VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ, Viera

VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ, Viera

[*20. 4. 1950 Bratislava]

Viera Valachovičová, rod. Ryšavá, sa narodila 20. apríla 1950 v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku.

Vyštudovala Strednú Pedagogickú školu v Modre a absolvovala dvojročné špecializačno-kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti a mládež.

Pracuje v DFNsP v Bratislave ako špeciálna pedagogička.

Jej prvé literárne diela vysielal Slovenský rozhlas v roku 1996. Tridsať rozprávok odznelo na stanici Devín a na stanici Slovensko 1 cyklus večerníčkov – Príbehy zo Starej Bratislavy (2000). Napísala päť scenárov seriálu Králikovci (2005).

Detskú tvorbu uverejňuje v časopise Včielka, poviedky v Literárnom týždeníku. Knižne debutovala románovou novelou Nedotýkaj sa ma (2000). Nasledovala literatúra pre deti Z Ježkovej kapsičky (2003),  Svetlá hus (2004). Obe detské knihy sú preložené do českého jazyka (2004). Pod názvom Príbehy zo Starej Bratislavy (2012) vydala pätnásť historických príbehov. V antológii poviedok Keď sa ženy odhalia (AHO3 2007) publikovala poviedku Lásky hra podvodná.  Pod názvom Lili, Pili, Fili vypracovala digitál multimediálnej učebne pre deti predškolského veku, mladšieho školského veku i pre  deti špeciálnych škôl (2008).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a členkou Feminy – Klubu slovenských spisovateliek, je predsedníčkou jej Správnej rady.

DIELA

Próza

  • Nedotýkaj sa ma. 84 s. Bratislava: Atrakt, 2000.

Pre deti a mládež

  • Z Ježkovej kapsičky. [obálka a ilustrácie Juraj Maxon]. 76 s. Ružomberok: Epos Ružomberok, 2003.
  • Svetlá hus. [ilustrácie Peter Cpin]. 84 s. Ružomberok: Epos, 2004.
  • Príbehy zo Starej Bratislavy. Martin: Matica slovenská, 2012.

Preklady do cuchích jazykov

  • Z ježkovy kapsičky [preklad do češ. Jana Fábryová; obálka a ilustrácie Juraj Maxon]. 76 s. Ružomberok : Epos, 2004

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Viera Valachovičová, rodená Ryšavá [online]. In: Femina – Klub slovenských spisovateliek. [Citované 12. 3. 2015]. Dostupné z internetu: TU.