HLUŠÍKOVÁ, Marta

HLUŠÍKOVÁ, Marta

[* 9. 10. 1952 v Leopoldove]

Marta Hlušíková, PhDr., spisovateľka literatúry pre deti, poetka, prozaička, prekladateľka, autorka odbornej literatúry, lexikografka, pôvodným povolaním stredoškolská profesorka, sa narodila 9. októbra 1952 v Leopoldove. Detstvo a mladosť prežila v Trenčíne, žila v Rimavskej Sobote. Má dve deti, žije a tvorí v Trstenej na Ostrove (okres Dunajská Streda).

Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navštevovala v Trenčíne. Absolvovala kombináciu slovenský jazyk – latinčina na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1971 – 1976). Pôsobila ako redaktorka v Archeologickom ústave SAV v Nitre (1976 – 1977) a stredoškolská pedagogička v Lesníckom odbornom učilišti v Banskej Štiavnici (1977 – 1982). Vyučovala v Rimavskej Sobote na Strednej ekonomickej škole, dnešnej Obchodnej akadémii (1982 – 1991) slovenský jazyk a literatúru, potom 24 rokov na Gymnáziu Ivana Kraska ako stredoškolská profesorka slovenského jazyka a latinčiny a zároveň zástupkyňa riaditeľa školy. Pôsobila v Súkromnej strednej odbornej škole v Rimavskej Sobote, kde učila v študijnom odbore hotelová akadémia.

Intenzívnejšie publikuje od roku 1989, píše poéziu, prózu i drámu, no orientuje sa predovšetkým na detského čitateľa a rozhlasového poslucháča. Spočiatku publikovala v denníkoch a týždenníkoch, neskôr v literárnych periodikách Slovenské pohľady, Literárny týždenník, RAK, Knižná revue a i., postupne začala prispievať do časopisov pre deti Včielka, Zornička, Slniečko, Adamko, Mamatatajojo, Maxík Fifík, ZIPS či Zvonček. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom (večerníčkové rozprávky, raňajšie glosy). Jej texty sú zaradené do učebníc základných a stredných škôl.

Knižne debutovala slovníkom latinských citátov Ab urbe condita (2000). Po ňom jej vyšla Malá encyklopédia antickej kultúry (2001) a Latinsko-slovenský slovník (2003, 2009 – 2. miesto v medzinárodnej súťaži v Prahe Slovník roku).

Vyšli jej básnické zbierky Kamene (2003), Rok červených moruší (2008), Lúky tancujú koreňmi tráv (2011) a knihy krátkych próz Záhrady (2005), Karamelový smiech (2013) a Žena našívajúca záplaty (2021),.

V ostatnom období sa venuje predovšetkým tvorbe pre deti, vyšlo jej vyše 20 kníh: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu (2008), Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (2009; 2015), Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky (2009), Bublinkové rozprávky (2010), Čo baby nedokážu (2011), Môj dedko Rýchly šíp, Strelené rozprávky (2014), Vežovníček (2014), Zázračné topánky (2014), Až raz budem kapitánom (2015), Mlynčeky tety Hrozienky (2016), Anabelka sa smeje dvojhlasne (2016) a prozaickú knihu Žiaden káčer navyše (2017), ktorá je voľným pokračovaním knižky Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. V ostatnom období jej vyšli knižky pre deti Aprílová brada a iné švihnuté básne (2019), Stratená flauta pána Ananása (2019) a Krištof, vrabec z prvej cé (2020).

