BALCO, Július (†)

BALCO, Július (†)

[* 28. 2. 1948 Cífer – † 9. 12. 2021]

Július Balco, JUDr., slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista, autor literatúry pre deti, redaktor, pôvodným povolaním právnik, sa narodil 28. februára 1948 v robotníckej rodine v Cíferi, kde aj vyrastal, kým sa s rodičmi nepresťahoval do Pezinka. S manželkou JUDr. Kamilou Balcovou, rod. Sklárovou, žil v Pezinku, ich dcéra Kamila je autorkou literatúry pre deti.

Základnú školu vychodil v Cíferi. Strednú školu navštevoval v Pezinku, kde aj maturoval (1966). Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1966 – 1971).

Po absolvovaní základnej vojenskej službe pracoval ako právnik na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva (1972 –  1973). Potom sa už profesionálne venoval práci v oblasti literatúry a kultúry. Bol redaktorom Romboidu – časopisu pre literatúru a umeleckú komunikáciu (1973 – 1996). Bol redaktorom a šéfredaktorom štvrťročníka Literika (1997 – 1999), ktorý vydávalo Národné literárne centrum, premenované na Literárne informačné centrum (roku 1998). Po zrušení Literiky pracoval v Národnom osvetovom centre v redakcii časopisu pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta (2000 – 2010) ako redaktor prílohy Tradícia a súčasnosť, štvrťročníka pre tradičnú ľudovú kultúru. Od roku 2011 bol na dôchodku. Bol členom redakčnej rady časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, členom komisie Literárneho fondu pre pôvodnú literatúru a opakovane aj porotcom súťaže Literárna Senice Laca Novomestského.

Literárne sa začal prejavovať počas vysokoškolského štúdia, poviedky publikoval v Mladej tvorbe, Slovenských pohľadoch, Romboide, rozhlase a literárnych prílohách týždenníkov a denníkov. Debutoval komorne ladenou novelou Voskovožlté jablko (1976), v nej sa netradičným spôsobom dotkol vojnovej tematiky, keď hlavným problémom je morálny konflikt hlavného hrdinu medzi občianskou povinnosťou a láskou k synovi, zodpovednosťou za jeho život. V širšie koncipovanej baladickej próze Husle s labutím krkom (1979) tematicky spracoval príbeh niekoľko tragicky sa odvíjajúcich osudov rómskych hudobníkov – ich bytostný vzťah k hudbe, túžbu po slobodnom živote, náruživosť lásky, nepokoj, ktorý ženie jej predstaviteľov z miesta na miesto. Kniha Ležoviská (1986) obsahuje sedem poviedok s príbehmi zo súčasnosti, ale i nedávnej minulosti, v nich stvárnil pestrú paletu typov a charakterov súčasníkov a ich vnútorný pocitový svet. V novele Cestujúci tam a späť (1988) vychádza z intelektuálneho prostredia, láska, smrť, agresivita, túžby a snové vízie, morálne a životné hodnoty tvoria základnú osnovu novely, ľúbostný príbeh redaktora, v ktorom sa reálny dej preplieta so spomienkami a reminiscenciami na minulosť. Kniha Diablova trofej (2006), zahŕňajúca 14 poviedok (Zdravíčko, Kvapka červeného vína, Mačka, Vyzerala naozaj vynikajúco, Víno verzus slivovica, Pohľadnica, na nej mesto Šibenik, Deti dúhy, Cesta do Leopoldova, Smutný vodník od rieky Moravy, Žlté ruže, Diablova trofej, Strieborná jedlička, Silvester s dámou v klobúku, Jubileum), sa  stala knihou roka 2006 v ankete týždenníka Knižné revue, ktorý vydáva Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR. Novela Žlté ruže (2009) využívajúc prvky fantazijnej prózy rozvíja príbeh postavy jasnovidca, ktorá sa už objavila v poviedke z Diablovej trofeje.

