BALOGHOVÁ, Magda

BALOGHOVÁ, Magda

[* 30. 10. 1945 Nové Mesto nad Váhom]

Magda Baloghová, rod. Šišovská, poetka, autorka literatúry pre deti a mládež, literárna teoretička, editorka, sa narodila 30. októbra 1945 v Novom Meste nad Váhom.

Základnú školu vychodila v rodisku, kde vyštudovala aj Strednú všeobecnovzdelávaciu školu  (1960 – 1964).  Absolvovala odbor história a slovenčina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1964 – 1969).

Pôsobila ako jazyková redaktorka, redaktorka pôvodnej tvorby, vedúca redakcie vo vydavateľstve Mladé letá (od r. 1969), neskôr ako jeho šéfredaktorka (od 1991).

Iniciovala celoslovenskú súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko (1993), ktoré trvá doteraz.

Popri sústavnom glosovaní detskej literatúry v odborných časopisoch ju vydavateľská práca podnecovala k vlastnej literárnej tvorbe pre deti, ktorým adresovala leporelá Kto pomáha mojej mame (1980), Ako  rastieme (1981), zostavila príbehy a rozprávky Na prváckom kolotoči (2000), Knižka pre radosť (2003). Okrem toho pre potreby literárneho vzdelávania vydala materiál o poézii pre deti Keď má básnik šťastnú chvíľu (1971). Dospelým čitateľom sa predstavila básnickou zbierkou Zrkadlenie (1983) s ústrednou témou lásky, obsahujúcou lyrické verše o úprimnom cite a túžbach ženy, o mravnosti a oddanosti človeku. Pripravila na vydanie výbery z tvorby pre deti J. Pavloviča, J. Navrátila, K. Bendovej, venuje sa aj prekladaniu detskej literatúry z češtiny.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

Dielo

Poézia

 • Zrkadlenie. 57 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1983.
 • Zrkadlenie. 91 s. Martin: Matica slovenská, 2007.

Pre deti a mládež

 • Kto pomáha mojej mame. [leporelo]. [Viera Kardelisová-Hrúzová]. Bratislava: Mladé letá, 1980, 1983.
 • Ako rastieme. [leporelo]. [Ilustrovala Dana Ondrejičková]. Bratislava: Mladé letá, 1981, 1987.
 • Na prváckom kolotoči. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2000.
 • O macíkovi. [ilustrácie: Alexej Ivanov, Oľga Ivanova]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2006.
 • Autíčko Blesk. [slovenský text; ilustrácie: Paul Dronsfield]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008.
 • Kde je moja mamička? [slovenský text; koncept a ilustrácie: Bob Bampton; editorka: Mária Gálová]. 12. s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008.
 • Delfínček Filip. [slovenský text; ilustrácie: Sheryl Bone]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008.

Literárna veda

 • Keď má básnik šťastnú chvíľu: O slovenskej poézii pre deti. [Miroslav Cipár; Magda Robinsonová.]. 32 s. 1971.

Literárna tvorba – preklad

 • LENARTOVÁ, Eva: Koľko je hodín? [preložila z českého originálu; ilustroval Adolf Dudek]. [12] s. Bratislava: Mladé letá, Ostrava: Librex, Ostrava: Sfinga, [1994].
 • KRUTOP, Lee: Koľko je tu zvieratiek? [slovenský text; ilustrácie Lee Krutop]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008.
 • BONE, Sheryl: Korytnačka Dorka [slovenský text; ilustrácie Sheryl Bone]. [12] s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008.
 • BONE, Sheryl: Lienka Julinka [slovenský text; ilustrácie Sheryl Bone]. [12] s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2008.
 • SCARRY, Richard: Zvedavý počítajko  [slovenský text, originál: Lowly worm's find your; Richard Scarry] [16 s.]. Bratislava: Mladé letá, 2009.
 • SCARRY, Richard: Neposlušné prasiatko [slovenský text; názov: Why won't pig won't?]. Bratislava: Mladé letá , 2009.

Preklady do cudzích jazykov

 • Kto pomáha mamince. Bratislava: Mladé letá, 1980.
 • Podívej se, jak si velký [Ilustrácie Maja Dusíková] . Bratislava: Mladé letá, 1981.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Poslušné písmenká na prvé prázdniny. [Zbierka básničiek a rozprávok slovenských autorov pre najmenších čitateľov]. [zostavila; ilustroval Ivan Popovič]. 96 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 1992.
 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko [zostavila Magda Baloghová]. Bratislava: Mladé letá: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 1995.
 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: [prehliadka víťazných prác 6. ročníka celoslovenskej súťaže o najkrajšiu slohovú úlohu]. [zostavila]. Bratislava: Mladé letá, 1998.
 • Na prváckom kolotoči: básničky, príbehy a rozprávky pre prvých prvákov tretieho tisícročia [editorka Magda Baloghová]. 75 s. Bratislava: Mladé letá , 2000.
 • Pamätníček z prvej ruky: 50 rokov vydavateľstva Mladé letá vo faktoch a spomienkach [zostavili a edične pripravili Eva Hornišová a Magda Baloghová]. Bratislava: Mladé letá, 2000.
 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko [zborník zostavila Magda Baloghová].
 • 60 s. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2002.
 • Povedala ryba. [editorka Magda Baloghová]. 96 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá , 2003.
 • Knižka pre radosť (humor zo školy). [zostavovateľka]. 68 s. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Magda Baloghová. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 23.

Databázy

 • Magda Baloghová, rod. Šišovská: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov. Dátum: 30. 11. 2005. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Interentové zdroje

 • Magda Baloghová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Internet: TU.