Je spoluautorkou desiatich výberov próz pre deti vydavateľstva Perfekt, v ktorých uverejnila poviedky: Bezhlavý pes (zborník Poletíme za dúhou 2, 2006), Fialové jablká (zborník Anjelik vo vysokej tráve, 2007), Viem, ako sa robí leto (zborník Trapoška, 2008), Štvrtým mušketierom bude baba (zborník Izba snov, 2009), Srdce v ofsajde (zborník Všetky pekné baby sú blondínky, 2010), Lož má sovie nohy (zborník Adela, neopováž sa!, 2011), Môj ocko zasa cvičí karate (zborník Ako si vychovať brata, 2012), Milujem lodné sirény (zborník Skejťácke tenisky, 2013), Päťdesiat nad nulou (zborník Ovečky v čerešňovom sade, 2014), My nie sme žiadne céčka (zborník My nie sme žiadne céčka, 2015). Je spoluautorkou zborníka interaktívnej poézie Poemat 2007 (zostavil Dalimír Stano, 2007), zborníka literatúry pre deti – prác autorov pôsobiacich na internetovom literárnom serveri pismak.cz – Písmáci dětem (editor: Pavel Martinec, 2011), zborníka kolektívu autorov internetového portálu www.basnilkove.com  s názvom Almanach básnílků (zostavila Zuzana Voznicová, 2014) a zborníka literárnych prác členov Literárneho klubu KARAVANA Karavána ide ďalej (zostavil Marián Lacko, 2014). Prózy publikovala aj v antológii prózy pre deti slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska Jednozubý úsmev (2016), v druhom zborníku členov Literárneho klubu Karavána Sobotské okamihy (2018) a v zborníku Spolku slovenských spisovateľov Básnici 2018 (2018).

Je autorkou divadelnej hry Výklad (2006), ktorú uviedol v premiére roku 2008 divadelný súbor Divosud. Spolupracuje s Divadelným súborom Agadir z Brna, ktorý uviedol v rámci 1. ročníka medzinárodného kultúrneho festivalu Atrium Art v Rimavskej Sobote inscenáciu poviedok – dramatizáciu próz z jej knihy Záhrady: O neobesenom Šangovi, O dvoch láskach Irmy Fülekyovej, Každé ráno, (Mo)mentálna domorodkyňa, Príbeh o tom, ako som sa stal sviňou (2005) a zostavil literárno-hudobné pásmo z veršov jej básnickej zbierky Kamene (2005) pod vedením českej spisovateľky Mileny Fucimanovej (ktorá aj preložila jej verše) a ktorý uviedol v priestoroch Mahenovho pamätníka v Brne poetické čítanie s hudbou z jej básnickej zbierky Rok červených moruší (2009). Preložila básnickú zbierku Houslistka (2012, Milena Fucimanová) a knihy pre deti od Jiřího Holuba Kolik váží Matylda (2013), Jak se zbavit Mstivý Soni (2014), Vzpoura strašidel (2015).

Za svoju literárnu tvorbu získala viaceré ocenenia: jej kniha Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (2009) získala ocenenie slovenskej sekcie IBBY ako Najlepšia detská kniha zimy 2009 a 2019 a Prémiu Literárneho fondu – výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru za literárnu tvorbu za roky 2009 (2010) a 2021 (2022), knihu Čo baby nedokážu ocenila sekcia IBBY ako Najkrajšiu detskú knihu jesene 2011, knihu Môj dedko Rýchly šíp (2013) ocenili ako Najkrajšiu detskú knihu jesene 2013, Najkrajšiu knihu Slovenska za rok 2013 a stala sa súčasťou katalógu svetovej literatúry pre deti a mládež The White Ravens za rok 2015. Knihu Vežovníček ocenili ako Najkrajšiu detskú knihu jesene 2014, ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene získala aj v rokoch 2011, 2013, 2014, 2015 a 2018. Získala aj Cenu Márie Ďuríčkovej Spolku slovenských spisovateľov za literatúru pre deti za rok 2017 – za knižku Mlynčeky tety Hrozienky a prémie v rámci uvedenej ceny za roky 2016, 2018 a 2020. Za Latinsko-slovenský slovník (2009) získala 2. miesto a cenu poroty v kategórii diel vydaných v zahraničí v medzinárodnej súťaži v Prahe Slovník roka.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a a Slovenského centra PEN.

DIELA

Poézia

 • Kamene. 1. vyd. Bratislava: SAUL (Spoločnosť autorov umeleckej literatúry), 2003. 66 s. ISBN: 80-88986-33-8.Rok červených moruší. [Grafická úprava: Dušan Babjak]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008. 55 s. ISBN: 978-80-8061-324-2.
 • Lúky tancujú koreňmi tráv. [Grafická úprava a sadzba: Hana Fašungová, foto obálka: Marta Hlušíková]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2011. 48 s. ISBN: 978-80-8061-467-6.