Popri próze sa venoval aj tvorbe pre deti. Inšpirovaný zážitkami z pobytov a návštev starej hájovne v liptovských horách napísal knihy Strigôňove Vianoce (1991), Strigôňove prázdniny (1994), Strigôňov rok (1999) a Strigôňov školský rok (2007). Podľa prvých dvoch kníh napísal televízne scenáre animovaných rozprávok. Licenčné práva na ich vysielanie zakúpilo Česko, Nemecko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Filipíny a prostredníctvom maďarskej satelitnej televízie DUNA TV ich mohli sledovať aj deti v USA, Austrálii a na Novom Zélande.

Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia ako Kniha roka v ankete týždenníka Knižná revue, Cena mesačníka Slovenské pohľady, Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu (2004), Cena Trojruže Fondu výtvarných umení a i.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a dlhoročným členom jeho predstavenstva.

DIELO

Próza

 • Voskovožlté jablko. Bratislava: Smena, 1976.
 • Husle s labutím krkom. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1979.
 • Ležoviská. [Ingrid Sdoukosová, Pavol Blažo]. Bratislava: Smena, 1986.
 • Cestujúci tam a späť. [ilustrácie Zdeněk Bugáň]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988.
 • Diablova trofej. [ilustrácie: Jozef Gális]. Bratislava: Regent, 2006.
 • Žlté ruže. Bratislava: Regent, 2009.

Literatúra pre deti a mládež

 • Strigôňove Vianoce. [ilustrovala Oľga Bajusová-Šintajová, Kamil Pecho]. Bratislava: Mladé letá, 1991; [ilustrovala Oľga Bajusová-Šintajová]. Bratislava: Ikar, 2003.
 • Strigôňove prázdniny: S obrázkami Igora Piačku. [graf. upr.: František Jablonovský, ilustr. Igor Piačka; obál. František Jablonovský]. Bratislava: HEVI 1994.
 • Strigôňov rok.  [ilustrácie: Oľga Bajusová]. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1999); [v Brailleovom písme]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2001; [ilustroval Svetozár Mydlo]. Bratislava: Regent, 2007.
 • Vrabčí kráľ.  [ilustroval Martin Kellenberger]. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004.
 • Strigôňov školský rok. [ilustroval Svetozár Mydlo]. Bratislava: Regent, 2007.

Televízne scenáre animovaných rozprávok

 • Strigôňove Vianoce. Bratislava: Slovenská televízia, 1998.
 • Strigôňove prázdniny. Bratislava: Slovenská televízia, 1998.

Preložené diela

 • Husle s labutím krkom. [po nemecky]. 1982.
 • Želto-voskovoje jabloko: povesť. [preklad zo slovenského originálu Voskovožlté jablko  L. Novogrudskoj]. Moskva: [s.n.] 1984.
 • Voskovožlté jablko. [po rusky]. 1983.
 • A hattyúnyakú hegedű. [István Hubik, Judit Mayer, Jozef Gális, Klára pozri Döményová Dömény, Klára Döményová]. Bratislava: Madách 1992.
 • Végállomás. [preklad: Haraszti Mária, ilustrácie: Balázsy Géza]. Pozsony: AB-art 2003.
 • Vrabčí král. [Vrabčí kráľ; do češtiny preložil Libor Pavera]. Ostrava-Poruba, CR: Spolecnost Leopolda Vrly.
 • Vrapčji kralj.  [Vrabčí kráľ; do chorvátskeho jazyka preložil Ludwig Bauer; s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Sisak: Aura, 2008.
 • Horobjačyj koroľ. [Vrabčí kráľ; do ukrajinčiny preložil Ivan Jackanin; s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Užhorod: Timpani, 2009.
 • Malek al Asafir. [Vrabčí kráľ; do arabštiny preložil Dr. Ghias Mousli; s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Homs, Sýria: Dr. Ghias Mousli [vyd.], 2010.
 • Juliusz Balco: Wróbli król  [dvojjazyčne slovensko-poľsky; ilustr.: Martin Kellenberger; preklad: Anna Sklárová ... [et al.]; s podporou Komisie SLOLIA LIC]. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2007.

