HAVIAR, Tomáš

HAVIAR, Tomáš

[*26. 1. 1976 Žilina]

Tomáš Haviar, Mgr. art., architekt, historik, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ, publicista, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, sa narodil 26. januára 1976 v Žiline. S manželkou Mgr. Michalelou Haviarovou, PhD., historičkou umenia, žil v Starej Ľubovni, po narodení dcéry v Trnave, v súčasnosti žije v Kamenici (okres Sabinov).

Študoval na gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine (1990 – 1994), odbor matematika – fyzika. Absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor architektúra, s praxou v architektonickej kancelárii – ateliéri prof. Rastislava Janáka (1994 – 2000). Pôsobil ako člen projekčného tímu v ateliéri prof. Janáka (2000 – 2002) a interný zamestnanec na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania (2003 – 2006). Od roku 2004 začal vykonávať aj samostatnú architektonickú a designersku činnosť. Po zložení skúšky autorizovaného architekta SKA (2007) si založil vlastný ateliér a realizoval vlastnú projektovú činnosť (2007 – 2009), pracoval na dokumentácii pamiatkového fondu, realizoval pamiatkové výskumy a projekty obnovy pamiatkovo chránených objektov (2009 – 2013) a súčasne realizoval výskum dejín úzkorozchodných železníc na území Slovenska, spojený s prednáškovou a publikačnou činnosťou (2007 – 2013).

Vo svojom portfóliu má desiatky projektov verejného riešenia priestoru – napríklad návrh reinštalácie Pamätníka SNP v Skalici, spoluautorsky revitalizáciu čitárne Červený rak v Bratislave, či interiérové návrhy inštalácií rekonštruovaných sôch v Čunove. Realizoval aj viaceré projekty v oblasti kultúry, napríklad štúdiu obnovy bývalého depa v Hrabičove pre účely múzea, či realizáciu štúdie k náučnému chodníku Kľakovskou dolinou – lesnou železnicou, alebo prácu na katalogizácii vežových vodojemov na Slovensku. Osobitne sa venuje histórii úzkokoľajných železníc, Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine z jeho iniciatívy začalo vydávať edíciu Zaniknuté koľaje, ktorá mapuje zabudnuté úzkokoľajné železnice.

Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií o úzkokoľajných železniciach: Príbeh železničky spod Vtáčnika (2007) – zameriava sa na oblasť Kľakovskej doliny, ale aj na dejiny a celkový význam lesných železničiek na Slovensku,  Uhranská električka (2010) – prvá kniha novej edície monografických diel o zaniknutých úzkokoľajných železničkách na území Slovenska – prináša dokumentačný textový a obrazový materiál zo života cukrovaru a železničnej dopravy (v obci Záhorská Ves, ktorá sa vtedy nazývala Uhorská Ves), Úzkorozchodné železnice v službách trnavského cukrovaru 1917 – 1962 (2012) – pokračuje v mapovaní úzkorozchodných železníc cukrovarov na západnom Slovensku a prináša komplexné dejiny železnice, popis jej technického vybavenia a prevádzky, Hriňovská lesná železnica 1913 – 1962 (spolu s Renátou Neupauerovou, 2012) – predstavuje históriu jednej z dvoch lesných železničiek pod Poľanou, v údolí rieky Slatina. Kniha Lesná železnica Kľakovskou dolinou 1923 – 1966 (2012), ktorá je 4. zv. edície Zaniknuté koľaje a zároveň 1. zv. edície vydávanej pod hlavičkou Kysuckého múzea v Čadci, prináša históriu lesnej železnice údolím Kľakovského potoka zo Žarnovice do hôr pod Vtáčnikom. V knihe Malokarpatské uzkorozchodné železnice na panstvách Palfiovcov (2013) píše o histórii železníc na ich smolenickom a malackom panstve a lesnej, neskôr vojenskej úzkorozchodnej železnice. V knihe Lesné železnice a lanovka spoločnosti J. Ph. Glesinger (2014), na ktorej spolupracoval i s českým odborníkom na koľajovú dopravu Zdeňkom Marunom, píše o o dejinách viacerých lesných železníc (Turček, Spišská Belá, Nálepkovo, Moravský Ján), jednej lanovky a niekoľkých vlečiek (Poprad, Kežmarok), ktorých výstavba a prevádzkovanie boli späté s pôsobením firmy tešínskeho rodáka, podnikateľa J. Ph. Glesingera. Je aj spoluautorom Sprievodcu úzkorozchodnými železnicami krajín V4 (s Ľubomírom Lehotským, 2014). Je autorom knihy Baťovská architektúra na Slovensku (2012), ktorá sa venuje stavebným dejinám a špecifickej architektúre firmy Baťa na Slovensku (Partizánske, Svit či Bratislava a i.) i v zahraničí. S Vladimírom Plekancom vydal knihu Gotický Gemer a Malohont – Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe (2010), ktorá po prvý raz ucelene prezentuje súbor z viacerých hľadísk unikátnych sakrálnych stavieb (a to nielen v slovenskom, ale v celoeurópskom meradle), vyzdobených jedinečnými gotickými nástennými maľbami, čo zreteľne nadväzujú na tradíciu talianskeho výtvarného umenia. S Michalelou Haviarovou vydal knihu Spišské renesančné zvonice/Renaissance Bell Towers of the Spiš Region (2011), ktorá prináša (ako 1. zv. z pripravovanej série Neznáme Slovensko – o svete unikátnych zvoníc z námestí jedenástich spišských miest) stručný, zaujímavosťami nasýtený informačný text, doplnený fotografiami, trojrozmernými kresbami a grafikami, umožňujúcimi nahliadnuť priamo do vnútra pozoruhodných historických stavieb.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2013).