Próza

 • Záhrady. [Grafická úprava: Hana Kohútová]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005. 64 s. ISBN: 80-8061-214-5.
 • Karamelový smiech. [Ilustrácie: Marián Lacko, návrh obálky a grafická úprava: Mariana Drgoňová]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 104 s. ISBN: 978-80-8115-128-6.

Odborná literatúra – lexikografia

 • Latinsko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Kniha-Spoločník, 2003. 936 s. ISBN: 80-88814-36-7; 2. vyd. [Návrh obálky a grafická úprava: Marián Mikula]. Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2009. 934 s. ISBN: 978-80-88814-67-2
 • Ab urbe condita – slovník latinských citátov. [Grafická úprava: Michal Hlušík, obálka: Marek Hollý]. 1. vyd. Bratislava: Kniha-Spoločník, 2000. 368 s. ISBN: 80-88814-20-0.

Pre deti a mládež

 • Kde pavúky tkajú cukrovú vatu. [Ilustrácie: Tomáš Klepoch]. 1 vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008. 92 s. ISBN: 978-80-89208-87-6.
 • Neznášam, keď ma hladkajú po hlave. [Ilustrácie: Tatiana Žitňanová]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2009. 111 s. ISBN: 978-80-7090-942-3; 2. vyd. 2015. ISBN: 978-80-7090-942-3.
 • Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky. [Ilustrácie: Martin Kellenberger]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010. 55 s. ISBN: 978-80-8061-400-3.
 • Bublinkové rozprávky. [Ilustrácie: Katarína Ilkovičová]. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2010. 93 s. ISBN: 978-80-10-01981-6.
 • Čo baby nedokážu. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 2011. 89 s. ISBN: 978-80-10-02082-9.
 • Môj dedko Rýchly šíp. 1. vyd. Bratislava: Slovart. 2013. 80 s. ISBN: 978-80-556-0877-8.
 • Strelené rozprávky. 1. vyd. Brno: CPress v spoločnosti Albatros Media, a. s., Praha, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-264-0320-3.
 • Zázračné topánky. [Preklad Heather Trebatická; ilustrácie: Marta Hlušíková]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo MűSSLER BOOKS, s. r. o, 2014. 42 s. ISBN: 978-80-971711-1-7.
 • Vežovníček.[Ilustrácie: Alena Wagnerová; návrh obálky a grafická úprava Igor Štrbík. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014. 71 s. ISBN: 978-80-8115-185-9.
 • Až raz budem kapitánom. Ilustrácie: Veronika Klímová; grafická úprava: Vojtech Ruman. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2015. 87 s. ISBN:978-80-556-1348-2.
 • Mlynčeky tety Hrozienky. Ilustrácie: Alena Wagnerová. 1. vyd. CPress Brno, v spoločnosti Albatros Media, a. s., Praha, 2016. 96 s. ISBN: 978-80-264-1004-1.
 • Anabelka sa smeje dvojhlasne. Ilustrovala: Kristína Šimková; grafická úprava: Kveta Dašková. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Q111, 2016. 52 s. 978-80-89092-80-2 (viaz.).
 • Žiaden káčer navyše. [Obálka: Lucia Žatkuliaková].  1. vyd. Bratislava: Slovart, spol. s r. o., 2017. 191 s. ISBN 978-80-556-2767-0.
 • Len sa teš, Pampúch. Ilustrátor: Juraj Martiška. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 201 7. 72 s. ISBN 978-80-8046-866-8 (viaz.).
 • Aprílová brada a iné švihnuté básne. Ilustrovala: Eva Šimonová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart, spol. s r. o., 2019. 60 s. ISBN 978-80-556-3556-9.
 • Stratená flauta pána Ananása. Ilustrácie: Zuzana Danišková. 1. vyd. Bratislava: Albatros, 2019. 96 s. 978-80-566-1443-3 (viaz.).
 • Krištof, vrabec z prvej cé. Ilustrácie: Juraj Martiška. 1. vyd. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2020. 94 s. 978-80-10-03680-6 (viaz.).
 • Stratená flauta pána Ananása. Ilustrácie: Zuzana Danišková. 1. vyd. Bratislava: Albatros, 2019. 96 s. 978-80-566-1443-3 (viaz.).

  Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/hlusikova-marta-stratena-flauta-pana-ananasa-2019/

Pre deti a mládež (elektronické publikácie)

 • Strelené rozprávky [CD-ROM]. [Marta Hlušíková; číta: Dora Kulová]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2015. 1 elektronický optický disk. ISBN: 978-80-18-04133-8.
 • Čo baby nedokážu [CD-ROM]. [Autorka: Hlušíková, Marta; číta Jitka Krišková]. Levoča: SKN, 2013. 1 elektronický optický disk. ISBN: 978-80-18-01686-2.
 • Neznášam, keď ma hladkajú po hlave [CD-ROM]. [Hlušíková, Marta; číta Ivana Klemová]. Levoča: SKN, 2012. 1 elektronický optický disk. ISBN: 978-80-18-00454-8.
 • Môj dedko Rýchly šíp [CD-ROM]. [Napísala Marta Hlušíková; číta: Katarína Turčanová]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014.1 elektronický optický disk. ISBN: 978-80-18-03108-7.

Pre deti a mládež (publikácie v Brailovom písme)

 • Kde pavúky tkajú cukrovú vatu. [v Braillovom písme]. [Marta Hlušíková; korektor: Želmíra Zemčáková] Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2014. 1 zv. ISBN: 978-80-18-02644-1.
 • Aprílová brada a iné švihnuté básne. [v Braillovom písme]. [Marta Hlušíková; korektor: Stanislava Húsková]. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2019. 1 zv. ISBN 978-80-18-08140-2.

Zborníky, antológie

 • Sobotské okamihy – druhý zborník členov Literárneho klubu Karavána. Rimavská Sobota: 2017
 • Básnici 2018: Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov SSS. Obálka a ilustrácie Martin Kellenberger. [Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková. Editori: Peter Mišák, Ján Tazberík, Jozef Závarský]. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 247 s., ISBN 978-80-8194-101-6 (viaz.).
 • Dialóg s básňou: Antológia poézie členov Slovenského centra PEN.   1. vyd. Bratislava: Slovenské centrum PEN, 2018. ISBN 978-80-973077-0-7

Dráma

 • Výklad (2006; premiéra v r. 2008 – divadelný súbor Divosud).

Rozhlasová tvorba

 • Vysielanie pre predškolákov. 2. relácie. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 1996; 2. relácie. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 1997; 2. relácie. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 1998.
 • More za domom mojej babky. [večerná rozprávka, „Dobrú noc, deti“]. [Číta Zdena Grúberová]. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 1997.
 • Rečová choroba. [večerná rozprávka, „Dobrú noc, deti“]. [Číta Zdena Grúberová]. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 1997.
 • Cirkus pre prvého zákazníka. [večerná rozprávka, „Dobrú noc, deti“]. [Číta Zdena Grúberová]. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1,. 1997.
 • Šurienka a Atalienka, O Veternom kráľovi, Pes, Mať macocha..., Sirota, Fundži palica, Ako Cigán čerta oklamal [Úprava rozprávok P. Dobšinského]. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 1998.
 • Dedova indiánska osada. [cyklus večerných rozprávok, „Dobrú noc, deti“]. [Dramaturgia: Beáta Panáková, číta Mária Buranská]. 5 častí. Bratislava: Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 2001; reprízy: 2002, 2003, 2013, 2014.
 • O neobesenom Šangovi, Japonská fotka, Neznáma, Kúpeľ v tráve, Pokus, Ráno ako maľované. [poviedky z knihy Záhrady]. [redaktor Ján Petrík, réžia Peter Vilhan, zvuk Peter Krajčovič a Renáta Miškovičová, číta Jana Valocká] Košice: Rádio Regina, 2006.
 • O dvoch láskach Irmy Fűlekyovej, Ráno, ráno, ráničko. Stratený gombík. [poviedky z knihy Záhrady]. [Redaktor Ján Petrík, réžia Mária Jarkovská, hudba Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič, číta Dana Košická]. Košice: Rádio Regina, 2006; repríza: 2007.
 • Básnik zraňovaný samotou. [literárno-hudobné pásmo o Ivanovi Kraskovi]. [Rozhlasová úprava Zuzana Belková, čítajú Juraj Sarvaš, Štefan Gerža, Milana Jutková]. Bratislava: Slovenský rozhlas, Litera, 2008; repríza: 2013.
 • Kde pavúky tkajú cukrovú vatu. [cyklus večerných rozprávok]. [Číta Stanislava Pázmányiová]. 5 častí. Bratislava, Banská Bystrica, Košice: Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Bratislava: Slovensko 1, 2011; repríza 2012.
 • Až raz budem kapitánom. [večerná rozprávka, „Dobrú noc, deti“]. [Číta Daniel Výrostko]. 5 častí. Bratislava, Banská Bystrica, Košice: Slovenský rozhlas, Rádio Regina, 2014.
 • Strelené rozprávky. [cyklus večerných rozprávok, „Dobrú noc, deti“]. [Číta Lucia Jašková]. 5 častí. Bratislava, Banská Bystrica, Košice: Slovenský rozhlas, Rádio Regina, 2015.
 • Raňajšie rozhlasové glosy. 13 glôs. Banská Bystrica: Rádio Regina, 2013; 49 glôs. Banská Bystrica: Rádio Regina, 2014; 40 glôs. Banská Bystrica: Rádio Regina, 2015, 2016.
 • Budem sa dívať všetkým do očí. [rozhlasová hra pre deti a mládež]. Rádio Devín, 2016.

