RUSNÁK, Igor (†)

RUSNÁK, Igor (†)

Igor Rusnák, slovenský dramatik, scenárista, dovadelný kritik a publicista, sa narodil 3. februára 1936 v Trnave.

Základnú školu vychodil v rodisku. Zmaturoval na gymnáziu v Bratislave (1955). Študoval divadelnú dramaturgiu najskôr v Prahe, potom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1955 – 1960).

Už počas štúdií sa stal dramaturgom Čs. rozhlasu v Bratislave (1958 – 1960), po ich skončení dramaturgom Divadla Jonáša Záborskeho v Prešove (1962 – 1963 a 1978 – 1985), Krajského oblastného divadla v Trnave (1964 – 1965) a Čs. štátneho filmu (1966 – 1968). Bol dramaturgom detského Vysielania pre deti a mládež Slovenskej televízie (Čs. televízie) v Bratislave (od 1968), kde neskôr pôsobil ako vedúci dramaturg (do 1975). Bol umeleckým šéfom Poetického súboru Novej scény v Bratislave (1975 – 1977), redaktorom časopisu Film a divadlo (1977 – 1980) v Bratislave. Neskôr pôsobil ako dramaturg v Slovenskej televízii v Bratislave (do 1991), začas ako redaktor v denníku Ľud, ako dramaturg v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, a ako redaktor v denníku Národná obroda. Počas svojho dramaturgického pôsobenia v divadlách i televízii vždy presadzoval nielen náročnosť výberu literárnych predlôh, ale vyžadoval aj maximálnu kreativitu od všetkých inscenátorov, počnúc režisérom, cez výtvarníkov hudobných skladateľov, textárov až po hercov či inšpicientov.

Žil v Tlmačoch, kde aj zomrel 9. januára 2021.

Jeho prvotinou (a zároveň absolventským dielom) bola dráma Krok do tmy (1963), v ktorej sa na príbehu človeka v spoločenskej atmosfére 1. polovice 50. rokov pokúsil vyrovnať s viacerými deformáciami v živote našej spoločnosti (úryvok z nej pod názvom alebo nikdy časopisecky publikoval v Slovenských pohľadoch). Najúspešnejšia bola hra Líšky, dobrú noc! (1964), naštudovalo ju aj Slovenské národné divadlo, ktorej dejovú líniu tvoria životné osudy dedinskej učiteľky, ktorá nachádza šťastie, možnosť sebarealizácie i pocit užitočnosti v prostredí zdanlivo vzdialenom od kultúrnych centier. „V sezóne 1962/1963 to bola z pohľadu celého Česko-Slovenska tretia najhranejšia hra, pritom na prvých dvoch miestach bola detektívka a francúzsky bulvár.“ uviedol I. Rusnák v rozhovore, ktorý odvysielal Slovenský rozhlas v roku 2014. Hru preložili do siedmich jazykov a inscenovalo ju zo desať divadiel za hranicami Slovenska. K jeho ďalším dielam patrí originálne komponovaná sci-fi komédia Prírodní ľudia (1964), ktorá je metaforou na totalitnú moc, čo svojimi metódami vládnutia ohrozuje ľudskú spoločnosť. Jeho satirická tragikomédia Smrť si prišla po rytiera (1966) je osnovaná na donkichotskom motíve a je satirickým výsmechom povrchnosti a váhavosti totalitnej moci pri realizácii súdnych rehabilitácií protiprávne odsúdených ľudí. Hlavný motív tejto hry sa mu stal námetom na napísanie scenára televízneho filmu Rodáci (1969). Začiatkom deväťdesiatych rokov sa vrátil autorsky do divadla dramatizáciou rozprávky Starý Bodrík a vlk a hrou Jeho Excelencia (1992), ktorá reflektuje neustále aktuálnu problematiku uplatňovania a následného zneužívania moci smerujúce nakoniec k jej pádu, ktoré uviedlo Spišské divadlo. Je aj autorom piatich filmových a približne 20 televíznych scenárov. Ide napríklad o scenár televízneho filmu Neďaleko do neba (1986, s M. Ťapákom), o televízne adaptácie literárnych a dramatických diel Nevesta hôľ (podľa Františka Švantnera, 1971), Ivko a jeho mať (Ján Bodenek, 1971), Dvaja (podľa hry Júliusa Barča-Ivana, 1972), románu J. Jonáša Jedenáste prikázanie (1978), ktorý bol jeho najväčším televíznym projektom, či o známy a obľúbený detský film Otec ma zderie tak či tak, ktorý v roku 1980 nakrútil Oto Krivánek podľa prózy Vincenta Šikulu. Jeho ďalšími filmovými dielami sú Návrat Jána Petru (1984) alebo Kohút nezaspieva (1986) podľa hry Ivana Bukovčana.

