CHUDA, Michal

CHUDA, Michal

[*13. 11. 1947 v Papíne, okres Humenné]

Michal Chuda, slovenský básnik, editor, redaktor, sa narodil 13. novembra 1947 v Papíne (okres Humenné). Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacj škole v Humennom.