FARKAŠOVÁ, Etela

FARKAŠOVÁ, Etela

Etela FARKAŠOVÁ sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči. Po štúdiu na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave, matematiky a fyziky na Pedagogickom inštitúte v Trnave, neskôr filozofie a sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako stredoškolská učiteľka (Poľnohospodárske učilište v Trnave, Polygrafická škola v Bratislave), potom ako odborná asistentka, docentka a vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte UK. Popri filozofii (epistemológia) sa venuje aj prozaickej tvorbe a esejistike. Žije v Bratislave.

 

Dielo

Próza