HOLEŠTIAK, Pavol

HOLEŠTIAK, Pavol

* 9. 8. 1972 v Čadci

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., spisovateľ, vysokoškolský pedagóg, mananžér, editor a redaktor.

Narodil sa 9. 8. 1972 v Čadci, detstvo a mladosť prežil v obci Zákopčie.

Absolvoval  Strednú ekonomickú školu Čadca (1990),  Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislava (2000, rigorózne skúšky 2002) a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok (2007).

Profesionálne pôsobil ako vzťahový manažér, bankový poradca, jednateľ  Všeobecnej úverovej banky, a. s., Čadca (1990 – 2006), šéfredaktor  časopisu Slovač (1990 – 1994), člen a dva roky aj podpredseda Rady Slovenskej televízie (2006 – 2010). Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok (od 2003) a riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja (od 2006).  Pôsobil v samospráve ako poslanec poslanec Obecného zastupiteľstva Zákopčie (1994 – 1998), Mestského zastupiteľstva Čadca, z toho štyri roky člen Mestskej rady Čadca (2002 – 2010) a poslanec Žilinského samosprávneho kraja Žilina (2006). Je ženatý, otec štyroch detí, býval v Čadci na Žarci, v súčasnosti býva s rodinou v mestskej časti Čadca Milošová.

Publikoval asi v stovke kníh, novín a časopisov doma i v zahraničí. Venuje sa odbornej problematike krajanských médií a patrí k jednému z najvýznamnejších odborníkov na túto oblasť na Slovensku. Spolupodieľal sa na tvorbe a vydávaní Slovenského národného kalendára (1994 – 2003) . Je spoluzostavovateľom antológie Prvý prezident v slovenskej poézii. Venuje sa prezentácii kysuckého spisovateľa P. H. Jurinu na konferenciách, seminároch a v médiách, ale aj autorsky – monografiou Exulant, ktorý neodišiel.

Člen Matice slovenskej (od 1990), Spolku slovenských spisovateľov (od 2003) a Slovenskej numizmatickej spoločnosti (od 2004).

Ocenenia
  • Strieborná medaila a diplom Za zásluhy o rozvoj parašutizmu na Slovensku i vo svete od Americkej asociácie výsadkárov Štefana Baniča, Dallas, Texas, USA, 2001
  • Cena predsedu Matice slovenskej, 2013

DIELO

  • Slovenské médiá v Austrálii, 2001
  • Slovenské médiá vo svete, 2002
  • Prvý prezident v slovenskej poézii (antológia), 2004
  • Exulant, ktorý neodišiel, 2008
  • Sú Kysuce súce? (kniha 9 rozhovorov s osobnosťami Kysúc), 2009
  • Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického). Spoluautori: Spoluautori: Vojtek, Juraj (ed.), Jenča, Imrich a Višňovský, Ján.Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010.

Viac o autorovi

  • Holeštiak, Pavol (heslo) [online]. In: Spolok slovenských spisovateľov: Odbočka Žilina. [Citované 20. 7. 2014].  Dostupné na internete: TU.
  • PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.: spisovateľ, riaditeľ župného úradu (heslo) online]. In: Zákopčie: Ofisiálne stránky obce: Osobnosti obce. [Citované 20. 7. 2014].  Dostupné na internete: TU.