GOLASOVÁ, Nina (†)

GOLASOVÁ, Nina (†)

[* 27. 6. 1947 v Nových Zámkoch – † 18. 12. 2019]

Nina Golasová, PaedDr., pseudonym Nina Chilli, poetka, prozaička, výtvarníčka, sa narodila 27. júna 1947 v Nových Zámkoch.

Absolvovala odbor výtvarná výchova a slovenčina na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, maľbu študovala u akad. maliara Ľudovíta Jelenáka. Žila v Bratislave, Nitre a v Nových Zámkoch. Zomrela 18. 12. 2019.

Pôsobila ako inšpektorka kultúry v okrese Nové Zámky (1970 – 1983). Má značný podiel na vzniku, presadzovaní a uvedení do kultúrno-spoločenského života mesta výstavnú činnosť profesionálnych, ale aj amatérskych výtvarníkov, má zásluhu aj na vzniku Galérie umenia v Nových Zámkoch. Bola členkou Umeleckej besedy slovenskej a tajomníčkou umeleckého odboru Slovenského syndikátu novinárov.

Dlhé roky sa venovala písaniu poézie a prózy (od roku 1966), ako i umeleckému prednesu, v ktorom získala viaceré celoslovenské ocenenia. Jej poetické výrazy viditeľne korešpondujú s jej farebným a výtvarným cítením. Venovala sa i umeleckej interpretácii textov.

Napísala zbierky básní Písanie do popola a V sopečnej krajine. Vyšli jej knihy poézie Tvár času (2007), Môj svet (2007), esnôr sa predstavila poetickou knižkou intímnej poézie zo súčasného všedného života človeka s názvom  ... pre oči nevidíš... (2013). V knihe Psychopatom ruže kvitnú (2015) s vlastnými ilustráciami „Mimoriadne citlivo, miestami až sarkasticky používa iróniu, zakrývanie si očí pred pravdivou skutočnosťou, ktorá je často i bolestivá.“ (BALLOVÁ, M.: Zaujíma sa o veci medzi nebom a zemou).
 

Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov a Umeleckej besedy slovenskej.

DIELA

Poézia

 • Tvár času. [básne]. [Nina Chilli]. Ilustrácie: autorka]. 1. vyd. Nitra: Garamond [Nina Golasová], 2007. 48 s. ISBN: 9788096982660 (viaz.).
 • Môj svet. [básne]. [Nina Chilli]. Ilustrácie: autorka]. 1. vyd. Nitra: Garamond [Nina Golasová], 2007. 40 s. ISBN: 9788096982677 (viaz.).
 • ... pre oči nevidíš... [básne]. [Nina Chilli]. [ilustrácie: autorka]. 1. vyd. [Nové Zámky: Nina Golasová], 2013. 86 s. ISBN: 9788097139292 (viaz.).
 • Psychopatom ruže kvitnú. [Nina Chilli]. Nové Zámky: Nina Golasová, 2015. 1. vyd. 156 s. ISBN 978-80-971872-7-9.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internetové zdroje

 • BALLOVÁ, Mária: Nina Chilli verí v lásku a dobro človeka, a v novej zbierke básní tvrdí, že ...pre oči nevidíš... In: Castrum Novum: Týždenník občanov mesta Nové Zámky, ročník XIII., číslo 33, 3. 10. 2013. Dostupné z internetu: <TU>.
 • BALLOVÁ, Mária: Zaujíma sa o veci medzi nebom a zemou. (Spisovateľka, poetka a výtvarníčka Nina Golasová, alias Nina Chilli, bola hosťom prvého literárneho podvečera v novozámockom Regionálnom osvetovom stredisku (ROS). In: MY Nové Zámky. Zverejnené: 11. 11. 2015 [Citované 26. 5. 2022]. Dostupné na inzerente: <TU>.
 • Golasová, Nina [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Chilli, Nina [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Nina Golasová [online]. In: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné v internetu: <TU>.
 • Nina Golasová [online]. In: Facebook/Nina.Golasová [Citované 7. 2. 2015; 26. 5. 2022]. Dostupné v internete: <TU>.
 • Nina Golasová (1947 - 2019): Letná lúka: 1997, kombinovaná technika na lepenke, 50x60 cm, značené vpravo dole „N. Golasová 97“. Na zadnej strane diela autorský štítok. In: Art Invest – Aukcie umenia. Dostupné v interente:  <TU>.
 • Nina Chilli [online]. In: Knižnica Antona Nernoláka Nové Zámky. [Citované 12. 9. 2014]. Uverejnené 26. 9. 2013. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Boli časy, keď slovenská inteligencia sa vyjadrila pred národom, kam patrí a ako cíti: Peter ŠTRELINGER o živote bohatom na udalosti (Zhováral sa Matej MINDÁR). Rozhovor týždňa. In: Slovenské národné noviny, 35/2020, s. 6.
 • Umelecká beseda slovenská 1990 – 2010. Katalóg. 1. vyd. Bratislava: Umelecká beseda slovenská, 2010. 95 s. ISBN 978-80-88973-63-8.