Orgány a pracoviská Spolku slovenských spisovateľov

V tejto sekcii predstavujeme personálne obsadeni e volených orgánov Sp olku slovenských spisovateľov,  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., a taktiež domovské časopisy Literárny týždenník a Dotyky.


OZNAM PRE ČLENOV SSS

Návštevné hodiny pre členov Spolku slovenských spisovateľov
aj v utorok 27. septembra 2022 od 10. hod. do 16. hod.
v náhradných priestoroch sekretariátu SSS na Michalskej 20 v Bratislave
(Dom Michalská brána – 3. posch.)