Divadelné kritiky, teatrologické príspevky a eseje publikoval vo viacerých časopisoch i novinách, kde ako prísny a pozorný divadelný recenzent mnoho rokov reflektoval osobitne prácu profesionálnych divadiel.

Prekladal z ruskej, ukrajinskej a poľskej poézie.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Scenáristika

 • Krok do tmy: Hra v 3 dejstvách s prológom. [dráma]. Bratislava: Diliza, 1963. 53 s.
 • Krok do tmy: Dráma v 3 dejstvách s prológom a trchu i s epilógom: (Nová, prepracovaná verzia). Bratislava: Diliza, 1964. 54 s.
 • Líšky, dobrú noc!: Dráma štyroch ročných období. [divadelná hra]. Bratislava: Diliza, 1964. 63 s.
 • Prírodní ľudia: Komédia v 6 obrazoch. [divadelná hra, sci-fi komédia]. Bratislava: Diliza, 1964. 69 s.
 • Smrť si prišla po rytiera. [divadelná hra, tragikomédia]. 1966.
 • Rodáci. [TV film]. 1969.
 • Barč-Ivan, J.: Dvaja. [adaptácia]. Bratislava: Slovenská televízia, 1970. 117 s.
 • Barč-Ivan, J.: Dvaja. [adaptácia]. Bratislava: Slovenská televízia, 1972. 39 s.
 • Jonáš, J.: Jedenáste prikázanie. [adaptácia]. 1978.
 • Neďaleko do neba: Nebeský muzikál na ľudovú nôtu. [TV film]. [scenár: Martin Ťapák, Igor Rusnák; dramaturgovia: Heda Melicherová, Jozef Heriban]. Bratislava: Slovenská filmová tvorba, 1986.
 • Jeho Excelencia. [hra]. 1992.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Monografie

 • Svoboda, J.: Igor Rusnák: Líšky, dobrú noc!: Režijno-dramaturgický rozbor. 1. vyd. Bratislava: Osvetový ústav, 1964. 22 s.

Rozhovory

 • Martin Jurčo: Igorovi Rusnákovi sa divadlo nepodarilo zachrániť. (Text a foto: Martin Jurčo) In: Novinky z radnice: Život a kultúra Trnavy [online]. Uverejnené: apríl 2014. Dostupné z internetu: <TU>

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Rusnák, Igor: Spolok slovenských spisovateľov – členský list (prihláška, životopis). Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2014.

Internetové zdroje

 • Igor Rusnák (* 3. 2. 1936 Trnava – † 9. 1. 2021 Tlmače). In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Igor Rusnák. In: Osobnosti.cz [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Igor Rusnák. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku [online]. Uverejnené august 1998. Dostupné na internete: <TU>.
 • Igor Rusnák. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Navždy nás opustil dramatik, dramaturg, divadelný kritik a publicista Igor Rusnák. In:  Divadelný ústav Bratislava. [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rusnák, Igor. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. Dostupné na internete: .
 • Rusnák, Igor. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Vo veku 84 rokov zomrel dramatik a spisovateľ Igor Rusnák. [SITA, TASR 13. 1. 2021]. In: Pravda 100: Kultúra [online]. Dostupné v internete: <TU>
 • Zomrel slovenský spisovateľ, dramaturg a publicista Igor Rusnák. In: Teraz.sk [online]. Dostupné v internete: <TU>.
Medailón člena SSS spracoval Štefan Cifra.
 
Zdroj foto: Martin Jurčo: Igorovi Rusnákovi sa divadlo nepodarilo zachrániť. (Text a foto: Martin Jurčo). [rozhovor]. In: Novinky z radnice: Život a kultúra Trnavy [online]. Uverejnené: apríl 2014. Dostupné z internetu: <TU>