GOLASOVÁ, Nina (†)

GOLASOVÁ, Nina (†)

[* 27. 6. 1947 v Nových Zámkoch – † 18.12. 2019]

Nina Golasová, PaedDr., pseudonym Nina Chilli, poetka, výtvarníčka, sa narodila 27. júna 1947 v Nových Zámkoch. Zomrela 18.12. 2019.

Absolvovala odbor výtvarná výchova a slovenčina na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, maľbu študovala u akad. maliara Ľudovíta Jelenáka. Žila v Bratislave, Nitre, žije v Nových Zámkoch.

Pôsobila ako inšpektorka kultúry v okrese Nové Zámky (1970 – 1983). Má značný podiel na vzniku, presadzovaní a uvedení do kultúrno-spoločenského života mesta výstavnú činnosť profesionálnych, ale aj amatérskych výtvarníkov, má zásluhu aj na vzniku Galérie umenia v Nových Zámkoch.

Dlhé roky sa venuje písaniu poézie a prózy, ako i umeleckému prednesu, v ktorom získala viaceré celoslovenské ocenenia. Jej poetické výrazy viditeľne korešpondujú s jej farebným a výtvarným cítením. Napísala zbierky básní Písanie do popola a V sopečnej krajine. Vyšli jej knihy poézie Tvár času (2007), Môj svet (2007) a ... pre oči nevidíš... (2013).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Tvár času. [básne.] [Nina Chilli].. [ilustrácie: autorka]. 1. vyd. 48 s. Nitra: Garamond [Nina Golasová], 2007. ISBN: 9788096982660 (viaz.).
  • Môj svet. [básne.] [Nina Chilli].. [ilustrácie: autorka]. 1. vyd. 40 s. Nitra: Garamond [Nina Golasová], 2007. ISBN: 9788096982677 (viaz.).
  • ... pre oči nevidíš... [básne.] [Nina Chilli]. [ilustrácie: autorka]. 1. vyd. [86] s. [Nové Zámky: Nina Golasová], 2013. ISBN: 9788097139292 (viaz.).

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

  • Nina Golasová [online]. In: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
  • Nina Golasová [online]. In: Facebook/Nina.Golasová [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: .
  • Golasová, Nina [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
  • Golasová, Nina [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: .
  • Nina Chillin [online]. In: Knižnica Antona Nernoláka Nové Zámky. [Citované 12. 9. 2014]. Uverejnené 26. 9. 2013. Dostupné z internetu: TU.
  • BALLOVÁ, M. Nina Chilli verí v lásku a dobro človeka, a v novej zbierke básní tvrdí, že ...pre oči nevidíš... In: Castrum Novum: Týždenník občanov mesta Nové Zámky, ročník XIII., číslo 33, 3. 10. 2013. Dostupné z internetu: TU.