Iné

 • Malá encyklopédia antickej kultúry nielen pre deti. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo BEMA, 2001. 241 s. ISBN: 80-968651-0-2.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • FUCIMANOVÁ, Milena: Houslistka. [básnická zbierka]. Ilustrácie: Květoslava Fulierová; autor hudby Ondřej Fuciman. [Preklad básní Marta Hlušíková]. Banská Bystrica: Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica, 2012. ISBN: 978-80-89057-39-9.
 • HOLUB, Jiří: Koľko váži Matilda. [kniha pre deti]. Ilustrácie: Juraj Martiška. [Z  čes. orig. Kolik váží Matylda preložila Marta Hlušíková]. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2013. 93 s. ISBN: 978-80-8046-615-2 (viaz.).
 • HOLUB, Jiří: Ako skrotiť Drzú Soňu. [kniha pre deti]. Ilustrácie: Juraj Martiška. [Z čes. orig. Jak se zbavit Mstivý Soni Kolik váží Matylda preložila Marta Hlušíková]. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2014. 110 s. ISBN: 978-80-8046-668-8 (viaz.).
 • HOLUB, Jiří: Vzbura strašidiel. [kniha pre deti]. Ilustroval Juraj Martiška. [Z čes. orig. Vzpoura strašidel Kolik váží Matylda preložila Marta Hlušíková]. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2015. 96 s. ISBN 978-80-8046-733-3 (viaz.).
 • HOLUB, Jiří: Jednoducho na mňa zabudli. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2017. 109 s. ISBN 978-80-8046-860-6.
 • GROSMAN, Ladislav: Nevesta. 1. vyd. Bratislava: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2017. ISBN 9788080604097. 60 s. Edícia Judaica Slovaca

PREKLADADY DIEL AUTORKY

 • Jednozubý úsmev: Antológia prózy pre deti slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska. [spoluatorky: Viera Benková, Etela Farkašová a i.]. 1 vyd. Báčsky Petrovec: Matica slovenská v Srbsku, 2016, ISBN 9788689009231 (brož.),198 s., str. 45 – 49.

