JARINA, Dušan

JARINA, Dušan

[* 17. 2. 1957 Ružomberok]

Dušan Jarina, PaedDr., prozaik, výtvarník, knižný a časopisecký grafik, galerijný pracovník, editor, sa narodil 17. februára 1957 v Ružomberku.

Základnú školu vychodil v rodnom meste. Študoval na gymnáziu v Trstenej (1972 – 1976). Absolvoval odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1978 – 1983).

Pôsobil ako pedagóg a vychovávateľ v Ústave zboru nápravnej výchovy (1983 – 1987), metodik Krajského osvetového strediska (1987 – 1989), pracovník štátneho podniku Učebné pomôcky (1989 – 1991), zástupca riaditeľa vo vydavateľstve Extra (1991), pracovník Mestského úradu v Banskej Bystrici (od 1991). Je referentom pre výstavnú a edičnú činnosť (galérie) v Literárnom a hudobnom múzeu v Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Banskej Bystrici.  Je spoluzakladateľom a redaktorom časopisu Bystrický permon.

Venuje sa prozaickej tvorbe, ktorú publikoval časopisecky (Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Orol tatranský), v 5. zborníku autorov poézie a prózy Stredoslovenského kraja Návraty k prameňom (1984), neskôr v antológiách banskobystrického literárneho klubu Litera 2 i vo vysielaní Slovenského rozhlasu,. Samostatne debutoval výberom z poviedok v zbierke Aj anjeli občas smútia: Zbierka poviedok pre zasvätených (1997), v ktorej sa sústredil na priblíženie citového vzťahu dnešnej ženy a muža. Ako výtvarník sa orientuje na knižnú a časopiseckú grafiku, ilustráciu a plagátovú tvorbu, výtvarne a graficky sa zúčastňuje na realizácii zborníkov, časopisov a rozličných publikácií ŠVK v B. Bystrici. Je autorom príležitostnej poštovej pečiatky 15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie (2012) s motívom štylizovanej známky a poštovej trubky.

Je dvojnásobný laureát Akademického Prešova, laureát Literárneho Zvolena 1996 za prózu, držiteľ Ceny Národného literárneho centra (1996) a ocenili ho aj v Jašíkovej Turzovke a Literárnom Kežmarku.

Aktívne pracuje v literárnom klube Litera 2 a ako člen Spolku slovenských spisovateľov (od roku 1998) sa angažuje najmä v činnosti jeho banskobystrickej odbočky, je aj členom Kontrolnej komisie SSS.

DIELA

Próza

Aj anjeli občas smútia: Zbierka poviedok pre zasvätených. 1 vyd. Banská Bystrica: Literárne a hudobné múzeum, 1997. 109 s. ISBN 80-85548-18-6.

Próza – zborníky

 • Návraty k prameňom. [5. literárny zborník 25 autorov poézie a prózy Stredoslovenského kraja]. [Autori: Božena Bobáková, Ivan Hudec, Dušan Jarina, Hana Košková, Milan Lechan, Dušan Mikolaj, a i.; Zostavil Ivan Plintovič]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1984. 213 s.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Za živa v Bystrici: Bystrický Permon: Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu: súborné vydanie časopisu 2003 – 2012. [Spracovali: Pavel Gender, Dušan Jarina, Richard R. Senček]. 1. vyd. Banská Bystrica: Dali-BB, 2013. 500 s. ISBN 978-80-8141-030-7.
 • Zážitok na každom rohu 2015. [kalendár]. [Zostavovatelia: Blanka Snopková, Dušan Jarina; fotografie: Dušan Jarina, Ján Glončák]. 1 vyd. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2014. 1 kalendár (17 l.).

OCENENIA

 • Laureát Literárneho Zvolena 1996 za prózu
 • Cena Národného literárneho centra (1996)
 • Dvojnásobný laureát Akademického Prešova
 • Ocenenie na Jašíkovej Turzovke
 • Ocenenie na Literárnom Kežmarku

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • LENČO, Ján: Debut s puncom originality. Dušan Jarina: Aj anjeli občas smútia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 126 – 128.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • JARINA, Dušan. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001. 527 s. ISBN 80-8061-122-X (VSSS, Bratislava), ISBN 80-89023-08-8 (SNK, Martin), s. 193, 194.
 • Dušan Jarina, spisovateľa výtvarník. In: KENDERA, Radislav – MIŠÁK, Peter: Ružomberský literárny kalendár 2012. Ružomberok: Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení č. 37.

Internetové zdroje

 • Dušan Jarina. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jarina, Dušan. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 11. 8. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Literárny klub Litera 2 – Banská Bystrica. In: Spolok slovenských spisovateľov [online]. [Citované 1. 2. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Organizačná štruktúra: Literárne a hudobné múzeum: Oddelenie dokumentačné a kultúrnoprezentačné: referent pre výstavnú a edičnú činnosť – galéria: PaedDr. Dušan Jarina. In: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica: ŠVK Banská Bystrica [online]. [Citované 1. 2. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Príležitostná pečiatka. 15 rokov Slovenskej filatelistickej akadémie. In: www.postoveznamky.sk [online]. [Citované 1. 2. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ružomberok 2011 – Stretnutie VIII: Informácia z tradičného stretnutia venovaného ružomberským spisovateľom a novinárom. [editor]. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina [online]. Uverejnené: 18. 12. 2011. [citované 1. 2. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.