VLADIK, Martin

VLADIK, Martin

Martin Vladik, básnik, povolaním sudca,sa narodil 22. augusta 1960 v Michalovciach. Žije v Bratislave, je ženatý, manželka Anna, rod. Bajusová, je zdravotná laborantka, z prvého manželstva má dcéru Martinu.

Študoval na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach (1975 – 1979) a na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1979 – 1983).

Pracoval ako podnikový právnik v JRD Tatry v Spišskej Belej (1983 – 1984), po absolvovaní základnej vojenskej služby v Sklenom pri Handlovej (1983 – 1984) bol justičným čakateľom na Krajskom súde v Košiciach – pracovisko Okresný súd Poprad (1984 – 1987). Potom pracoval ako odborný referent a vedúci sekretariátu predsedu na Okresnom národnom výbore Poprad (1987 – 1990), predseda senátu OS v Poprade (1990 – 1995), sudca Krajského súdu v Bratislave (1995 – 1996), od 1997 sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Bratislave – občianskoprávne kolégium.

V mladosti sa aktívne venoval futbalu (1. liga dorast TJ Zemplín Vihorlat Michalovce), bol členom hereckého súboru pri MsKS Kežmarok. Okrem literúry sa venuje fotografovaniu, filmu, divadlu, filatelii, hudbe, výtvarnému umeniu a i.

Literárne bol činný od gymnaziálnych čias, zúčastňoval sa literárnych prehliadok –  Wolkrovej Polianky (1980) a počas vysokoškolského štúdia Akademického Prešova. Počas štúdií i po nich sa venoval športovej a spoločenskej publicistike. Publikoval aj v odborných časopisoch (Justičná revue). Venuje sa problematike občianskeho procesného práva a rodinného práva. Prednášal v Akadémii vzdelávania, prednáša v Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave Vybrané kapitoly z občianskeho zákonníka.

Básne začal uverejňovať v Novom slove mladých, literárnej prílohe Nového slova.Vydal básnické zbierky Túžba (1993), Soví ľudia (1995), Vesmírna orchidea (1998), Štyridsať básní (2000), Psie časy (2003), Básnik sudca (2005), Biely Daniel (2008), Čas poznania (2010), Obludárium (2013), Šesťdesiat básní (2020) a Koronavírus (2021). Príležitostne sa venuje aj prozaickej tvorbe, poviedky uverejňuje v Slovenských pohľadoch.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Túžba. 32 s. Poprad: Slza, 1993. ISBN 8088680034 (brož.)
 • Soví ľudia. [Ilustr. Pavel Wavrek]. 1. vyd. Spišská Nová Ves: Litera Press, 1995. ISBN 80-967149-4-5.
 • Vesmírna orchidea. [Ilustrácie a grafická úprava: František Blaško]. 69 s. Bratislava: FB, 1998. ISBN 80-968059-4-0.
 • Štyridsať básní. [Rudolf Čižmárik]. 50 s. [S.l.] : Alexandra , 2000. ISBN 8096846604. [Edícia Poézia; Zv. 1].
 • Psie časy. 68 s. Bratislava : Alexandra, 2003. ISBN 8096846620 (viaz.). [Edícia Poézia; Zv. 2].
 • Básnik sudca. 1. vyd. 63 s. Bratislava: Alexandra, 2005. ISBN 8096920324 (viaz.).
 • Biely Daniel. [ilustrácie Jozef Olšovský]. 1. vyd. 78 s. Abrahámovce: ŠAFRAN, 2008.
 • Čas poznania. [ilustrácie Jozef Olšavský]. 1 vyd. 114 s. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010. ISBN 9788080614096 (viaz.)
 • Obludárium. [ilustrácie: Andrej Mišanek]. 1. vyd.  57 s. Martin: Matica slovenská, 2013. ISBN 9788081280924 (viaz.)
 • Šesťdesiat básní. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020. 102 s. ISBN 978-80-8202-123-6
 • Koronavírus. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o. , 2021. 52. s. ISBN 978-80-8202-154-0.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Martin Vladik: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. Dátum: 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Meno a priezvisko: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, bibliografia. 7. 1. 1999. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Vladik, Martin [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: .
 • Vladik, Martin [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 11. 7. 2015]. Dostupné z internetu: .

Periodiká

 • ŠAH: Pripomíname si v auguste. Martin Vladik – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 320.