KUBA, Dušan (†)

KUBA, Dušan (†)

[* 17. 9. 1932 Bratislava – † 12. 12. 2018 Trnovec, okr. Skalica]

Dušan Kuba, básnik, člen Spolku slovenských spisovateľov, kultúrno-osvetový činovník, režisér ochotníckeho divadla, kronikár obce, povolaním učiteľ, sa narodil 17. 9. 1932 v Bratislave. Detstvo a mladosť prežil na Záhorí v meste Holíč.

Po maturite na gymnázium absolvoval Pedagogickú školu pre vzdelanie učiteľov národných škôl, pedagogické vzdelanie si doplnil na trojročnej Vyššej škole pedagogickej v kombinácii matematika – fyzika.

Začiatky svojho pedagogického pôsobenia absolvoval v Holíči. Žil a pôsobil v obci Trnovec (pri Holíči v okrese Skalica). V školských službách pôsobil 34 rokov. Venoval sa aj mimoškolským voľnočasovým aktivitám žiakov (úspešná príprava žiakov na prijímacie skúšky, spevácky detský súbor, žiacky stolnotenisový oddiel, krúžok mladých požiarnikov). Popri pedagogickej práci pracoval dobrovoľne v oblasti kultúry a ako člen vtedajšieho Slovenského zväzu požiarnej ochrany, kde viedol ochotnícky divadelný požiarnický súbor, ktorý doviedol na celoslovenskú prehliadku. Písal aj obecnú kroniku. Bol ženatý s Irenou Kubovou, s ktorou spolupracovali aj literárne a v rámci detského ochotníckeho súboru, ktorý viedla. Zomrel 12. 12. 2018 v Trnovci.

Poéziu sporadicky publikoval v regionálnych časopisoch i periodikách s celoslovenskou pôsobnosťou (Slovenský gong Tretí vek). Zúčastňoval sa aj literárnych súťaží. Knižne vydal zbierky básní: Ruža (2005), ku ktorej napísal doslov jeho niekdajší žiak, básnik a prekladateľ Milan Richter, Verše pre malých i veľkých (2006), Verše veselé i vážne (2007), Pieseň o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (2008), Zelené verše (2009), Štyri ročné obdobia (2014), zbierku príležitostných básní Rok má dvanásť mesiacov (2014) a knihy Chlapci z ulice R (2008), Z kroník života (2010, s Irenou Kubovou) a Naši ochrancovia: Sv. Florián, sv. Urban, s. Hubert, sv. Lucia. (2013). Knižný výber z jeho básnickej tvorby pod názvom Verše: Výber z básnickej tvorby: 85 (2017) zostavila Irena Kubová.

Získal bronzovú plaketu Samuela Jurkoviča za rozvoj ochotníckeho divadla (1969), striebornú plaketu za rozvoj kultúry (1982) a bol nositeľom rezortného vyznamenania vzorný učiteľ (1983).

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Ruža. 1. vyd. [S. l.]: Dušan Ospalík, 2005. 44 s.
 • Verše pre malých i veľkých. Ilustrácie Irena Kubová. 1. vyd. [S.l.]: Dušan Kuba, 2006. 63 s.
 • Pieseň o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. [S. l.]: Dušan Kuba, 2008. 1. vyd.  35 s.
 • Zelené verše. 1. vyd. Unín: Dušan Kuba, 2009 84 s.
 • Naši ochrancovia: Sv. Florián, sv. Urban, s. Hubert, sv. Lucia. 1. vyd. Trnovec: Dušan Kuba, 2013. 81 s. ISBN 978-80-971420-3-2.
 • Štyri ročné obdobia. 1. vyd. Trnovec: Dušan Kuba, 2014. 77 s. ISBN 978-80-971652-3-9.
 • Rok má dvanásť mesiacov. [Zbierka príležitostných básní]. 1. vyd. Trnovec: Dušan Kuba, 2016. 78 s. ISBN 978-80-972232-4-3.
 • Verše: Výber z básnickej tvorby: 85. [Výber z básnikovej tvorby zostavila Irena Kubová]. 1. vyd. Trnovec: Dušan Kuba], 2017. 49 s. ISBN 978-80-972667-3-8.

Iné

 • Chlapci z ulice R. Ilustrovala Ľudmilka Ospalíková. Trnovec: Dušan Kuba, 2008. 66 s.
 • KUBOVÁ, Irena – KUBA, Dušan: Z kroník života. S.l. : s.n. , 2010. 80 s.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Dušan Kuba: Spolok slovenských spisovateľov – list, prihláška, životopis, odporúčania na prijatie za člena SSS – Milan Richter, Zdenka Lacíková. 28. 5. 2007, 1. 6. 2007, 19. 9. 2007, 27. 9. 2007. 7 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2018.

Internetové zdroje

 • Kuba, Dušan. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Články: Kniha Záhoria 2014 – nominácie. In: Záhorská knižnica [online]. Dostupné na internete: <TU>.