HAŠTOVÁ, Mária

HAŠTOVÁ, Mária

[*21. 9. 1922 Píla (okr. Pezinok)]

Mária Haštová, rodným menom Hilda Grellnethová, spisovateľka pre deti a mládež, redaktorka, sa narodila 21. septembra 1922 na Píle (Častá).

Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

  • HAŠTOVÁ, Mária. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 139.

Internetové zdroje

  • Mária Haštová [online]. In: Literárne informačné centrum: Slove nskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné z internetu: TU.
  • Mária Haštová [online]. In: Vydavateľstvo Formát: Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku. [Citované 7. 2. 2015]. Dostupné z internetu: TU.