Editorská činnosť

 • Chtiví svetla: zborník víťazných prác autorov z 12 literárnych súťaží na Slovensku v roku 2007. [zostavili: Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2008.
 • Chtiví svetla II: zborník víťazných prác autorov z 18 literárnych súťaží na Slovensku v roku 2008. [zostavili Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2009.
 • Chtiví svetla III: zborník víťazných prác autorov z 22 literárnych súťaží na Slovensku v roku 2009. [zostavili: Ján Tazberík, Peter Jaroš, Július Balco]. [Bratislava] : Národné osvetové centrum 2010.
 • Chtiví svetla IV: zborník víťazných prác autorov z 22 literárnych súťaží na Slovensku v roku 2010.  [zostavili Ján Tazberík, Ľubica Janegová, Július Balco]. Bratislava: Národné osvetové centrum 2011.
 • Literárna Senica Ladislava Novomeského 2012: bulletin víťazných prác XXVI. ročníka autorskej súťaže [zostavili: Júlia Kubíková a Július Balco]. Senica: Záhorská knižnica, 2012.
 • Literárna Senica Ladislava Novomeského 2013: bulletin víťazných prác XXVII. ročníka autorskej súťaže [zostavili: Júlia Kubíková, Július Balco]. Senica: Záhorská knižnica, 2013.

OCENENIA

 • Literárna cena VÚB
 • Literárna cena VÚB za najlepšiu prózu pre deti v roku 1994 za knihu Strigôňove prázdniny (1995)
 • Cena Slovenských pohľadov za prózu (2004)
 • Cena Trojruža Fondu výtvarných umení za literatúru (2012)
 • Cena Slovenských pohľadov za prózu za rok 2004 (2004)
 • Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2004 za knihu Vrabčí kráľ (2004)
 • Kniha roka 2006 – Diablova trofej – 1. miesto v ankete časopisu Knižná revue (2007)
 • Kniha roka 2009 – Július Balco: Žlté ruže – Regent  – 3. miesto v ankete časopisu Knižná revue (2009)