OCENENIA

 • 1. miesto v II. kategórii poézia v 1. ročníku Slovenskej literárnej prehliadky (1992)
 • 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži pôvodných poviedok pre deti vydavateľstva Junior (1995)
 • 3. miesto v 4. ročník slovenskej literárnej prehliadky v kategórii próza (1996)
 • 3. cena v anonymnej autorskej súťaži na pôvodnú rozhlasovú monologickú rozprávku pri príležitosti 70. výročia vysielania Slovenského rozhlasu za seriál Obrázkové rozprávky (1996)
 • Čestné uznanie za básnickú zbierku Kamene (2000)
 • Laureátka Chalupkovho Brezna za literárnu tvorbu-próza, držiteľka zlatého pásma v tvorbe pre deti – próza (2001)
 • Čestné uznanie Slovenského rozhlasu za seriál rozprávok Balkónový deduško a jeho zázračná taška (2002)
 • 3. miesto v kategórii poézia v 11. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára – udelil Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Spolok slovenských spisovateľov, Gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne a mesto Trenčín (2003)
 • Cena vydavateľstva Perfekt v 3. ročník súťaže o pôvodnú poviedku pre deti – spoluautorka knihy Anjelik vo vysokej tráve, poviedka Fialové jablká (2007)
 • Titul laureátka Chalupkovho Brezna v roku 2008 – za literárnu tvorbu-prózu – držiteľka zlatého pásma v tvorbe pre deti – próza – v IX. ročníku celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov
 • 2. miesto a cena poroty v kategórii diel vydaných v zahraničí v medzinárodnej súťaži v Prahe Slovník roka za Latinsko-slovenský slovník (2009)
 • Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (2009) – Kniha ocenená slovenskou sekciou IBBY a Bibianou ako Najlepšia detská kniha – zima 2009 a Prémiou Literárneho fondu – výborom Sekcie pre pôvodnú literatúru za literárnu tvorbu (2010)
 • Výročná cena za literatúru pre deti v roku 2010 od vydavateľstva DAXE a redakcie časopisu Maxík (2010)
 • Ocenenie knihy Čo baby nedokážu slovenskou sekciou IBBY ako Najkrajšia detská kniha jesene 2011
 • Môj dedko Rýchly šíp (2013) – Najkrajšia kniha Slovenska za rok 2013, súčasť katalógu svetovej literatúry pre deti a mládež The White Ravens za rok 2015.
 • Ocenenie knihy Vežovníček sekciou IBBY ako Najkrajšia detská kniha jesene 2014.
 • Cena Márie Ďuríčkovej Spolku slovenských spisovateľov za literatúru pre deti za rok 2017 – za knižku Mlynčeky tety Hrozienky.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTORKINOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • GONDA, Milan: Marta Hlušíková: Môj dedko rýchly šíp. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, č. 7 – 8 (2014), s. 275.
 • FARKAŠOVÁ, Etela: Úvaha nad knihou poviedok Karamelový smiech. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, č. 35 – 36 (2013), s. 15.
 • FUCIMANOVÁ, Milena: Metafora je kruh. In: Slovenské pohľady, roč. IV+127, č. 5 (2012), s. 155.
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Bez piesní je svetu zima. Literárna tvorba pre deti a mládež v roku 2010. In: Bibiana, roč. XVIII, č. 1 (2011), s. 5.
 • BALOGHOVÁ, Magda: Čítanie jedným dychom. In: Slovenské národné noviny, roč. 24, č. 10 (2010).
 • FERKO, Miloš: Marta Hlušíková: Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky. In: Knižná revue, roč. XX, č. 10 (2010), s. 10.
 • KOŠKOVÁ, Hana: Marta Hlušíková: Kde pavúky tkajú cukrovú vatu. In: Slovenské národné noviny, roč. 24, č. 10 (2010).
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: Ostrovčeky umenia. Literárna tvorba pre deti a mládež 2009. In: Bibiana, roč. XVII, č. 1 (2010), s. 5.
 • HÁBER, Stanislav: Radostné bolesti. In: Slovenské národné noviny, roč. 23, č. 7 (2009).
 • STANISLAVOVÁ, Zuzana: V znamení dospievania. Literárna tvorba pre deti a mládež 2008. In: Bibiana, roč. XVI, č. 2 (2009), s. 9.
 • FUCIMANOVÁ, Milena: Fotky mezi dvěma skly v kredenci. In: Dokořán – bulletin Obce spisovatelů, roč. X, č. 40 (2007).
 • FUCIMANOVÁ, Milena: Záhrady jako přítel v nouzi. In: Mosty, roč. 16, č. 1 (2007).
 • KOŠKOVÁ, Hana: Minirecenzia. In: Slovenské národné noviny, roč. 21, č. 13 (2007).
 • KOŠKOVÁ, Hana: Kam dohodia kamene. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 121, č. 12 (2005), s. 119 – 120.
 • PETRAŠKO, Ľudovít: Marta Hlušíková: Ab urbe condita – Slovník latinských citátov. In: RAK: revue aktuálnej kultúry. Roč. 9, č. 10 (2004), ISSN 1335-1702, s. 56.

