, 27 – 28, z 25. 8. 2021, S. 16. ISSN 0862-5999

Rozhovory

 • -AR-: Beňovský neodolal pokušeniam. (rozhovor s PhDr. Miroslav Musilom, CSc.:) In: Ženský web.sk [online]. Uverejnené: 17. 11. 2011 [citované 3. 7. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • JANCURA, Vladimír – MUSIL, Miroslav: Nepripisujme Masarykovi Štefánikove zásluhy  [online]. In: Žurnál Pravda. Uverejnené: 4. 5. 2014 [citované 3. 3. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia (spracovanie medailónu)
 • CIFRA, Štefan: Miroslav Musil: Medailón člena SSS – autorizácia (biografia, bibliografia, vyznamenania, ocenenia, zdroje a i.) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: Štefan Cifra (od: Miroslav Musil). 3. 11. 2016, 3. 11. 2017, 8. 11. 2017,  9. 11. 2017, 11. 11. 2017, 8. 8. 2023, 28. 8. 2023. [Aktualizované 29. 8. 2023].
Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky
 • MUSIL, Miroslav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 332.
Periodiká
 • ŠAH: Pripomíname si v auguste. Miroslav Musil – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 319. ISSN 1335-7786.
Databázy
 • MUSIL, Miroslav: Dotazník pre členov Spolku slovenských spisovateľov. 1 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
Internetové zdroje
 • Fedor Bartko [online]. In: FDb.cz: Česko-Slovenská filmová databaze. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete:: <TU>.
 • Miroslav Musil [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete:: <TU>.
 • Miroslav Musil [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. Uverejnené: 17. 2. 2004. [Citované 7. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Móric Beňovský – 250. výročie narodenia: Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk. In: Národná banka Slovenska [online]. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Musil, Miroslav [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Musil, Miroslav [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Názov projektu: Odkaz Mórica Beňovského [online]. In: Audiovizuálny fond. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Nominácie na Zlatý biatec 2017. In: Hospodársky klub [online]. [Citované 10. 11. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • PhDr. Miroslav Musil, PhD. In: M. R: Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie  [online]. [editori: Miroslav Čaplovič, Bohumila Ferenčuchová, Mária Stanová]. Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave a Slovenským národným archívom v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-970434-0-7. S. 161.  [Citované 10. 11. 2017].  Dostupné z internetu: <TU>.
 • Slovacchia: Bratislava e il Danubio, i Tatra e il Paradiso Slovacco, i centri termali e i castelli. In:  Touring Club Store [online]. [Citované 10. 11. 2017].  Dostupné na internete: <TU>.
 • Slovaquie, un autre regard. In: Le monde autrement éditions [online]. [Citované 10. 11. 2017].  Dostupné na internete: <TU>.
 • Trailer 2014. Odkaz Mórica Beňovského. [Združenie Mórica Beňovského, 2014]. In: YouTube [online]. Zverejnené: 26. 2. 2014. [citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012: Názov žiadateľa: Združenie Mórica Beňovského [online]. In: Bratislavský samosprávny kraj. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.