BARTOŠ, Miroslav

BARTOŠ, Miroslav

[* 18. 9. 1949 Ružomberok]

Mgr. Miroslav Bartoš, básnik, výtvarník, esejista, publicista, sa narodil 18. septembra 1949 v Ružomberku.

Študoval na Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi (1965 – 69), absolvoval odbor slovenčina a výtvarná výchova na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1969 – 74).

Po štúdiách pôsobil ako redaktor Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach (1974 – 77), vedúci výtvarných zbierok Literárnomúzejného oddelenia Matice slovenskej v Martine (1977 – 82), stredoškolský profesor na Strednej pedagogickej škole, dnes Pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach (od 1982). Interdisciplinárny tvorca, ktorý sa okrem intenzívnej výtvarnej aktivite venuje básnickej tvorbe. Roku 2002 mal výstavu krajinomalieb v Pamätníku národnej kultúry v Martine, samostatne vystavoval v Prešove, Košiciach, Žiline, Piešťanoch, viackrát v Turčianskych Tepliciach či Liptovskom Mikuláši. Kolektívne v Bratislave, Martine, Galante, Lučenci. Ako člen Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska sa každoročne zúčastňuje spoločných výstav Zem Slovensko.

Básne publikoval v literárnych časopisoch (Slovenské pohľady, Literárny týždenník) a zborníkoch.  Vydal básnické zbierky ilustrované vlastnými výtvarnými dielami: V letokruhu (1976), S vami (1985), Kto ťa pohladí (2003), Anna (2006), dvojjazyčnú zbierku (v slovenčine a angličtine) Solitudo: Trochu soli tu do veršov (2009), v ktorej sa symbolmi i metaforicky priamo inšpiruje zbierkou slovenského básnika Jána Ondruša Posunok s kvetom, a zbierku Radosť: Keď mi dáš znamenie (2012) ilustrovanú autorovými akvarelmi. Autor esejí o zmysle života Obíď svoj deň (2007). V jeho poézii sa odrážajú tradičné hodnoty ľudského úsilia – vzťah k prírode, práci, rodine, umeniu... Pravidelne publikuje krátke črty v Turčianskych zvestiach (noviny Turčianskych Teplíc). Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • V letokruhu. 61 s. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1976.
 • S vami [Ilustr. Miroslav Bartoš] 87 s. Martin: Osveta, 1985.
 • Kto ťa pohladí. 89 s. Žilina: Knižné centrum, 2003.
 • Anna [Ilustr. Miroslav Bartoš; graf. úprava Peter Bartoš.] 91 s. [Horná Štubňa]: PB-ART, 2006.
 • Solitudo: Trochu soli tu do veršov [dvojjazyčne, v slovenčine a angličtine; názov po angl: Solitudo: Salt of the Earth into the Verses Here; do anglického jazyka preložil Michal Vongrej] [Ilustr. Miroslav Bartoš; graficky upravil Peter Bartoš.]  [Horná Štubňa]: Miroslav Bartoš, 2009.
 • Radosť: Keď mi dáš znamenie. [Ilustrácie Miroslav Bartoš; grafická úprava Peter Bartoš.]  69 s. Ružomberok: Ján Šindléry – Tesfo, 2012.

Esej

 • Obíď svoj deň. 149 s. Horná Štubňa: PB-ART, 2007

O AUTORIOVI A JEHO DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • Hochel, Branislav: Bartoš, Miroslav: V letokruhu. In: Slovenské pohľady, roč. 93, 1977, č. 3, s. 363.
 • Tatár, Jozef: Miroslav Bartoš: Radosť (keď mi dáš znamenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 12, s. 131 – 134.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Slovníky, encyklopédie, zborníky

 • BARTOŠ, Miroslav. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008. S. 27.

Iné internetové zdroje

 • Miroslav Bratoš [online]. In: LIC. [Citované 30. 8. 2014] Interenet: TU.
 • Miroslav Bratoš [online]. In: SSS – Odbočka Žilina. [Citované 30. 8. 2014] Interenet: TU.
 • Miroslav Bratoš: Životopis [online]. In: Miroslav Bartoš. [Citované 30. 8. 2014] Interenet: TU.