BRTOŠ, Stanislav

BRTOŠ, Stanislav

[* 19. 11. 1969 Černová (okres Ružomberok)]

Stanislav Brtoš, Mgr., básnik, autor náboženskej lyriky, katolícky kňaz, sa narodil 19. novembra 1969 v Černovej pri Ružomberku, dnešnej časti mesta Ružomberok-Černová, kde aj má trvalé bydlisko.

Do základnej školy  chodil v Černovej  (1975 – 1983). Študoval na Strednej papierenskej škole v Ružomberku (1983 – 1987), kde aj maturoval. Po roku zamestnania pokračoval v štúdiách na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde vyštudoval jednoodborové vedecké štúdium organickej chémie (1988 – 1993). Po absolvovaní vojenskej služby v Poprade a Prešove znova päť rokov pracoval. Absolvoval  štúdium na Bohosloveckej fakulte v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule (1998 – 2004). Po tom čo prijal diakonské svätenie (2003) a po roku diakonskej služby prijal kňazskú vysviacku v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule (2004).

Bol kňazom rímskokatolíckej Spišskej diecézy, ako kaplán vo farnosti Vysoké Tatry (2004), potom v Poprade (od roku 2005), potom Batizovciach (2007), bol hosťujúcim farárom Pilisszántó (Santov, Maďarsko, 2011), s výpomocou Černovej (2011).  V súčasnosti pastoračne pôsobí v Budapešti medzi Slovákmi v Maďarsku.

Jeho ťažiskovou tvorbou je náboženská poézia. Publikoval v náboženských periodikách. Zapísal sa do kontextu slovenskej literatúry v Maďarsku, pritom však nevystúpil z kontextu slovenskej literatúry na Slovensku, kde vydal medzi rokmi 2006 a 2013 spolu 12 zbierok básní. Knižne debutoval básnickou zbierkou, ktorá pedstavuje súbor kresťanských zamyslení, veršovaných homílií o životnom poznaní, jedinečnosti a úlohe človeka vo vzťahu k Bohu Dozrievanie (2006). Nasledovali básnické zbierky Putovanie za láskou (2007), Životné okamihy (2007), Loretánske veršovanie (2008), Kríž náš každodenný (2008), Spevy duše (2008), Spievajme o Srdci (2009), Spevy o slobode (2009), Slávime obetu (2009), Postrehy zo života (2009), Blahoslavení… (2009), Blahoslavení. Krehkí a predsa krásni (2010), Modlitby z Budína (2011) a Krásna a jedinečná  2011.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a členom Literárneho klubu ružomberských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Dozrievanie. 103 s. Bratislava: Kasico, a. s., 2006. ISBN 80-969137-0-0.
 • Putovanie za láskou. [ilustrácie Inka Haščáková]. 111 s. Batizovce: [Rímskokatolícky farský úrad], 2007. ISBN 9788096972128 (brož.).
 • Životné okamihy. 77 s. Poprad: Stanislav Brtoš, 2007. ISBN 9788096984046 (brož.).
 • Citlivá zóna. 110 s. Martin: Alfa print, 2008. ISBN  9788097036072 (viaz.). [Edícia Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení, č. 53.]
 • Loretánske veršovanie. 87 s.[Poprad]: Stanislava Brtoš, 2008. ISBN  9788096995103 (brož.)
 • Spevy duše: Kríž náš každodenný. 47, 45 s. [Ružomberok-Černová: Stanislav Brtoš, 2008] 2008. ISBN 9788097004798 (brož.), ISBN 9788097004781 (brož.).
 • Krehkí a predsa krásni: Blahoslavení. 48, 39 s. Poprad: Slza, 2009. ISBN 9788097025434 (brož.), ISBN 9788097025427 (brož.).
 • Postrehy zo života: Slávime obetu.  47, 37 s. Poprad: Slza, 2009. ISBN 9788097018658 (brož.), ISBN 9788097018665.
 • Spevy o slobode: Spievajme o srdci. 47, 37 s. Poprad: Slza, 2009. ISBN 9788097015077 (brož.), ISBN 9788097015084 (brož.).
 • Modlitby z Budína. [ilustrácie Modi Apolka Blanka, Kiss Csilla]. 77 s. Poprad: Slza, 2010. ISBN 9788097046415 (viaz.).
 • Krásna a jedinečná. 44 s. [Ilustrácie Peter Ferenčík]. [Ružomberok]: Stanislav Brtoš, 2011. ISBN 9788097073787 (brož.).
 • Poihranie; Len tak každodenne  [ilustrácie: Inka Haščáková]. 64, 50 s. [Ružomberok]: Stanislav Brtoš, 2013. ISBN 9788097138462 (brož.).

Odborná literatúra – religiózna literatúra

 • Laici a ich očakávania od duchovných pastierov z pohľadu kánonického práva. [diplomová práca]. 90 s. Spišské Podhradie, 2004.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Mgr. Stanislav Brtoš: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 2. 12. 2007: 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Nové tváre pri oltári: Stanislav Brtoš [online]. Pridané: 2006-03-25 21:59:40. [Citované 31. 10. 2014]. Interent: <TU>.
 • Brtoš, Stanislav. [Citované 31. 10. 2014]. In: Katolícke farnosti Maďarsko. Interent: <TU>.
 • Brtoš, Stanislav [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Brtoš, Stanislav [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU.