FRAŇO, Rudo

FRAŇO, Rudo

* 1. 7. 1949 Senváclav (Pilisszentlászló, Maďarsko)

Rudo Fraňo, občianskym menom Rudolf Franyó, prekladateľ a vydavateľ, regionálny historik, verejný činiteľ, pôvodným povolaním staviteľ. Narodil sa v malebnej obci obývanej Slovákmi Senváclav (Pilisszentlászló), ktorá  sa nachádza v Pilíšskych vrchoch nad Vyšehradom (Visegrád) v Maďarsku. Jeho otec Rudolf Franyó bol Slovák a matka Rozália, rod. Szeifertová, pôvodom Nemka zo slovenskej obce v Maďarsku Mlynky. Študoval na Gymnáziu  Zsigmonda Móricza v Budapešti.

Bol murárskym majstrom, postavil množstvo rodinných domov, verejných budov a kus práce odviedol aj pri reštaurovaní pamätihodností, napr. Vyšehradského hradu, ktorý sa týči nad Dunajom. Vo svojej rodnej obci prebudoval starý sedliacky dom na hostinec s penziónom, ktorý vyše tridsať rokov prevádzkuje pod slovenským názvom Jánošíkova krčma. Žije v Senváclave, kde bol aj starostom obce.

Píše prevažne po maďarsky, mnohé jeho témy sú však výsostne slovenské. Na slovenských knihách, ktoré vydal, sa podpisuje ako Rudo Fraňo. Takmer všetky publikácie vydáva vo vlastnom náklade. Autorsky alebo spoluautorky pripravil a vydal 22 kníh, z toho 5 v slovenčine, a 8 prekladov. Napísal knihy o dejinách rodnej obce, tradíciách jej ľudovej architektúry, ľudovom humore, remeslách, povolaniach, ako aj o rodokmeňoch jej obyvateľov. Preložil do maďarčiny historický román Milana Ferka Jánošík, ktorý vyšiel pod názvom Jánosik Rákóczi zászlaja alatt (Jánošík pod Rákociho zástavou) i ďalšie jeho knihy. Je členom Slovenského syndikátu novinárov a Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

 • Küzdelmem [Boje].
 • Pilisszentlászló története  – Pilisi krónika [História SenváclavuPilíšska kronika]. So slovenským resumé. Pilisszentlászló: Magánkiadás, 1999.
 • Pilisszentlászló népi építészete [Ľudové staviteľstvo v Senváclave]. Pilisszentlászló: A szerző kiadása, 2005.
 • Pilisi történet 1944 – 1945 [Pilišská história 1944 –1945]. Pilisszentkereszt : [Fuhl], 2005.
 • Pilišská História 1944 –1945: Pochodovali na smrť. Senváclav (Pilisszentlászló): Rudo Fraňo, 2007.
 • Elődeink humora I. [Humor našich predkov I.]. Pilisszentlászló, 2007.
 • Molnár Béla: Emlékképek [Spomienky].
 • Elődeink mesterségei és foglalkozásai [Remeslá a povolania našich predkov], 2008.
 • Elődeink humora II. [Humor našich predkov II.]. Pilisszentlászló, 2008.
 • Pod Pilíšom – tam je náš svet: Literárna antológia pílišských slovenských autorov. Spoluautori: Baďura, Jozef, Bárkányi, Zoltán. Mlynky: Spoločnosť Fuhl Bt., 2008.
 • Jánosík mítosz vagy valóság? [Jánošík –  mýtus alebo realita?].
 • Elődeink oskolás évei: Pilisszentlászló állami elemi iskola és kápolna a századelön  [Školské roky našich predkov].
 • Sprievodca slovenským Pilíšom. Spoluautor Jozef Schwarz. Senváclav: Rudo Fraňo, 2009.
 • Barangolás a szlovák ajkú Pilisben [Sprievodca po slovensky hovoriacom Piliši]. Spoluautor Jozef Schwarz. Pilisszentlászló: Franyó, Rudolf, 2010.
 • Slovenské kotrby z Pilíša alebo Sprievodca slovenským Pilíšom II. Spoluautor  Jozef Schwarz. Pilisszentlászló (Senváclav) : Rudolf Fraňo, 2010.
 • Szlovák koponyák a Pilisből avagy Barangolás a szlovák ajkú Pilisben II.  [Slovenské kotrby z Pilísa alebo Sprievodca slovenským Pilíšom II.] 1. vydanie vyšlo v slovenskom jazyku. Vyšlo vlastným nákladom, 2011.
 • Uralkodóink egy évezreden át [Pravidlá na tisíc rokov].
 • „Pilisszentlászlón születtek...“:  Születési etnográfiai 1775-től napjainkig: Ősszegyűjtötte, szerkesztte és kiadta: Franyó Rudolf  [Narodili sa v pilišskom Senváclave: záznamy narodenia od roku 1975 až po súčasnosť: Zozbieral, editoval a vydal Rudo Fraňo]. Vyšlo vlastným nákladom, 2011.
 • Elődeink humora III. [Humor našich predkov II.]. Vyšlo vlastným nákladom, 2013.
 • Sorsok a Pilisben [Príbehy Pilíšanov]. Vyšlo vlastným nákladom. Pilisszentlászló: [Szerző], 2013.
 • Slovenské osudy (príbehy Pilíšanov, ktoré písal osud). Poslovenčil Jozef Schwarz. Pilisszentlászló (Senváclav): Rudolf Fraňo, 2010.
 • Vajzlik, a rejtélyes pilisi betyár. [Vajzlík, záhadný pilíšsky beťár]. Pilisszentlászló: [Szerző].

Preklady

 • Ferko Milán: Jánosík Rákóczi zászlaja alatt [Jánošík pod Rákociho zástavou]. Pilisszentlászló: [Slolia], 2006.
 • Ferko Milán: Csák Máté [Matúš Čák]. Pilisszentlászló: [Slolia], 2007.
 • Ferko Milán: Szent István koronájának elrablása a komorna feljegyzései [Krádež svätoštefanskej koruny]. Pilisszentlászló: Franyó Rudolf, 2008.
 • Ferko Milán: Királyi bosszú és egyéb politikai gyilkosságok, rejtélyes halálok örténelmünkben [Kráľovská pomsta a ďalšie politické vraždy a tajomné úmrtia histórie]. Vydal Rudolf Franyo, 2009.
 • Szlovák történelem képekben a legrégebbi időktől napjainkig [Slovenské dejiny v obrázkoch].
 • Domasta Ján: Nagy Tapasztalatok [Veľké skúšky]. Vydal Franyó Rudolf.
 • Ferko Milán: Észak-magyarországi szlovák népmondák I.  [Slovenské ľudové povesti v severnom Maďarsku]. Vydal Franyó Rudolf. [Pilisszentlászló] : Franyo Rudolf, 2011.
 • Ferko Milán: Észak-magyarországi szlovák népmondák II. [Slovenské ľudové povesti v severnom Maďarsku]. [Pilisszentlászló] : Franyo Rudolf, 2012.

Recenzie a anotácie diel autora

 • PATAYOVÁ-FÁBIÁNOVÁ, Eva: R. Fraňo: Ľudové staviteľstvo v Senváclave. [online]. In: Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov. [Citované 19. 7. 2014.] Dostupné na internete: TU.
 • PATAYOVÁ-FÁBIÁNOVÁ, Eva: Rudo Fraňo o Jurajovi Jánošíkovi: Písať knihy – akoby stavať pomník Slovače a zašlým dobám [online]. In: Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov. [Citované 19. 7. 2014.] Dostupné na internete: TU.
 • SCHWARZ,  Jozef: Pod Pilíšom, tam je (aj) krásny slovenský svet... [online]. In: Slovenské zahraničie: Portál Slovákov vo svete. Uverejnené: 31.03.2014. [Citované 19. 7. 2014.] Dostupné na internete: TU.

 

Iné zdroje o autorovi

 • FRANYÓ, Rudolf: Spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ v Maďarsku a člen Spolku slovenských spisovateľov a Slovenského syndikátu novinárov [Író, műforditó és kiadó a Magyar és Szlovák Írószövetség valamint a Slovenský Syndikát Novinárov tagja]. [Citované 19. 7. 2014.] Dostupné na internete: TU.