GAVALCOVÁ, Jana

GAVALCOVÁ, Jana

* 19. 10. 1939 Zemianske Podhradie

Jana Gavalcová, prozaička, scenáristka, sa narodila 19. 10. 1939 Zemianskom Podhradí.

Študovala na Pedagogickej škole v Trenčíne, kde maturovala  r. 1959.

Pôsobila ako učiteľka Jedenásťročnej strednej školy v Novom Meste nad Váhom, bola herečkou v Divadle P. Jilemnického v Žiline (1960 – 1061), v Divadle poézie v Bratislave (1961 – 1963), sekretárka (od 1963) a jazyková redaktorka vydavateľstva Slovenský spisovateľ (od 1974). R. 1980 emigrovala do USA, žila v San Franciscu, kde študovala angličtinu, pracovala ako manažérka i podnikateľka s nehnuteľnosťami. Po vydaji od r. 1994 žije v Nemecku, kde pôsobila v Rádiu Slobodná Európa.

Knižne debutovala novelou Len neplač, prosím ťa (1971), po ktorej nasledovali zbierky noviel Svetlo z inej strany (1974) a V pavučinách (1978), v ktorých zachatáva vnútorné rozpoloženie mladých protagonistiek v zložitých citových a spoločenských situáciách. Podobné námety etického charakteru rieši v televíznych hrách Blízki cudzí ľudia (1976), Iní ako ty a ja, Čudné dievča (obe 1978) i televíznych filmoch Dozrievanie (1979), Ako sa Vinco zaťal (podľa rovnomennej novely, 1980). V emigrácii sa literárnej tvorbe venuje len sporadicky.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Len neplač, prosím ťa. 1 vyd. 95 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1971.
 • Svetlo z inej strany. 140 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1974.
 • V pavučinách. 1 vyd. 148 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1978.

Próza – výbery

 • Len neplač, prosím ťa. V pavučinách. 2 vyd. 228 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1980.

Scenáristika

 • Blízki cudzí ľudia. [televízna hra] 1976.
 • Čudné dievča. [televízna hra] 1978.
 • Iní ako ty a ja. [televízna hra] 1978.
 • Dozrievanie.  [televízny film]1979.
 • Ako sa Vinco zaťal. [televízny film podľa rovnomennej novely (1980).

O AUTORKE A JEJ DIELE

Slovníky, monografie
 • Gavalcová, Jana. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. S. 113.
Internetové zdroje o autorke
 • Jana Gavalcová. [online]. In: LIC. [Citované 12. 10. 2014.] Internet: TU.