AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné v Slovenskej republike prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Ročné predplatné LT v roku 2019: 22,– €

Polročné predplatné LT v roku 2019: 11,

 

KDE SA DÁ KÚPIŤ
LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Zoznam odberných a predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odberné a predajné miesta LT (pdf).