FERKO, Andrej

FERKO, Andrej

 

Andrej Ferko, doc. RNDr, PhD., slovenský spisovateľ, matematik, vedec, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka.

Vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracuje ako odborný asistent na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Zakladajúci člen slovenského centra PEN-klubu. Žije v Bratislave.

Dielo

Próza

Rizikovo Tehotný Hugo (1996, rozhlasová hra, spoluautor J. Drgonec)

Jemná cesta (1977) 

Stopa (1983) Proso (1984)

Noc na zamrznutom jazere (1986)

Sumaroid (1990)

Čobogaj (1991)

Noha pod klobúkom (1992)

Ako divé husi (1994, spoločné dielo V. Ferko, V. Ferko st.)

Orbis dictus (1997)

Najsmutnejší príbeh lásky (2011, 1.vydanie)

Esej

Dráma

Pre deti a mládež

 

O historickom bezvedomí. Stredná Európa (1997)

Noc na zamrznutom jazere (1987, divadelná hra)

Zlý duch Lumpácivagabundus (1990, bábková hra)

Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi (1996, televízna hra)

Skupinový portrét prezidenta Beneša (1998, televízna hra)

Kazko Vlasko (1978)

Kazko Vlasko a kráľ Času (1982)

O troch nezbedkoch (1994)

Preložené diela

Orech (1979 po nemecky)

Jemná cesta (1985 po nemecky, 1998 po rusky)

Proso (po česky, rusky)

Kazko Vlasko a kráľ času (1985 po španielsky, bulharsky)

 

 

Monografie a štúdie o autorovi

Maťovčík, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

Marčok, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

Ondráš, M.: Andrej Ferko. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

Ferko, M.: Drobenie nádejí (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Knižná revue, 9, 1999, č. 1.

Ferko, M.: Každému, čo mu patrí (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 10.

Gajdoš, M.: Permutácie pamäti (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

Straka, J.: Kde leží naša bieda (Andrej Ferko: O historickom bezvedomí). In: Slovenské pohľady, 4+115, 1999, č. 5.

Svetoň, Ľ.: Blýska sa v predzvesti vyjasnenia? (Andrej Ferko: O historickom bezvedomí). In: Knižná revue, 9, 1999, č. 7.

Bodacz, B. Šikula, B.: Skrytá galéria. Generačné portréty II. Bratislava: NLC 1998, s. 9 – 40.

Bodacz, B.: Kto pracuje, nech ani neje (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 42.

Čierna, M.: Vysoký let (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 42.

Galbičková, L.: Dráma ako právna veda (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 17.

Janík, P., Ferko, A.: Čas na dialóg prichádza. In: Knižná revue, 8, 1998, č. 13.

Matejov, R.: Text na záložku (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Slovenské pohľady, 4+114, 1998, č. 11.

Pynsent, R. B.: Drotári (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: OS, 1998, č. 9.

Repko, J.: Osobnosť! Ale aká? (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 17.

Stanislavová, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998.

Bodacz, B.: Rezký moralista alebo Potešenie z literatúry. In: Slovenské pohľady, 4+113, 1997, č. 12.

Šikula, B.: Experimentátor tradicionalista. In: Slovenské pohľady, 4+113, 1997, č. 12.

Bobok, J.: Rozbíjanie legend (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Slovenské pohľady, 4+112, 1996, č. 5.

Lukáčová, D.: Balada, ktorá sa nekončí (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 10.

Machala, D.: Nový kacír Andrej Ferko (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 11.

Ferko, M.: Andrej Ferko: Noha pod klobúkom. In: Proglas, 6, 1995, č. 1.

Števček, J.: ... niekoľko kníh (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52.

Bančej, M.: Andrej Ferko: O troch nezbedkoch. In: Bibiana, 2, 1994, č. 1.

Marušiak, J.: Drotári, drotári... (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Slovenské pohľady, 4+110, 1994, č. 9.

Součková, M.: Samoúčelná zložitosť jazyka (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Romboid, 29, 1994, č. 1.

Šabík, V.: Svet na drotárskej mape (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 17.

Winkler, T.: O drotároch inak (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 50.

Čúzy, L.: SCI-FI, či niečo iné? (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 8.

Fábryová, A.: O hubách a o inom (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Dotyky, 5, 1993, č. 7.

Gallo, I., Ferko, A.: Jama na ceste. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 37.

Halvoník, A.: Andrej Ferko: Noha pod klobúkom. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 3.

Halvoník, A.: Čo je to pod klobúkom? (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Pravda, zv. 3 (74), 2. 2. 1993, č. 26.

Janík, P.: Putovanie po krajine výmyslov (Andrej Ferko: O troch nezbedkoch). In: Republika, zv. 1, 6. 12. 1993, č. 209.

Škotka, M.: Zamračený nápad (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 15.

Součková, M.: Andrej Ferko: Čobogaj. In: Dotyky, 4, 1992, č. 1.

Špaček, J.: Príliš jednoduchý mýtus (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Romboid, 27, 1992, č. 1.

Barborík, V.: Niekoľko rozdielnych polčasov (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 39.

Kasarda, M.: Ďalšie otupené žihadlo (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 11.

Minár, P.: Schematizmus, nič viac (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 19.

Šikula, B.: Experimentálne prózy (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Romboid, 26, 1991, č. 7.

Vilikovská, E.: Konflikt dvoch svetov (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Pravda, zv. 72, 26. 3. 1991, č. 72.

Ferko, A., Ďurinová, N.: Deťom treba vrátiť čas rodičov. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 5.

Halámiková, E., Ferko, A.: Jamy na ceste. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 14.

Šimonová, B.: Tradícia a súčasnosť. In: Literární dědictví a mládež, 1988, s. 81 – 87. 

Maťuga, V.: Mikrosvet domova dôchodcov (Andrej Ferko: Proso). In: Večerník, zv. 30, 19. 4. 1985, č. 77.

Bodacz, B.: Andrej Ferko: Stopa. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 4.

Bodacz, B.: Rezká satira (Andrej Ferko: Proso). In: Práca, zv. 39, 2. 8. 1984, č. 181.

Halvoník, A.: Rezká a rezná humoreska (Andrej Ferko: Proso). In: Pravda, zv. 65, 31. 8. 1984, č. 206.

Horák, P.: Ani proso nazmar (Andrej Ferko: Proso). In: Romboid, 19, 1984, č. 10.

Melicher, J.: Drsná autenticita (Andrej Ferko: Proso). In: Nové knihy, 1984, č. 21.

Špaček, J.: Neľútostná humoreska (Andrej Ferko: Proso). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 29.

Winkler, T.: Andrej Ferko: Proso. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 12.

Andruška, P.: Tri prózy z Mladej tvorby (Andrej Ferko: Stopa). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 48.

Maťuga, V.: V hľadaní spolupatričnosti (Andrej Ferko: Stopa). In: Večerník, zv. 28, 27. 10. 1983, č. 212.

Obert, V.: Andrej Ferko: Kazko Vlasko a kráľ Času. In: Zlatý máj, 27, 1983, č. 4.

Smolíková, J.: Príhody Kazka Vlaska (Andrej Ferko: Kazko Vlasko a kráľ Času). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 44.

Blahová, A.: Moderná rozprávka (Andrej Ferko: Kazko Vlasko). In: Práca, zv. 34, 12. 4. 1979, č. 87.

Valentová, M.: Skúška krídel (Andrej Ferko: Kazko Vlasko). In: Romboid, 14, 1979, č. 9.

 

 

Viac o autorovi:

 

Portál LIC

Wikipédia