BENČAT, Valentín

BENČAT, Valentín

[* 17. 1. 1941 Kozárovce]

Valentín Benčat, PhDr., autor literatúry faktu, redaktor, publicista, novinár, vydavateľ, sa narodil 17. 1. 1941 v Kozárovciach (okres Levice). Žije v Bratislave, s manželkou PhDr. Danielou Benčatovou majú dcéru Katarínu.

Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach (1955 – 1958). Absolvoval odbor slovenčina a španielčina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1962 – 1967).

Pracoval ako redaktor a novinár v Čs. rozhlase (1967 – 1971), riaditeľ Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici (1971 – 1973), stály spravodajca Čs. rozhlasu v Latinskej Amerike (1973 – 1977), riaditeľ Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene (1977 – 1978). Od r. 1978 pôsobil v Bratislave ako redaktor Nového slova (1978 – 1982), v slobodnom povolaní (1982 – 1986), ako redaktor Práce (1986 – 1994), šéfredaktor Výberu (1994 – 1995). V roku 1996 si založil v Bratislave vlastné vydavateľstvo INKA (od 1995), v ktorom okrem vlastných kníh vydal prvé slovenské bedekre od slovenských autorov – Chorvátsko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, Izrael (Svätá zem) a i.

Popri rozsiahlej publicistickej činnosti v časopisoch a dennej tlači publikoval knihy cestopisných reportáží. Po návrate z Latinskej Ameriky napísal tri knihy venované tomuto kontinentu – Sopečný kontinent (1984), Diktátori Latinskej Ameriky (1987), Zadĺžený Inkov poklad (1989). Vo vlastnom vydavateľstve vydal informačné knihy pre turistov – bedekre Španielsko (1996) a Malorka (2000).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Literatúra faktu

 • Sopečný kontinent. 1. vyd. 300 s. (184 s. + 16 fot. príloh.) Bratislava: Pravda, 1984.
 • Diktátori Latinskej Ameriky. 1. vyd. 160 s. Bratislava: Smena, 1987. ISBN 073-006-87.
 • Zadĺžený Inkov poklad. [Fotogr. František Kele]. 1. vyd. 301 s. Bratislava: Pravda, 1989. ISBN: 80-218-0029-1 (viaz.).
 • Španielsko. [informačná kniha – bedeker]. [Mapy Bohumil Kovaľčík]. Bratislava: INKA, 1996. ISBN: 80-967567-0-2.
 • Mallorka. [informačná kniha – bedeker]. Bratislava:  INKA, 2000.

Iné

 • Krehká demokracia v Španielsku. 55 s. Bratislava: SÚV SAK ČSSR, 1982.
 • Národnooslobodzovacie hnutie v Latinskej Amerike. [ďalší autori: Jurkovič, Jozef]. 90 s. Bratislava: SÚV SAK ČSSR, 1981.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • RAMÍREZ, Sergio: Viva sandino! [Zo špan. prelož. Valentín Benčat, Martina Slezáková,]. 231 s. Bratislava: Pravda, 1989.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • BENČAT, Valentín. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 33.

Databázy

 • Valentín Benčat: Spolok slovenských spisovateľov – žiadosť o prijatie, životopis, bibliogrfia. 18. 3.  1888, 20. 5. 1998. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Valentín Benčat: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 1998. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • Valentín Benčat [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: TU.
 • Benčat, Valentín [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 12. 2015]. Internet: <TU>.
 • Benčat, Valentín [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 9. 2014, 15. 12. 2015]. Internet: <TU>.