FARKAŠOVÁ, Etela

FARKAŠOVÁ, Etela

[* 5. 10. 1943 Levoča]

Etela Farkašová, prof. PhDr., rod. Zipserová, slovenská spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, filozofka, sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči.

Po štúdiu matematiky a fyziky, neskôr filozofie a sociológie pôsobila najprv ako stredoškolská učiteľka, potom ako odborná asistentka (od roku 1972), neskôr ako docentka a mimoriadna profesorka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte viedenskej univerzity (1994 a 1995). Bola vedúcou Katedry filozofie a dejín filozofie na FFUK v Bratislave (1998 do 2010). Žije v Bratislave.

Debutovala  prozaickou knižkou Reprodukcia času (1978).  Vyšli jej prozaické knihy: Snívanie v tráve (1983), Nočné jazvy (1986), Unikajúci portrét (1989), Nedeľné fotografie (1993), Tagtägliche Unendlichkeit. Slowakische Erzählungen (1994, antológia), Zbližovanie (1996, antológia poviedok rakúskych a slovenských prozaičiek), Deň za dňom (1997), Hodina zapadajúceho slnka (1998), Die Zeit der untergehenden Sonne – Čas zapadajúceho slnka (2000, (spoluautorka Klara Köttner-Benigni)), Po dlhom mlčaní (2001), Ženy a fjordy (2001, antológia nórskych a slovenských autoriek), Záchrana sveta podľa G (2002), Stalo sa (2005), Keď sa ženy odhalia: Antológia poviedok (2007), Fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti) (2008), Káva s Bachom, čaj so Chopinom (2010), Pláne približne zapamätaného (2012), Na rube plátna (2013), Scenár (2017). Zbierky poézie: Na rube času (2006), Opretá o ticho (2008), Súradnice príbuznosti/Koordinaty rodstva (2010), Prstoklady (2011), Medzi záhradou a básňou (2013), Načúvam ránu (2014), Cesty (2015). Knihy esejí: Etudy o bolesti a iné eseje (1998), Uvidieť hudbu a iné eseje (2003), Čas na ticho (2009), Vrstvenie času (2014), Paralely a prieniky (2015). Literatúra faktu: Klub slovenských prozaičiek Femina v literatúre a kritike: Profily a rozhovory (2009). Odborná literatúra: Teória poznania (1980), Štyri pohľady do feministickej filozofie (1993), Na ceste k vlastnej izbe (2006). Literárna veda: Obloha plná odlietajúcich vtákov (2016). Publicistika: Zbližovanie/Dvojrozhovory Rozhovory s osobnosťami slovenskej literatúry z Dolnej zeme a zo Slovenska (2015). Je  spolueditorkou troch slovensko-rakúskych poviedkových antológií, antológie po slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska Plášť bohyne (2012), Filozovia: minulé podoby – súčasné perspektívy (2003, spoluautorka M. Szapuová), editorkou antológie esejí Rok 2000: úzkosti a nádeje (2000), Filozofia v kultúrnom kontexte (2001) a viacerých vedeckých zborníkov. Jej texty sú preložené do viacerých jazykov (nemčina, angličtina, slovinčina, bulharčina, rumunčina, poľština, japončina, hindu, srbčina, arabčina…), zastúpená je vo viacerých domácich a zahraničných antológiách (rakúske, americké, ruské, arabské) a časopisoch. Napísala rozhlasovú hru Rozhodnutie a viaceré rozhlasové poviedky. Na základe jej novely Priateľstvá padajúceho lístia vznikla rovnomenná televízna inscenácia (uviedla ju aj srbská televízia),  spolupracuje  so Slovenským rozhlasom. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny.

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského centra PEN, od r. 2011 aj členkou Rakúskeho spolku spisovateľov (Österreichischer  Schriftsteller/Innenverband), Slovenského filozofického združenia, členkou viacerých odborných komisií, ako aj redakčných rád. Patrí medzi zakladajúce členky Klubu feministických filozofiek pri SFZ, Centra pre rodové štúdiá na UK,  Klubu slovenských prozaičiek Femina. Popri vlastnej tvorbe sa venuje literárnej kritike, pritom sa zameriava najmä na súčasné domáce i zahraničné autorky, v ostatných rokoch sleduje ako recenzentka slovenskú dolnozemskú literatúru. 

