Členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov 2017

***

Spravodajstvo o Členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov zo 7. 6. 2017 v Žiline a závery z neho – uznesenie a programové vyhlásenie – budú uverejnené v Literárnom týždenníku 23 – 24, ktorý vyjde 21. júna 2017.