Rozhovory

 • Anabelka sa smeje dvojhlasne... rozhovor s Martou Hlušíkovou. [Zhovára sa A. Vörösová]. In: Rimavská Sobota: Oficiálne stránky mesta [online]. [Citované: 22. 5. 2017]. Dostupné na internete: TU.
 • SURÁKOVÁ, Zuzana  – HLUŠÍKOVÁ: Dieťa je pravdovravné dovtedy, kým sa nám ho nepodarí pokaziť. [Rozhovor.] In: Novokradské noviny MY, č. 37 z 17. – 23. 9. 2013.
 • JUHÁSZ, Ján: Narodeninový rozhovor so spisovateľkou MARTOU HLUŠÍKOVOU. In: Gemerské zvesti, 15. október 2012, s. 10.
 • SURÁKOVÁ, Zuzana – HLUŠÍKOVÁ, Marta: Svet je dnes ukričaný. [Rozhovor]. In: MY Novohradské noviny, č. 7, 20. – 26. 2. 2012, s. 6.
 • HLADKÝ, Juraj: MARTA HLUŠÍKOVÁ navštívila svoje rodisko. [Rozhovor]. In: Leopoldov, 2012, roč. 26, apríl, č. 2, s. 10 – 12.
 • JUHÁSZ, Ján: Nem csak gyerekeknek ír (Kőnnyed nyári csevegés Marta Hlušíkovával). [Rozhovor.]  In: Gőmőrországh , az északi magyar peremvidák fóruma, roč. XIII., č. 3, jeseň 2012, s. 88.
 • KOŠKOVÁ, Hana: Pohladenie za knihu. Rozhovor so spisovateľkou MARTOU HLUŠÍKOVOU. In: Knižná revue, roč. XXI, č. 3 (2011), s. 12.
 • KLUVANEC, Marián – HLUŠÍKOVÁ, Marta: Nepostrehnuteľné ma láka. [Rozhovor]. In: Gemeské zvesti, roč. 42, č. 6 z 9. 2. 2009, s. 7.
 • CUSOVÁ, Andrea – HLUŠÍKOVÁ, Marta: Od latinčiny k písaniu. [Rozhovor]. In: Cesta, ročník V, október 2007, s. 24 – 25.
 • MOLITORIS, J. – HLUŠÍKOVÁ, Marta, Stretnutie so spisovateľkou [Rozhovor]. In: Gemerské zvesti, roč. 4, č. 8 z 19. 2. 2002, s. 3.
 • LACKO, Marián: Rozhovor s PhDr. MARTOU HLUŠÍKOVOU. In: Gemerské zvesti, roč. 34, č. 4 z 23. 1. 2001, s. 3.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Personálna bibliografia

 • Marta Hlušíková: bibliografický leták [online]. [Zostavila: Katarína Donovalová; zodp. redaktor: Peter Klinec]. 1. vyd. 1 zlož. list ([5] s.). In: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, 2010. Dostupné z internetu: TU.
 • Marta Hlušíková: Bibliografický profil [online]. In: Tekovská knižnica v Leviciach. Levice, 2014.  [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné z internetu: TU.
 • Marta Hlušíková: bibliografický leták [online]. In: Mestská knižnica Bojnice, p. o. m., 2015. [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné z internetu: TU.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • SLIACKY, Ondrej: Marta Hlušíková (heslo). In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC, 2009, s. 139.

Vlastná internetová stránka

 • Marta Hlušíková: Moja literárna tvorba [online]. In: Marta Hlušíková. [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné na internete: TU.

Internetové zdroje

 • Marta Hlušíková [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné na internete: TU.
 • Marta Hlušíková [online]. In: Murovačitáreň. [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné na internete: TU.
 • Marta Hlušíková [online]. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia. [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné na internete: TU.
 • Marta Hlušíková [online]. In: Môj Gemer. Uverejnené 3. 12. 2011 [Citované 16. 2. 2016]. Dostupné na internete: TU.
 • Hlušíková, Marta [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 6. 2. 2016]. Dostupné na internete: TU.

Autorizácia – spracovanie medailónu

 • CIFRA, Štefan: Hlušíková, Marta: heslo – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [online]. E-maily od: Marta Hlušíková, 4. 2. 2016, 16. 2. 2016, komu: literarny.tyzdennik@gmail.com [cit. 16. 2. 2016].