Je nositeľkou viacerých medailí Univerzity Komenského. Za rozvíjanie kultúrnych kontaktov s Rakúskom dostala  od prezidenta Rakúskej republiky v r. 2004 vysoké štátne vyznamenanie. Je laureátkou prestížnej celoštátnej literárnej ceny Anasoft 2018, ktorú získala za román Scenár (2017, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov).

DIELA

Poézia

 • Na rube času. 1. vyd. 2006.
 • Opretá o ticho. 1. vyd. 2008.
 • Prstoklady. 1. vyd. 2011.
 • Medzi záhradou a básňou. 1. vyd. 2013.
 • Načúvam ránu. 1. vyd. 2014.
 • Cesty. 1. vyd. 2015.

Próza

 • Reprodukcia času. 1. vyd. 1978.
 • Snívanie v tráve. 1. vyd. 1983.
 • Nočné jazvy. 1. vyd. 1986.
 • Unikajúci portrét. 1. vyd. 1989.
 • Nedeľné fotografie. 1. vyd. 1993.
 • Deň za dňom. 1. vyd. 1997.
 • Hodina zapadajúceho slnka. 1. vyd. 1998.
 • Po dlhom mlčaní. 1. vyd. 2001.
 • Záchrana sveta podľa G. 1. vyd. 2002.
 • Stalo sa. 1. vyd. 2005.
 • Fragmenty: S občasnou túžbou po celostnosti. 1. vyd. 2008.
 • Káva s Bachom, čaj so Chopinom. 1. vyd. 2010.
 • Pláne približne zapamätaného. 1. vyd. 2012.
 • Na rube plátna. 1. vyd. 2013.
 • Scenár 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017.

Esejistika

 • Teória poznania. 1. vyd. 1980.
 • Život ako rozhovor. 1. vyd. 1993.
 • Zbližovanie. 1. vyd. 1996.
 • Etudy o bolesti a iné eseje. 1. vyd. 1998.
 • Uvidieť hudbu a iné eseje. 1. vyd. 2003,
 • Na ceste k vlastnej izbe. 1. vyd. 2006.
 • Čas na ticho. 1. vyd. 2009.
 • Vrstvenie času. 1. vyd. 2014.
 • Paralely a prieniky. 1. vyd. 2015.

Literatúra faktu

 • Klub slovenských prozaičiek Femina v literatúre a kritike: Profily a rozhovory. [Spoločné dielo E. Farkašová, D. Příhodová]. 1. vyd. 2009

Publicistika

 • Zbližovanie/Dvojrozhovory Rozhovory s osobnosťami slovenskej literatúry z Dolnej zeme a zo Slovenska. 1. vyd. 2015.

Odborná literatúra – filozofia

 • Teória poznania. 1. vyd. 1980.
 • Štyri pohľady do feministickej filozofie. 1. vyd. 1993.
 • Na ceste k vlastnej izbe. 1. vyd. 2006.

Iné

 • Súradnice príbuznosti/Koordinaty rodstva. 1. vyd. 2010.

Dramatická tvorba – rozhlas

 • Rozhodnutie. [rozhlasová hra].

Scenáristika

 • Priateľstvá padajúceho lístia. [televízna inscenácia].

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Rok 2000: Úzkosti a nádeje. [antológia esejí]. 1. vyd. 2000.
 • Filozofia v kultúrnom kontexte. [antológia esejí]. 1. vyd.  2001.
 • Filozofi: Minulé podoby – súčasné perspektívy. [spoločné dielo E. Farkašová, M. Szapuová]. 1. vyd. 2003.
 • Plášť bohyne: Antológia po slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska. 1. vyd. 2012.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Internetové zdroje

Etela Farkašová. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 25. 7. 2018]. Dostupné z internetu: TU.