DIELA

Odborná literatúra

 • Príbeh železničky spod Vtáčnika. [Texty k prílohe: Miroslav Bielik, Ivan Brašeň, Ján Repiský.] 1. vyd. 102 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. ISBN: 978-80-7090-855-6.
 • Uhranská električka. 1. vyd. 104 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. ISBN: 978-80-7090-855-6 (viaz.). [1. zv. edície Zaniknuté koľaje.]
 • PLEKANEC, Vladimír – HAVIAR, Tomáš: Gotický Gemer a Malohont – Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe/Gothic Gemer and Malohont – Italianizing in Medieval Wall Painting. [v slov. a angl.; Text: Edita Kušnierová; anglický preklad Martina Šturcelová; fotografie Matej Plekanec]. 1. vyd. 191 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej Bratislava: Arte Libris, 2010. ISBN: 978-80-8115-031-9.
 • Úzkorozchodné železnice v službách trnavského cukrovaru 1917 – 1962. 1. vyd. 152 s. [S. l.]: Tomáš Haviar, 2012. ISBN: 978-80-89410-17-0. [2. zv. edície Zaniknuté koľaje].
 • Baťovská architektúra na Slovensku. 1. vyd. 104. s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012. ISBN: 9788081151125 (viaz.).
 • NEUPAUEROVÁ, Renáta – HAVIAR, Tomáš. Hriňovská lesná železnica 1913 – 1962. 1. vyd. 105 s Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2012. ISBN: 978-80-8115-083-8 (viaz.).
 • Lesná železnica Kľakovskou dolinou 1923 – 1966. 1. vyd. 104 s. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2012. ISBN 978-80-89410-24-8 (brož.). [4. zv. edície Zaniknuté koľaje, 1. zv. edície Kysuckého múzea v Čadci].
 • Malokarpatské úzkorozchodné železnice na panstvách Palfiovcov. 1 vyd. 238 s. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2013. ISBN 978-80-970780-4-2. [5. zv. edície Zaniknuté koľaje]
 • HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice/Renaissance Bell Towers of the Spiš Region. [spoluautor; text: Michaela Haviarová, fotografie: Tomáš Haviar]. 1. vyd. 104 s. Martin: Matica slovenská, 2011. ISBN: 978-80-8115-054-8 (viaz.). [Edícia: Neznáme Slovensko].
 • Lesné železnice a lanovka spoločnosti J. Ph. Glesinger. 1. vyd. 159 s . [s kol., spolupráca Zdeněk Maruna]. Čadca: Kysucké múzeum, 2014. ISBN 978-80-89751-03-7. [6. zväzok edície Zaniknuté koľaje].
 • Sprievodca úzkorozchodnými železnicami krajín V4. [Text: Tomáš Haviar, Ľubomír Lehotský; preklady Melinda Sasáková a kol.; snímky Jan Guzik a kol.]. 1. vyd. 46 s. Košice: Detská železnica Košice, 2014. ISBN: 978-80-971830-0-4.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE A ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ŠTEVULA, Radovan: Tomáš Haviar: Baťovská história na Slovensku [online]. In: Magistra historia. [Citované 3. 1. 2016]. Dostupné z internetu: .
 • KALNÝ, Jaroslav: Uhranská električka – Tomáš Haviar [online]. In: Knižná revue. Rok 2011, č. 5.[Citované 3. 1. 2016]. Dostupné na internete: .
 • FERKO, Miloš: Michaela Haviarová – Tomáš Haviar: Spišské renesančné zvonice. In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+128., č. 11 (2012), s. 126 – 127, ISSN: 1335-7786.

Rozhovory

 • JURČO, Martin – HAVIAR, Tomáš: Od architektúry k trnavskej úzkokoľajnej železnici [online]. In: Novinky z radnice. Uverejnené: Utorok 2. 1. 2011 [Citované 3. 12. 2015]. Dostupné z internetu: .

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Tomáš Haviar: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 14. 10. 2013. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Haviar, Tomáš [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Haviar, Tomáš [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 12. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Mgr.art. Tomáš Haviar [online]. In: Haviar. [Citované 9. 1. 2016]. Dostupné z internetu:.
 • Knihy [online]. In: Haviar. [Citované 9. 1. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.