DZVONÍK, Emil (Michal) (†)

DZVONÍK, Emil (Michal) (†)

[* 28. 12. 1923 Lastomír (okres Michalovce) – † 22. 2. 2016 Košice]
Emil Dzvoník, vl. m. Michal Dzvoník, slovenský prozaik, autor sociálne ladených románových kompozícií, sa narodil 28. decembra 1923 Lastomíre v okrese Michalovce. Pseudonym: Emil Dzvoník (podľa mena jeho brata).
Študoval na poľnohospodárskej škole v Michalovciach a v Sabinove (1941 – 1944). Absolvoval Vysokú školu politických a hospodárskych vied v Prahe (1947 – 1951).
Medzi štúdiami bol pracovníkom Povereníctva pôdohospodárstva v Košiciach (1945) a učiteľom na Dôstojníckej škole pre záložníkov v Poprade a v Košiciach (1945 – 1947). Pracoval aj v poľnohospodárstve, ako okresný zootechnik (1951) v Bardejove, pôsobil ako učiteľ kurzu pre prípravu pracujúcich na vysoké školy v Jasove (1951 – 1953), vedecký pracovník Ústavu dejín KSS v Bratislave (1953 – 1959) a pracoval ako robotník v bratislavskom závode Kablo (1959 – 1962). Pôsobil ako odborný asistent a docent na Filozofickej fakulte UK (1962 – 1968), kde prednášal. V období následnej normalizácie (po roku 1968) musel vystriedať viac zamestnaní, pracoval ako bibliograf v Univerzitnej knižnici v Bratislave (1971 – 1974), kde od 1974 žil na invalidnom dôchodku, neskôr v Košiciach. Zomrel po ťažkej chorobe 22. februára 2016 v Košiciach (pohreb mal v košickom krematóriu 25. 2. 2016).
Autor historických a sociálne ladených románov a noviel, v ktorých sa usiloval zvýrazniť etickú stránku stvárňovanej skutočnosti a ktoré počas perzekúcie a zákazu publikovania vychádzali pod menom jeho brata Emila Dzvoníka. Debutoval obsiahlym historickým románom z obdobia druhej svetovej vojny Zhoreniská (1976), ktorý upútal kritiku epickou šírkou a prelínaním viacerých dejových línií a časových rovín a ktorý vzápätí preložili do češtiny, nemčiny a poľštiny. Román Slepá jaskyňa (1977) z východoslovenského dedinského prostredia tematicky siaha do vojnových rokov. Aj jeho ďalšie románové sú charakteristické experimentovaním a prelínaním viacerých príbehov, na pozadí atraktívnych a spoločensky aktuálnych tém. Román Tetanus (1981) sa stal podkladom rovnomennej divadelnej hry, podľa románu Dukáty v naftalíne (1982) vznikol film Návrat Jána Petra (1984, réžia Martin Ťapák). Po románe Žiarlivosť (1985) vydal zbierku poviedok Prvý žiaľ (1987), ktorá obsahuje aj epizódy z jeho románovej tvorby.

Za psychologicky ladený románový debut Zhoreniská (1976) získal Cenu v súťaži k výročiu SNP a Cenu Ivana Krasku za najlepší debut roka (1977), získal aj Cenu vydavateľstva Slovenský spisovatel.

Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Próza

 • Zhoreniská. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1976. 473 s. (viaz.). Edícia Nová próza.; 2. vyd. [Tamže], 1979. 378 s. Edícia: Spoločnosť priateľov krásnych kníh zv. 369.
 • Slepá jaskyňa. [Prebal a väzba: Vladislav Rostoka]. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977. 349 s. (viaz.). Edícia Nová próza.
 • Tetanus. [Ilustrácie Danica Pavlíčková]. 1. vyd.  Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981. 348 s. (viaz.). Edícia Nová próza; 2. vyd. [obálka Ján Krížik]. [Tamže], 1985. (brož.). Edícia Retro zv. 28.
 • Dukáty v naftalíne. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1982. 375 s. (viaz.). Edícia Nová próza.
 • Žiarlivosť. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985. 302 s. (viaz.). Edícia Nová próza.
 • Prvý žiaľ. 1. vyd. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1987. 138 s. (viaz.). Edícia Nová próza.

Scenáristika – film

 • Návrat Jána Petra. [Film podľa knihy autora Dukáty v naftalíne]. [Réžia: Martin Ťapák, scenár: Igor Rusnák, Martin Ťapák, námet: Emil Dzvoník]. 1984. Dĺžka: 78 minút.

Dráma – divadlo

 • Tetanus. [Divadelná hra podľa rovnomenného románu autora]. 83 s. Košice: Štátne divadlo, 1984.

Preklady diel autora

 • Černý sešit. [Zo slov. orig. Zhoreniská  do češ.prel. Jarmila Závadová]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. 329 s. Edícia Žatva: novinky české prózy.
 • Pogorzeliska [Zo slov. orig. Zhoreniská do poľštiny prel. Edward Madany.] Warszawa: Czytelnik, 1982. 478 s.
 • Tetanus [Zo slov. orig. Tetanus do češ. prel. Jiřina Kintnerová]. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 481 s.

OCENENIA

 • Cena v súťaži k výročiu SNP za psychologicky ladený románový debut Zhoreniská (1976)
 • Cena Ivana Krasku (1977) za najlepší debut roka
 • Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • NOGE, Július: Emil Dvoník: Zhoreniská.  In: Slovenské pohľady, 1976, č. 7.
 • Viktor Kochol číta Emila Dzvoníka. In: Romboid, 1981, č. 12.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia

 • Emil Dzvoník: personálna bibliografia. [Zostavila Elena Kolivošková]. 15 s. Košice: Krajská knižnica, 1983.

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • Dzvoník, Michal. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 90, 91.
 • Dzvoník, Michal. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 138.

Internetové zdroje

 • Dzvoník, Michal. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Dzvoník, Emil. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 2. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Dzvoník, Emil [online]. In: ŠVK Košice. [Citované 2. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Emil Dzvoník. In: FDb.CZ – Filmová databáze [online]. [Citované 22. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Dzvoník, Emil. [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: TU.
 • Emil Dzvoník. In: ZKGZ Michalovce [online]. [citované: 22. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Štvrtok 25. 2. 2016: Emil Dzvoník, 83 r.. In: Krematórium – Rekviem. Dostupné z interentu: <TU>.