FEDOR, Jozef

[* 11. 3. 1946 Fekišovce (okres Sobrance)]

Jozef Fedor,  Mgr., básnik, stredoškolský pedagóg, sa narodil 11. marca 1946 v zemplínskej obci Fekišovce v okrese Sobrance. Žije v Senci.

Na strednej škole študoval v Michalovciach. Absolvoval odbor slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove.

Pôsobil ako stredoškolský profesor v Čadci, Trnave a Bernolákove a na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, kde bol členom redakčnej rady mestských novín Senčan.  

Písať začal na strednej škole, v juvenilnej tvorbe pokračoval aj na vysokej škole. Poéziu publikoval v zborníku víťazných prác Wolkrovej Polianky (1966, báseň S husľami v srdci), neskôr v zborníku východoslovenských autorov Zvŕtanie (1976, báseň Stromy). Po dvadsaťročnom odmlčaní začal opäť písať a publikovať v časopisoch Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Kultúra, Slovenská republika, národné noviny Slovákov v zahraničí Naše Slovensko, v relácii Chvíľka poézie v Slovenskej televízii (1998), na Rádiu Devín Slovenského rozhlasu (2002, 2003), v regionálnych novinách a i. Publikoval v antológii Slovenský spev vtákov (2001, báseň Slovenčina nášho Antona), ktorú zostavil Štefan Moravčík. Vydal samizdat Zo strany predĺžených tieňov (1999), básnickú zbierku Ostrie (2000) a zbierku Hra času (2002), ktorej poézia vyrastá z ľúbostného vzťahu, obdivu, vášnivosti a zrelosti, zaodievaných do prírodnej obraznosti s alúziami na popredné postavy klasických hrdinských príbehov, čím navodzuje atmosféru bytostného premostenia osobnej zážitkovosti s nadindividuálnym princípom ľudského bytia, lásky a krásy.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2003).

DIELA

Poézia

 • Zo strany predĺžených tieňov. [samizdat]. Nitra: Originál, 1999. (viaz).
 • Ostrie. Nitra: Originál, 2000. 68 s. ISBN 80-967936-4-0  (viaz).
 • Hra času. Nitra: Originál, 2002. 86 s. ISBN 8096793683  (viaz).

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • KONDRÓT, Vojtech: Ako zem pod oráčmi. In: Literika, 1999, č. 2.
 • MAJERNÍK, Ján: Echo konkretizmu. In: Literika, 1999, č. 2.
 • VLNKA, Jaroslav: Chabý, z kariet postavený dom. (Fedor, Jozef: Zo strany predĺžených tieňov). In: Slovenské pohľady, roč. V + 116, 2000, č.1, s. 95 – 96.
 • KLENKO, Marián: Detaily osobného prežívania. In: Literárny týždenník, roč. XIV, 14. 6. 2001.
 • Stopy leta v nás. In: Knižná revue, 8. 8. 2001.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Jozef Fedor: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. 9. 4. 2003. 3 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.
 • Jozef Fedor: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 16. 4. 2003. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2016.

Internetové zdroje

 • Jozef Fedor [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Knihy od: Jozef Fedor  [online]. In: Martinus. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Fedor, Jozef [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Hra času: In: Martinus [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.