ROCHALLYI, Radoslav

[* 1. 5. 1980 Bardejov]

Radoslav Rochallyi, Mgr., PhDr., PhD., slovenský prozaik, básnik, bývalý vysokoškolský pedagóg, podnikateľ, sa narodil 1. mája 1980 v Bardejove. Má dvoch súrodencov. Žije v Břeclavi (juhovýchodná Morava, Česko), má štyri deti, Ruby, Theodora, Arthura a Williama.

Štúdiá a vzdelanie

Základné a stredné vzdelanie nadobudol v rodnom meste. Po maturite študoval odbor filozofia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (FF PU) v Prešove (Mgr., PhDr., 1999 – 2005). Študoval a ukončil postgraduálne štúdium v odbore pedagogika na Pedagogickej fakulte PU (2005 – 2009). Absolvoval Management na London International Graduate School (MBA, 2012 – 2014), ako aj niekoľko kurzov, napr. Leading Strategic Innovation na Vanderbilt University alebo Think Again: How to Reason and Argue na Duke University a i.

Pôsobenie, zamestnanie

Dva roky pôsobil ako asistent na Pedagogickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Odišiel do Prahy (Česko), kde pracoval (2005 – 2006) v reklamnej agentúre Advertures (dnes Ogilvy). Potom sa vrátil na Slovensko, do Svitu, kde zotrval päť rokov. Napokon sa v roku 2014 presťahoval do Břeclavi, kde žije. Ako podnikateľ vo funkcii riaditeľa alebo ako partner pôsobil v Bardejove a Prešove (2003 – 2004), Budapešti (Maďarsko, 2011 – 2014) a dodnes pôsobí v Bratislave a Prahe (od 2009). Je spoločníkom vo firme Visibility, s. r. o., Bratislava, a vo firme Implemento, s. r. o., Bratislava, ktoré sa zaoberajú počítačovými službami.

Bol členom Akademického senátu FF PU (2000 – 2004), Študentskej rady vysokých škôl SR (2001 – 2005), Študentskej filozofickej spoločnosti (2000 – 2002), Študentskej pedagogickej spoločnosti (2003 – 2005), je členom združenia Mensa (od roku 2013).
Jeho koníčkom je cestovanie, navštívil Čínu, Škótsko, Anglicko, Maltu, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Izrael, Rusko, Ukrajinu, Poľsko, Maďarsko, Tunis, Egypt i ďalšie krajiny.

Literárna tvorba a publikačná činnosť

Venuje sa najmä poézii. Publikoval od 16 rokov v rozličných periodikách, o. i. v časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Je autorom šiestich kníh. Debutoval zbierkou poézie Panoptikum: Haikai no renga (2004), ktorá je napísaná formou japonského haiku. Ďalšia zbierka v slovenčine mu vyšla pod názvom Yehidah (2014). V tretej zbierke Golden Divine (2015), ktorá mu vyšla aj v angličtine, programovo využíva experimentálnu básnickú formu zlatého rezu – dodržiava prísnu štruktúru založenú na zlatom čísle 1,618033 v slabikách, typicky reprezentovanú formou šiestich riadkov, 1 / 6 / 1 / 8 / (0) / 3 / 3 (s počtom slov alebo slabík vo verši, ktoré zodpovedajú zlatému číslu, gréckemu písmenu phi s hodnotou 1,618034, predstavujúcemu zlatý pomer). Vydal aj básnické zbierky  Krv (2015), Torwalden (2016). Jeho básnický jazyk charakterizuje strohosť, minimalizmus, direktívnosť formy a výrazné introspektívna práca s textom. Jeho poézia je čitateľsky náročná. Vyšla mu aj prozaická kniha List pre syna (2017), ktorá je dialógom medzi otcom a synom na pozadí tragických udalostí, prebiehajúcich počas deviatich dní.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

 

DIELA

Poézia

 • Panoptikum: Haikai no renga. [v slovenčine]. 1. vyd. Columbia: Radoslav Rochallyi (vl. n.), 2004. ISBN 978-1981294893.
 • Yehidah. [v slovenčine]. 1. vyd. Charleston: Radoslav Rochallyi (vl. n.), 2014. 67 s. ISBN 978-1523354542.
 • Golden Divine. [v slovenčine]. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 34 s. ISBN 978-80-263-0877-5.
 • Krv. [v slovenčine]. 1. vyd. Svit: Radoslav Rochallyi (vl. n.), 2015. 43 s. ISBN 978-80-972031-7-7.
 • Torwalden. [v slovenčine]. 1. vyd. Charleston: Radoslav Rochallyi (vl. n.), 2016. ISBN 978-1534848702.

Próza

 • List pre syna. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2017. 49 s. ISBN 978-80-263-1195-9.

Iné – elektronické vydanie

 • ROCHALLYI, Radoslav. The Pentimenti of Rochallyi. [CD-ROM]. 1. vyd. Svit: Radoslav Rochallyi, 2016. ISBN 9788097225742 (brož).

PREKLADY DIEL AUTORA

 • Golden Divine. [v angličtine]. 1. vyd. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 34 s. ISBN 978-1523223916.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Autorizácia (spracovanie medailónu)

 • CIFRA, Štefan: Radoslav Rochallyi – Medailón člena SSS – AUTORIZÁCIA (súhlas s uverejnením) [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: Štefan Cifra (od: Radoslav Rochallyi). 29. 7. 2018. [Citované 30. 7. 2018].

Databázy

 • Meno a priezvisko: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Dátum. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2018.
 • Formulár: Medailón člena Spolku slovenských spisovateľov [elektronická pošta]. E-mailová správa pre: literarny.tyzdennik@gmail.com (no-reply@webnode.com). Od: Radoslav Rochallyi. 7. 9. 2016. [Citované 25. 7. 2018].

Vlastné internetové stránky, blogy

 • Radoslav Rochallyi , PhD. In: Golden Ratio Poetry [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

Internetové zdroje

 • Rochallyi, Radoslav, 1980. In: Databáze národní knihovny ČR [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Radoslav Rochallyi. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Radoslav Rochallyi. In: Wikipédie: Otevřená encyklopédia [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rochallyi, Radoslav. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • ROCHALLYI, Radoslav: List pre syna (2017). In: Spolok slovenských spisovateľov [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rochallyi, Radoslav. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • The Pentimenti of Rochallyi. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Golden Divine Paperback – January 1, 2016 by Radoslav Rochallyi (Author)In: Amazon [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Radoslav Rochallyi. In: Mensa [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.