ŠIKULA, Bystrík

ŠIKULA, Bystrík

Bystrík ŠIKULA sa narodil 20. septembra 1956 v Podbrezovej. Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy strojníckej v Brezne a gymnázia v Modre (1976) vyštudoval slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1976 – 1980). Po štúdiách pracoval ako redaktor a editor vo vydavateľstve Smena (1981 – 1989), potom odborný pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (1989 – 1990), redaktor vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave (1990 – 1991), učiteľ na Strednej zdravotníckej škole v Modre (1991 – 1993), od roku 1993 redaktor, zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov, potom ich šéfredaktor. Žil v Bratislave, v súčasnosti žije v Pezinku.

DIELA

Próza

 • Čas na poviedku. 1 vyd. 1998.
 • Objatia mŕtvych otcov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000. 159 s. ISBN 80-8061-047-9.; Ilustrácie Emil Sedlák. 2. vyd. Bratislava: Regent, 2009. 161 s. ISBN 978-80-88904-72-4.
 • Vôňa santalového dreva. 1 vyd. Martin: Matica slovenská, 2004. 158 s. ISBN 80-7090-757-6.
 • Porušenie intimity. Ilustrácie Emil Sedlák. 1. vyd. Bratislava: Regent, 2011. 442 s. ISBN 978-80-88904-78-6.
 • Kvet medzi priepasťami. 1 vyd. Bratislava: Perfekt, 2020. ISBN 978-80-8046-978-8.

Literárna veda

 • ŠIKULA, Bystrík – BODACZ, Bohuš: Skrytá galéria – Generačné portréty II. 1 vyd. Národné literárne centrum, 1998. 250 s. ISBN 80-88878-35-7.
 • ŠIKULA, Bystrík – BODACZ, Bohuš: Premeny ohňa – Generačné portréty I.1 vyd. Národné literárne centrum, 1997. 187 s. ISBN 80-88878-10-1.

Monografie o autorovi

 • Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. 2., rozš. vydanie. Bratislava: LIC, 2006.
 • Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.
 • Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

Recenzie autorových diel, štúdieo autorovi

 • Hochel, I.: O banalitách doma v Amerike. In: RAK, 7, 2002, č. 5 – 6.
 • Drastich, M.: Lano nad rodinou. In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 14.
 • Hron, M.: Kritik prozaikom. In: Slovenské pohľady, 4+117, 2001, č. 6.
 • Kasarda, M.: Slová, z ktorých sa pletú ľudské osudy. In: Národná obroda, zv. 12, 6. 4. 2001.
 • Pius, M.: Na kríži rozprávania. In: Slovenské pohľady, 4+117, 2001, č. 6.
 • Vlnka, J.: Lúčenie so smrťou. In: Knižná revue, 11, 2001, č. 7.
 • Bátorová, M.: Istý voľne ohraničený priestor. In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 6.
 • Čierna, M.: Kritika vo voľnom štýle. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 15.
 • Kaliský-Hronský, R.: Hľadanie generačnej galérie. In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 5.
 • Kováčová, M.: Rôzne spektrá literatúry. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 16.
 • Bodacz, B.: Zbláznili sme sa, alebo, Potreba druhého čítania. In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 4.
 • Čúzy, L.: Interpretačné nahliadnutie. In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 3.
 • Eben, J.: Premeny ohňa (Generačné portréty I.). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 21 – 22.
 • Kaliský-Hronský, R.: Nie recenzenti – portrétisti. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.
 • Suballyová, Ľ.: Rezonancie literatúry, In: Pravda, zv. 7, 19. 9. 1997.
 • Škotka, M.: Kritika hodná kritiky. In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 49.

Viac o autorovi: Portál LIC