ŠIKULA, Bystrík

ŠIKULA, Bystrík

Bystrík ŠIKULA sa narodil 20. septembra 1956 v Podbrezovej. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne a gymnázia v Modre (1976) vyštudoval slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1976 – 1980). Po štúdiách pracoval ako redaktor a editor vo vydavateľstve Smena (1981 – 1989), potom odborný pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (1989 – 1990), redaktor vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave (1990 – 1991), učiteľ na Strednej zdravotníckej škole v Modre (1991 – 1993), od roku 1993 redaktor, zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov, v súčasnosti šéfredaktor. Žije v Bratislave.

 

Dielo

 

Próza

  • Čas na poviedku (1998)
  • Objatia mŕtvych otcov (2000)
  • Vôňa santalového dreva (2004)
  • Porušenie intimity (2011, 1.vydanie)
    •  

Literárna veda

  • Premeny ohňa – Generačné portréty I (1997, spoločné dielo autorov: B. Šikula, B. Bodacz)
  • Skrytá galéria – Generačné portréty II (1998, spoločné dielo autorov: B. Šikula, B. Bodacz)

 

 

Monografie a štúdie o autorovi

Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

Hochel, I.: O banalitách doma v Amerike. In: RAK, 7, 2002, č. 5 – 6.

Drastich, M.: Lano nad rodinou. In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 14.

Hron, M.: Kritik prozaikom. In: Slovenské pohľady, 4+117, 2001, č. 6.

Kasarda, M.: Slová, z ktorých sa pletú ľudské osudy. In: Národná obroda, zv. 12, 6. 4. 2001.

Pius, M.: Na kríži rozprávania. In: Slovenské pohľady, 4+117, 2001, č. 6.

Vlnka, J.: Lúčenie so smrťou. In: Knižná revue, 11, 2001, č. 7.

Bátorová, M.: Istý voľne ohraničený priestor. In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 6.

Čierna, M.: Kritika vo voľnom štýle. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 15.

Kaliský-Hronský, R.: Hľadanie generačnej galérie. In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 5.

Kováčová, M.: Rôzne spektrá literatúry. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 16.

Bodacz, B.: Zbláznili sme sa, alebo, Potreba druhého čítania. In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 4.

Čúzy, L.: Interpretačné nahliadnutie. In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 3.

Eben, J.: Premeny ohňa (Generačné portréty I.). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 21 – 22.

Kaliský-Hronský, R.: Nie recenzenti – portrétisti. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.

Suballyová, Ľ.: Rezonancie literatúry, In: Pravda, zv. 7, 19. 9. 1997.

Škotka, M.: Kritika hodná kritiky. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.

 

Viac o autorovi: Portál LIC