KLESOVÁ, Albína

KLESOVÁ, Albína

* 19. 11. 1939 Kostoľany nad Váhom

Albína Klesová, autorka náboženskej poézie, sa narodila 19. novembra 1939 v Kostoľanoch nad Váhom.

Poéziu publikuje v náboženských periodikách a miestnych novinách obce Kostolany nad Hornádom Kosceľanka. Vydala päť zbierok kresťanskej poézie:  Požehnaná neha (1997), Sviatosť lásky (2000, 2010),  Spev duše (2001, 2007, 2009), Matka Vykupiteľa (2010) a Krásne tajomstvá smrti (2013).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

  • Požehnaná neha. [zbierka básní]. [ilustrácie: Jozefína Semanová]. 138 s. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997.
  • Sviatosť lásky. [ilustrácie Jozefína Semanová]. 111 s. [S. l.]: Vavrek Jozef, [2000], [2010].
  • Spev duše. [ilustrácie: Jozef Sabol]. 181 s. [Kostoľany nad Hornádom]: Albína Klesová, [2001],  [2007], [Bardejov]: [vl. n., Grafotlač], [2009].
  • Matka Vykupiteľa. [ilustrácie Lívia Friedrichová]. 116, [2] s. Bardejov: [v. n.; Grafotlač], [2010].
  • Krásne tajomstvá smrti [ilustrácie: Jozef Sabol]. 1. vyd. 175 s. Kostoľany nad Hornádom: Klesová, Albína, 2013.

O AUTORKE A JEJ TVORBE

Interentové zdroje
  • KLESOVÁ, Albína [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.
  • KLESOVÁ, Albína [online]. In: Univerzitná knižnica v Bratislave. [Citované 31. 10. 2014]. Internet: TU.