HORECKÝ, Michal (†)

HORECKÝ, Michal (†)

[* 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR]

Michal Horecký, slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti, publicista, editor a knižný pracovník, sa narodil  17. septembra 1949 v Chebe (v Česku), jeho otec bol prozaik, publicista Konštantín Horecký.

Študoval na strednej škole v Martine (1964 – 68).

Pôsobil ako redaktor Života Turca, Národných novín a Matičných zvestí v Martine (1968 – 69). V roku 1968 pôsobil v protiokupačnom vysielaní rádia Kriváň, za jeho postoje mu znemožnili publikačnú činnosť, a tak sa zamestnal ako robotník na píle v Tachove (1970 – 1971), ako marketingový pracovník bratislavského vydavateľstva Obzor v Čechách (1971 – 74). Zároveň spolupracoval s vydavateľstvom Veda, Šport a Osveta. Pracoval v rozličných obchodných a prevádzkových funkciách štátneho podniku Slovenská kniha (1974 – 92) a bol aj jeho riaditeľom (1992 – 93). Od r. 1993 pôsobil ako riaditeľ spoločnosti Knižné centrum v Žiline (vydavateľstvo a knižný veľkoobchod) a vykonával aj funkciu prezidenta Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (2009). Zomrel 6. 10. 2018 v Martine.

Najskôr sa venoval publicistike, neskôr ako prozaik rozvíjal humoristický žáner slovenskej literatúry, čo dokumentujú zbierky anekdot, čŕt a žartov Humor do vrecka alebo vtipy na každý deň (1983) a Humor pre všetkých alebo vtipy pre každého (1987). Po humorne podfarbenom súbore próz Trampoty s láskou (1994) napísal ďalšie zbierky krátkych próz a žartov z lekárskeho, vojenského, poľovníckeho a i. prostredia: Humor v bielom; Humor v zelenom; Keď prepuknú lovecké vášne (všetky 1994). Detskému čitateľovi venoval knihu deviatich rozprávok Veselé rozprávky (2010) a celofarebne ilustrovanú knižku veselých básničiek Ja už budem prváčik (2014). Venoval sa aj gastronomickej literatúre. Vydal kuchárske knihy Slovenská kuchyňa 5 a Slovenská kuchyňa 6 (obidve vyšli aj v ruštine), Šaláty a Jedlá z mletého mäsa (všetky 1989) a knihu Wok – moderné, rýchle a úsporné varenie (2001), ktorá vyšla aj v češtine.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a jeho odbočky v Žiline.

DIELA

Próza

 • Humor do vrecka alebo vtipy na každý deň. Ilustr. Ľubomír Kotrha. 1 vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1983. 248 s.
 • Humor do vrecka alebo vtipy na každý deň. Michal Horecký, Ján Lenčo; ilustr. Ľubomír Kotrha. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 248 s.
 • Humor pre všetkých alebo vtipy pre každého Ilustr. Ľubomír Kotrha. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1988. 272 s.
 • Humor v bielom. Ilustr. Ľubomír Kotrha; obál. navrhol Ľubomír Krátky. 1. vyd. 127 s. Prešov: ART-press, 1994.
 • Humor v zelenom. Ilustr. Ľubomír Kotrha. Obálku navrhol Ľubomír Krátky. 1. vyd. 126 s. Prešov: ART-press , 1994.
 • Keď prepuknú lovecké vášne. Ilustr. Ľubomír Kotrha; obál. navrhol Ľubomír Krátky. 1. vyd. 130 s. Prešov: ART-press, 1994.
 • Trampoty s láskou. Ilustr. Ľubomír Kotrha. 1. vyd. 130 s. Prešov: Artpress, 1988.
 • Trampoty s láskou. Ilustr. Ľubomír Kotrha. Obál. navrhol Ľubomír Krátky. 1. vyd. 130 s. Prešov: ART-press, 1994.

Pre deti a mládež

 • Veselé rozprávky  pre Betku, Kiku a iné deti. Ilustrácie Ján Vrabec. 1. vyd. 31 s. Žilina: Knižné centrum, 2010.
 • Ja už budem prváčik. Ilustrácie Bruno Horecký. 1. vyd. 48 s. Žilina: Knižné centrum, 2014.

Iné

 • Slovenská kuchyňa 5, 6. Presfoto, 1989.
 • Šaláty Bratislava: Presfoto, 1989.
 • Jedlá z mletého mäsa. Bratislava: Presfoto, 1989.
 • Wok – moderné, rýchle a úsporné varenie. 100 s. , [16] s. fareb. obr. príl. : fareb. fotogr.  [Autor fotografií: Vladimír Horecký.] Žilina: Knižné centrum, 2001; [rozšírené vydanie o fotografie Vladimíra Horeckého] Žilina: Knižné centrum, 2004.

Edičná činnosť

 • Ján Palárik. Životopis [Zostavil.] 12 s. Majcichov: [s. n.], 1989.
 • Ján Palárik: Životopis vydaný k 125. výročiu úmrtia 10. 12. 1995. [Zostavil.] 11 s. Žilina: Knižné centrum, [1995]
 • Literárny Ikaros Ján Lenčo [Pripravil.] [16] s. Žilina: Georg, 2013.
 • Najkrajšie rozprávky z celého sveta [Bratia Grimmovci ... [et al.]]; [[z rôznych prameňov preložil], upravil a prerozprával] 150 s. Žilina: Georg , [2014]

Preklady a vydania v cudzích jazykoch

 • Slovenská kuchyňa 5 a 6 [preklad po rusky], 1989.
 • Vaříme a pečeme 1, 2, 3. [Fotoleporelo.] Bratislava: Presfoto, 1988.
 • Saláty. Bratislava: Presfoto, 1989.
 • Wok – moderní, rýchlé a úsporné vaření. [Preklad Jana Kučerová] [Fotografie Vladimír Horecký]. 98 s. Ostrava [ČR]: Knižní expres, 2001.
 • Nejhezčí veselé Pohádky pro Sáru a jiné děti [Ilustr. Ján Vrabec ; preklad Jana Duží.] 31 s. Trnava : AD TEAM , 2011
O AUTOROVI A JEHO DIELE
Personálna bibliografia
 • SOBOLOVÁ, Božena: Michal Horecký: bibliografický leták k 60. výročiu narodenia [zostavili Božena Sobolová, Nataša Lajdová; zodp. red.: Katarína Šušoliaková] 4 s. Žilina: Krajská knižnica v Žiline, 2009.
Knižné publikácie – slovníky, encyklopédie, zborníky
 • HORECKÝ, Michal, Miroslav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2001. S. 156.
 • VÁLEK, Igor: Literárny lexikón Žilinského samosprávneho kraja. Žilina: Knižné centrum, 2009. S. 94.
Interentové zdroje
 • Michal Horecký [online]. In: LIC. [Citované 30. 8. 2014]. Dostupné na internete: TU.
 • Michal Horecký  [online]. In: Spolok slovenských spisovateľov, Odbočka Žilina. [Citované 30. 8. 2014]. Dostupné na internete: TU.
 • Michal Horecký  [online]. In: Databáze knih.cz. [Citované 30. 8. 2014] . Dostupné na internete: TU.