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia
 • Július Balco: medailón. Nitra: Krajská štátna knižnica K. Kmeťku 1997.
 • Július Balco. Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 2011.
Slovníky, encyklopédie, monografie
 • SULÍK, Ivan: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.
 • RAKÚS, Stanislav: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. Levoča: Modrý Peter 1993.
 • ŠPAČEK, Jozef: Július Balco. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.
 • MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Július Balco. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.
Recenzie a štúdie v periodikách
 • SZENTESIOVÁ, Lenka: Hranica iba zdanlivá (Július Balco: Žlté ruže). In: Knižná revue, 19, 2009 č. 26.
 • HALVONÍK, Alexander: Na svete nie je až tak zle (Július Balco: Strigôňov školský rok). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 8.
 • BODACZ, Bohuš: Príbehy, ktoré nás obliekajú (Július Balco: Diablova trofej). In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 4+123, 2007, č. 1.
 • HALVONÍK, Alexander: Július Balco: Diablova trofej. In: Knižná revue, 17, 2007, č. 1.
 • HALVONÍK, Alexander: Fajnová vrabčia feéria (Július Balco: Vrabčí kráľ). In: Knižná revue, 15, 2005, č. 7.
 • VLNKA, Jaroslav: Július Balco: Vrabčí kráľ. In: Bibiana, 12, 2005, č. 1.
 • JURČO, Milan: Július Balco: Strigôňov rok. In: Bibiana, 7, 2000, č. 3.
 • KEPŠTOVÁ, Ľubica: Podiel lásky na poľudštení Strigôňa (Július Balco: Strigôňov rok). In: Knižná revue, 9, 1999, č. 25 – 26.
 • HALVONÍK, Alexander: Za zrkadlom jazyka (Július Balco: Pozdrav babieho leta). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.
 • JAROŠ, Peter: Čo nám chýba, čo nám stačí...? (Július Balco: Pozdrav babieho leta). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.
 • ŠIKULA, Bystrík: Pavučiny, tŕne, lístie... (Július Balco: Pozdrav babieho leta). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.
 • BÍLIK, René: Opäť strigôň a opäť bez rozprávky (Július Balco: Strigôňove prázdniny). In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 3.
 • GLOCKO, Peter ml.: Leto po strigôňsky (Július Balco: Strigôňove prázdniny). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 18.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Július Balco: Strigôňove prázdniny. In: Bibiana, 3, 1995, č. 2.
 • ŠIKULA, Viliam: Tajomstvo úspechu (Július Balco: Strigôňove prázdniny). In: Knižná revue, 5, 1995, č. 5.
 • MINÁR, Pavol: Smutná rozprávka (Július Balco: Strigôňove Vianoce). In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 108, 1992, č. 6.
 • TUČNÁ, Eva: Toporný boj o rozprávku alebo O Balcových Strigôňových Vianociach. In: Zlatý máj, 36, 1992, č. 6.
 • ŽILKOVÁ, Marta: Štyrikrát naj... (Július Balco: Strigôňove Vianoce). In: Romboid, 27, 1992, č. 9.
 • PYNSENT, Robert Burton: Úvod do mýtoborectva. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.
 • HALVONÍK, Alexander: Za hranicami svetla (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 1.
 • KOTIAN, Róbert: Do pol cesty a kam potom ďalej? (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 105, 1989, č. 7.
 • SOUČKOVÁ-KOMŽÍKOVÁ, M.: Pohyb v priestore i v čase (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Dotyky, 1, 1989, č. 4.
 • SULÍK, Ivan: Do očistca a naspäť (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Romboid, 24, 1989, č. 8.
 • ŠPAČEK, Jozef: Július Balco: Cestujúci tam a späť. In: Romboid, 24, 1989, č. 3.
 • TRUHLÁŘ, Břetislav.: Nie celkom vyrovnaná novela (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 46.
 • FARKAŠOVÁ, Etela: Poviedkové konfrontácie (Július Balco: Ležoviská). In: Smena, zv. 40, 24. 1. 1987, č. 19.
 • PETRÍK, Vladimír: Poetické príbehy (Július Balco: Ležoviská). In: Romboid, 22, 1987, č. 1.
 • ŠPAČEK, Jozef: Július Balco: Ležoviská. In: Romboid, 22, 1987, č. 2.
 • ŠTEVČEK, Pavol: Július Balco: Ležoviská. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 103, 1987, č. 4.
 • NOGE, Július: Balcovo krúženie (Július Balco: Ležoviská). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 29.
 • KOPINA, Ján: Július Balco: Husle s labutím krkom. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 96, 1980, č. 6.
 • RAKÚS, Stanislav: Úspešná prozaická sonda (Július Balco: Husle s labutím krkom). In: Romboid, 15, 1980, č. 3.
 • PETRÍK, Vladimír: Július Balco: Voskovožlté jablko. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 94, 1978, č. 1.

Rozhovory

 • Päť otázok prozaikovi Júliusovi Balcovi (rozhovor). In: Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 4.
 • ŠIKULA, Bystrík – BALCO, Július: Najväčšou inšpiráciou je samo písanie (rozhovor). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 7.

Interentové zdroje

 • Július Balco [online]. In: Osobnosti.sk. [Citované: 11. 2. 2015]. Internet: TU.
 • Július Balco [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované: 11. 2. 2015]. Internet: TU.
 • Július Balco [online]. In: Vydavateľstvo Formát. [Citované: 11. 2. 2015]. Internet: TU.